Hrvatska jezična riznica: Dokumentacija

Članci


Predavanja i izlaganja
Dunja Brozović Rončević i
Damir Ćavar (19. lipnja 2006.) Das Korpus der kroatischen Sprache: Hrvatska jezična mrežna riznica, Sveučilište u Grazu, Austrija.
Ivo-Pavao Jazbec i
Tomislav Stojanov (16. rujna 2006.) The Croatian Language Corpus, Skup empirijskog i računalnog jezikoslovlja 2006 (CECL 2006), Sveučilište u Zadru.


Hrvatska jezična riznica projekt je Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pod brojem 0212010 odobrilo u svibnju 2005. Temeljnim je zadatkom toga projekta stvaranje javno dostupnih internetskih resursa za hrvatski jezik, pružanje temeljnih obavijesti o hrvatskoj jezičnoj normi te ostalih obavijesti o hrvatskome jeziku. U sklopu projekta izrađuje se nekoliko korpusa različitih razvojnih faza hrvatskoga jezika i digitaliziraju se objavljeni i rukopisni rječnici hrvatskoga jezika. Prikuplja se i digitalizira građa za reprezentativni korpus hrvatskoga standardnog jezika koji je podlogom za izradbu Velikoga rječnika hrvatskoga jezika i druga jezikoslovna istraživanja.

Korpus hrvatskoga jezika prikuplja se od odabranih tekstova hrvatskoga jezika svih struka i funkcionalnih usmjerenja. Obuhvaća književna i druga pisana vrela iz razdoblja uglavnom konačnoga oblikovanja hrvatske standardnojezične norme u drugoj polovici XIX. stoljeća do danas.

Korpus hrvatskoga standardnog jezika sastoji se od:

• temeljnih djela hrvatske književnosti (romani, pripovijetke, drame, poezija, i dr.)
• publicističkih djela
• znanstvenih djela raznih struka i sveučilišnih udžbenika
• osnovnoškolskih i srednjoškolskih udžbenika
• prijevodne literature vrsnih hrvatskih prevoditelja
• mrežno dostupnog dnevnog, tjednog i mjesečnog tiska
• knjiga iz predstandardnoga razdoblja hrvatskoga jezika koje su prilagođene današnjemu hrvatskom jezičnom standardu

U suradnji s:
Školska knjiga d.d.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska