Welcome to the Croatian Language Corpus   Croatian
   home |  Riznica |  documentation |   

Đuro Benić [2001], Osnove ekonomije; 3., izmijenjeno i dopunjeno izdanje (Školska knjiga, Zagreb), 711 pp. [word count] [Benic_Ekonomija].

Word Count

Total Words: 226779 Total Unique Words: 17381.
Sorted by words [sort by frequencies].

0 381 
00 11 
000 140 
001 2 
01 3 
015 1 
02 2 
024 1 
03 1 
04 4 
040 1 
05 8 
07y 1 
08 15 
081 1 
082 1 
09 3 
091 1 
0a 4 
0abq 1 
0b 1 
0c 1 
0cfg 1 
0cq 1 
0d 11 
0m 2 
0p1eq1 1 
0p1hb 1 
0p2aq1 1 
0q 1 
1 1569 
10 201 
100 175 
1000 12 
10000 1 
100000 2 
1000000 1 
1000kn 3 
1000kn÷10 1 
1002 1 
100i 1 
100kn 1 
101 4 
102 4 
1020 1 
1024 1 
103 6 
104 8 
105 14 
106 14 
107 8 
108 7 
1081 1 
109 9 
10i 17 
10i;m 1 
10y 1 
11 91 
110 20 
1100 3 
111 5 
1114075 1 
112 8 
113 4 
114 4 
114q 2 
115 7 
116 9 
117 3 
118 4 
119 4 
12 113 
120 20 
1200 7 
12000 1 
121 23 
122 11 
123 12 
124 14 
125 11 
126 8 
127 12 
128 13 
129 8 
13 65 
130 4 
1300 1 
131 6 
132 10 
133 5 
134 5 
135 9 
136 4 
137 7 
138 7 
139 8 
14 75 
140 13 
1400 2 
141 1 
142 5 
143 6 
144 3 
145 1 
146 3 
147 6 
1479 1 
148 7 
149 4 
15 100 
150 23 
1500 1 
151 1 
152 2 
153 3 
154 1 
155 1 
156 2 
158 8 
159 3 
15q2 1 
16 65 
160 7 
1600 1 
16000 2 
161 6 
162 4 
163 3 
164 2 
165 6 
166 10 
1664 1 
167 3 
168 1 
169 6 
1690 1 
16q2 2 
17 50 
170 7 
171 5 
172 1 
173 4 
1738 1 
174 6 
175 16 
176 4 
1767 2 
177 6 
1776 5 
178 8 
179 4 
18 66 
180 15 
1803 1 
181 2 
1817 1 
182 3 
183 4 
1838 3 
184 3 
1845 1 
185 6 
1854 1 
1857 1 
186 3 
1861 2 
187 3 
1873 1 
188 1 
1880 2 
1883 2 
189 1 
1890 2 
18pa 1 
18y1 1 
19 51 
190 8 
1904 1 
191 1 
1919 4 
192 2 
1920 1 
1921 1 
1923 1 
1926 2 
1928 1 
1929 3 
193 1 
1930 8 
1933 6 
1934 1 
1936 1 
1939 9 
194 5 
1941 1 
1943 2 
1944 3 
1946 3 
1947 2 
1948 3 
1949 5 
195 1 
1951 1 
1953 2 
1955 2 
1956 10 
1957 6 
1958 3 
1959 7 
196 1 
1960 1 
1961 2 
1962 4 
1963 2 
1964 6 
1965 2 
1966 10 
1967 4 
1968 3 
1969 4 
197 3 
1970 4 
1971 9 
1972 1 
1973 2 
1974 5 
1975 5 
1976 12 
1977 3 
1978 2 
1979 12 
198 4 
1980 10 
1981 9 
1982 15 
1983 9 
1984 6 
1985 6 
1986 8 
1987 33 
1988 15 
1989 46 
199 8 
1990 47 
1991 13 
1992 40 
1993 28 
1994 40 
1995 52 
1996 14 
1997 13 
1998 4 
1999 2 
1a 4 
1b 1 
1i 4 
1x 3 
1y 4 
2 1291 
20 77 
200 58 
2000 22 
20000 1 
2000÷5 1 
2001 3 
2005 1 
201 5 
202 6 
203 13 
204 3 
205 1 
206 3 
207 8 
208 6 
209 5 
20i 20 
20p 2 
21 41 
210 9 
211 8 
2124 1 
213 3 
214 6 
215 5 
2158 1 
216 1 
217 5 
2170 1 
218 1 
219 4 
22 38 
220 4 
221 5 
222 8 
223 6 
224 7 
225 4 
226 2 
227 9 
228 1 
229 3 
22y 1 
23 32 
230 8 
231 3 
232 2 
233 6 
234 3 
235 8 
236 6 
237 8 
238 7 
239 3 
24 39 
240 8 
241 2 
242 6 
243 3 
244 4 
245 3 
246 18 
247 6 
248 5 
249 12 
24q 1 
25 51 
250 10 
2500 1 
250000 1 
251 13 
252 7 
253 3 
256 3 
257 2 
258 2 
259 1 
25i 4 
25y2 1 
26 20 
260 3 
261 1 
262 1 
264 1 
265 2 
266 3 
267 8 
268 3 
269 1 
27 23 
270 7 
271 1 
272 3 
273 6 
275 6 
278 1 
279 1 
27y 1 
28 27 
280 2 
28000 1 
282 2 
283 4 
284 6 
285 1 
286 4 
287 4 
28x 1 
29 19 
290 8 
290000 1 
291 2 
293 4 
295 8 
296 5 
298 2 
299 5 
2l 1 
2p 2 
2q 1 
2q3 3 
2u 2 
2x2 3 
2x2≤ 2 
2y 24 
2y2≥ 1 
2λ 4 
3 667 
30 46 
300 33 
3000 1 
30000 1 
301 4 
302 2 
303 4 
30371 1 
304 2 
305 5 
306 1 
307 4 
308 3 
309 2 
30i 1 
31 15 
311 4 
312 2 
3121 1 
313 4 
314 4 
315 2 
316 1 
318 3 
32 25 
320 1 
321 9 
322 4 
323 5 
324 7 
325 3 
326 2 
327 4 
328 2 
329 2 
33 18 
330 4 
331 4 
332 3 
333 6 
3333 1 
334 2 
335 3 
336 4 
337 9 
339 1 
34 13 
340 5 
341 4 
342 2 
343 8 
344 2 
345 2 
346 4 
347 5 
348 1 
349 6 
35 12 
350 7 
3500 1 
351 1 
352 2 
353 2 
356 4 
357 2 
358 1 
359 3 
36 6 
360 2 
361 1 
362 2 
363 1 
364 1 
365 1 
367 1 
368 2 
369 5 
37 12 
370 8 
372 9 
373 2 
374 1 
375 5 
376 7 
378 5 
379 2 
38 7 
380 2 
381 1 
382 5 
383 5 
385 5 
387 5 
388 5 
389 5 
39 13 
390 5 
391 6 
394 2 
396 2 
397 1 
399 3 
3x2 4 
3x2≤ 3 
3y 1 
3y1 1 
4 568 
40 31 
400 18 
400718108 1 
400;c 1 
401 1 
402 1 
403 1 
404 3 
405 1 
406 1 
408 2 
409 5 
40i 9 
41 7 
410 2 
411 7 
412 2 
413 11 
414 2 
415 4 
416 7 
417 2 
418 2 
419 1 
42 6 
420 3 
421 3 
422 2 
423 5 
425 5 
426 1 
427 5 
428 5 
429 9 
43 16 
430 2 
431 3 
432 2 
433 4 
434 2 
435 7 
436 5 
437 1 
438 8 
43y 1 
44 14 
440 8 
442 6 
443 3 
444 2 
445 4 
446 1 
447 6 
448 1 
45 22 
450 10 
451 2 
452 12 
453 1 
454 6 
455 1 
456 3 
457 2 
458 5 
45i 1 
45° 22 
46 5 
460 4 
462 4 
463 3 
464 2 
465 2 
466 1 
467 1 
469 2 
47 5 
472 2 
474 1 
475 1 
476 2 
477 2 
478 5 
479 3 
48 8 
480 10 
481 6 
482 7 
483 4 
484 3 
485 3 
486 4 
487 3 
488 7 
489 4 
49 8 
490 3 
491 4 
493 1 
495 1 
496 2 
497 1 
498 6 
499 2 
4i 3 
4x 1 
4x2 1 
4xy 1 
4y 3 
4λ 1 
4∙1 1 
4∙3 1 
5 418 
50 66 
500 31 
5000 1 
50000 1 
501 7 
502 2 
503 8 
504 2 
507 3 
508 3 
509 6 
50i 11 
50kn 1 
51 4 
510 3 
511 3 
512 6 
513 8 
514 7 
515 4 
517 4 
518 10 
519 2 
52 3 
520 9 
521 3 
522 2 
523 5 
524 2 
525 5 
525663 1 
526 12 
527 2 
528 5 
529 3 
53 6 
530 1 
531 5 
532 1 
533 6 
534 13 
535 9 
536 6 
537 1 
538 5 
539 3 
54 7 
540 3 
541 2 
542 2 
543 3 
544 2 
545 2 
546 5 
548 7 
549 11 
55 4 
550 8 
551 5 
552 9 
553 4 
554 1 
555 7 
556 5 
557 1 
558 3 
559 2 
56 8 
560 3 
561 3 
562 5 
563 1 
564 4 
565 3 
566 1 
567 6 
568 5 
569 5 
57 7 
570 1 
571 2 
572 3 
573 2 
574 5 
575 6 
576 3 
577 4 
578 4 
579 2 
57y 2 
58 11 
580 5 
582 1 
583 3 
584 5 
586 1 
587 2 
588 2 
589 4 
59 7 
591 2 
592 10 
593 2 
594 7 
595 3 
596 2 
597 2 
599 2 
5x 1 
5x1 10 
5y 8 
5y2 1 
5y2≥ 1 
6 310 
60 30 
600 19 
6000 2 
60000 1 
601 4 
602 8 
603 6 
605 3 
606 1 
607 6 
608 1 
609 6 
60i 1 
60kn 1 
61 4 
611 4 
612 3 
613 3 
614 1 
615 1 
616 1 
617 3 
618 2 
619 3 
62 5 
621 4 
622 12 
623 4 
624 9 
625 8 
626 2 
627 1 
628 2 
629 2 
63 13 
630 1 
631 5 
632 2 
633 5 
634 3 
635 1 
636 3 
637 13 
638 6 
639 2 
63y 1 
64 19 
640 6 
641 3 
642 7 
643 1 
644 2 
645 2 
646 5 
647 2 
648 6 
649 3 
65 15 
650 5 
651 1 
652 3 
653 7 
654 11 
655 3 
656 1 
657 3 
659 5 
66 13 
660 5 
661 4 
662 2 
663 6 
664 2 
665 7 
6651 1 
666 2 
667 1 
668 6 
669 1 
67 8 
670 4 
671 2 
672 3 
673 10 
674 9 
675 2 
676 1 
677 1 
68 16 
681 1 
683 1 
687 2 
688 1 
69 8 
694 1 
697 2 
699 2 
6a 1 
6b 1 
6x2 5 
7 215 
70 16 
700 25 
702 2 
707 1 
709 1 
71 6 
710 1 
711 1 
712 1 
715 1 
718 1 
71828 6 
72 9 
721 1 
722 1 
73 7 
730 2 
74 3 
74b 1 
75 17 
750 6 
76 3 
763 1 
765 1 
77 6 
779 2 
78 6 
79 6 
7y 3 
8 201 
80 26 
800 19 
805 1 
809 3 
80i 1 
80kn 1 
81 10 
82 4 
83 3 
839 1 
84 3 
841 1 
85 4 
853 1 
86 6 
87 3 
88 5 
888 1 
89 6 
8a 2 
8i 7 
8q 1 
8x 1 
8y 7 
8y;i 1 
9 122 
90 12 
900 4 
902 1 
90q 2 
90° 2 
91 4 
92 4 
920 1 
93 3 
94 7 
9434 2 
95 5 
950 4 
953 1 
96 10 
97 10 
971 1 
973 1 
98 6 
980 1 
99 20 
990 3 
9a 4 
9b 2 
9c 2 
9y 2 
a 3068 
a' 7 
a0 1 
a0b0 1 
a1 21 
a11x1 3 
a11y1 1 
a12x2 4 
a12y1 1 
a1a2 1 
a1kxk 1 
a1kxk≤ 1 
a1ky1 1 
a1nxn 2 
a2 16 
a21x1 3 
a21y2 1 
a22x2 3 
a22y2 1 
a2a 2 
a2b 2 
a2b2 1 
a2kxk 1 
a2kxk≤ 1 
a2ky2 1 
a2nxn 1 
a3 8 
a5 2 
aa 2 
ab 26 
ab0 1 
ab1 1 
abc 2 
abel 11 
abroad 1 
ac 31 
aca 8 
academic 2 
acb 3 
acccumulation 1 
accounting 4 
accounts 1 
accumulation 4 
accunulation 1 
acl 6 
activities 2 
ad 18 
ad' 5 
adalbert 1 
adam 3 
adama 2 
added 1 
addison 32 
adison 1 
administracije 1 
administracijom 2 
administrativni 2 
administrativno 1 
administrativnog 1 
administrativnom 1 
administred 1 
administrirano 1 
adrugasesmatrakonstantom 1 
afc 15 
afirmacije 1 
afirmaciju 2 
after 2 
agencije 1 
agencijska 1 
agencijskim 4 
agency 2 
agente 1 
agenti 1 
aggregate 2 
agregata 2 
agregate 1 
agregatna 77 
agregatne 164 
agregatni 3 
agregatnih 2 
agregatnim 1 
agregatno 3 
agregatnog 3 
agregatnoj 6 
agregatnom 6 
agregatnu 49 
agregirale 1 
agregirane 1 
agregiranja 1 
agregiranje 2 
agregiranjem 2 
agregirati 2 
agresije 1 
ai 3 
aided 2 
aimetrične 1 
aj 1 
akademskim 1 
akceleracije 5 
akcelerator 3 
akceleratora 8 
akceleratorski 2 
akcija 13 
akcijama 2 
akcije 10 
akcijom 1 
akciju 2 
akcionarima 1 
akerlof 4 
ako 798 
akta 2 
aktera 1 
akteri 4 
aktiva 1 
aktive 2 
aktivi 2 
aktivira 1 
aktiviranju 1 
aktivirao 1 
aktivirati 1 
aktivne 1 
aktivno 5 
aktivnost 25 
aktivnosti 96 
aktivnostima 12 
aktivnu 1 
aktivu 3 
aktualne 1 
akumulacija 20 
akumulacije 24 
akumulaciji 2 
akumulacijom 4 
akumulaciju 2 
akumuliraju 1 
akumuliranja 2 
akumuliranog 1 
akαl1 1 
al 2 
alat 2 
alata 1 
alati 2 
aldine 4 
alexander 1 
alfred 1 
algebarski 1 
algebarsku 1 
algebre 1 
algoritam 1 
ali 187 
alkoholizam 1 
alkoholnih 1 
allen 1 
allena 1 
allenov 1 
alocira 1 
alociraju 1 
alocirali 1 
alociramo 1 
alociranih 1 
alociranje 1 
alociranju 3 
alocirao 1 
alocirati 7 
alokacija 15 
alokacije 16 
alokaciji 11 
alokacijski 1 
alokacijskog 5 
alokaciju 18 
alokativna 5 
alokativne 3 
alokativnu 3 
alokator 1 
alosiraju 1 
alternativa 5 
alternative 6 
alternativi 5 
alternativna 9 
alternativne 9 
alternativni 7 
alternativnih 15 
alternativnim 6 
alternativno 3 
alternativnog 2 
alternativnoj 3 
alternativnom 3 
alternativnosti 1 
alternativnu 1 
alternativom 1 
aluminija 2 
am 3 
am1 1 
am1x1 2 
am1ym≥ 1 
am2 1 
am2x2 2 
am2ym≥ 1 
ambalažom 1 
american 8 
amerikanac 1 
amerikanci 2 
amerike 2 
američka 1 
američke 1 
američki 9 
američkih 2 
američkoga 1 
američkom 2 
amk 1 
amkxk 1 
amkxk≤ 2 
amkym≥ 1 
amoroso 2 
amortizacija 15 
amortizacije 16 
amortizaciji 1 
amortizacijom 1 
amortizaciju 8 
amortizira 1 
amortiziraju 1 
an 13 
an1x1 1 
analitičke 1 
analitički 5 
analitičkim 1 
analitičko 1 
analitičku 1 
analiza 66 
analizama 3 
analize 69 
analizi 66 
analiziponude 1 
analizira 7 
analiziraju 2 
analizirajući 1 
analizirana 1 
analiziranje 1 
analiziranju 1 
analizirao 2 
analizirati 10 
analizom 10 
analizu 34 
analogija 1 
analogna 2 
analogno 6 
analysis 17 
and 135 
andrijanić 3 
angažira 1 
angažiraju 4 
angažiran 1 
angažiranih 2 
angažiranja 5 
angažiranje 5 
angažiranjem 2 
angažiranju 7 
angažiranog 1 
angažiranost 5 
angažiranosti 2 
angažirao 1 
angažirat 2 
angažirati 6 
annuity 4 
anq 1 
ante 2 
anti 2 
anticipirane 1 
antiinflacijska 5 
antiinflacijske 2 
antiinflacijski 1 
antiinflacijsko 1 
antiinflacijskog 1 
antiinflacijskom 2 
antilogaritmiranjem 2 
antimonopolska 1 
antimonopolskom 1 
antirecesijska 1 
antirecesijske 1 
antirecesivna 1 
antitrustovska 2 
antitrustovske 3 
antitrustovski 1 
antitrustovskim 1 
antitrustovskoj 1 
antitrustovskom 3 
antičkog 1 
antoin 1 
antonio 1 
antwerpen 1 
anuitet 11 
anuiteta 31 
anuitete 1 
anuiteti 2 
anuitetne 1 
anuitetni 6 
anuitetski 1 
anuitetskim 1 
anuitetskom 1 
anuitetu 2 
anulira 1 
anđelka 1 
ap 12 
ap1db 1 
aparat 2 
aparati 1 
aparaturom 1 
apartmana 1 
apartmanska 1 
apa∙ 1 
apc 18 
apcisa 1 
apcisom 1 
apl 6 
aplications 1 
aplikata 1 
appendix 4 
applications 17 
applied 2 
approach 6 
aprecijacija 2 
aprecijaciji 1 
april 4 
aproksimativno 4 
aprvasesmatrakonstantom 1 
aps 9 
apscisa 36 
apscisama 1 
apscise 12 
apscisi 14 
apscisom 21 
apscisu 20 
apsen 9 
apslolutnim 1 
apsolutna 10 
apsolutne 2 
apsolutni 6 
apsolutnih 5 
apsolutnim 4 
apsolutno 4 
apsolutnoj 11 
apsolutnom 7 
apsolutnu 8 
apsorbirati 1 
apstrahira 1 
apstrahiranjem 1 
apstrahirao 1 
apstrakcija 1 
apsurdne 1 
apx 19 
aq 2 
aq2 1 
aq3 1 
aqn 1 
ar 35 
ar' 2 
ar1 1 
aranžman 1 
aranžmana 1 
argentini 1 
argumenata 4 
argument 6 
argumenta 3 
argumenti 5 
argumentu 1 
aristotel 1 
aritmetičke 1 
aritmetičkim 1 
aritmetičkoj 2 
aritmetičkom 2 
arizoni 1 
ark 1 
arkxk 2 
arm 1 
arpa 4 
arrow 2 
arthur 3 
as 37 
as' 1 
asimetrična 7 
asimetrične 5 
asimetričnu 1 
asistenciju 1 
askenasy 2 
asocirati 1 
asortiman 10 
asortimana 6 
aspekata 2 
aspekt 1 
aspekta 1 
aspekte 2 
asvaograničenjanisuoblika 1 
asvaograničenjanisu≥ 1 
atc 21 
atraktivno 1 
atraktivnoj 1 
att 1 
attali 3 
august 2 
augustina 1 
aukcija 1 
aukcijskih 1 
aukcijsko 1 
austrijska 1 
autocesta 1 
automatizam 1 
automatska 1 
automatske 2 
automatski 26 
automatskih 5 
automatskim 5 
automatsko 1 
automatskog 5 
automobil 10 
automobila 31 
automobile 6 
automobili 14 
autonomna 6 
autonomne 4 
autonomnih 2 
autonomnim 3 
autonomno 2 
autonomnog 5 
autonomnu 1 
autora 1 
autori 8 
availability 2 
avc 39 
average 8 
avno 1 
aw 3 
ax 5 
ay 1 
ađustirati 2 
ažurnosti 1 
b 1004 
b' 8 
b0c0 1 
b1 8 
b1y1 1 
b2 11 
b2c2 1 
b2y2 1 
b3 4 
b4 1 
baa 1 
babić 24 
baca 2 
backman 2 
bajt 10 
bakar 1 
bakra 2 
baletić 1 
baletiću 2 
banaka 31 
banana 1 
banci 14 
banka 57 
bankama 12 
bankar 1 
bankara 3 
bankari 2 
bankarski 5 
bankarskim 1 
bankarskog 1 
bankarstva 1 
bankarstvo 1 
banke 52 
bankovne 1 
bankovni 3 
bankrotira 1 
banku 13 
bančina 1 
bar 1 
barem 7 
barić 2 
barova 1 
barro 10 
basingstoke 2 
baumol 6 
baumola 1 
baumolova 4 
bave 2 
baverk 1 
bavi 7 
bavili 1 
bavio 1 
baviti 1 
bawerk 2 
baza 1 
baze 1 
bazi 4 
bazičnom 1 
bazna 1 
bazne 1 
baznom 1 
bazu 2 
baš 23 
baštinici 1 
bb 2 
bc 5 
bcd 2 
bd 2 
bde 1 
bec 2 
begg 15 
behavior 6 
behavioral 4 
behaviour 6 
behrens 3 
belgijske 1 
benedikt 2 
beneficije 1 
benić 16 
bernanke 11 
bernoulli 1 
bertila 1 
bertrand 5 
bertrandov 5 
bertrandova 1 
bertrandove 1 
bescarinske 1 
beskonačan 3 
beskonačna 1 
beskonačng 1 
beskonačni 2 
beskonačno 11 
beskonačnost 1 
beskonačnosti 1 
besmislena 1 
besmisleno 1 
besplatne 1 
besplatni 1 
besplatno 1 
best 1 
beta 2 
between 2 
bez 158 
bezalkoholnih 1 
bezbolno 1 
bezgotovinskim 1 
beznačajan 1 
beznačajna 2 
bezrizična 1 
bezrizične 1 
bezrizično 1 
bezrizičnog 1 
bf 1 
bi 927 
bierman 3 
biheviorističke 1 
biheviorizam 1 
bijela 2 
bila 99 
bilanca 16 
bilance 28 
bilanci 9 
bilanciranja 1 
bilancom 1 
bilancu 3 
bilančna 1 
bilančne 1 
bilančni 1 
bilančnih 1 
bilateralni 11 
bilateralnog 5 
bildnis 1 
bile 13 
biletaralni 1 
bili 27 
bilješci 2 
bilješka 2 
bilješke 2 
bilješku 1 
bilježe 2 
bilježi 2 
bilo 158 
binger 4 
bio 62 
biološkim 1 
bira 4 
birajući 2 
birati 5 
birača 1 
