Hrvatska jezična riznica: Suradnici

Voditeljica projekta
Dunja Brozović Rončević

Suradnici
Damir Ćavar
Małgorzata E. Ćavar
Tomislav Stojanov

Na obradbi tekstova za Hrvatski jezični korpus povremeno sudjeluju i drugi zaposlenici Instituta, osobito Odjela za opće, poredbeno i računalno jezikoslovlje (Antun Halonja, Ivo-Pavao Jazbec, Maja Lončar, Bruno Nahod, Siniša Runjaić), suradnici na projektu "Tekstologija hrvatske pisane
baštine", vanjski suradnici te studenti kolegija "Jezik i računalo" i "Kultura hrvatskoga jezika" Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, "Stručni studij informatike".

Adresa za kontakt:
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Ul. Republike Austrije 16
10000 Zagreb

faks: +385 1 3783-803
e-pošta:
riznica@ihjj.hr