Hrvatska jezična riznica: Poveznice

Hrvatske
Hacheck - hrvatski akademski spelling checker
HDJT - Hrvatsko društvo za jezične tehnologije
Portal jezičnih tehnologija za hrvatski jezik
Portal hrvatske rječničke baštine
Lingvistika: Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru

Standardi za korpusno jezikoslovlje
Text Encoding Initiative (TEI)
Corpus Encoding Standard for XML (XCES)

Korpusi
European Language Resources Agency (ELRA)
Evaluations and Language resources Distribution Agency (ELDA)
Poljski korpus Poljske akademije nauka IPI-PAN (poljski)
Linguistic Data Consortium (LDC)

Sustavi za rad sa korpusima
Philologic (web sučelje)
Poliqarp (instalacijsko sučelje)

Uređivači za tekst i XML i sustavi za upravljanje dokumentima
Jedit (uređivač za tekst, XML i programski kod)
oXygen (uređivač XML)
Protégé (uređivač za ontologije, OWL i XML)
Subversion (upravljanje dokumentima)

Liste e-pošte i informacije za korpusno jezikoslovlje
Corpora lista
Linguist List
Stanford University lista poveznica o računalnom i korpusnom jezikoslovlju

Institucije i organizacije
European Network of Excellence in Human Language Technology (ELSNET)