biro 2 
birokracija 1 
birokracije 1 
birokraciju 1 
bismo 22 
bit 33 
bitan 3 
biti 331 
bitna 8 
bitne 8 
bitni 2 
bitnih 2 
bitnim 1 
bitno 18 
biva 2 
bivša 1 
bivše 1 
bivšim 3 
bivšoj 1 
biznis 3 
biznisa 4 
bk 1 
bkαl 1 
bl 1 
blackwell 2 
blaga 3 
blagajničkih 1 
blage 1 
blago 4 
blagom 1 
blagostanja 12 
blagostanje 15 
blagostanju 3 
blagu 1 
blakiston 2 
blanchard 8 
blaženka 1 
blaženki 2 
blaži 1 
blažu 1 
bliske 1 
bliski 1 
bliskih 2 
blisko 5 
bliskog 1 
bliskost 1 
blizu 4 
bliža 1 
bliže 4 
bliži 1 
bližih 1 
blok 1 
blokirani 1 
blv 1 
bm 5 
bmym 1 
bogati 1 
bogatih 2 
bogatije 1 
bogatijeg 1 
bogatiji 1 
bogato 1 
bogatstava 1 
bogatstva 19 
bogatstvo 14 
bogatstvu 1 
bojati 1 
bojenju 1 
boji 1 
boksitom 1 
bolesni 1 
bolesnim 1 
bolesnima 1 
bolesti 5 
bolja 1 
bolje 13 
boljem 3 
bolji 7 
boljim 4 
boljitak 1 
boljitka 1 
boljke 1 
boljoj 1 
bolnica 1 
bolnice 1 
bolovanju 1 
bonds 1 
bonovima 1 
book 31 
books 4 
boravka 1 
borba 1 
borbi 1 
boston 8 
box 8 
boyes 6 
br 3 
br' 1 
brane 1 
brenner 2 
bretton 1 
breznitz 2 
brigu 1 
brijač 1 
brinuti 2 
britanija 1 
britaniji 1 
britaniju 1 
britanska 1 
britanske 1 
britanskom 1 
brizi 2 
brižljivo 1 
broda 3 
brodu 1 
broj 149 
broja 33 
brojem 14 
brojeva 2 
brojevima 1 
brojna 2 
brojne 12 
brojni 6 
brojnih 1 
brojnika 1 
brojniku 1 
brojnosti 1 
broju 12 
brojčani 1 
brojčanu 1 
broker 2 
brokera 1 
brokeri 2 
bronfenbrenner 4 
brt 2 
brue 5 
bruto 64 
brutoprofit 1 
brz 2 
brze 3 
brzi 2 
brzim 1 
brzina 22 
brzine 4 
brzini 3 
brzinom 1 
brzinu 8 
brzo 20 
brzom 1 
brže 23 
bržeg 2 
brži 5 
bržim 1 
bržom 1 
bu 1 
bude 28 
budu 7 
buduća 31 
buduće 61 
budućeg 16 
budućega 1 
budućem 9 
budući 27 
budućih 16 
budućim 2 
budućnost 3 
budućnosti 34 
budućoj 4 
budućom 1 
buduću 19 
budžet 5 
budžeta 4 
budžetska 4 
budžetske 9 
budžetski 45 
budžetskim 8 
budžetsko 9 
budžetskog 40 
budžetskom 5 
budžetsku 1 
bujanja 1 
bujanju 1 
buldožeri 1 
bumerang 1 
burza 5 
burzama 1 
burze 5 
burzi 3 
burzovna 2 
burzovne 6 
burzovni 1 
burzovnih 1 
burzovno 2 
burzovnom 1 
burzu 1 
business 14 
bučno 1 
bušela 1 
böhm 3 
bΘkΘ 2 
bΘkΘexp 1 
c 917 
c' 13 
c0 51 
c01 1 
c02 1 
c03 1 
c1 38 
c11 1 
c12 1 
c13 1 
c1c0 3 
c1p1 3 
c1p1ac 1 
c1p1∙ 2 
c1p2 2 
c1t 1 
c1x1 2 
c1y 16 
c1yd 1 
c2 1 
c2p2 2 
c2x2 2 
ca 4 
cab 2 
cadillac 1 
cadillaca 1 
cafe 1 
cag 1 
cagan 4 
calculus 2 
cambridge 13 
capita 2 
capital 11 
capitalism 2 
carina 39 
carinama 6 
carine 33 
carinom 1 
carinska 1 
carinskog 1 
carinsku 2 
carinu 4 
carlo 3 
carrey 2 
case 3 
catephores 1 
causes 1 
cb 3 
cd 4 
ce 2 
cementare 1 
centar 20 
centraliziranog 1 
centraliziranu 1 
centri 1 
certifikat 2 
cesta 2 
ceste 2 
ceteris 64 
cetris 1 
cf 1 
ch 2 
chamberlin 5 
chamberlinova 4 
chamberlinovoj 1 
chamberlinu 1 
chandra 3 
change 9 
chiang 5 
chicago 8 
chicagom 1 
chick 3 
choice 6 
cigareta 1 
cigle 1 
cijele 4 
cijeli 4 
cijelim 1 
cijelo 1 
cijelog 2 
cijeloj 1 
cijelom 9 
cijelosti 13 
cijelu 1 
cijena 698 
cijenama 76 
cijene 533 
cijeni 132 
cijenom 37 
cijenu 195 
cijepe 1 
cijepi 1 
cijepljenja 1 
ciklička 2 
ciklična 5 
cikličnog 2 
cikličnom 2 
ciklusa 4 
ciklusima 1 
ciklusu 1 
cilj 42 
cilja 50 
ciljem 4 
ciljeva 20 
ciljeve 7 
ciljevi 27 
ciljevima 2 
ciljholding 1 
cilju 7 
cip 1 
cipele 2 
civilizacijama 1 
cj 5 
cjelina 9 
cjelinama 2 
cjeline 30 
cjelini 15 
cjelinom 1 
cjelinu 5 
cjelokupan 1 
cjelokupna 1 
cjelokupne 8 
cjelokupni 35 
cjelokupnim 2 
cjelokupno 11 
cjelokupnog 6 
cjelokupnoga 1 
cjelokupnoj 2 
cjelokupnom 7 
cjelokupnu 5 
cjelovit 2 
cjelovita 1 
cjenovna 23 
cjenovne 33 
cjenovni 1 
cjenovnih 2 
cjenovno 2 
cjenovnog 4 
cjenovnoj 2 
cjenovnom 1 
cjenovnu 7 
cjepiva 2 
cjepivo 1 
ck 3 
ckxk 2 
clarendon 2 
clark 8 
classical 1 
cliffs 20 
close 1 
co 4 
cobb 10 
cobweb 9 
cog 1 
colell 2 
college 3 
collel 1 
collins 3 
collusive 1 
comittee 2 
commodity 2 
common 1 
company 69 
competition 6 
competitive 2 
composition 2 
computer 2 
concept 1 
connell 1 
consulting 1 
consume 3 
consumer 2 
consumption 7 
contribution 3 
corporate 2 
cosinusom 1 
cost 10 
costs 9 
cotangensom 1 
coupon 1 
cournot 7 
cournota 2 
cournotov 6 
cournotovih 1 
cournotovim 1 
cournotovoj 3 
cournotovu 3 
cp1 2 
cp1∙ 1 
cp2 1 
cp3 1 
cp3∙ 1 
cpi 1 
criteria 2 
crna 1 
cross 1 
crowding 12 
crta 1 
crtama 1 
crtano 1 
crtu 1 
curl 1 
currency 1 
current 2 
curve 7 
curwen 2 
cvijeta 1 
cycle 2 
cyert 4 
d 567 
d' 5 
d0 2 
d1 32 
d1≠ 1 
d2 17 
d2pf 2 
d2≠ 1 
d3 25 
d4 21 
d5 5 
d6 27 
da 2088 
da1 1 
dab 1 
dabčević 3 
dade 1 
daje 114 
dajemo 1 
daju 56 
dajući 2 
dakle 15 
dala 7 
dale 2 
daleko 1 
dali 7 
dalje 49 
daljem 2 
dalji 6 
daljim 3 
daljnjeg 2 
daljnji 1 
daljnjih 1 
daljnju 1 
daljoj 3 
dalju 3 
dalmaciji 1 
dalo 3 
dan 30 
dana 80 
danas 47 
današnje 1 
današnjeg 1 
današnji 1 
današnju 1 
dane 45 
dani 32 
danih 6 
danim 32 
danisu 1 
dano 11 
danog 12 
danoga 1 
danoj 11 
danom 16 
danomice 1 
dantzig 3 
dantziga 1 
dantzing 1 
danu 50 
dao 13 
dapače 1 
dapostoji 1 
darby 3 
darom 1 
dat 1 
data 2 
date 5 
dati 29 
datih 2 
datim 1 
datoj 2 
datu 3 
davala 2 
davali 1 
davanja 5 
davanje 6 
davanju 2 
davao 1 
davati 2 
david 2 
davida 1 
db 6 
dc 2 
dcl 1 
dd 10 
de 15 
dealer 2 
dealera 2 
dealeri 2 
deb 1 
debatna 1 
december 2 
decentraliziranim 1 
decentraliziranom 1 
decimalni 1 
decision 1 
dedukcije 1 
def 2 
deficit 19 
deficita 5 
deficitaran 1 
deficitarne 1 
deficitarni 1 
deficitarnim 1 
deficitarno 1 
deficite 1 
deficitom 3 
definicija 26 
definicije 5 
definiciji 25 
definicijom 1 
definicijska 3 
definicijske 2 
definicijsku 1 
definiciju 1 
definira 30 
definirajte 1 
definiraju 7 
definirajući 1 
definirale 1 
definiramo 2 
definiran 5 
definirana 7 
definirane 2 
definiranja 3 
definiranje 14 
definiranju 3 
definirano 1 
definiranom 1 
definiranu 2 
definirao 3 
definirati 25 
deflacija 1 
deflacije 1 
deflacijska 1 
deflacijski 20 
deflacijskim 1 
deflacijskog 9 
deflaciju 2 
deflacionirani 1 
deflacioniranje 1 
deflacioniranjem 3 
deflator 4 
deformacija 1 
deformacijama 1 
degresivno 4 
dekade 1 
deklarira 1 
deklariraju 1 
dekumuliranja 2 
dekumuliranje 1 
dekurzivna 1 
dekurzivni 2 
delhi 2 
dem 27 
demand 5 
demografske 3 
demokratska 1 
dennisa 1 
deponenta 5 
deponirala 1 
deponirali 5 
deponiranja 1 
deponirati 1 
deposit 1 
depozit 14 
depozita 17 
depozite 15 
depoziti 9 
depozitima 2 
depozitni 15 
depozitnim 1 
depozitnog 1 
depozitora 1 
depozitori 1 
depozitu 2 
deprecijacija 2 
deprecijaciju 1 
depresija 5 
depresije 11 
depresiji 4 
depresiju 3 
depresivni 1 
derivacija 31 
derivacije 17 
derivaciji 1 
derivacijom 1 
derivaciju 5 
derivira 2 
deriviranje 1 
deriviranjem 1 
derivirati 1 
des 1 
deset 10 
desetaka 2 
desete 1 
desetina 1 
desetljeća 1 
desetljećima 1 
desetu 1 
design 2 
deskripcija 3 
desne 3 
desni 3 
desnih 1 
desno 17 
desnoj 6 
desnom 1 
destimulativno 1 
detalji 1 
detaljna 1 
detaljnije 5 
detaljnijoj 1 
determinanta 2 
determinantama 3 
determinante 4 
determinanti 1 
determinirane 1 
devalvacija 5 
devalvacijom 1 
devalvaciju 3 
development 2 
devet 3 
devetnaestog 2 
devetu 1 
devijacija 11 
devijacije 6 
devijacijom 3 
devijaciju 3 
deviza 5 
devizama 6 
devize 1 
devizne 5 
devizni 37 
deviznih 17 
deviznim 6 
devizno 9 
deviznog 15 
deviznoj 1 
deviznom 18 
dezinvesticija 2 
dezinvesticije 4 
dezinvestiranja 1 
dezinvestiranje 1 
di 20 
dictionary 2 
diego 2 
dieselske 1 
diferencija 4 
diferencijacija 1 
diferencijacije 1 
diferencijal 2 
diferencijala 1 
diferencijalna 1 
diferencijalne 1 
diferencijalni 1 
diferencijalnog 5 
diferencira 1 
diferencirajući 1 
diferenciran 11 
diferencirani 1 
diferenciranjem 6 
diferenciranog 1 
diferenciranost 8 
diferenciranosti 5 
difuzije 2 
difuziju 1 
dijagonale 1 
dijagram 8 
dijagrama 4 
dijagramima 1 
dijagramom 1 
dijagramski 2 
dijagramu 9 
dijamanata 4 
dijamante 1 
dijamanti 2 
dijela 66 
dijele 8 
dijeleći 5 
dijeli 9 
dijeliti 1 
dijeljenjem 22 
dijelom 16 
dijelova 5 
dijelove 1 
dijelovi 7 
dijelovima 1 
dijelu 83 
diktatorski 1 
dilema 4 
dileme 1 
dilemi 3 
dilemom 2 
dileri 1 
dilerima 1 
diljem 2 
dimenzija 4 
dimenzije 1 
dimenziji 13 
dimenziju 4 
dimenzioniranje 1 
dinamici 3 
dinamike 2 
dinamiku 2 
dinamizirati 1 
dinamička 11 
dinamičke 7 
dinamički 13 
dinamičkim 4 
dinamičkog 2 
dinamičkoj 2 
dinamičkom 1 
dinamičku 6 
dinamična 1 
dinamičniji 1 
dinamičnom 2 
dinamičnost 1 
dinamičnosti 3 
dio 240 
diobi 1 
dionica 63 
dionice 53 
dionici 6 
dionicu 2 
dioničara 14 
dioničare 3 
dioničari 12 
dioničarima 12 
dioničarskih 1 
dioničarsko 2 
dioničarskog 4 
dionička 6 
dioničkih 1 
dioničkim 4 
dioničko 21 
dioničkog 22 
dioničkom 2 
dipl 1 
direktne 1 
direktora 1 
disciplina 2 
disciplinama 1 
discipline 3 
disciplinira 1 
discount 1 
discretionary 2 
discussion 2 
disekonomija 5 
disekonomije 10 
disembodied 1 
diskont 3 
diskonta 1 
diskontinuiranosti 1 
diskontira 3 
diskontiraju 2 
diskontirana 2 
diskontirane 2 
diskontiranih 3 
diskontiranja 3 
diskontiranje 4 
diskontiranjem 3 
diskontiranju 2 
diskontiranom 2 
diskontiranu 3 
diskontirati 3 
diskontna 17 
diskontne 16 
diskontni 11 
diskontnih 3 
diskontnog 1 
diskontnoj 2 
diskontnom 2 
diskontnu 11 
diskrecijska 7 
diskrecijske 11 
diskrecijsku 3 
diskrepancija 1 
diskretnoj 9 
diskriminacija 20 
diskriminacije 9 
diskriminaciji 1 
diskriminacijom 1 
diskriminaciju 5 
diskriminiran 1 
diskriminirane 1 
diskriminirani 3 
diskriminiranim 1 
diskutabilno 1 
disparitete 1 
disperziju 1 
disposable 1 
disproporcija 2 
disproporcije 1 
distinkcije 1 
distinkciju 1 
distribucija 16 
distribucije 14 
distribuciji 1 
distribucijom 1 
distribucijska 1 
distribucijske 2 
distribuciju 5 
distribuira 2 
distribuiraju 1 
distribution 2 
diulio 10 
diverzifikacija 1 
dividenda 12 
dividende 15 
dividendi 21 
dividendu 9 
divovski 1 
dizajn 1 
dizajniralo 1 
dizajnom 2 
diže 1 
djeci 1 
djecimariji 1 
djela 3 
djelatnika 2 
djelatnost 29 
djelatnosti 8 
djelatnostima 6 
djelatnostuciljuostvarenja 1 
djelimično 1 
djeljiv 1 
djeljiva 1 
djeljivosti 1 
djelo 144 
djelokrug 1 
djelomice 2 
djelomična 2 
djelomičnih 1 
djelomično 3 
djelomičnog 1 
djelotvoran 2 
djelotvorna 3 
djelotvorne 2 
djelotvorni 1 
djelotvornija 2 
djelotvornije 4 
djelotvornijom 1 
djelotvorno 3 
djelotvornoj 1 
djelotvornost 11 
djelotvornosti 6 
djelotvornu 2 
djelovali 5 
djelovalo 1 
djelovanja 34 
djelovanje 45 
djelovanjem 21 
djelovanju 11 
djelovati 15 
djelu 2 
djeluje 41 
djeluju 31 
dk 1 
dl 5 
dl1 3 
dl2 2 
dm 3 
dmf 1 
dnevno 3 
dnevnog 1 
dnu 2 
do 447 
dob 1 
doba 26 
dobar 2 
dobara 616 
dobavljačima 1 
dobici 2 
dobija 5 
dobije 18 
dobiju 5 
dobila 17 
dobile 1 
dobili 10 
dobilo 4 
dobio 22 
dobit 47 
dobitak 21 
dobitaka 2 
dobiti 101 
dobitka 13 
dobitke 1 
dobitku 1 
dobitnici 1 
dobiva 251 
dobivaju 41 
dobivajući 4 
dobivamo 6 
dobivanja 2 
dobivanje 9 
dobivanjem 1 
dobivanju 1 
dobivate 1 
dobivati 2 
dobiven 2 
dobivena 8 
dobivene 4 
dobiveni 3 
dobivenih 3 
dobivenim 2 
dobiveno 1 
dobivenu 1 
dobra 671 
dobre 2 
dobrima 53 
dobro 126 
dobrog 3 
dobrom 21 
dobrotvorne 1 
dobrovoljna 4 
dobrovoljne 1 
dobru 9 
dobu 5 
doda 1 
dodaci 7 
dodacima 4 
dodaje 7 
dodajne 1 
dodaju 5 
dodajući 1 
dodan 3 
dodana 2 
dodane 3 
dodanih 3 
dodatak 29 
dodataka 6 
dodatan 1 
dodati 11 
dodatke 2 
dodatku 3 
dodatna 11 
dodatne 27 
dodatni 9 
dodatnih 9 
dodatnim 2 
dodatno 8 
dodatnog 5 
dodatnoj 2 
dodatnom 1 
dodatnu 12 
dodavajući 1 
dodavale 1 
dodavanje 4 
dodavanjem 6 
dodira 3 
dodirivala 1 
dodirljivi 1 
dodiruje 5 
događa 20 
događaj 2 
događaja 7 
događaji 1 
događajima 2 
događaju 3 
događale 1 
događanja 14 
događao 1 
događati 2 
dogodi 2 
dogodilo 4 
dogoditi 5 
dogovaranje 3 
dogovaranjem 1 
dogovorenom 1 
dogovorno 2 
dogovorom 2 
dohoci 11 
dohocima 4 
dohodak 423 
dohodaka 24 
dohodna 1 
dohodovna 14 
dohodovne 2 
dohodovni 7 
dohodovnim 1 
dohodovnom 6 
dohotka 603 
dohotke 9 
dohotkom 26 
dohotku 68 
dohrenwend 4 
dohvate 1 
dohvatiti 5 
dohvaćanja 1 
doista 1 
dok 261 
dokaz 4 
dokaza 1 
dokazan 3 
dokazana 1 
dokazano 1 
dokazao 3 
dokazati 5 
dokazi 1 
dokazivao 1 
dokazuje 2 
dokazuju 1 
dokazujući 1 
dokažite 1 
dokolica 3 
dokolice 6 
dokolici 3 
dokolicu 1 
dokoličar 1 
dokoličarenja 1 
doktora 1 
doktrina 2 
doktrine 1 
doktrinu 1 
dolan 5 
dolar 13 
dolara 10 
dolare 3 
dolarima 1 
dolaru 1 
dolaze 4 
dolazi 72 
dolazilo 1 
dolaženja 1 
doli 1 
dolje 21 
domagoju 1 
domar 9 
domarov 14 
domarova 12 
domarovu 6 
domaća 9 
domaće 21 
domaćeg 9 
domaćem 17 
domaći 11 
domaćih 9 
domaćim 7 
domaćinstva 1 
domaćoj 7 
domaćom 1 
domaću 10 
domestic 2 
domet 1 
dominacija 2 
dominacije 2 
dominaciju 4 
dominantna 5 
dominantni 1 
dominantnim 2 
dominantno 1 
dominantnog 5 
dominantnom 1 
dominantnu 4 
dominiraju 1 
dominirajuće 1 
dominirajućeg 1 
dominirajući 1 
dominirala 2 
donekle 3 
donese 1 
donesene 2 
donesenih 1 
donijelo 1 
donijeti 6 
donio 1 
donja 2 
donjem 1 
donjemu 1 
donji 3 
donjim 2 
donose 37 
donosi 39 
donosilac 3 
donosioca 2 
donositi 3 
donošenja 16 
donošenje 12 
donošenjem 3 
donošenju 12 
doprinijeti 1 
doprinos 13 
doprinosa 8 
doprinose 5 
doprinosi 7 
doprinosu 1 
dopuna 1 
dopunama 2 
dopune 2 
dopuniti 4 
dopunjeno 3 
dopunskih 1 
dopušta 6 
dopuštaju 4 
dopuštajući 1 
dopuštenja 1 
dopuštenjem 1 
dopušteno 1 
dorada 2 
doradi 1 
doraditi 3 
dorfman 8 
doris 1 
dornbusch 15 
dosad 2 
dosadašnje 1 
dosadašnjem 1 
dosadašnjoj 1 
dosegla 1 
doseći 9 
dosljedno 2 
dosljednost 2 
dosljednosti 2 
dospijeva 3 
dospijevaju 1 
dospijeća 5 
dospijeće 1 
dospijećem 4 
dospijeću 4 
dospio 1 
dospjela 2 
dospjele 1 
dospjelih 3 
dospjelost 2 
dospjelosti 7 
dospjelošću 1 
dospjet 1 
dosta 15 
dostigao 2 
dostigla 3 
dostiglo 1 
dostigne 8 
dostignut 1 
dostignuta 1 
dostignutu 1 
dostignuća 1 
dostizanja 2 
dostizanje 1 
dostići 9 
dostiže 24 
dostižna 1 
dostižu 7 
dostupan 1 
dostupna 5 
dostupne 6 
dostupni 1 
dostupnih 3 
dostupnim 1 
dostupno 3 
dostupnog 1 
dostupnosti 2 
dostupnošću 1 
dostupnu 2 
dotadašnje 1 
dotadašnjem 1 
dotadašnjih 4 
dotle 2 
douglas 2 
douglasova 4 
douglasove 3 
douglasovoj 1 
dovde 2 
dovede 6 
dovedeni 1 
dovedu 1 
dovela 9 
dovele 1 
doveli 2 
dovelo 9 
doveo 7 
dover 6 
dovest 1 
dovesti 14 
dovode 17 
dovodi 87 
dovoljan 4 
dovoljna 7 
dovoljne 2 
dovoljno 29 
dovoljnog 2 
dovršen 1 
dovršenog 1 
dovršenost 2 
dovršenosti 2 
dovrši 1 
dovršio 1 
doziranje 1 
doznake 2 
dozu 1 
dozvola 1 
dozvolu 1 
doći 14 
dođe 7 
dođu 1 
došao 2 
došla 2 
došli 1 
došlo 7 
dp 5 
dq 3 
dq2 2 
dr 79 
dragocjen 1 
dragocjenosti 1 
dragomir 1 
dragovoljna 5 
dragovoljne 1 
dragovoljno 3 
dragovoljnom 2 
dragulja 1 
drastično 1 
dravinac 3 
drd 2 
drift 1 
droga 1 
drogom 2 
druga 63 
drugamo 1 
drugdje 1 
druge 252 
drugi 141 
drugih 97 
drugim 72 
drugima 3 
drugo 63 
drugog 102 
drugoga 16 
drugoj 21 
drugom 54 
drugome 5 
drugorazredne 1 
drugu 19 
drukčija 6 
drukčije 6 
drukčijeg 4 
drukčijem 1 
drukčiji 9 
drukčijih 3 
drukčiju 1 
društava 7 
društva 87 
društvena 4 
društvene 10 
društveni 7 
društvenih 2 
društvenim 4 
društveno 16 
društvenog 8 
društvenoj 3 
društvenom 4 
društvima 10 
društvo 57 
društvu 25 
drveće 1 
drvo 2 
dryden 9 
držale 1 
držali 1 
držanja 6 
držanje 5 
držati 9 
država 135 
državama 27 
države 92 
državi 20 
državna 27 
državne 45 
državni 15 
državnih 8 
državnik 1 
državnim 6 
državno 17 
državnog 35 
državnoj 4 
državnom 10 
državnu 13 
državom 2 
državu 6 
drže 6 
držeći 2 
drži 7 
ds 2 
dt 7 
dual 6 
duala 5 
dualističkog 1 
dualni 9 
dualnog 6 
dualnosti 1 
dualu 5 
dubine 1 
dublja 2 
dublje 1 
dubljoj 3 
duboke 1 
duboko 1 
dubrovačkoj 1 
dubrovnik 13 
dubrovniku 7 
dubrovčani 1 
dubrovčanin 1 
dug 6 
duga 8 
duge 1 
dugi 24 
dugo 19 
dugog 17 
dugoga 1 
dugom 118 
dugoročna 27 
dugoročne 13 
dugoročni 9 
dugoročnih 10 
dugoročnim 4 
dugoročno 9 
dugoročnog 6 
dugoročnoj 10 
dugoročnom 1 
dugoročnu 7 
dugotrajnih 1 
dugova 6 
dugovanja 1 
dugove 5 
dugovna 1 
dugovnoj 1 
dugovnu 2 
duguje 1 
dugujem 4 
duhu 1 
dulje 7 
duljem 1 
dulji 5 
duljina 3 
duljini 1 
duopol 7 
duopola 1 
duopolista 1 
duopolskih 1 
duopolskoj 1 
duŽ 1 
duž 7 
duža 1 
duže 7 
dužem 6 
duži 2 
dužina 1 
dužine 4 
dužini 4 
dužinom 2 
dužinu 1 
dužnici 1 
dužnicima 3 
dužnik 2 
dužnika 1 
dužnike 1 
dva 161 
dvadeset 1 
dvadesetak 3 
dvadesetih 1 
dvadesetog 6 
dvadesetogodišnji 1 
dvadesetom 1 
dvaju 35 
dvanaest 1 
dvije 86 
dviju 28 
dvjema 3 
dvodimenzionalni 2 
dvodimenzionalnom 4 
dvogodišnjem 1 
dvojakom 1 
dvojbe 1 
dvojbom 1 
dvoje 1 
dvojice 1 
dvorište 1 
dvorištu 1 
dvosektorskog 3 
dvosektorskom 6 
dvosmislena 1 
dvostranom 1 
dvostruka 5 
dvostruki 1 
dvostruko 7 
dvostrukoj 1 
dvostruku 2 
dx 2 
dxy 1 
dy 4 
dynamic 3 
dynamics 1 
džetski 1 
džoberima 1 
e 272 
e' 4 
e1 11 
e2 2 
eaton 6 
eatweell 1 
eatwell 5 
ec 10 
economc 1 
econometric 2 
econometrica 4 
econometrics 2 
economic 72 
economica 2 
economics 137 
economicus 1 
economies 2 
economique 2 
economists 2 
economy 17 
ed 55 
ed1 3 
ed2 3 
edgeworth 5 
edgeworthov 8 
edgeworthova 5 
edgeworthove 1 
edgeworthovog 2 
edgeworthovom 3 
edgeworthu 1 
edgmand 7 
editiom 1 
edition 141 
editions 11 
eds 2 
ef 3 
efect 1 
efekata 15 
efekt 100 
efekta 25 
efekte 14 
efekti 24 
efektima 2 
efektivna 3 
efektivne 6 
efektivnoj 1 
efektivnom 1 
efektivnost 1 
efektivnosti 1 
efektivnu 2 
efektne 1 
efektnoj 1 
efektom 1 
efektu 2 
effect 1 
efficiency 1 
efikasan 3 
efikasna 7 
efikasne 2 
efikasnih 1 
efikasnija 1 
efikasno 5 
efikasnoj 1 
efikasnost 36 
efikasnosti 26 
efikasnu 4 
efiksne 1 
egipat 1 
egipatske 1 
egipta 1 
egt 1 
egzaktni 1 
egzaktno 3 
egzogena 3 
egzogene 3 
egzogenih 1 
egzogeno 7 
egzogenog 2 
egzogenu 1 
eh 2 
ei 2 
eichberger 3 
ei∙n 3 
ekipe 1 
ekipiranosti 1 
ekonometrije 1 
ekonometrijske 2 
ekonometrijski 1 
ekonomici 2 
ekonomija 87 
ekonomije 56 
ekonomijeili 1 
ekonomiji 30 
ekonomijom 1 
ekonomiju 17 
ekonomika 10 
ekonomike 12 
ekonomiku 2 
ekonomist 4 
ekonomista 22 
ekonomiste 3 
ekonomisti 30 
ekonomistima 2 
ekonomistu 4 
ekonomiziranjem 1 
ekonomičnost 1 
ekonomska 123 
ekonomske 173 
ekonomski 109 
ekonomskifakultet 1 
ekonomskih 54 
ekonomskim 23 
ekonomsko 22 
ekonomskog 37 
ekonomskoj 53 
ekonomskom 41 
ekonomsku 34 
ekskluzivnosti 1 
ekspandirajući 1 
ekspanzija 4 
ekspanzije 12 
ekspanziji 7 
ekspanzijska 21 
ekspanzijske 14 
ekspanzijski 4 
ekspanzijsku 3 
ekspanziju 3 
ekspanzivni 1 
eksperimenata 1 
eksperiment 1 
eksperimentu 1 
eksplicitne 4 
eksplicitni 10 
eksplicitnih 13 
eksplicitnim 3 
eksplicitno 3 
eksplicitnom 3 
eksploatacija 16 
eksploatacije 1 
eksploatacijom 2 
eksploataciju 2 
eksponencijalan 1 
eksponencijalnim 1 
eksponent 1 
eksponenti 1 
eksponentima 1 
ekstenzivni 7 
ekstenzivnog 2 
ekstenzivnom 2 
eksternalija 20 
eksternalije 16 
eksterne 13 
eksterni 5 
eksternih 3 
eksternim 1 
ekstra 1 
ekstradobit 15 
ekstradobiti 4 
ekstrapolacija 1 
ekstraprofit 14 
ekstraprofita 5 
ekstrem 17 
ekstrema 10 
ekstremi 2 
ekstremna 1 
ekstremne 5 
ekstremni 3 
ekstremnim 1 
ekstremno 1 
ekstremnu 1 
ekvivalent 1 
ekvivalenta 1 
ekvivalentan 1 
elasticity 1 
elastiČnost 1 
elastiČnosti 1 
elastična 30 
elastične 15 
elastičnija 7 
elastičnom 1 
elastičnost 120 
elastičnosti 98 
elastičnošću 3 
elektrane 1 
elektranu 1 
električne 5 
električnom 1 
električnu 3 
elektrogeneratori 1 
elektron 1 
elemenata 12 
element 21 
elementa 6 
elementarne 4 
elementarno 1 
elementarnu 1 
elemente 3 
elementi 19 
elementima 10 
elementom 2 
eli 1 
eliminira 1 
eliminiraju 2 
eliminirajući 1 
eliminirala 1 
eliminiranja 3 
eliminiranje 2 
eliminirao 2 
eliminirati 2 
elizabeti 1 
em 2 
embodied 1 
emisija 8 
emisije 16 
emisiji 2 
emisijom 2 
emisijska 1 
emisijske 1 
emisijsku 1 
emisione 1 
emisionu 1 
emitent 4 
emitenti 2 
emitiraju 8 
emitiranih 3 
emitiranjem 1 
emphasis 4 
empirijska 2 
empirijske 1 
empirijski 5 
empirijskih 1 
empirijskim 1 
empirijsko 1 
employment 5 
ems 1 
end 2 
endogena 2 
endogene 7 
endogeneus 1 
endogeni 1 
endogenih 6 
endogeno 2 
endogenom 1 
endogenous 3 
endogenu 2 
energetske 1 
energija 1 
energije 6 
energiji 1 
energijom 1 
energiju 5 
engel 1 
engelov 1 
engelova 10 
engelove 4 
engelovi 2 
engelovu 1 
engelu 1 
engl 6 
england 5 
engleska 3 
engleske 3 
engleski 1 
engleskih 1 
engleskoj 4 
engleskom 1 
englesku 1 
englewo 1 
englewood 19 
enlarged 6 
enormnom 1 
enterpreneurship 2 
entiteta 7 
eo 3 
epidemiology 1 
epr 1 
equalization 2 
equilibrium 2 
er 16 
erb 1 
ernstu 1 
es 21 
essay 7 
essays 6 
etapama 3 
eugeneu 1 
europe 1 
europi 2 
europljani 1 
europska 1 
europske 1 
europski 2 
europskih 2 
europskim 2 
europskoj 3 
europsku 1 
events 1 
eventualne 3 
eventualni 3 
eventualno 11 
eventualnog 1 
eventualnom 1 
everet 1 
evidentira 1 
evidentiraju 1 
evidentirano 2 
evsey 1 
ex 2 
examined 2 
exp 2 
expansion 2 
expectations 2 
expected 1 
exy 2 
eλt 1 
eλv 1 
f 186 
f' 14 
fa 2 
face 2 
facilities 2 
facto 8 
factor 9 
fair 3 
faire 7 
faktor 37 
faktora 10 
faktore 1 
faktori 2 
faktorom 1 
faktoru 1 
fakultet 7 
fakulteta 2 
fakultetima 3 
fakultetsko 1 
fakultetu 3 
farmama 1 
farmerima 1 
faza 1 
fazama 1 
faze 1 
fazi 4 
fc 5 
featherbedding 1 
february 2 
federalni 1 
federalnih 1 
fenomen 5 
fenomenalno 1 
fer 3 
fernandez 3 
fh 2 
fiat 1 
fifth 8 
fiksalna 1 
fiksan 10 
fiksira 1 
fiksiraju 2 
fiksirane 1 
fiksirani 1 
fiksiranoj 1 
fiksna 24 
fiksne 26 
fiksni 45 
fiksnih 25 
fiksnim 7 
fiksno 2 
fiksnog 3 
fiksnoj 5 
fiksnom 9 
fiksnu 12 
filijala 3 
filozofa 1 
filozofije 1 
filtara 2 
finalna 7 
finalne 12 
finalnih 6 
finalnog 8 
finalnoj 4 
finalnom 1 
finalnu 2 
financial 8 
financija 4 
financijama 1 
financije 4 
financijska 14 
financijske 8 
financijski 10 
financijskih 24 
financijskim 11 
financijsko 10 
financijskog 10 
financijskoj 3 
financijskom 13 
financijsku 3 
financira 12 
financiraju 2 
financirali 1 
financiralo 2 
financiranja 2 
financiranje 7 
financiranjem 2 
financirati 1 
finoće 1 
finska 1 
finskoj 1 
firm 12 
firms 2 
fischer 13 
fishburn 2 
fishe 7 
fisher 6 
fisherovoj 1 
fiskalna 61 
fiskalne 81 
fiskalnih 1 
fiskalnog 2 
fiskalnoj 3 
fiskalnom 22 
fiskalnu 12 
fixed 2 
fizičari 1 
fizička 2 
fizičke 3 
fizički 5 
fizičkih 3 
fizičkim 1 
fizičko 1 
fizičkog 7 
fizičkom 1 
fizičku 3 
fleksibilne 17 
fleksibilni 2 
fleksibilnih 1 
fleksibilno 1 
fleksibilnom 2 
fleksibilnost 1 
fleksibilnosti 1 
flexibility 1 
flotu 1 
fluktuacija 3 
fluktuacije 5 
fluktuacijom 1 
fluktuirajućem 3 
fluktuirajući 1 
fluktuiranje 2 
fluktuirati 1 
foley 3 
fond 2 
fonda 2 
fondova 12 
fondove 4 
fondovi 5 
fondovima 3 
fondu 1 
for 14 
ford 2 
forecasts 2 
foreign 4 
forma 3 
formalizacija 2 
formalizacije 2 
formalna 4 
formalne 1 
formalni 2 
formalnim 1 
formalno 6 
formalnom 1 
formalnu 1 
formama 1 
formby 3 
forme 1 
formi 3 
formira 21 
formirajmo 1 
formiraju 9 
formirala 1 
formirali 2 
formiralo 1 
formirana 2 
formirani 2 
formiranja 11 
formiranje 13 
formiranjem 2 
formiranju 3 
formiranu 1 
formirao 1 
formirati 3 
formula 505 
formulacija 1 
formulacije 2 
formulaciji 1 
formulaciju 2 
formulama 1 
formule 5 
formuli 10 
formulirali 2 
formuliran 2 
formulirane 2 
formuliranja 1 
formulirao 3 
formulirati 3 
formulom 4 
formulu 5 
forsone 1 
fort 5 
forth 2 
fotokopirati 1 
foundations 7 
fourth 46 
france 2 
franciscu 1 
francuska 2 
francuske 1 
francusko 1 
francuskog 1 
francuskoj 4 
franić 3 
frank 5 
free 1 
frekvencije 4 
friedman 13 
friedmana 1 
friedmanov 2 
friedmanovu 1 
friedrich 1 
frikcionalna 11 
frikcionalne 3 
frikcionalnu 1 
frish 1 
frisha 1 
fritz 1 
from 4 
frontier 1 
frustracija 1 
ft 1 
ftvt 2 
full 1 
fundamentalnom 1 
fundamentals 2 
funds 3 
funkcija 222 
funkcijama 4 
funkcije 133 
funkciji 19 
funkcijom 9 
funkciju 46 
funkcionalna 2 
funkcionalne 3 
funkcionalnoj 1 
funkcionalnost 1 
funkcionalnu 1 
funkcionira 4 
funkcioniranja 3 
funkcioniranje 7 
funkcioniranjem 1 
funkcioniranju 3 
funti 1 
futur 1 
future 5 
fv 9 
fv1 2 
fv1∙ 1 
fv2 2 
fv3 2 
fva 1 
fva3 2 
fvan 8 
fvi 2 
fvif 4 
fvifa 2 
fvifai 6 
fvifi 22 
fvn 19 
fvn∙ 1 
fx 1 
fy 1 
g 237 
g1 1 
g2 1 
ga 74 
galbraith 7 
galopirajuća 1 
galopirajuće 1 
game 4 
games 4 
gandolfi 3 
gardner 7 
gasi 3 
gdje 196 
gdp 107 
generalno 1 
generator 1 
generiraju 1 
generiranja 1 
generirao 1 
generirati 1 
geografskog 1 
geometrija 4 
geometriji 1 
geometrijska 1 
geometrijske 2 
geometrijski 21 
geometrijskim 2 
geometrijsko 3 
geometrijskog 1 
geometrijskoj 1 
geometrijskom 1 
geometrijsku 1 
george 1 
gga 3 
ghosh 3 
gibanje 1 
giffenov 4 
gimnazijskim 1 
gk 8 
gkexp 1 
gl 20 
glad 2 
glas 2 
glasa 3 
glase 2 
glasi 11 
glasiti 1 
glasova 4 
glasovanje 2 
glasovanju 1 
glasovati 1 
glasove 1 
glatka 1 
glava 1 
glavna 21 
glavne 11 
glavni 20 
glavnica 2 
glavnice 4 
glavnici 1 
glavnicu 4 
glavnih 5 
glavnim 4 
glavno 1 
glavnu 3 
glazba 1 
glazbe 1 
gleda 5 
gledaju 1 
gledajući 12 
gledanja 5 
gledanje 3 
gledanju 2 
gledano 14 
gledati 1 
glede 6 
gledišta 33 
gledište 6 
gledištem 1 
globalna 1 
globalne 5 
globalni 1 
globalnim 1 
globalno 1 
globalnog 1 
globus 4 
glohe 3 
glosarij 2 
gluhom 1 
gm 2 
gn 8 
gnojiva 2 
gnojivo 1 
gnp 73 
go 3 
god 26 
godina 109 
godinama 7 
godine 164 
godini 21 
godinu 42 
godišnja 5 
godišnje 37 
godišnjeg 4 
godišnjem 1 
godišnji 9 
godišnjih 5 
godišnjim 3 
godišnjoj 1 
godišnjom 5 
godišnju 12 
golberger 1 
goldberger 1 
gomilanja 1 
gopodarske 1 
gore 29 
goriva 2 
gornja 1 
gornjeg 2 
gornjem 9 
gornjemu 1 
gornji 4 
gornjih 3 
gornjim 1 
gornjoj 1 
gornju 2 
gospodar 2 
gospodarenja 1 
gospodarenje 2 
gospodari 1 
gospodarska 20 
gospodarske 30 
gospodarski 89 
gospodarskih 33 
gospodarskim 21 
gospodarsko 2 
gospodarskog 52 
gospodarskoga 88 
gospodarskoj 5 
gospodarskom 18 
gospodarsku 5 
gospodarstava 15 
gospodarstva 190 
gospodarstvena 3 
gospodarstvene 1 
gospodarstveni 1 
gospodarstvenih 1 
gospodarstvenim 1 
gospodarstvenu 1 
gospodarstvima 47 
gospodarstvo 126 
gospodarstvom 4 
gospodarstvu 133 
gossen 2 
gossenovi 2 
gossenovih 1 
gossenovu 4 
gotov 12 
gotova 12 
gotovih 3 
gotovine 4 
gotovini 1 
gotovinu 1 
gotovo 17 
gotovog 5 
govedine 1 
goveđeg 1 
govore 1 
govori 4 
govorimo 3 
govoriti 13 
gozbama 1 
gpo 2 
gq 13 
gqpo 1 
grad 1 
grada 1 
gradi 1 
gradijent 1 
gradilištu 1 
gradio 1 
graditi 3 
gradiva 1 
gradivo 3 
gradivom 2 
gradnja 1 
gradnje 4 
gradnjom 1 
gradnju 3 
gradovima 3 
gradu 4 
grafikon 15 
grafikona 1 
grafikoni 1 
grafikonima 2 
grafikonom 2 
grafikonu 11 
grafička 3 
grafičke 1 
grafički 76 
grafičkih 1 
grafičkim 3 
grafičko 9 
grafičkog 1 
grafičkom 7 
grafičku 1 
grafovi 1 
grama 1 
grana 32 
granama 15 
grane 48 
grani 16 
granica 32 
granicama 11 
granice 15 
granici 6 
granicu 4 
graniČni 1 
graničan 1 
granična 137 
granične 102 
granični 164 
graničnih 53 
graničnim 15 
graničnog 97 
graničnoj 16 
graničnom 30 
graničnu 17 
granom 1 
granska 4 
granske 3 
granskog 1 
granu 22 
gravelle 5 
građana 1 
građanin 1 
građanskog 1 
građanskoj 1 
građenje 1 
građevina 1 
građevinarstvo 2 
građevinarstvu 1 
građevine 3 
građevinski 1 
građevno 1 
grebena 4 
green 6 
greška 1 
greške 2 
greškom 1 
griffiths 3 
grlo 1 
gross 1 
group 2 
growth 37 
grupa 2 
grupacije 1 
grupe 7 
grupira 1 
grupu 1 
grč 2 
grčka 1 
grčkih 1 
grčkim 1 
gt 11 
gube 7 
gubi 4 
gubici 10 
gubicima 1 
gubitak 54 
gubitaka 14 
gubitka 16 
gubitke 6 
gubitkom 9 
guillaume 3 
gunnar 1 
guranje 1 
gustoća 2 
gučetić 2 
gušća 2 
gw 11 
gx 2 
gy 1 
h 111 
haeger 2 
hagen 2 
hahn 7 
hall 35 
hamilton 2 
hamleta 1 
hanbook 1 
hans 1 
harmondsworth 2 
harper 18 
harrod 44 
harroda 2 
harrodov 4 
harrodova 5 
harrodovu 4 
harrodu 1 
harvard 9 
harvardsko 1 
harvester 6 
hayek 1 
hbj 6 
heathfield 6 
heckscher 2 
heckschera 1 
hecksher 3 
heinrich 1 
henry 1 
herfindahl 1 
herfindahlov 5 
herfindahlu 1 
hermann 1 
heterogena 3 
heterogenih 2 
hf 2 
hicks 5 
hicksa 2 
hicksova 6 
hicksovom 1 
hicksu 1 
higijenu 1 
hijerarhijskog 1 
hill 56 
hillinc 1 
hiperbole 1 
hiperinflacija 4 
hiperinflacije 3 
hiperinflaciji 1 
hiperprodukcija 1 
hiperprodukcije 2 
hipoteka 2 
hipotekarnih 2 
hipoteza 1 
hipotezama 1 
hipoteze 3 
hipotezi 1 
hirchey 1 
hirschey 2 
hirshleifer 4 
histograf 1 
histogramom 1 
history 2 
hitccock 1 
hitch 2 
hitchcock 1 
hladnijom 1 
hladnjaci 1 
hoc 1 
hoffman 4 
holding 8 
holmes 2 
homo 1 
homogen 7 
homogena 6 
homogene 5 
homogeni 7 
homogenih 2 
homogenim 1 
homogeno 1 
homogenog 1 
homogenoj 1 
homogenost 2 
homogenosti 1 
honorare 1 
horizontale 1 
horizontalna 1 
horizontalnim 1 
horizontalu 1 
horne 4 
horngren 5 
hotela 2 
hotelska 1 
houghton 6 
how 1 
hoće 24 
hrana 6 
hrane 5 
hranu 2 
hrvatska 4 
hrvatske 16 
hrvatski 3 
hrvatskoga 1 
hrvatskoj 8 
hrvatskom 2 
hrvatsku 1 
htio 3 
htjeli 1 
htjelo 1 
htjeti 4 
human 1 
humanog 1 
hvata 1 
hyperinflation 2 
hypotesis 1 
i 7789 
i' 6 
i1 45 
i2 31 
i3 4 
ia1 1 
ia2 1 
ia3 1 
iacocca 1 
iako 92 
ib 1 
ib1 1 
ib2 1 
ib3 1 
icc 12 
id 4 
ide 13 
ideal 1 
idealizacija 1 
idealiziranu 1 
idealna 1 
idealni 2 
idealnim 1 
idealno 2 
idealnog 1 
idealnoj 1 
ideja 4 
ideje 2 
ideji 3 
ideju 1 
identificira 1 
identificiranje 1 
identifikacija 1 
identitet 4 
identičan 5 
identična 1 
identične 9 
identični 2 
identičnog 1 
idr 1 
idu 1 
iduće 7 
idućem 5 
idući 3 
idućih 3 
iduću 1 
ie 5 
iex 3 
ig 2 
igara 16 
ige 2 
igra 11 
igraju 1 
igrama 3 
igrati 2 
igrač 5 
igrača 14 
igraču 2 
igre 17 
igri 9 
igru 2 
ih 78 
ii 61 
iii 18 
iir 2 
ikad 1 
ikakve 4 
ikakvih 7 
ikonstantni 1 
ilegale 1 
ilegalne 1 
ilegalnih 1 
ilegalno 1 
ili 1040 
ilikadasetražiminimumfunkcijecilja 1 
ilisuper 1 
ilustracija 2 
ilustracije 1 
ilustraciju 1 
ilustrira 4 
ilustriraju 2 
ilustrirala 1 
ilustrirali 1 
ilustriran 1 
ilustrirana 1 
ilustrirati 11 
im 47 
im1 2 
im2 2 
im3 2 
ima 286 
imaju 136 
imajutri 1 
imajući 46 
imala 17 
imali 7 
imalo 8 
imamo 3 
imao 7 
imaoci 2 
imaocima 1 
imat 5 
imate 2 
imatelji 2 
imati 88 
ime 16 
imena 3 
imenima 1 
imetka 1 
imigraciji 1 
imm 5 
imobilnost 1 
imovina 10 
imovine 23 
imovinom 5 
imovinska 2 
imovinskog 1 
imovinskom 1 
imovinu 5 
imperfect 4 
implications 4 
implicira 24 
impliciraju 4 
impliciralo 1 
implicitna 1 
implicitne 6 
implicitni 11 
implicitnih 9 
implicitnim 1 
implicitnom 1 
implikacija 1 
implikacije 2 
import 1 
impuls 2 
impulsa 2 
imuna 1 
imućnih 1 
in 28 
inače 10 
inačica 2 
inačice 5 
inačici 2 
inačicu 1 
inc 69 
incesija 1 
income 9 
incomes 2 
increasing 2 
indeks 15 
indeksa 2 
indekse 1 
indeksi 3 
indeksima 1 
indeksirane 1 
indeksnom 1 
indeksom 4 
indeksu 2 
indeterminirane 1 
indiferencije 150 
indiferentne 1 
indiferentni 1 
indijanskog 1 
indiji 2 
indijska 1 
indirektne 1 
indirektni 1 
individualaca 3 
individualna 1 
individualne 6 
individualni 3 
individualnih 8 
individualno 1 
individualnu 1 
individue 1 
inducira 1 
induciranog 1 
industrija 7 
industrijalizacije 2 
industrijalizaciju 1 
industrijama 1 
industrije 14 
industriji 2 
industrijska 3 
industrijske 2 
industrijskih 1 
industrijskim 4 
industrijskog 2 
industriju 6 
inferiorna 4 
inferiorne 2 
inferiornih 2 
inferiornim 2 
inferiorno 8 
inferiornog 1 
infinitezimalna 1 
infinitezimalne 1 
infinitezimalnim 2 
infinitezimalno 1 
infinitezimalnog 1 
infinitezimalnom 1 
inflacija 107 
inflacije 223 
inflaciji 10 
inflacijom 8 
inflacijske 1 
inflacijski 19 
inflacijskim 2 
inflacijsko 1 
inflacijskog 9 
inflacijsku 1 
inflaciju 43 
inflacioniranje 2 
inflacioniranjem 2 
inflatio 1 
inflation 10 
inflatorna 1 
inflatorni 5 
infleksije 17 
infleksiju 3 
influences 2 
informacija 8 
informacijama 7 
informacije 8 
informacijska 1 
informacijske 2 
informacijski 1 
informacijskog 3 
information 2 
informator 20 
informiranost 1 
infozone 1 
infrastruktura 1 
infrastrukture 4 
infrastrukturu 1 
ing 1 
inicijalna 2 
inicijalne 8 
inicijalni 3 
inicijalnim 1 
inicijalno 1 
inicijalnog 5 
inicijalnu 2 
inicijativa 3 
inicijative 1 
inkriminiranu 1 
innovation 3 
inoga 1 
inokosna 3 
inokosnim 1 
inokosno 2 
inokosnog 1 
inokosnom 1 
inovacija 4 
inovacije 2 
inovaciju 1 
inovator 1 
inovi 1 
inozemna 3 
inozemne 2 
inozemnih 8 
inozemnim 6 
inozemnima 1 
inozemno 1 
inozemnog 3 
inozemnom 1 
inozemstva 12 
inozemstvom 8 
inozemstvu 27 
input 107 
inputa 242 
inputaa 1 
inpute 7 
inputi 28 
inputima 9 
inputom 23 
inputu 2 
inquiry 1 
instaliranja 1 
institucija 10 
institucijama 3 
institucije 6 
instituciji 2 
institucionalne 2 
institucionalni 1 
institucionalno 2 
institucionalnoj 1 
institucionalnu 1 
institut 2 
instituta 1 
instruktivni 2 
instrumenata 9 
instrument 9 
instrumenta 2 
instrumentarij 1 
instrumente 3 
instrumenti 14 
instrumentima 10 
instrumentom 4 
insurance 2 
int 9 
integracije 1 
integralne 1 
integrira 2 
integriraju 1 
integrirana 1 
integriranje 2 
intelektualna 1 
intenzitet 8 
intenziteta 2 
intenzitetu 5 
intenzivan 1 
intenzivna 2 
intenzivni 6 
intenzivno 1 
intenzivnog 3 
intenzivnom 3 
intenzivnost 1 
interakcija 1 
interakcije 3 
interakcijski 1 
interakciju 1 
interdependant 2 
interes 8 
interesa 17 
interese 3 
interesi 3 
interesima 1 
interesne 1 
interesnih 1 
interesom 2 
interest 6 
interesu 2 
interlokalna 1 
interlokalne 1 
interlokalnu 2 
intermediate 4 
internacionalizacije 1 
internacionalnog 1 
internaliziranja 1 
internalizirati 1 
international 25 
internatiqnal 1 
interne 5 
interni 2 
internoj 1 
internu 2 
interpersonalna 1 
interpersonalne 1 
interpersonalnu 2 
interpretacija 4 
interpretaciji 1 
interpretacijom 1 
interpretaciju 2 
interpretira 1 
interpretirati 2 
interproizvodna 1 
interregional 2 
intertemporalna 1 
intertemporalne 1 
intertemporalnu 2 
interval 1 
intervala 1 
intervalu 7 
intervencija 9 
intervencije 16 
intervencijom 4 
intervencionistička 1 
intervencionističkim 1 
intervencionizam 14 
intervencionizma 1 
intervenira 3 
interveniraju 4 
intervenirati 2 
interview 1 
into 1 
introduction 6 
introductory 2 
invencija 1 
inverzija 1 
inverzna 1 
inverzne 1 
inverznom 1 
investicija 324 
investicijama 56 
investicije 239 
investicijska 17 
investicijske 18 
investicijski 18 
investicijskih 16 
investicijskim 5 
investicijsko 5 
investicijskog 12 
investicijskoj 1 
investicijskom 1 
investicijsku 3 
investiciju 12 
investira 7 
investiraju 3 
investirajući 1 
investiralo 1 
investiran 2 
investirana 1 
investiranih 2 
investiranja 20 
investiranje 14 
investiranjem 4 
investiranju 6 
investirano 1 
investirat 3 
investirati 15 
investitor 6 
investitora 2 
investitore 1 
investitori 5 
investitorima 4 
investitorovih 1 
investment 13 
inzistiranju 1 
inženjer 2 
inženjerijski 1 
io 1 
ipak 16 
iprigušene 1 
ir 10 
ire 2 
is 125 
is' 2 
is1 7 
is2 4 
isbn 1 
iscijediti 1 
iscrpi 1 
iscrpiti 1 
iscrpljeni 1 
iscrpljenje 1 
iscrpljivanja 1 
ishod 8 
ishoda 19 
ishode 2 
ishodi 3 
ishodišta 29 
ishodište 9 
ishodištem 1 
ishodištu 18 
ishranu 1 
isječak 1 
iskaz 11 
iskaza 3 
iskazan 4 
iskazana 5 
iskazane 1 
iskazanog 3 
iskazanu 4 
iskazati 12 
iskazuje 10 
iskazuju 4 
isključena 1 
isključeni 1 
isključenja 3 
isključenjem 1 
isključi 2 
isključiti 1 
isključivi 3 
isključivo 17 
isključuje 2 
isključuju 5 
iskorijeniti 1 
iskoriste 2 
iskoristi 1 
iskoristiti 1 
iskorištava 1 
iskorištavaju 1 
iskorištavanje 2 
iskorištavanju 1 
iskorištavati 1 
iskorišten 1 
iskorištenja 1 
iskorištenje 2 
iskorištenju 1 
iskrivljavanja 1 
iskrivljenja 3 
iskrivljivanju 1 
iskrivljuje 1 
iskustava 1 
iskustva 7 
iskustvenih 2 
iskustvima 3 
iskustvo 14 
ispale 1 
ispisanog 3 
ispitivane 1 
ispitivanja 7 
ispitivanjem 1 
ispitivanjima 2 
ispituje 3 
isplata 4 
isplate 10 
isplati 1 
isplatilo 1 
isplatiti 2 
isplativ 1 
isplativo 2 
isplatu 2 
isplaćen 1 
isplaćene 2 
isplaćenih 3 
isplaćuje 1 
isplaćuju 5 
isplaćujući 1 
ispod 62 
ispodgodišnjeg 2 
ispodgodišnjih 1 
ispodgodišnjim 1 
ispoljavanja 1 
isporuke 1 
isporučilaca 2 
isporučiti 2 
isporučuju 1 
ispostavilo 1 
ispravan 1 
isprave 2 
ispraviti 3 
ispravlja 1 
ispravljanja 1 
ispravna 5 
ispravne 1 
ispravnih 3 
ispravno 7 
ispravnom 1 
ispravnosti 1 
ispravnu 1 
ispresjecanom 1 
ispuni 1 
ispunila 1 
ispunjen 3 
ispunjene 14 
ispunjeni 2 
ispunjenje 3 
ispupčena 2 
ispuštanjem 1 
ista 25 
istakao 1 
istakne 1 
istaknuta 1 
istaknute 1 
istaknuti 1 
istaknutih 1 
istaknuto 4 
istaći 39 
iste 20 
isteku 13 
isti 48 
isticali 1 
isticalo 1 
isticana 1 
isticanja 1 
isticanju 1 
isticano 4 
istih 10 
istim 7 
istina 10 
istinski 1 
istinu 1 
istiskivanja 3 
istiskivanju 1 
istiskuje 4 
istiskuju 2 
istisnuti 1 
istisnuće 1 
ističe 27 
ističu 8 
ističući 3 
istjecanja 1 
istjecanje 8 
isto 252 
istodobna 1 
istodobne 2 
istodobni 2 
istodobnim 1 
istodobno 21 
istodobnog 1 
istodobnu 1 
istodobro 1 
istog 11 
istoimenih 3 
istoj 29 
istom 20 
istosmjerno 2 
istosmjernoga 1 
istovjetne 1 
istovjetnosti 2 
istovremeno 3 
istovrsne 1 
istovrsnih 1 
istočne 1 
istočno 1 
istražiti 3 
istraživalo 1 
istraživanja 18 
istraživanje 4 
istraživanjem 1 
istraživanjima 1 
istraživao 1 
istraživač 1 
istraživačko 2 
istražuje 4 
istrošenosti 1 
istroši 1 
istu 18 
isuviše 1 
isušivanjem 1 
it 3 
italije 1 
italiji 2 
itd 16 
iterativne 1 
iterativnim 1 
iterativnog 1 
itreće 1 
its 2 
iv 4 
ivan 1 
iz 453 
iza 22 
izabere 8 
izaberu 1 
izabirali 1 
izabirati 1 
izabire 17 
izabiru 3 
izabrala 1 
izabralo 6 
izabrana 1 
izabrao 4 
izabrati 20 
izaziva 18 
izazivaju 2 
izazov 1 
izazvan 1 
izazvana 1 
izazvane 1 
izazvanih 6 
izazvano 1 
izazvanog 1 
izazvat 1 
izazvati 4 
izbacivanjem 1 
izbjegavaju 4 
izbjegavanja 2 
izbjegavati 1 
izbjegle 1 
izbjegli 1 
izbjeglice 1 
izbjeglo 2 
izbjegne 2 
izbjegnuti 1 
izbjeći 4 
izbliza 1 
izbor 82 
izbora 48 
izbore 4 
izbori 7 
izborima 1 
izborne 1 
izborom 14 
izboru 23 
izda 1 
izdaci 10 
izdacima 2 
izdaje 3 
izdaju 6 
izdajući 1 
izdanih 1 
izdanja 1 
izdanje 34 
izdanjem 3 
izdanju 7 
izdatak 8 
izdataka 18 
izdatke 8 
izdavale 1 
izdavanja 1 
izdavanje 5 
izdavanjem 1 
izdavati 7 
izdavača 2 
izdavačkom 1 
izdavačku 1 
izdržati 2 
izdržava 1 
izdvajanja 6 
izdvajanje 1 
izdvojit 2 
izdvojite 1 
izdvojiti 1 
izgaranje 1 
izgled 7 
izgleda 9 
izgledaju 2 
izgledati 2 
izglede 2 
izglednu 1 
izgledu 1 
izgrade 1 
izgraditi 1 
izgradnja 2 
izgradnje 3 
izgradnji 2 
izgradnjom 2 
izgradnju 4 
izgrađene 1 
izgrađuje 1 
izgubili 1 
izgubiti 1 
izgubljen 1 
izgubljene 3 
izgubljeni 1 
iziđe 1 
izjednačava 4 
izjednačavanjem 1 
izjednačavanju 2 
izjednače 4 
izjednačen 3 
izjednačena 1 
izjednačene 3 
izjednačeni 7 
izjednačenja 4 
izjednačenje 7 
izjednačenjem 21 
izjednačenost 1 
izjednačenosti 1 
izjednači 6 
izjednačila 2 
izjednačile 1 
izjednačiti 8 
izjednačivanja 3 
izjednačivanje 1 
izjednačuje 8 
izjednačuju 6 
izjednačujući 2 
izlaganja 1 
izlaska 7 
izlaz 1 
izlaza 2 
izlazak 3 
izlaze 1 
izložak 1 
izmeĐu 1 
između 418 
izmijenio 1 
izmijeniti 3 
izmijenjen 1 
izmijenjene 2 
izmijenjenih 3 
izmijenjenim 2 
izmijenjeno 1 
izmiri 1 
izmiriti 1 
izmjene 1 
izmjeni 1 
izmjenom 1 
izmjereni 1 
izmjeriti 2 
izmjerljivih 1 
iznad 84 
iznajmiti 2 
iznajmljenih 1 
iznajmljenoj 1 
iznajmljivanja 2 
iznajmljivanje 1 
iznajmljivanjem 1 
iznalaze 1 
iznalazi 3 
iznalaženja 4 
iznalaženje 9 
iznalaženjem 3 
iznalaženju 1 
iznaći 1 
iznađeš 1 
iznenada 1 
iznenadan 1 
iznenadio 1 
iznijela 1 
iznijeti 1 
iznimka 2 
iznimke 3 
iznimnih 1 
iznimno 2 
iznos 104 
iznosa 36 
iznose 16 
iznosi 32 
iznosila 7 
iznosili 1 
iznosilo 3 
iznosima 1 
iznosio 4 
iznositi 5 
iznosom 9 
iznosu 68 
iznova 5 
izobilje 1 
izoklina 3 
izokvanta 8 
izokvantama 2 
izokvante 30 
izokvanti 16 
izokvantu 7 
izoliranost 1 
izoprihodni 6 
izoprihodnih 2 
izoprihodnog 4 
izoprofitne 4 
izoprofitnih 4 
izoprofitnim 1 
izoprofitnu 1 
izostaje 1 
izostali 1 
izostaviti 1 
izostavljanju 1 
izotroškovne 1 
izotroškovni 11 
izotroškovnih 2 
izotroškovnim 5 
izotroškovnog 9 
izradi 4 
izraditi 2 
izradu 2 
izrastao 1 
izravan 3 
izravna 3 
izravnanje 1 
izravnava 2 
izravnavajuće 2 
izravnavajućih 1 
izravnavanja 4 
izravne 8 
izravni 6 
izravnih 1 
izravnim 4 
izravno 30 
izravnoj 2 
izravnom 2 
izravnu 1 
izraz 34 
izraza 14 
izraze 1 
izrazi 4 
izrazima 5 
izrazio 1 
izraziti 8 
izrazitijeg 2 
izrazito 3 
izrazom 5 
izrazu 7 
izračuna 5 
izračunaj 2 
izračunajte 6 
izračunala 1 
izračunate 1 
izračunati 13 
izračunatih 3 
izračunava 12 
izračunavajući 3 
izračunavanja 6 
izračunavanje 5 
izračunavanjem 2 
izračunavanjima 2 
izračunavanju 3 
izračunavati 2 
izračunljiv 1 
izrađivati 1 
izrađuju 1 
izražaja 4 
izražava 12 
izražavaju 5 
izražavanja 3 
izražen 4 
izražena 6 
izražene 1 
izraženije 1 
izraženoj 1 
izraženu 7 
izrečene 1 
izuzetak 1 
izuzetne 1 
izuzetnog 1 
izuzevši 1 
izuzme 1 
izučava 5 
izučavaju 1 
izučavala 1 
izučavanje 1 
izučavati 1 
izvan 20 
izvana 1 
izvanteritorijalne 1 
izvantržišni 1 
izvantržišnim 1 
izvedena 13 
izvedene 2 
izvedeno 1 
izvedenog 1 
izvedite 4 
izvela 2 
izvesti 18 
izvjesna 9 
izvjesne 21 
izvjesni 5 
izvjesnih 5 
izvjesnim 5 
izvjesno 8 
izvjesnog 12 
izvjesnoj 1 
izvjesnost 2 
izvjesnosti 1 
izvjesnu 7 
izvjestan 9 
izvještajima 1 
izvješćima 1 
izvlače 1 
izvod 3 
izvode 2 
izvodi 12 
izvodile 1 
izvodio 1 
izvodljivih 1 
izvodu 1 
izvor 27 
izvora 20 
izvore 5 
izvori 22 
izvorima 5 
izvorne 4 
izvornom 2 
izvornu 1 
izvorom 1 
izvoz 67 
izvoza 72 
izvoze 3 
izvozeći 1 
izvozi 2 
izvoziti 4 
izvozna 1 
izvozni 1 
izvoznici 2 
izvoznih 1 
izvozniku 2 
izvoznim 1 
izvozom 3 
izvozu 4 
izvođenja 3 
izvođenje 19 
izvođenjima 1 
izvođenju 2 
izvrsni 1 
izvršena 1 
izvršenja 1 
izvršenom 4 
izvršiti 1 
izvuku 1 
izvući 1 
izvuče 1 
izvučenih 1 
ići 1 
išao 3 
išnih 1 
i∙n 1 
j 218 
ja 12 
jabuka 5 
jabukama 2 
jabuke 2 
jabučnost 1 
jabučnosti 1 
jacques 5 
jahte 1 
jahti 1 
jaka 3 
jake 2 
jaki 1 
jakim 2 
jako 4 
jakog 2 
jaku 1 
jamačno 1 
jamstva 3 
jamstvenim 1 
jamstvo 1 
jamči 3 
japan 6 
japana 1 
japanu 4 
jasan 1 
jasnija 1 
jasnije 3 
jasno 5 
jasnog 1 
jasnoći 1 
javila 2 
javio 1 
javlja 28 
javljaju 14 
javljati 2 
javna 18 
javne 23 
javni 17 
javnih 75 
javnim 8 
javno 13 
javnog 12 
javnoga 1 
javnoj 2 
javnom 2 
javnosti 3 
jaz 25 
jaza 15 
jazizražavaju 1 
jazom 3 
jačanje 2 
jačeg 1 
jači 5 
jačina 1 
jašić 5 
je 5003 
jear 1 
jed 3 
jedaka 1 
jedan 186 
jedanput 3 
jedina 7 
jedini 33 
jedinica 126 
jedinicama 11 
jedinice 108 
jedinici 75 
jedinicom 2 
jedinicu 31 
jedinična 4 
jedinične 4 
jedinični 4 
jediničnih 1 
jediničnim 4 
jedinično 2 
jediničnog 1 
jediničnoj 1 
jediničnom 1 
jedino 17 
jedinog 2 
jedinstven 1 
jedinstvene 1 
jedinstvenim 2 
jedinstveno 1 
jedinstvenog 1 
jedinstvenoga 1 
jedinstvenoj 1 
jedinstvenu 1 
jedinstvo 3 
jedinu 2 
jedna 54 
jednadžba 52 
jednadžbama 2 
jednadžbe 54 
jednadžbi 30 
jednadžbom 5 
jednadžbu 12 
jednak 302 
jednaka 224 
jednake 91 
jednaki 72 
jednakih 9 
jednakim 11 
jednako 98 
jednakog 7 
jednakoj 8 
jednakom 3 
jednakost 41 
jednakosti 26 
jednakošću 6 
jednaku 25 
jednandžbi 1 
jedne 83 
jedni 3 
jednica 2 
jednih 1 
jednim 11 
jedno 46 
jednog 120 
jednoga 8 
jednogodišnje 1 
jednogodišnjeg 1 
jednoj 18 
jednokratna 1 
jednokratne 1 
jednokratnim 2 
jednolikih 3 
jednom 35 
jednomjesečni 1 
jednoobrazan 1 
jednoobrazno 2 
jednoparametarskim 1 
jednosektorski 3 
jednostavan 6 
jednostavna 6 
jednostavne 3 
jednostavni 3 
jednostavnih 1 
jednostavnije 3 
jednostavniji 5 
jednostavnim 11 
jednostavno 54 
jednostavnoj 1 
jednostavnom 5 
jednostavnome 1 
jednostavnost 1 
jednostavnosti 9 
jednostavnu 1 
jednostavo 1 
jednostrano 1 
jednostruko 1 
jednotvorničkom 2 
jednovlasnička 3 
jednovlasničkih 1 
jednovlasničkim 3 
jednovlasničko 5 
jednovlasničkog 3 
jednovlasničkom 10 
jednoznačno 4 
jednu 43 
jedrilica 1 
jefitiniji 1 
jeftin 1 
jeftinija 5 
jeftinije 13 
jeftinijeg 1 
jeftiniji 1 
jeftinijih 1 
jeftinijim 2 
jeftinijima 1 
jeftinog 3 
jefunkcija 1 
jegovi 1 
jejedan 1 
jela 1 
jelo 1 
jemp 1 
jempl 1 
jensen 4 
jeona 1 
jer 450 
jersey 29 
jest 77 
jesti 1 
jesu 11 
jevons 3 
jevonsa 1 
jezakona 1 
jezera 1 
jezero 1 
jezgrovitosti 1 
jezik 1 
jezika 1 
jeziku 4 
jezična 4 
jezični 1 
jm 2 
jn 2 
joan 2 
jobber 2 
jobberi 2 
john 25 
johnson 2 
johnu 1 
joint 2 
joj 16 
journal 37 
još 65 
ju 10 
jugoslavenska 2 
jugoslavija 1 
jugoslaviji 1 
jugozapada 1 
june 4 
juraj 1 
jurin 32 
jurinu 2 
jurković 7 
južne 2 
južnoameričkim 1 
k 142 
k1 1 
k2 1 
ka 15 
kad 524 
kada 85 
kakav 16 
kako 664 
kakojef 1 
kakorestriktivna 1 
kakv 1 
kakva 11 
kakve 11 
kakvi 4 
kakvih 4 
kakvo 5 
kakvog 1 
kakvoj 4 
kakvu 1 
kaldor 10 
kaldorov 1 
kalecki 2 
kalkulacija 3 
kalkulatora 4 
kalkuliranju 1 
kalkulusa 2 
kalorija 1 
kalorije 3 
kamata 37 
kamatama 3 
kamate 47 
kamatna 144 
kamatne 142 
kamatni 18 
kamatnih 9 
kamatnim 11 
kamatnjaci 2 
kamatnjak 8 
kamatnjaka 5 
kamatnjakom 1 
kamatnjaku 1 
kamatno 1 
kamatnog 2 
kamatnoj 43 
kamatnom 19 
kamatnu 106 
kamatom 2 
kamatonosne 1 
kamatu 22 
kamenog 1 
kameralisti 1 
kameralistike 1 
kamione 1 
kampanjom 1 
kanade 1 
kanadom 1 
kanalima 1 
kanalu 1 
kandidat 2 
kandidati 2 
kantorovič 5 
kantoroviča 2 
kao 807 
kaoautomatski 1 
kapacitet 3 
kapaciteta 42 
kapacitete 7 
kapaciteti 11 
kapacitetima 9 
kapacitetne 1 
kapacitetom 4 
kapi 1 
kapital 127 
kapitala 235 
kapitalista 2 
kapitalizacije 10 
kapitalizirana 1 
kapitalizma 2 
kapitalna 23 
kapitalne 9 
kapitalni 24 
kapitalnih 47 
kapitalnim 7 
kapitalno 12 
kapitalnog 28 
kapitalnom 1 
kapitalnu 3 
kapitalom 9 
kapitalu 10 
karakter 7 
karaktera 1 
karakteristiku 1 
karakteristična 4 
karakteristične 3 
karakterizira 3 
karakteru 1 
kardinalne 3 
kardinalnim 1 
kardinalno 2 
kardinalnom 2 
karlin 2 
kartel 4 
kartela 5 
kartelima 1 
kartelu 2 
kartice 1 
kasnija 3 
kasnije 13 
kasnijem 1 
kasno 1 
kategorija 15 
kategorije 27 
kategoriji 7 
kategorijom 2 
kategoriju 3 
kategorizacija 1 
kategorizirati 1 
katkad 1 
katkada 3 
katunarić 4 
kave 1 
kazaljke 1 
kazalo 4 
kazano 1 
kazne 3 
kaznu 1 
kazuje 2 
kaže 11 
kažemo 2 
kažu 1 
kcal 3 
keat 3 
kembridžske 2 
kemija 1 
kemijske 2 
kent 2 
kexp 2 
keynes 17 
keynesa 7 
keynesian 1 
keynesijanci 5 
keynesijanska 8 
keynesijanske 3 
keynesijanski 15 
keynesijanskih 1 
keynesijanskim 1 
keynesijansko 1 
keynesijanskog 3 
keynesijanskoj 3 
keynesijanskom 13 
keynesijansku 1 
keynesijanstva 1 
keynesijanstvo 1 
keynesova 2 
keynesove 1 
keynesovoj 3 
keynesovu 1 
keynesu 2 
kg 12 
kilograma 4 
kineski 3 
king 20 
kingdom 2 
kini 2 
kino 1 
kiše 1 
kišobrani 1 
kišobranima 1 
kk 24 
kkq 1 
kkqt 4 
kkw 7 
kladimo 1 
klasa 6 
klase 1 
klasificira 1 
klasificiraju 3 
klasificiranje 1 
klasificirati 5 
klasifikacija 17 
klasifikacijama 1 
klasifikacije 4 
klasifikaciji 2 
klasifikaciju 1 
klasiČni 1 
klasičan 4 
klasična 16 
klasičnagrađanska 1 
klasične 9 
klasični 30 
klasičnih 3 
klasičnim 7 
klasično 2 
klasičnog 6 
klasičnoj 10 
klasičnom 12 
klasičnu 5 
klađenja 1 
klijente 1 
klima 1 
klimatske 1 
klimatski 1 
klimom 2 
klimu 1 
klizati 1 
ključ 3 
ključne 3 
ključni 2 
ključnih 4 
ključnim 2 
ključno 2 
ključnog 1 
kluba 4 
klubova 1 
km 1 
kn 569 
kneževine 1 
knjiga 22 
knjigama 1 
knjige 10 
knjigovodstvena 3 
knjigovodstvene 3 
knjigovodstveni 7 
knjigovodstvenog 2 
knjigovodstvenom 2 
knjigovodstvenu 1 
knjizi 2 
knjiže 1 
knjiženje 1 
knjižne 1 
knjižni 4 
knjižnici 1 
know 1 
kockanje 1 
kod 128 
koeficijenata 10 
koeficijent 82 
koeficijenta 35 
koeficijente 2 
koeficijenti 14 
koeficijentima 2 
koeficijentom 7 
koeficijentu 6 
koga 22 
koja 604 
koje 595 
kojeg 27 
kojega 1 
kojem 137 
kojemu 26 
koji 833 
kojih 34 
kojim 68 
kojima 103 
kojoj 240 
kojom 47 
koju 177 
kolebaju 1 
kolebanje 1 
koledža 1 
kolega 2 
kolegama 1 
kolegij 1 
kolektivni 1 
kolektivnim 1 
kolektivno 8 
kolektivnu 1 
kolika 19 
kolike 4 
koliki 32 
koliko 76 
koliku 3 
koliČina 1 
količina 190 
količinama 17 
količine 169 
količini 36 
količinom 26 
količinskom 1 
količinu 105 
količnik 2 
količnikom 1 
količniku 4 
kolone 1 
koloni 1 
kolonija 1 
kolonijama 1 
kom 5 
komad 1 
komada 4 
komanda 3 
komanditno 3 
komanditor 1 
komandna 1 
komandni 1 
komandnim 7 
komandno 7 
komandnog 1 
komandnom 1 
kombinacija 63 
kombinacijama 11 
kombinacije 66 
kombinaciji 9 
kombinacijom 8 
kombinaciju 42 
kombinira 3 
kombiniraju 7 
kombinirana 1 
kombinirane 1 
kombiniranih 1 
kombiniranja 3 
kombiniranje 1 
kombiniranjem 1 
kombinirano 3 
kombiniranog 2 
kombinirati 2 
kome 1 
komisiju 1 
kompanija 2 
komparativne 12 
komparativni 1 
komparativnih 20 
komparativnim 5 
komparativno 1 
komparativnom 1 
komparativnu 4 
kompatibilni 2 
kompaundacije 9 
kompaundira 1 
kompaundirana 1 
kompaundirane 2 
kompaundirano 1 
kompaundiranu 1 
kompenzacija 6 
kompenzacijama 1 
kompenzacije 7 
kompenzira 2 
kompenzirali 1 
kompenzirao 1 
kompenzirati 3 
kompjutorski 1 
kompleksa 2 
kompleksna 1 
kompleksniju 2 
komplementa 2 
komplementar 1 
komplementarna 4 
komplementarne 1 
komplementarni 1 
komplementarnih 2 
komplementarnim 1 
komplementarnima 1 
komplementarnog 1 
komplementarnom 1 
komplementi 1 
kompletan 1 
kompletirane 1 
kompletniji 1 
kompletno 3 
kompletnu 1 
kompliciran 1 
komplicirano 1 
komponenata 1 
komponente 1 
kompozicijom 1 
kompromisa 2 
komunalnih 1 
komunikacija 1 
komunikacije 1 
konačna 7 
konačne 6 
konačnih 2 
konačno 7 
konačnom 2 
konačnu 4 
konca 1 
koncem 1 
koncentracija 1 
koncentracije 4 
koncepata 5 
koncepcija 5 
koncepcijama 1 
koncepcije 4 
koncepcijske 1 
koncepciju 2 
koncept 30 
koncepta 7 
koncepti 13 
konceptu 12 
koncipiranju 1 
konciznoj 1 
konferencije 1 
konferenciji 1 
konflikt 2 
konglomerati 1 
konkavan 1 
konkavna 6 
konkavni 4 
konkavnog 1 
konkavnom 1 
konkavnost 1 
konkretna 1 
konkretne 1 
konkretnih 1 
konkretno 1 
konkurenata 13 
konkurencija 64 
konkurencije 123 
konkurenciji 47 
konkurencijom 9 
konkurencijske 2 
konkurencijskih 2 
konkurencijskom 1 
konkurenciju 25 
konkurent 7 
konkurenta 4 
konkurente 3 
konkurenti 7 
konkurentima 1 
konkurentna 3 
konkurentne 3 
konkurentni 6 
konkurentnih 1 
konkurentnim 4 
konkurentno 17 
konkurentnog 5 
konkurentnom 12 
konkurentnu 1 
konkurentskih 1 
konkurentskom 1 
konkurentsku 1 
konkurira 2 
konkuriraju 1 
konkurirajuća 1 
konkurirajuće 1 
konkurirati 2 
konstanta 8 
konstantan 26 
konstante 2 
konstantna 11 
konstantne 14 
konstantni 18 
konstantnih 16 
konstantnim 5 
konstantno 3 
konstantnog 4 
konstantnoj 7 
konstantnom 1 
konstantnost 1 
konstantnosti 1 
konstantnu 7 
konstantu 1 
konstitutivan 1 
konstruira 2 
konstruiranom 1 
konstruirao 1 
konstruirati 2 
konstrukcija 2 
konstrukcije 5 
konstrukciju 1 
konta 1 
kontakt 2 
kontaktima 1 
kontaktu 1 
kontekst 1 
kontinentalno 1 
kontinualno 1 
kontinuirana 2 
kontinuirano 3 
kontinuiranog 2 
kontinuiranoj 5 
kontinuiranom 2 
kontinuiranu 1 
kontinuitet 1 
konto 6 
kontrakcije 1 
kontrakcijska 13 
kontrakcijski 3 
kontrakcijsku 2 
kontrola 8 
kontrole 14 
kontroli 1 
kontrolira 3 
kontroliraju 2 
kontrolirale 1 
kontrolirane 1 
kontrolirati 1 
kontrolni 1 
kontrolnih 1 
kontrolnom 1 
kontrolom 9 
kontrolu 5 
kontu 1 
konveksan 1 
konveksna 5 
konveksne 8 
konveksni 1 
konveksnim 1 
konveksnog 7 
konveksnom 1 
konveksnost 1 
konveksnosti 1 
konvertibilnim 1 
konzekventno 2 
konzistentna 2 
konzistentne 1 
konzistentno 1 
konzistentnost 2 
konzistentnosti 1 
kooperacije 1 
kooperativne 1 
koopmans 2 
koordinacija 1 
koordinacije 2 
koordinatama 1 
koordinate 5 
koordinatna 1 
koordinatni 1 
koordinatnog 4 
koordinatnoj 1 
koordinatnom 10 
koordinatnu 1 
koordiniranja 1 
koordinirano 2 
koordiniranog 2 
koordiniranu 1 
koordinirati 1 
kopanje 1 
kopači 1 
korak 10 
koraka 4 
korake 2 
korekciju 1 
korektne 1 
korektor 1 
korelacija 2 
korelaciji 1 
korelacijskom 1 
korespondirajuće 4 
korespondirajućim 3 
korigirajuće 2 
korigirati 2 
korijen 2 
korijena 1 
korijenom 1 
korisna 9 
korisne 2 
korisni 1 
korisnici 2 
korisnih 4 
korisnije 1 
korisnik 2 
korisnika 4 
korisnike 1 
korisnim 3 
korisnost 128 
korisnosti 165 
korisnošću 3 
korisnu 1 
korist 32 
koristan 1 
koriste 22 
koristeći 2 
koristi 51 
koristile 1 
koristili 1 
koristima 1 
koristio 2 
koristiti 7 
koristonosno 1 
korištenih 2 
korištenja 3 
korištenje 1 
korištenju 1 
korišteno 1 
korošić 8 
korporacija 25 
korporacijama 2 
korporacije 6 
korporaciji 2 
korporacijske 1 
korpusi 1 
korupcije 1 
kosaca 1 
kosama 1 
kosidba 1 
kosidbe 1 
kosidbu 1 
kosilice 1 
kosilicom 1 
kotangensa 1 
kotruljević 3 
koutsoyiannis 5 
kovani 9 
kovanica 1 
kovanice 2 
kovanim 1 
kovanog 1 
kovati 1 
kozica 1 
košara 3 
košarama 1 
košare 15 
košarom 1 
košaru 13 
koštanja 6 
koža 1 
kože 1 
kp 1 
kraj 1 
kraja 4 
krajem 3 
krajeva 1 
krajnja 4 
krajnje 2 
krajnjem 1 
krajnji 5 
krajnjih 1 
krajnjim 5 
krajnjoj 2 
krajnost 5 
krajnosti 8 
kraju 108 
kraljevstvu 1 
krasnoff 2 
kratak 2 
kraticom 1 
kratka 1 
kratki 30 
kratkim 1 
kratko 5 
kratkog 20 
kratkom 104 
kratkoročna 13 
kratkoročne 22 
kratkoročni 9 
kratkoročnih 12 
kratkoročno 5 
kratkoročnog 1 
kratkoročnoga 1 
kratkoročnoj 4 
kratkoročnu 7 
kratkotrajan 1 
kratkotrajno 1 
kravis 4 
kravu 1 
kraće 8 
kraćem 3 
kraći 2 
kreativnoj 1 
kredit 12 
kredita 23 
kredite 11 
krediti 2 
kreditima 2 
kreditira 2 
kreditiraju 3 
kreditiranja 2 
kreditiranjem 1 
kreditna 7 
kreditne 5 
kreditni 4 
kreditnih 4 
kreditnog 2 
kreditnom 4 
kreditnu 4 
kreditom 1 
kreditori 1 
kreira 1 
kreiranja 4 
kreiranje 4 
kreiranju 1 
kreirati 1 
kreitner 3 
krene 1 
kretala 1 
kretanja 54 
kretanje 48 
kretanjem 4 
kretanjima 1 
kretanju 16 
kretao 2 
kretat 5 
kretati 9 
kreće 15 
kreću 17 
krećući 16 
krešimir 1 
kriminalno 1 
krista 5 
kriterij 13 
kriterija 24 
kriterijalnog 1 
kriterijalnom 1 
kriteriji 1 
kriterijima 1 
kriteriju 2 
kritika 8 
kritikama 2 
kritike 6 
kritizirale 1 
kritiziralo 1 
kritičara 1 
kritičari 2 
kritičkog 1 
kriva 1 
krivotvoriti 1 
krivulja 767 
krivuljama 11 
krivulje 520 
krivulji 116 
krivuljom 46 
krivulju 137 
kriza 9 
krize 11 
križanić 2 
kronična 1 
kronične 1 
kronični 1 
kroz 87 
krucijalna 1 
krucijalno 1 
krug 6 
krugovima 1 
kruh 1 
krute 1 
kruŽni 1 
kruŽnom 1 
kruži 1 
kružni 15 
kružno 1 
kružnog 7 
kružnom 12 
krvotok 1 
krzno 2 
kubi 1 
kuda 1 
kugle 1 
kuhanje 1 
kukuruza 2 
kultura 1 
kulture 3 
kulturna 1 
kulturno 1 
kulturnog 5 
kulturnu 20 
kumuliranje 1 
kuna 49 
kunama 3 
kune 8 
kunu 6 
kupac 25 
kupaca 17 
kupca 10 
kupce 1 
kupcem 1 
kupci 27 
kupcima 8 
kupcu 2 
kupi 10 
kupile 2 
kupili 1 
kupio 5 
kupiti 40 
kupljene 1 
kupljenih 7 
kupljeno 2 
kupljenog 1 
kupljenu 2 
kupnja 9 
kupnje 14 
kupnji 6 
kupnjom 15 
kupnju 44 
kupon 1 
kuponom 1 
kuponska 6 
kuponske 4 
kuponskih 2 
kuponskim 1 
kuponskoj 1 
kuponsku 2 
kupoprodaja 3 
kupoprodaje 12 
kupoprodaji 1 
kupoprodajnih 1 
kupoprodaju 3 
kupovale 1 
kupovalo 2 
kupovanje 5 
kupovao 1 
kupovat 2 
kupovati 25 
kupovina 1 
kupovine 1 
kupovini 1 
kupovinu 8 
kupovna 7 
kupovne 6 
kupovnoj 1 
kupovnu 3 
kupuje 45 
kupuju 32 
kupujući 8 
kupčev 1 
kupčeva 1 
kursu 1 
kut 14 
kuta 24 
kutaα 1 
kutiji 1 
kutom 2 
kutova 2 
kutovi 1 
kutu 1 
kuznets 2 
kuća 5 
kućanice 1 
kućanstava 37 
kućanstva 77 
kućanstvima 12 
kućanstvo 7 
kućanstvu 2 
kuće 16 
kući 2 
kuću 7 
kv 4 
kvadrantu 2 
kvadrat 2 
kvadratna 2 
kvadratnog 1 
kvadrira 1 
kvalifikacija 4 
kvalifikacijama 1 
kvalifikacije 2 
kvalitativna 2 
kvalitativno 1 
kvalitativnu 2 
kvaliteta 12 
kvalitetan 2 
kvalitete 28 
kvaliteti 13 
kvalitetne 2 
kvalitetni 6 
kvalitetnih 2 
kvalitetno 1 
kvalitetom 3 
kvalitetu 3 
kvantificirane 1 
kvantificirati 3 
kvantifikacija 1 
kvantifikacije 1 
kvantitativna 9 
kvantitativne 4 
kvantitativnih 3 
kvantitativnim 1 
kvantitativno 6 
kvantitativnoj 2 
kvantitativnom 1 
kvantitativnu 4 
kvantiteta 3 
kvantitete 1 
kvantiteti 2 
kvantitetom 1 
kvantitetu 2 
kvare 1 
kvarljivih 1 
kvazimonopol 1 
kvazimonopolu 1 
kvazimonopson 1 
kvazinovac 1 
kvazirente 3 
kvocijent 5 
kvocijenta 2 
kvocijentom 1 
kvota 18 
kvote 10 
kvotu 2 
kw 1 
kwakiutl 1 
kx 2 
ky 3 
kα 2 
kαl 1 
k≥≥ojima 1 
l 171 
l' 5 
l1 16 
l2 13 
l2' 1 
l3 2 
l5 1 
l948 1 
la 1 
labava 2 
labavoj 2 
labavom 6 
labavu 5 
laboratoriju 1 
labour 1 
laffer 4 
lafferova 3 
lafferove 1 
lafferovom 1 
lagrangeov 1 
lagrangeova 10 
laidler 4 
laissez 6 
lak 2 
laka 1 
lako 35 
lakog 2 
lakoća 1 
lakoću 1 
laku 2 
lakše 5 
lakšeg 2 
lakšem 1 
lakši 2 
lakših 1 
lakšim 1 
lanac 2 
lancaster 9 
lanci 1 
land 1 
langrangeov 1 
langrangeova 1 
laski 1 
lat 2 
la∙ 1 
lc 2 
lcf 1 
ld 4 
ld1 1 
le 1 
legalne 2 
legure 1 
lektorica 1 
leningrad 2 
lenjingradskom 1 
leona 1 
leontief 14 
leontiefa 1 
leontiefljev 2 
leontiefljeva 3 
leontiefljevu 1 
lerner 2 
lernerov 3 
lernerova 1 
levels 2 
lewis 2 
ležala 2 
leže 2 
leži 6 
lf 2 
lf1 1 
lgu 2 
li 109 
liberalističke 1 
liberalizaciji 1 
liberalizam 16 
liberalizma 6 
liberalizmu 1 
licencija 1 
licencije 2 
licitacije 1 
licitiraju 3 
licitirati 1 
lider 6 
liderstvo 2 
lidiji 1 
life 1 
lijepom 1 
lijeva 5 
lijeve 1 
lijevi 2 
lijevih 1 
lijevo 16 
lijevoj 4 
lijevom 1 
liječnik 1 
liječnika 2 
likvidacije 5 
likvidacijskoj 3 
likvidira 1 
likvidna 1 
likvidnost 4 
likvidnosti 18 
limit 4 
limited 18 
limitiran 1 
limitirana 1 
limitirane 1 
limitirani 1 
limitiranih 2 
limitiranosti 1 
limits 2 
limun 6 
limuna 4 
limunima 1 
linder 4 
lindsey 5 
linear 6 
linearna 6 
linearne 5 
linearni 6 
linearnih 5 
linearnim 4 
linearno 9 
linearnog 23 
linearnoj 2 
linearnom 3 
linearnosti 1 
linija 21 
linijama 2 
linije 28 
liniji 4 
linijom 13 
liniju 2 
lipanj 2 
liquidity 1 
list 3 
listopada 1 
literalnih 1 
literatura 15 
literature 2 
literaturi 40 
ličilac 1 
lj 8 
ljestvici 1 
ljetopis 4 
ljubić 3 
ljude 10 
ljudi 52 
ljudima 3 
ljudska 3 
ljudske 14 
ljudski 8 
ljudskih 6 
ljudskim 1 
ljudsko 1 
ljudskog 11 
ljudsku 3 
ll 2 
lm 117 
lm' 1 
lm1 5 
lm2 4 
lmax 3 
lmaxw1 1 
lmaxw2 1 
lmf 1 
lmr 2 
ln 7 
lnb 1 
lnkt 1 
lnqt 1 
lobiranjem 1 
location 2 
locira 1 
locirala 1 
lociran 2 
locirana 1 
locirani 1 
lociranje 2 
locirano 1 
locirati 1 
loelt 2 
log 2 
logaritam 1 
logaritma 1 
logaritmiranjem 3 
logika 2 
logike 2 
logičku 3 
logičnim 1 
logično 1 
lokacijama 1 
lokaciji 2 
lokacijom 1 
lokaciju 1 
lokalne 1 
lokalni 2 
lokalnih 1 
lokalno 2 
lokalnog 1 
lokalnoj 2 
lokalnom 1 
lokomotive 2 
london 49 
londonu 1 
long 4 
longman 4 
loptica 2 
loptice 1 
lothian 3 
lov 1 
lova 1 
lowes 5 
lozanska 1 
loš 1 
loša 1 
loše 2 
lošeg 1 
lošije 7 
lošijem 1 
lošiji 5 
lr 10 
lrac 18 
lras 1 
lratc 28 
lre 4 
lrmc 27 
lrp 1 
lrpc 1 
lrq 1 
lrtc 11 
ls 3 
ls1 1 
lse 2 
ltd 4 
lucas 6 
luka 1 
luksuzna 2 
luksuzne 4 
luksuznih 2 
luksuzno 5 
luku 3 
lutriji 1 
lučna 6 
lučne 4 
lv 1 
lx 3 
ly 3 
m 324 
m1 24 
m1y 2 
m2 13 
m3 4 
ma 2 
mabry 8 
machina 3 
machlup 3 
macmillan 13 
macreconomics 1 
macreconomy 1 
macro 3 
macroeconomic 14 
macroeconomics 42 
macroeconomnic 1 
macroeconomy 2 
mada 2 
maddala 18 
mah 1 
majci 1 
majstor 1 
makar 1 
makro 1 
makrociljevi 1 
makroekonomija 32 
makroekonomije 10 
makroekonomiji 14 
makroekonomiju 3 
makroekonomska 15 
makroekonomske 22 
makroekonomski 20 
makroekonomskih 9 
makroekonomskim 2 
makroekonomsko 3 
makroekonomskog 2 
makroekonomskoj 2 
makroekonomskom 5 
makroekonomsku 5 
makrorazinu 1 
makros 1 
makrostatička 1 
makroupravljanja 1 
maksimalan 11 
maksimalizacija 1 
maksimalna 14 
maksimalne 14 
maksimalni 14 
maksimalnih 4 
maksimalno 23 
maksimalnog 12 
maksimalnom 2 
maksimalnu 8 
maksimira 3 
maksimirajuće 1 
maksimizacija 25 
maksimizacije 84 
maksimizaciji 11 
maksimizacijom 3 
maksimizaciju 6 
maksimizacijustopedobitiikapitalnidobitaknasljedećinačin 1 
maksimizira 106 
maksimiziraju 17 
maksimizirajuća 3 
maksimizirajuće 1 
maksimizirajućeg 1 
maksimizirajući 4 
maksimizirajuću 1 
maksimizirali 2 
maksimiziralo 6 
maksimiziran 4 
maksimizirana 1 
maksimiziranja 9 
maksimiziranje 16 
maksimiziranju 3 
maksimizirao 9 
maksimizirati 55 
maksimizra 1 
maksimum 42 
maksimuma 18 
maksimumu 4 
maksmin 12 
mala 20 
male 8 
malen 7 
mali 23 
malih 10 
malim 6 
malo 27 
maloazijskoj 1 
malobrojni 1 
malog 2 
malom 7 
maloprodaje 1 
malthus 2 
malthusa 1 
malthusova 3 
malu 7 
management 6 
managementa 1 
managerial 12 
mandatorskoj 1 
manhattanu 1 
manipulacijom 1 
manja 82 
manjak 2 
manje 175 
manjeg 9 
manjem 7 
manji 107 
manjih 5 
manjim 20 
manjkavo 1 
manjkavost 1 
manjkom 2 
manjoj 14 
manjom 7 
manju 27 
mankiw 4 
manoilesco 2 
manufacturing 2 
mapa 6 
mape 2 
maraka 7 
march 4 
marginal 11 
marginalisti 1 
marginalističku 1 
marginalizam 3 
marginalizma 1 
marginalna 5 
marginalni 2 
marginalnog 7 
mark 2 
marka 4 
markama 4 
marke 6 
market 6 
marketing 2 
marketinga 1 
marketingu 2 
marketinških 1 
marketinškog 3 
marketinškoga 1 
markets 6 
marksistička 1 
marksizam 2 
marris 7 
marrisa 1 
marrisova 4 
marshall 13 
marshallom 1 
marshallov 1 
marshallove 1 
marshallovske 2 
marshallovskoj 1 
marshallu 1 
martin 3 
martić 7 
marx 4 
marxove 2 
mas 3 
masa 6 
masarykova 1 
mase 7 
masi 5 
masleša 2 
masom 1 
masovna 1 
masovne 1 
mass 2 
massachusets 1 
massachusetts 22 
masu 5 
mate 39 
matematika 3 
matematike 14 
matematikom 1 
matematiku 1 
matematičara 2 
matematičaru 1 
matematičeskie 2 
matematička 2 
matematičke 7 
matematički 21 
matematičkih 8 
matematičkim 3 
matematičko 1 
matematičkog 3 
matematičkom 2 
matematičku 4 
materijal 4 
materijala 7 
materijale 1 
materijali 1 
materijalna 1 
materijalne 2 
materijalni 1 
materijalnih 2 
materije 1 
materiji 1 
materiju 1 
mathematical 1 
mathematics 2 
matica 2 
matice 2 
matija 1 
matrica 14 
matrice 3 
matricom 3 
matricu 4 
matrični 1 
matričnoj 1 
matričnom 1 
matthews 7 
maturity 1 
max 19 
maximization 2 
maxua 1 
maxwell 2 
may 4 
maĐeriĆ 1 
mc 138 
mc1 2 
mc2 2 
mca 52 
mcb 10 
mcconnell 4 
mcgraw 57 
mcl 10 
mclu 1 
mcn 1 
meadows 6 
meadowsa 1 
mechanics 2 
mechanism 2 
meckling 4 
meda 1 
medicinska 1 
medicinskih 1 
medicinskom 1 
mehanicističkom 1 
mehanizam 17 
mehanizama 4 
mehanizma 15 
mehanizmima 1 
mehanizmom 2 
mehanizmu 3 
mei 8 
melvin 6 
memling 1 
menedžer 30 
menedžera 31 
menedžere 6 
menedžeri 18 
menedžerima 3 
menedžerova 2 
menedžerove 2 
menedžerovo 1 
menedžerska 3 
menedžerske 10 
menedžerskih 8 
menedžerskim 1 
menedžersko 2 
menedžerskog 2 
menedžerskoj 3 
menedžerskom 1 
menedžersku 1 
menedžerstva 2 
menedžment 3 
menedžmenta 4 
menger 4 
mengera 1 
mentaliteta 1 
mentalne 1 
merkantilista 1 
merkantilisti 6 
merkantilistima 1 
merkantilističkih 2 
merkantilističkog 1 
merkantilističku 1 
merkantilizam 10 
merkantilizma 3 
merkantilizmu 2 
mesa 1 
metali 3 
metalističkoj 1 
metaloprerađivačkih 1 
metalurgija 1 
meteorološki 1 
methods 1 
metoda 45 
metodama 2 
metode 27 
metodi 5 
metodologiji 4 
metodom 19 
metodu 9 
među 19 
međufazama 1 
međufaznoj 1 
međugranskih 2 
međunarodna 13 
međunarodne 42 
međunarodni 3 
međunarodnih 2 
međunarodnim 5 
međunarodno 3 
međunarodnog 2 
međunarodnoj 26 
međunarodnom 3 
međunarodnu 3 
međuovisnih 1 
međuovisnost 2 
međuovisnosti 9 
međuregionalnih 2 
međusektorska 11 
međusektorske 2 
međusektorski 7 
međusektorskih 2 
međusektorskom 1 
međusektorsku 1 
međusoban 1 
međusobna 5 
međusobne 6 
međusobni 6 
međusobno 28 
međusobnog 5 
međusobnom 1 
međusobnu 5 
međutim 233 
međuvremenske 1 
međuzavisnosti 1 
mešetar 1 
mešetara 1 
mf 1 
mg 3 
mgkexp 1 
mi 1 
michaelu 1 
microeconomic 8 
microeconomics 33 
mifflin 6 
mijenja 67 
mijenjaju 27 
mijenjajući 4 
mijenjala 2 
mijenjale 3 
mijenjali 1 
mijenjanje 8 
mijenjanjem 3 
mijenjao 2 
mijenjat 1 
mijenjati 30 
miješanja 1 
mikro 1 
mikroekonomija 20 
mikroekonomije 12 
mikroekonomiji 7 
mikroekonomika 2 
mikroekonomska 5 
mikroekonomske 7 
mikroekonomski 6 
mikroekonomskih 2 
mikroekonomsko 1 
mikroekonomskoj 3 
mikroekonomskom 1 
mikroekonomskome 1 
mikroekonomsku 1 
mikropristup 3 
mikrorad 2 
mikros 1 
mikroskop 1 
miksa 4 
mil 3 
milgate 4 
milijarde 8 
milijardi 75 
milijardu 4 
milijun 9 
milijuna 46 
milijune 1 
milijuni 2 
milijunima 1 
mill 7 
miller 27 
milodari 1 
min 4 
mineralne 2 
mineralni 1 
minimaks 8 
minimalan 7 
minimalna 6 
minimalne 6 
minimalni 7 
minimalnih 3 
minimalno 1 
minimalnog 3 
minimalnoj 3 
minimalnu 5 
minimizaciji 1 
minimizira 2 
minimiziraju 4 
minimiziranja 1 
minimiziranje 3 
minimizirati 4 
minimum 30 
minimuma 13 
minimume 1 
minimumu 3 
minus 4 
mir 2 
mirovina 1 
mirovine 2 
mirovinskog 1 
mirovinskom 1 
mirrlees 3 
mirrless 1 
misao 15 
misaonog 1 
misli 11 
mislioci 1 
mit 2 
mitološko 1 
mitsko 1 
mišljenja 3 
mišljenje 4 
mišljenjima 1 
mišljenju 2 
mjenice 2 
mjera 23 
mjerama 21 
mjere 50 
mjeren 2 
mjerena 1 
mjerene 3 
mjereni 1 
mjerenja 13 
mjerenje 24 
mjerenjem 1 
mjerenju 9 
mjereno 1 
mjerenoj 2 
mjeri 92 
mjerila 5 
mjerilima 1 
mjerilo 8 
mjerio 1 
mjeriti 16 
mjerljive 1 
mjeru 4 
mjesec 1 
mjeseca 1 
mjeseci 1 
mjesečne 3 
mjesečni 1 
mjesečno 1 
mjesečnu 1 
mjesta 13 
mjestima 2 
mjesto 8 
mjestu 4 
mješavina 1 
mješovita 3 
mješoviti 1 
mješovitim 4 
mješovito 2 
mješovitog 1 
mješovitom 4 
mk 2 
mkk 5 
mlada 1 
mlade 1 
mladih 1 
mlađe 1 
mlađih 1 
mld 28 
mlijeka 1 
mlrd 1 
mn 1 
mnoga 8 
mnoge 9 
mnogi 11 
mnogih 8 
mnogim 6 
mnogima 1 
mnogo 47 
mnogokutnik 1 
mnoštva 3 
mnoštvo 1 
mnoštvu 1 
množenje 1 
množenjem 3 
množeći 2 
množi 1 
množimo 2 
mobilnih 1 
mobilnost 3 
mobilnosti 1 
model 197 
modela 137 
modele 10 
modeli 50 
modelima 17 
modeliranje 1 
modelom 3 
models 3 
modelski 8 
modelu 105 
modern 10 
moderna 4 
moderne 3 
modernog 3 
modigliani 2 
moe 5 
mogao 26 
mogla 18 
mogle 7 
mogli 25 
moglo 11 
mogu 356 
moguć 8 
moguća 20 
moguće 122 
mogućeg 16 
mogućem 5 
mogući 13 
mogućih 25 
mogućim 5 
mogućnost 55 
mogućnosti 87 
mogućnostima 11 
mogućnošću 1 
moguću 10 
mojim 1 
mojoj 2 
moment 1 
momenta 1 
momente 2 
momenti 1 
momentu 6 
monetarism 2 
monetarista 1 
monetaristi 13 
monetaristima 1 
monetaristička 3 
monetaristički 11 
monetarističkih 1 
monetarističkog 2 
monetarističkoj 1 
monetarističkom 9 
monetarizam 6 
monetarizira 1 
monetarna 50 
monetarne 57 
monetarni 7 
monetarnih 2 
monetarnim 3 
monetarno 13 
monetarnog 5 
monetarnoj 5 
monetarnom 20 
monetarnu 13 
monetary 4 
money 7 
mono 1 
monopol 39 
monopola 50 
monopole 3 
monopoli 3 
monopolist 66 
monopolista 24 
monopoliste 2 
monopolisti 2 
monopolistic 2 
monopolistička 10 
monopolističke 3 
monopolistički 2 
monopolističko 10 
monopolističkog 4 
monopolističkom 3 
monopolističku 2 
monopolistova 4 
monopolistovu 1 
monopolistu 2 
monopolizacije 1 
monopolizaciju 2 
monopoliziranim 1 
monopoliziranost 1 
monopolska 19 
monopolske 17 
monopolski 3 
monopolskih 2 
monopolsko 1 
monopolskog 2 
monopolskoj 1 
monopolsku 4 
monopolu 21 
monopson 9 
monopsona 5 
monopsonist 53 
monopsonista 18 
monopsonistička 8 
monopsonistički 3 
monopsonističko 1 
monopsonističku 1 
monopsonistom 1 
monopsonistova 1 
monopsonistu 1 
monopsonu 4 
montažnih 1 
montchretien 2 
monte 3 
moore 1 
mora 172 
moraju 66 
morala 2 
morali 4 
moralni 4 
moralno 2 
moralnog 1 
moralo 2 
moramo 1 
morao 9 
morat 2 
morati 1 
more 3 
morfologija 1 
morgenstern 6 
mortalitet 1 
moschandreas 3 
mostaru 1 
motiva 1 
motivacije 4 
motivaciju 1 
motivi 1 
motivirana 1 
motorizirano 1 
motornih 1 
motors 1 
moć 24 
moći 26 
moćni 3 
možda 8 
može 899 
možemo 15 
mp 19 
mpa 38 
mpak 3 
mpal 5 
mpa∙ 8 
mpb 23 
mpbk 3 
mpbl 3 
mpc 46 
mpc2 1 
mpc3 1 
mpf 1 
mpk 8 
mpl 18 
mpl∙ 1 
mpm 10 
mpn 1 
mps 22 
mpsmpm 1 
mpx 27 
mpxa 2 
mpxa∙ 1 
mpxb 2 
mpxb∙ 1 
mpy 8 
mpya∙ 1 
mpyb∙ 1 
mr 103 
mr1 6 
mr2 5 
mr3 1 
mra 34 
mreža 3 
mrp 10 
mrpa 58 
mrpl 28 
mrpl1 1 
mrpl2 1 
mrplkrivulja 1 
mrptba 3 
mrs 13 
mrsa 1 
mrsb 1 
mrsc1c0 5 
mrskl 1 
mrslk 7 
mrsxy 9 
mrsy 1 
mrsyx 20 
mrsyxjednake 1 
mrt 5 
mrtc1c0 3 
mrtp 4 
mrts 4 
mrtsa 2 
mrtsb 2 
mrtskl 8 
mrtyx 7 
msc 3 
msu 2 
mt 6 
mu 70 
mu1 6 
mu2 5 
muc0 1 
muc1 1 
mui 1 
multimilijunaši 1 
multiplicira 2 
multiplicirana 2 
multiplicirani 3 
multipliciranim 1 
multiplicirano 12 
multipliciranog 3 
multipliciranom 2 
multipliciranu 1 
multiplicirati 1 
multiplier 1 
multiplikatior 1 
multiplikativni 3 
multiplikativnih 2 
multiplikativno 2 
multiplikator 53 
multiplikatora 31 
multiplikatori 1 
multiplikatorom 8 
multiplikatorski 6 
multiplikatoru 2 
multitvornički 3 
multitvorničkog 3 
multitvorničkom 3 
mun 3 
musgrave 4 
mutitvorničkog 1 
mutual 1 
mux 20 
muy 20 
muzej 1 
muškarci 1 
mv 8 
mw 2 
my 4 
myrdal 2 
m∙n 1 
n 262 
n1 1 
na 3338 
nabava 1 
nabave 7 
nabavi 6 
nabaviti 6 
nabavlja 1 
nabavljeni 1 
nabavna 2 
nabavne 1 
nabavnu 4 
nabavu 3 
nacija 1 
nacijama 1 
nacije 1 
nacionalizirani 2 
nacionalna 6 
nacionalne 11 
nacionalni 124 
nacionalnih 3 
nacionalnim 6 
nacionalno 2 
nacionalnog 210 
nacionalnoga 3 
nacionalnoj 3 
nacionalnom 27 
nacionalnu 4 
nacionalog 2 
nacrtaj 1 
nacrtajte 1 
nacrtati 1 
nad 29 
nada 1 
nadati 1 
nadesno 4 
nadgleda 1 
nadimanje 1 
nadležnosti 1 
nadležnostima 1 
nadmaše 1 
nadmetanjem 1 
nadnacionalne 1 
nadnica 57 
nadnicama 4 
nadnice 55 
nadnici 1 
nadnicom 3 
nadnicu 16 
nadoknadio 1 
nadoknaditi 2 
nadoknađivao 1 
nadoknađuje 3 
nadoknađuju 2 
nadolje 2 
nadomješta 1 
nadovezivanje 1 
nadređena 4 
nadzirati 2 
nadziru 1 
nadzor 14 
nadzora 6 
nadzorni 1 
nadzornog 2 
nadzorom 1 
nafta 4 
nafte 3 
naftu 2 
nagađanje 1 
nagib 114 
nagiba 110 
nagibi 22 
nagibima 4 
nagibom 11 
nagibu 28 
naglasak 1 
naglasilo 1 
naglasimo 2 
naglasiti 37 
naglaskom 1 
naglašava 8 
naglašavaju 3 
naglašavajući 1 
naglašavamo 2 
naglašavanja 2 
naglašavanjem 1 
naglašeno 3 
naglo 2 
naglog 1 
nagnuta 3 
nagnute 2 
nagnutom 1 
nagore 1 
nagrade 2 
naime 129 
naizmjenično 2 
naići 1 
najam 6 
najamni 1 
najamnih 2 
najamnina 10 
najamnine 32 
najamninom 1 
najapstraktniji 1 
najapsurdnijoj 1 
najblažem 1 
najbliža 1 
najbliži 2 
najbogatijim 1 
najbolja 7 
najbolje 3 
najboljeg 5 
najbolji 8 
najboljih 1 
najboljoj 7 
najbolju 9 
najbrojnija 1 
najbrži 1 
najdjelotvornije 2 
najdjelotvornijem 1 
najdjelotvorniji 2 
najdjelotvorniju 1 
najduže 1 
najelastičnijeg 1 
najgore 2 
najgoru 1 
najidealnijim 1 
najistaknutiji 1 
najjednostavnija 2 
najjednostavnije 6 
najjednostavnijeg 1 
najjednostavniji 10 
najjednostavnijim 1 
najjeftinije 1 
najkompliciraniji 1 
najkontroverznija 1 
najlakše 1 
najlogičniji 1 
najlošijeg 1 
najma 2 
najmanje 12 
najmanjeg 19 
najmanji 4 
najmanjim 1 
najmanju 7 
najmu 1 
najneposrednije 1 
najniže 6 
najnižeg 4 
najnižem 1 
najniži 6 
najnižih 4 
najnižim 6 
najnižoj 5 
najnižom 1 
najnižu 1 
najnovije 1 
najnoviju 1 
najosjetljivija 1 
najozbiljnije 1 
najozbiljniji 1 
najpogodniji 3 
najpolemičnijih 1 
najpopularnija 1 
najpotpunija 1 
najpovoljniju 2 
najpoznatija 4 
najpoznatije 1 
najpoznatiji 6 
najpoželjnije 1 
najprihvatljivije 1 
najprije 10 
najprikladnije 1 
najprimitivnijim 1 
najproduktivnijem 1 
najproduktivnijoj 1 
najprofitabilniji 1 
najproizvodnijeg 1 
najracionalnije 2 
najraširenije 2 
najrašireniji 1 
najrealnija 1 
najrentabilnijeg 2 
najsnažnije 1 
najteže 1 
najudaljeniji 1 
najuporniji 1 
najuspješnija 1 
najučinkovitija 2 
najučinkovitije 1 
najučinkovitiju 1 
najvažnija 6 
najvažnije 3 
najvažniji 10 
najvažnijih 2 
najveća 8 
najveće 5 
najvećeg 7 
najveći 25 
najvećih 2 
najvećim 3 
najveću 5 
najviša 7 
najviše 10 
najvišem 1 
najviših 1 
najvišoj 1 
najvišu 7 
najvjerojatnije 1 
najvjerojatniji 1 
najznačajniji 1 
najčešće 36 
najčešći 3 
najčistijem 1 
najšire 5 
najširem 2 
nakita 1 
nakladni 2 
nakladnikova 1 
naklonjena 2 
naklonjenom 2 
naknada 3 
naknade 1 
naknadu 1 
nakon 51 
nakratko 2 
nalaze 20 
nalazi 20 
nalazilo 1 
nalazimo 1 
nalazio 1 
nalaženju 1 
nalijevo 1 
nalik 2 
nalivpera 4 
naljepnica 1 
nam 4 
namaknuti 1 
nametanja 1 
nametanje 1 
nametanjem 1 
nametnuti 1 
nameće 5 
namicanja 2 
namicanje 1 
namijenjen 6 
namijenjena 1 
namijenjenih 2 
namijenjenog 1 
namijenjenu 1 
namirivati 1 
namirnica 1 
namjena 2 
namjene 1 
namjenjuje 2 
namjenjuju 1 
namjenska 1 
namjera 1 
namjeravamo 1 
namjeravana 1 
namjeravane 1 
namjeravani 2 
namjeravanih 1 
namjeravanoj 1 
namjeravanu 1 
namjeravnih 1 
namjerno 2 
namještaj 1 
namještenici 1 
namještenike 1 
naniže 3 
nanosi 2 
naobrazbu 1 
naopako 3 
napisati 4 
napišite 1 
naplata 1 
naplate 8 
naplati 1 
naplatila 1 
naplatiti 1 
naplative 3 
naplativih 4 
naplativog 1 
naplativosti 1 
naplatu 1 
naplavljivanjem 1 
naplaćuje 4 
naplaćuju 3 
naplaćujući 1 
naplov 1 
napokon 1 
napoleoni 9 
napomena 6 
napomene 5 
napomenom 2 
napomenu 3 
napomenuti 6 
napor 4 
napora 3 
napori 1 
naporima 2 
napornije 1 
naprave 1 
napraviti 3 
napredak 60 
napredna 1 
naprednim 1 
napredno 1 
napredovati 1 
napreduje 1 
napretka 56 
napretkom 4 
napretku 4 
naprijed 2 
napuste 1 
napusti 1 
napustiti 2 
napušta 3 
napuštaju 2 
napuštanja 3 
napuštanje 5 
napuštanjem 4 
napuštanju 2 
napuštene 1 
napuštenog 1 
napuštenu 1 
naranača 7 
naranča 2 
narančama 1 
naranče 1 
naranču 5 
narasli 1 
naraslog 1 
narast 1 
narasta 1 
narastanja 4 
narastao 1 
naravno 2 
naraštajima 2 
naroda 5 
narodne 12 
narodnom 1 
narodu 1 
naročito 2 
narudžbe 1 
narušava 1 
narušavaju 1 
narušavanje 1 
nas 1 
naselja 1 
nash 1 
nashova 6 
nashovih 1 
nashovu 3 
nashu 1 
nasipa 1 
nasipe 1 
naslanjao 1 
naslijeđa 1 
nasljeđe 1 
nasljeđivanjem 1 
naslovnice 1 
naspram 2 
nastajanja 5 
nastajanje 1 
nastaje 21 
nastaju 3 
nastala 9 
nastale 2 
nastali 1 
nastalih 3 
nastanak 9 
nastanka 6 
nastanku 1 
nastati 6 
nastave 1 
nastavi 1 
nastavila 1 
nastavilo 1 
nastaviti 4 
nastavku 12 
nastavlja 9 
nastavljaju 1 
nastavljajući 1 
nastavnike 1 
nastavnim 3 
nastavnog 1 
nastavu 1 
nastojali 1 
nastojalo 5 
nastojanja 1 
nastojanje 1 
nastojanju 1 
nastojao 1 
nastojati 9 
nastoje 17 
nastojeći 1 
nastoji 43 
nastupa 6 
nastupaju 1 
nastupali 1 
nastupanje 1 
nastupati 1 
nastupilo 1 
nastupio 1 
nastupiti 2 
nasumce 1 
nasuprot 32 
national 4 
nations 3 
natjecanje 1 
natjeraju 1 
natjerati 1 
natječu 1 
natprosječno 2 
natprosječnu 1 
natural 1 
naturalno 1 
nature 1 
nauka 1 
naukovanja 1 
naučiti 1 
navede 2 
navedena 11 
navedene 5 
navedeni 6 
navedenih 25 
navedenim 7 
navedeno 28 
navedenog 58 
navedenom 13 
navedi 1 
navednog 3 
navest 1 
navesti 4 
navikama 1 
naviše 10 
navode 7 
navodi 18 
navodimo 1 
nazadovanje 1 
naziv 15 
naziva 71 
nazivaju 19 
nazivajući 1 
nazivamo 1 
nazivana 2 
nazivao 1 
nazivnika 1 
nazivniku 1 
nazivom 6 
naznaka 1 
naznake 1 
naznakom 1 
naznačeni 1 
naznačenu 1 
naznačiti 1 
nazovimo 1 
nazvala 1 
nazvan 1 
nazvana 2 
nazvane 1 
nazvani 1 
nazvano 1 
nazvanog 1 
nazvati 1 
naći 16 
naČelo 2 
načela 26 
načelima 1 
načelo 19 
načelu 12 
način 228 
načina 28 
načine 5 
načini 2 
načinima 3 
načinjene 1 
načinom 1 
načinu 8 
nađe 3 
nađi 4 
nađite 11 
našao 2 
našem 2 
našla 1 
nb 5 
ndp 3 
ne 792 
neaktivne 1 
neangažirani 1 
necjenovna 2 
necjenovnih 1 
nedeterminirana 1 
nediskriminirani 1 
nediskriminiranih 1 
nedjeljivi 1 
nedjeljivost 9 
nedjeljivosti 1 
nedjeljivošću 1 
nedjelotvoran 1 
nedjelotvorna 3 
nedjelotvorne 2 
nedjelotvornim 1 
nedjelotvorno 1 
nedjelotvornom 1 
nedobrovoljna 3 
nedobrovoljne 1 
nedodirljive 1 
nedospjelim 2 
nedostaci 16 
nedostacima 3 
nedostaje 1 
nedostatak 17 
nedostataka 9 
nedostatka 4 
nedostatke 6 
nedostatkom 1 
nedostižna 1 
nedostupna 1 
nedotjerani 2 
nedovoljan 1 
nedovoljna 12 
nedovoljne 9 
nedovoljno 10 
nedovoljnog 1 
nedovoljnu 1 
nedovršenih 1 
nedragovoljna 1 
nedragovoljne 2 
nedragovoljno 1 
neefikasna 5 
neefikasnija 1 
neefikasnosti 1 
neefikasnu 1 
neekonomski 1 
neekonomskih 1 
neelastičan 1 
neelastična 27 
neelastične 12 
neelastičnih 1 
neelastičnija 1 
neelastičnijom 2 
neelastičnim 1 
neelastičnom 1 
neelastičnost 3 
neelastičnosti 1 
neelastičnu 2 
neelestičnost 1 
nefinancijskih 1 
nefleksibilnosti 2 
negacije 1 
negativan 36 
negativna 20 
negativne 8 
negativni 5 
negativnih 11 
negativnim 3 
negativno 14 
negativnog 44 
negativnosti 1 
negativnu 2 
negdje 6 
negira 1 
nego 213 
negoli 1 
neimaštinu 2 
neinflatornog 1 
neiskorišten 1 
neiskorištene 1 
neiskorišteni 8 
neiskorištenih 2 
neiskorištenim 1 
neiskorištenja 4 
neiskorištenog 1 
neiskorištenost 1 
neispunjenje 1 
neizbježna 2 
neizbježno 1 
neizdatke 1 
neizmijenjen 1 
neizmijenjena 2 
neizmijenjene 2 
neizmijenjeni 1 
neizmijenjenim 2 
neizmijenjenu 3 
neizmjerljiv 1 
neizravan 1 
neizravna 1 
neizravne 3 
neizravni 6 
neizravnih 6 
neizravno 5 
neizvjesna 1 
neizvjesni 2 
neizvjesniji 1 
neizvjesnost 16 
neizvjesnosti 33 
neizvjesnošću 2 
neizvjestan 1 
nejasno 1 
nejednadžbe 2 
nejednadžbi 9 
nejednadžbom 1 
nejednadžbu 2 
nejednakih 1 
nejednakosti 2 
nejednolike 1 
nejednolikih 6 
nejednolikog 4 
neka 26 
nekad 2 
nekadašnja 1 
nekamo 1 
neke 76 
neki 36 
nekih 19 
nekim 27 
nekima 1 
nekimpretpostavkama 1 
neklasičnog 1 
neko 17 
nekog 79 
nekoga 5 
nekoj 22 
nekoli 1 
nekoliko 41 
nekom 21 
nekonkurentnom 1 
nekontrolirani 1 
nekonzistentnost 1 
nekooperativne 1 
nekooperativnim 1 
nekoordiniranog 1 
nekoordiniranu 1 
nekretnina 3 
nekretninama 3 
nekretnine 2 
nektar 1 
neku 14 
nekvalitetan 2 
nekvalitetni 2 
nekvalitetnih 2 
nelegalne 1 
nelikvidna 1 
nelinearna 2 
nelinearni 1 
nelinearnom 2 
nema 120 
nemaju 21 
nemamo 1 
nematerijalna 1 
nematerijalnih 1 
nemiješanja 1 
neminovno 4 
neminovnost 1 
neminovnosti 1 
nemjerljive 1 
nemoguć 2 
nemoguća 3 
nemoguće 11 
nemogućim 1 
nemogućnost 7 
nemogućnosti 2 
nemoć 1 
nemčinov 2 
nenegativne 1 
nenegativnosti 2 
neobična 1 
neobnovljivi 1 
neobuhvaćeni 1 
neobvezujući 1 
neoclassical 2 
neodgovarajuća 2 
neodgovarajuće 1 
neodlučeno 3 
neodređene 6 
neodređeni 1 
neodređenom 1 
neodrživo 1 
neodrživost 1 
neograničena 8 
neograničene 5 
neograničeni 1 
neograničenih 3 
neograničenim 1 
neograničeno 7 
neograničenom 1 
neograničenost 1 
neograničenu 4 
neoklasična 6 
neoklasični 13 
neoklasičnih 1 
neoklasičnog 11 
neoklasičnoj 3 
neoklasičnom 2 
neoklasičnome 2 
neoperativnost 1 
neophodan 2 
neophodna 4 
neophodne 2 
neophodnih 1 
neophodno 7 
neophodnu 1 
neoporezivih 1 
neopredmećene 3 
neopredmećeni 1 
neopredmećenog 3 
neopskrbljenu 1 
neoptimalna 1 
neoptimalne 4 
neoptimalnoj 1 
neorganizirano 2 
neorganiziranom 1 
neosigurane 1 
neosjetljiva 4 
neosjetljive 1 
neovisan 3 
neovisna 10 
neovisnim 2 
neovisno 11 
neovisnu 1 
neočekivana 2 
neočekivane 3 
neočekivanoj 1 
neparnog 1 
neperov 1 
neplanirano 1 
neplaćanja 1 
nepodložna 1 
nepodudaranju 1 
nepodudarnost 2 
nepodudarnosti 1 
nepogodnosti 1 
nepokretna 1 
nepokretnih 1 
nepokretnu 1 
neposredne 1 
neposredni 3 
neposrednih 1 
neposredniji 1 
neposredno 12 
neposrednog 1 
neposrednoj 4 
neposrednom 1 
nepostojanja 7 
nepostojanje 2 
nepostojanju 1 
nepotpuna 3 
nepotpune 15 
nepotpunoj 7 
nepotpunu 2 
nepotreban 1 
nepotrebna 1 
nepotrebne 1 
nepotrebni 1 
nepotrebnost 1 
nepotrošena 1 
nepotrošnja 1 
nepovezana 1 
nepovoljan 1 
nepovoljni 1 
nepovoljnih 1 
nepovoljnijem 8 
nepovoljno 2 
nepovoljnog 1 
nepoznanica 2 
nepoznanice 3 
nepoznata 2 
nepoznate 2 
nepoželjna 1 
nepoželjni 1 
nepoželjnih 1 
nepoželjno 1 
nepoželjnog 1 
nepravilna 1 
nepravilnosti 1 
nepredvidivo 1 
nepredvidivost 1 
nepredviđenih 1 
neprekidna 1 
neprekidne 1 
neprekidno 5 
neprekidnom 1 
neprigušenih 1 
neprihvatljiv 1 
neprihvatljivo 1 
neprihvatljivu 1 
neprijateljskih 1 
neprijavljene 1 
neprijavljeno 1 
neprijavljenog 1 
nepristrane 2 
neprodana 1 
neprodanih 2 
neproizvodne 3 
neproizvodnim 1 
neproizvodnu 1 
nepromijenjen 12 
nepromijenjena 15 
nepromijenjene 8 
nepromijenjeni 10 
nepromijenjenih 1 
nepromijenjenim 3 
nepromijenjenima 2 
nepromijenjeno 2 
nepromijenjenoj 2 
nepromijenjenom 2 
nepromijenjenu 13 
nepromjenjivost 1 
nepromjenljiv 1 
nepromjenljiva 1 
nepromjenljive 2 
nepromjenljivih 2 
nepromjenljivim 1 
nepromjenljivo 1 
nepromjenljivom 1 
nepromjenljivost 1 
nepromjenljivosti 2 
neproporcionalni 1 
neracionalna 1 
neradni 2 
neraspoređene 3 
neraspoređeni 2 
neraspoređenih 3 
neravnomjernost 1 
neravnoteža 4 
neravnoteže 1 
neravnotežni 1 
neravnotežnim 1 
neravnotežnoj 1 
neravnotežu 2 
nerazborita 1 
nerazboritom 1 
nerazmjera 2 
nerazumno 1 
nerazvijena 1 
nerazvijene 4 
nerazvijenih 1 
nerazvijenim 2 
neregistriranih 1 
neregistrirano 2 
neriješenim 1 
nerizične 2 
nerješiv 1 
nesavršena 3 
nesavršene 3 
nesavršeno 2 
nesavršenost 3 
nesavršenosti 6 
nesavršenostima 1 
nesavršenu 2 
nesigurne 1 
nesindikaliziranim 1 
nesindikaliziranog 1 
nesindikaliziranom 1 
nesklad 3 
nesklona 3 
nesklone 1 
nesklonih 1 
nesklonost 4 
nesklonosti 3 
nesklonu 2 
neslaganje 1 
nesmetano 4 
nesporazuma 1 
nesporazumi 1 
nesposoban 1 
nesposobni 1 
nesposobnost 2 
nesposobnosti 1 
nesrazmjera 1 
nesrazmjeri 1 
nesreće 4 
nesreći 1 
nestabilna 5 
nestabilne 1 
nestabilnom 1 
nestabilnost 5 
nestabilnu 1 
nestaje 3 
nestaju 2 
nestala 1 
nestalo 1 
nestane 1 
nestanu 1 
nestao 1 
nestati 1 
nestašica 4 
nestašice 2 
nestašicu 1 
net 4 
netko 14 
neto 146 
netočne 1 
netočnim 1 
netočnost 1 
netržišna 1 
neumann 6 
neumannov 1 
neuobičajenih 1 
neuobičajeno 1 
neusklađenim 1 
neusklađenost 1 
neusklađenosti 1 
neusklađenostima 1 
neuspjeh 2 
neuspjeha 1 
neuspjehe 2 
neuspjesi 7 
neutralan 8 
neutralni 1 
neutralno 1 
neutralnog 1 
neutralnosti 2 
neutralnu 1 
neuvjerljivo 1 
neučinkovit 2 
neučinkovite 1 
neučinkovitija 1 
neučinkovito 2 
neučinkovitost 5 
neučinkovitosti 3 
neučinkovitu 4 
nevažni 1 
nevažnih 1 
nevidljiva 3 
nevidljive 2 
nevjerojatno 1 
new 157 
newman 4 
news 1 
nexp 1 
nezabilježenih 1 
nezadovoljenost 1 
nezadovoljstvo 1 
nezakonite 1 
nezamislivo 1 
nezaobilazna 1 
nezapažene 1 
nezaposenost 1 
nezaposlen 4 
nezaposlena 1 
nezaposlene 1 
nezaposleni 13 
nezaposlenih 13 
nezaposlenim 3 
nezaposlenima 4 
nezaposleno 2 
nezaposlenost 112 
nezaposlenosti 179 
nezaposlenostiu 1 
nezaposlenošću 2 
nezapošljavati 1 
nezasićenost 1 
nezavisna 2 
nezavisne 4 
nezavisnih 1 
nezavisnoj 1 
nezavisnost 1 
nezavisnu 1 
nezgodama 1 
neće 28 
nečija 1 
nečije 1 
nešto 16 
nfp 14 
ngi 2 
ni 112 
nicólo 1 
nihilizma 1 
nije 243 
nijedan 13 
nijedna 11 
nijedno 6 
nijednoga 1 
nijednom 4 
nijednu 1 
nijemaca 1 
nijemci 2 
nikad 10 
nikada 3 
nikakav 1 
nikako 4 
nikakva 2 
nikakve 2 
nikakvih 2 
nikakvo 4 
nikakvom 1 
nikakvu 4 
nikola 2 
nipošto 1 
niska 8 
niske 16 
niski 1 
niskih 3 
niskim 13 
niskoj 3 
niskom 1 
nisku 11 
nisu 98 
niti 21 
nitko 6 
niz 29 
niza 24 
nizak 4 
nizove 1 
nizozemska 2 
nizozemske 2 
nizozemskoj 1 
nizu 2 
nizvodno 2 
niče 1 
ničem 1 
ničije 1 
ničim 1 
niču 1 
ništa 37 
niža 22 
niže 22 
nižeg 4 
nižem 2 
niži 9 
nižih 6 
nižim 7 
nižoj 15 
nižom 4 
nižu 28 
nja 1 
nje 26 
njega 19 
njegom 1 
njegov 44 
njegova 82 
njegove 59 
njegovi 8 
njegovih 16 
njegovim 14 
njegovo 15 
njegovoj 6 
njegovom 4 
njegovu 20 
njegu 1 
njemačka 8 
njemačke 9 
njemački 4 
njemačkih 4 
njemačkog 3 
njemačkoj 5 
njemačkom 1 
njemačku 1 
njemu 14 
njen 1 
njena 1 
njenog 1 
njenoj 1 
njezin 10 
njezina 26 
njezine 18 
njezinih 5 
njezinim 3 
njezino 10 
njezinog 3 
njezinoj 8 
njezinom 4 
njezinu 7 
njih 48 
njihov 12 
njihova 42 
njihove 39 
njihovi 19 
njihovih 16 
njihovim 22 
njihovo 16 
njihovog 1 
njihovoj 9 
njihovom 4 
njihovu 18 
njim 3 
njima 22 
njime 11 
njoj 7 
njom 4 
njome 2 
nju 10 
nkamatni 2 
nl 2 
nnp 23 
no 51 
nobay 2 
nobelove 1 
nogometne 1 
nogometnu 1 
nominalistička 1 
nominalna 22 
nominalne 22 
nominalni 17 
nominalnih 8 
nominalnog 24 
nominalnoga 5 
nominalnoj 6 
nominalnom 3 
nominalnu 6 
nomos 1 
non 4 
nop 2 
nordhaus 58 
normal 6 
normalan 3 
normalna 6 
normalne 1 
normalnim 4 
normalno 25 
normalnog 1 
normalnom 1 
normalnu 5 
normama 1 
norman 1 
normativno 2 
norton 4 
norveškoj 1 
nose 4 
nosi 9 
nosila 1 
nosioca 2 
nosioci 4 
nosiocima 1 
nositelj 3 
nositelja 1 
nositelji 2 
nositeljima 1 
nosivost 1 
note 4 
notkin 1 
nov 2 
nova 35 
novac 148 
novca 452 
novcem 103 
novcu 9 
nove 32 
noveliranog 1 
november 8 
novi 44 
novih 53 
novija 3 
novije 2 
novijim 1 
novim 17 
novinama 1 
novine 13 
novo 11 
novog 13 
novoga 1 
novoj 12 
novom 8 
novome 1 
novonastaloj 1 
novostvorene 2 
novu 7 
novčana 21 
novčane 21 
novčani 23 
novčanica 3 
novčanicom 1 
novčanih 22 
novčanim 6 
novčano 4 
novčanog 20 
novčanoj 6 
novčanom 10 
novčanu 4 
novčarskim 1 
novčarskom 1 
noć 2 
noža 2 
npr 302 
nude 9 
nudi 16 
nudila 2 
nudili 1 
nuditi 5 
nula 32 
nule 25 
nulf 1 
nuli 51 
nulom 9 
nulte 1 
nulti 1 
nultu 2 
nulu 3 
numerički 1 
numeričkih 2 
numeričkim 1 
numeričkog 2 
nuđenim 1 
nuđenog 1 
nužan 3 
nužna 3 
nužni 1 
nužnih 1 
nužnim 2 
nužno 16 
nužnost 2 
nužnosti 2 
nvesticije 1 
n° 1 
o 661 
oa 5 
oa' 1 
oab 1 
oabc 1 
oade 1 
ob 9 
ob' 1 
oba 74 
obaju 17 
obara 4 
obaraju 2 
obaranjem 1 
obaranju 1 
obavi 2 
obavijesti 1 
obaviještenost 8 
obaviještenosti 9 
obavile 1 
obaviti 1 
obavlja 31 
obavljaju 6 
obavljajući 2 
obavljala 1 
obavljale 1 
obavljanja 2 
obavljanje 7 
obavljati 4 
obca 1 
obezvređuje 1 
obećati 1 
obećava 3 
obećavaju 5 
obilan 2 
obilato 1 
obilja 1 
obilježava 15 
obilježavajući 1 
obilježavanju 1 
obilježena 2 
obilježeni 2 
obilježi 3 
obilježimo 2 
obilježiti 3 
obilježja 95 
obilježje 26 
obilježjem 1 
obilježjima 14 
obilna 1 
obilni 1 
obim 1 
obitelj 1 
obitelji 6 
obiteljska 1 
obiteljske 2 
obiteljskog 1 
običaj 4 
običajem 1 
običaji 1 
običajima 3 
običajna 2 
običajni 1 
običajno 4 
obična 2 
obične 9 
običnih 6 
obično 50 
običnog 4 
običnoj 5 
objasne 1 
objasnilo 1 
objasnio 1 
objasnisti 1 
objasnite 5 
objasniti 21 
objavilo 1 
objavio 1 
objavljene 1 
objavljivanje 1 
objavljuju 1 
objašnjava 20 
objašnjavaju 5 
objašnjavanju 2 
objašnjen 1 
objašnjenja 5 
objašnjenje 25 
objašnjenju 5 
objašnjeno 1 
obje 37 
objective 1 
objectives 1 
objedinjena 1 
objekata 7 
objekte 3 
objekti 1 
objektivna 5 
objektivne 1 
objektivnih 1 
objektivno 3 
objema 1 
oblici 9 
oblicima 2 
oblik 80 
oblika 73 
oblike 3 
oblikom 2 
oblikovanje 2 
oblikovanju 2 
oblikovati 2 
obliku 57 
oblikuje 6 
oblikuju 3 
obnavljaju 1 
obnavljanje 1 
obnavljati 3 
obnovom 1 
obnovu 2 
obojena 1 
oboji 1 
obojica 4 
obojici 1 
obole 1 
oboljenja 1 
oborina 1 
oborine 1 
obostrana 1 
obostrano 3 
obraditi 1 
obradive 2 
obradom 2 
obrana 4 
obrane 2 
obranom 1 
obranu 3 
obrascem 1 
obratan 6 
obratno 41 
obratnom 4 
obratnu 1 
obratu 1 
obrazac 5 
obrazloženja 1 
obrazovanja 4 
obrazovanje 5 
obrazovanjem 2 
obrazovne 1 
obrazovnom 1 
obraćaju 1 
obračun 11 
obračuna 9 
obračunata 2 
obračunate 1 
obračunati 2 
obračunatih 1 
obračunatu 1 
obračunava 5 
obračunavaju 6 
obračunavanje 1 
obračunavanju 1 
obračunska 2 
obračunske 1 
obrađuju 2 
obrnut 2 
obrnuta 3 
obrnute 2 
obrnuti 1 
obrnutim 1 
obrnuto 19 
obrnutom 3 
obrnutu 2 
obrocima 1 
obroka 2 
obrće 1 
obuhvatiti 5 
obuhvatu 1 
obuhvaća 49 
obuhvaćaju 20 
obuhvaćala 1 
obuhvaćao 1 
obuhvaćen 1 
obujam 19 
obujma 27 
obujmima 1 
obujmom 4 
obujmu 8 
obustavi 1 
obustaviti 2 
obuvati 1 
obuzdaje 2 
obuzdati 3 
obuzdava 1 
obuzdavanja 1 
obuzdavanju 1 
obveza 7 
obvezatne 1 
obvezatni 1 
obvezatno 2 
obveze 16 
obvezna 2 
obvezne 6 
obveznica 33 
obveznice 55 
obveznici 5 
obveznicu 2 
obveznih 23 
obvezno 6 
obveznu 1 
obvezu 2 
obvezuje 1 
obvezuju 2 
obzir 38 
obzira 52 
obzirom 85 
oc 6 
oce 1 
ocijeni 1 
ocjena 2 
ocjene 2 
ocjeni 1 
ocjenjuje 1 
ocjenu 2 
october 4 
od 1796 
odabere 1 
odaberu 1 
odabir 2 
odabirati 1 
odabire 4 
odabiru 2 
odabrane 2 
odabranih 1 
odabranim 1 
odabranoj 3 
odabranu 3 
odabrati 2 
odatle 5 
odavde 1 
odbacio 1 
odbaciti 2 
odbacuje 1 
odbacuju 3 
odbici 2 
odbija 2 
odbijaju 1 
odbijanja 1 
odbijanje 2 
odbitaka 1 
odbiti 1 
odbitka 3 
odbitke 1 
odbitku 2 
odbor 1 
odbora 2 
ode 1 
odgoj 1 
odgovara 61 
odgovaraju 14 
odgovarajuća 12 
odgovarajuće 18 
odgovarajućeg 3 
odgovarajućega 1 
odgovarajućem 2 
odgovarajući 14 
odgovarajućih 12 
odgovarajućim 8 
odgovarajućoj 1 
odgovarajućom 5 
odgovarajuću 2 
odgovarala 2 
odgovarali 2 
odgovaralo 1 
odgovarat 1 
odgovarati 2 
odgovor 23 
odgovora 13 
odgovoran 1 
odgovore 3 
odgovori 7 
odgovorila 1 
odgovorili 1 
odgovorilo 2 
odgovoriti 10 
odgovornost 15 
odgovornosti 4 
odgovornošću 4 
odgovorom 2 
odgođenu 3 
odijevati 1 
odjednom 5 
odjeljke 2 
odjeća 2 
odjeću 4 
odlaska 1 
odlazi 6 
odlijevanja 1 
odljeva 2 
odluci 5 
odluka 52 
odlukama 7 
odluke 84 
odlukom 7 
odluku 15 
odluče 6 
odluči 8 
odlučili 1 
odlučiti 3 
odlučivanja 12 
odlučivanje 4 
odlučivanju 7 
odlučuje 10 
odlučuju 5 
odlučujuća 4 
odlučujuće 10 
odlučujući 5 
odmah 5 
odmazde 3 
odmaže 1 
odmoru 1 
odnos 143 
odnosa 51 
odnose 24 
odnosi 39 
odnosile 1 
odnosima 14 
odnositi 1 
odnosne 16 
odnosni 1 
odnosnih 4 
odnosnim 3 
odnosno 905 
odnosnog 39 
odnosnoj 9 
odnosnom 3 
odnosnopotražnja 1 
odnosnu 6 
odnosom 8 
odnosu 180 
odobravaju 1 
odobren 1 
odobrene 1 
odobrenih 2 
odobrio 1 
odobriti 1 
odozdo 3 
odozgo 1 
odraz 13 
odrazi 1 
odraziti 2 
odražava 19 
odražavaju 5 
odražavala 1 
odražavati 2 
odredbama 2 
odrede 3 
odredi 3 
odredila 5 
odredio 1 
odredite 7 
odrediti 34 
odrednica 7 
odrednice 2 
odrednicom 1 
odrednicu 2 
odrekne 2 
odreći 6 
određen 27 
određena 60 
određene 29 
određeni 25 
određenih 12 
određenim 33 
određenja 4 
određenje 2 
određenjem 2 
određeno 9 
određenog 25 
određenoga 1 
određenoj 21 
određenom 65 
određenost 10 
određenosti 6 
određenu 36 
određivala 1 
određivanja 9 
određivanje 40 
određivanjem 8 
određivanju 9 
određivati 4 
određuje 112 
određuju 61 
određujući 9 
odricanje 2 
odriče 2 
održala 1 
održale 1 
održali 2 
održalo 1 
održanja 4 
održanje 3 
održao 1 
održati 7 
održava 8 
održavala 1 
održavanja 7 
održavanje 13 
održavanju 2 
održavao 1 
održavati 7 
održi 3 
održiva 1 
odsječak 2 
odskora 1 
odslikava 1 
odslikavaju 1 
odstupa 1 
odstupaju 1 
odstupanja 7 
odstupanje 7 
odstupanju 2 
odstupi 1 
odstupiti 1 
odsutnosti 2 
odustajanje 2 
odustaje 1 
odustalo 1 
odustane 2 
odustanu 1 
odustati 2 
oduzela 1 
oduzete 1 
oduzeti 5 
oduzima 3 
oduzimaju 2 
oduzimajući 1 
oduzimanja 1 
oduzimanjem 14 
oduzme 2 
oduzmu 6 
odvajanja 1 
odvajanje 5 
odvija 4 
odvijaju 1 
odvijati 1 
odviše 1 
odvodnjavanjem 1 
odvojen 3 
odvojena 3 
odvojene 2 
odvojenim 3 
odvojeno 5 
odvojenu 1 
odvojiti 1 
odvratiti 1 
odvraća 1 
oe 2 
oe1 1 
oe2 1 
oeca 1 
oer 1 
of 155 
off 8 
ogleda 3 
ogledaju 2 
ograditi 1 
ogradu 1 
ograniČene 1 
ograničava 10 
ograničavaju 2 
ograničavajuće 3 
ograničavajućeg 2 
ograničavajućem 3 
ograničavajući 29 
ograničavajućih 1 
ograničavajućim 3 
ograničavanja 1 
ograničavanje 3 
ograničavanjem 2 
ograničavanju 1 
ograničavati 4 
ograniče 1 
ograničen 5 
ograničena 30 
ograničene 19 
ograničeni 14 
ograničenih 5 
ograničenim 6 
ograničenja 56 
ograničenje 45 
ograničenjem 3 
ograničenjima 2 
ograničenju 2 
ograničeno 4 
ograničenoj 9 
ograničenom 4 
ograničenost 17 
ograničenosti 10 
ograničenu 4 
ograničile 1 
ogrjev 1 
ohlin 3 
ohlina 1 
ohlinova 3 
oi 4 
oikonomia 1 
oikos 1 
oio 5 
ok 3 
oko 32 
okolini 4 
okolinu 1 
okoliš 2 
okoliša 5 
okolišu 3 
okolnosti 5 
okolnostima 4 
okomica 7 
okomicama 1 
okomice 6 
okomita 47 
okomite 12 
okomiti 4 
okomitim 7 
okomito 11 
okomitog 1 
okomitoj 6 
okomitom 2 
okomitu 3 
okrenu 1 
okreće 1 
okruženi 1 
okruženja 10 
okruženje 5 
okruženju 2 
okun 3 
okunov 2 
okunovu 2 
okvir 3 
okvire 1 
okvirima 1 
okviru 19 
ol 3 
olakšali 1 
olakšano 1 
olakšati 3 
olakšava 1 
olakšice 3 
oligopol 15 
oligopola 20 
oligopole 1 
oligopoli 1 
oligopolist 12 
oligopolista 27 
oligopoliste 1 
oligopolisti 11 
oligopolistima 1 
oligopolistička 1 
oligopolistički 1 
oligopolističkih 1 
oligopolističkog 2 
oligopolska 1 
oligopolske 2 
oligopolski 2 
oligopolskih 6 
oligopolskim 5 
oligopolskom 1 
oligopolu 10 
oligopoly 1 
oligopson 1 
olovke 2 
om 3 
omeđenoj 1 
omeđuju 1 
omjer 16 
omjera 10 
omjere 1 
omjerima 3 
omjerom 6 
omjeru 14 
omogućava 6 
omogućavanje 1 
omogućenje 1 
omogući 3 
omogućila 8 
omogućilo 1 
omogućio 1 
omogućiti 5 
omogućivala 1 
omogućuje 73 
omogućuju 12 
omota 1 
on 96 
ona 137 
onaj 19 
onavrijednost 2 
onda 36 
one 49 
onemogućena 1 
onemogućili 1 
onemogućiti 1 
onemogućuje 2 
onemogućuju 1 
oni 56 
onih 19 
onim 3 
onima 9 
ono 52 
onog 9 
onoga 6 
onoj 4 
onoliko 9 
onolikog 2 
onom 11 
onome 1 
onu 15 
op 1 
op1edq1 1 
opada 64 
opadaju 10 
opadajuĆih 1 
opadajuća 19 
opadajuće 12 
opadajućeg 3 
opadajućem 1 
opadajući 21 
opadajućih 42 
opadajućim 3 
opadajućoj 11 
opadajućom 1 
opadali 1 
opadanja 6 
opadanje 9 
opadanju 3 
opadat 1 
opadati 5 
opala 1 
opasni 2 
opasnost 5 
opasnosti 2 
opasti 1 
opazio 1 
opazivši 1 
opažanja 1 
opažanjem 4 
open 3 
operacija 4 
operacijama 1 
operacije 8 
operativna 2 
operativni 1 
opet 6 
opisana 1 
opisanim 1 
opisanog 4 
opisanom 1 
opisuje 1 
opo 16 
oporemljenosti 1 
oporezivanja 11 
oporezivanjam 1 
oporezivanje 18 
oporezivanju 1 
oportunitetne 1 
oportunitetni 30 
oportunitetnih 3 
oportunitetnim 4 
oportunitetnog 1 
oportunitetnom 1 
opovrgao 1 
opozivaju 1 
opozivom 1 
opp 1 
opravdane 1 
opravdani 1 
opravdanim 1 
opravdanja 1 
opravdanost 1 
opravdati 2 
opravdava 1 
opredjeljenje 1 
opredjeljuje 7 
opredjeljuju 1 
opredmećen 2 
opredmećene 3 
opredmećeni 1 
opredmećenog 4 
oprema 10 
opreme 8 
opremi 1 
opremljene 1 
opremljenih 1 
opremljenost 4 
opremljenosti 1 
opremu 11 
oprečna 3 
oprečne 2 
opseg 43 
opsega 60 
opsege 1 
opsegom 3 
opsegu 14 
opsezi 1 
opskrba 2 
opskrbi 1 
opskrbiti 1 
opskrbljenim 1 
opskrbljivati 1 
opskrbljivači 1 
opskrbljuju 2 
opskrbljujući 1 
opstajalo 1 
opstajati 1 
opstalo 2 
opstanka 5 
opticaja 1 
optimalan 6 
optimalna 48 
optimalne 16 
optimalni 16 
optimalnim 1 
optimalno 11 
optimalnog 12 
optimalnoj 4 
optimalnom 3 
optimalnost 1 
optimalnosti 2 
optimalnu 7 
optimistična 1 
optimizacija 15 
optimizacije 11 
optimizaciju 2 
optimizam 2 
optimizira 1 
optimiziraju 1 
optimiziranje 1 
optimum 28 
optimuma 18 
optimumi 1 
optimumom 2 
optimumu 3 
optjecaj 6 
optjecaja 35 
optjecaju 6 
optužba 1 
optužbe 1 
opća 23 
opće 47 
općedruštvenim 1 
općedruštvenog 1 
općeekonomske 1 
općeg 12 
općegospodarski 8 
općegospodarskog 2 
općem 12 
općenit 1 
općenito 66 
općepoznata 1 
općeprihvatljiva 1 
općeprihvatljivom 1 
općeprihvaćene 1 
općeprihvaćeno 3 
općevažeći 1 
opći 14 
općih 3 
općim 3 
općina 1 
općoj 6 
opću 7 
opširnije 57 
opširno 1 
or 1 
ordinalna 1 
ordinalne 2 
ordinalnim 1 
ordinalno 2 
ordinarnih 1 
ordinary 1 
ordinata 37 
ordinatati 1 
ordinate 3 
ordinati 15 
ordinatom 8 
ordinatu 7 
organizacii 2 
organizacija 16 
organizacijama 2 
organizacije 17 
organizaciji 1 
organizacijska 4 
organizacijski 2 
organizacijskih 2 
organizaciju 7 
organizira 5 
organiziraju 9 
organizirana 5 
organiziranih 1 
organiziranim 4 
organiziranja 2 
organiziranje 3 
organizirano 2 
organiziranog 6 
organiziranom 2 
organiziranost 1 
organiziranosti 1 
organizirati 4 
originalni 2 
originalnog 1 
orijentacija 1 
orijentacije 2 
orijentir 1 
orijentiran 1 
orijentiranim 1 
oročene 4 
oročeni 3 
oročenu 1 
orp 2 
orrisu 1 
ortaštva 1 
ortaštvo 5 
ortaštvu 1 
ortodoksne 1 
oruđa 2 
oružja 4 
oružje 4 
os 13 
osam 2 
osamdesete 1 
osamdesetih 7 
osamdesetim 1 
oscilacija 2 
oscilacije 3 
osi 18 
osigura 3 
osiguraju 2 
osigurala 2 
osiguralo 4 
osiguranik 1 
osiguranika 1 
osiguranja 31 
osiguranje 22 
osiguranju 9 
osigurao 3 
osigurati 7 
osigurava 36 
osiguravaju 16 
osiguravajuća 1 
osiguravajuće 5 
osiguravajućem 1 
osiguravajući 1 
osiguravalo 1 
osiguravanja 1 
osiguravao 1 
osiguravati 1 
osigurnine 1 
osijeku 1 
osim 129 
osiromašuje 1 
osjenčanoj 1 
osjenčena 2 
osjenčene 2 
osjenčenog 1 
osjeti 2 
osjetljiva 5 
osjetljive 6 
osjetljivi 1 
osjetljivo 1 
osjetljivost 7 
osjetljivosti 2 
osjetno 2 
osjeća 1 
osjećaj 1 
osjećaju 1 
oskudan 2 
oskudica 1 
oskudice 2 
oskudni 1 
oskudnih 3 
oslabi 1 
oslabljenja 3 
oslanjaju 3 
oslanjati 2 
oslikati 1 
oslikava 2 
oslobađa 1 
oslobađanje 1 
osloboditi 2 
oslobođen 2 
osma 1 
osme 1 
osmu 1 
osniva 2 
osnivao 1 
osnivačem 1 
osnivačima 1 
osnivačke 2 
osnova 13 
osnovali 1 
osnovama 2 
osnove 24 
osnovi 65 
osnoviprinosa 1 
osnovna 40 
osnovne 53 
osnovni 27 
osnovnih 22 
osnovnim 8 
osnovno 18 
osnovnog 2 
osnovnom 5 
osnovom 6 
osnovu 7 
osoba 50 
osobama 2 
osobe 23 
osobi 10 
osobito 9 
osobitosti 2 
osoblja 28 
osobljem 1 
osobna 18 
osobne 24 
osobni 14 
osobnih 4 
osobnim 2 
osobnoj 5 
osobnom 5 
osobnu 9 
osobu 8 
osporava 2 
osporavalo 1 
osporavana 1 
osporavane 1 
osporiti 1 
osposobljavanja 1 
ostaje 48 
ostaju 12 
ostala 14 
ostale 13 
ostali 16 
ostalih 18 
ostalim 12 
ostalo 3 
ostalog 1 
ostane 10 
ostanu 2 
ostao 10 
ostatak 6 
ostati 5 
ostatka 7 
ostaviti 1 
ostavlja 4 
ostavljaju 2 
ostavljajući 5 
ostvare 2 
ostvarena 7 
ostvarene 5 
ostvareni 10 
ostvarenih 5 
ostvarenja 8 
ostvarenje 22 
ostvarenjem 2 
ostvarenju 2 
ostvarenog 3 
ostvarenu 2 
ostvari 8 
ostvarila 11 
ostvarile 1 
ostvarili 4 
ostvarilo 9 
ostvario 4 
ostvarit 6 
ostvariti 42 
ostvarivala 2 
ostvarivale 1 
ostvarivalo 4 
ostvarivanja 5 
ostvarivanje 4 
ostvarivanju 3 
ostvarivao 5 
ostvarivati 15 
ostvaruje 70 
ostvaruju 15 
ostvarujući 5 
osumnjičena 1 
osumnjičeni 2 
osumnjičenom 2 
osuđena 1 
osuđeni 1 
osvjetljenje 1 
osvojio 1 
osvojiti 1 
otad 1 
otežan 1 
otežava 2 
other 6 
otipkate 1 
otjecanja 2 
otkaz 4 
otkaza 1 
otkazati 1 
otklanja 4 
otklanjanja 1 
otklonio 3 
otkloniti 5 
otkrio 3 
otkriti 2 
otkriva 2 
otkrivali 1 
otkrivena 1 
otkrivene 15 
otkriveno 12 
otkuda 1 
otkupe 1 
otkupom 1 
otpadne 1 
otpadnih 1 
otpadu 1 
otpjecaja 1 
otplata 2 
otplate 7 
otplati 1 
otplatili 1 
otplatne 1 
otplatnoj 1 
otplatu 1 
otplaćen 1 
otplaćene 1 
otplaćuje 1 
otpočinjanje 1 
otpuštaju 1 
otpuštanje 1 
otpuštanju 3 
otraženjuminimumafunkcijeciljavidi 1 
ott 4 
otud 136 
otuda 11 
otuđuju 1 
otvara 2 
otvaraju 1 
otvaranje 2 
otvaranjem 2 
otvarati 1 
otvorena 1 
otvorene 4 
otvoreni 2 
otvorenim 1 
otvoreno 3 
otvorenog 29 
otvorenoga 2 
otvorenom 23 
otvorenosti 2 
otvorila 2 
ouput 1 
ouputu 1 
out 12 
output 294 
outputa 328 
outpute 3 
outputi 4 
outputima 4 
outputom 21 
outputu 49 
outsidera 1 
ova 30 
ovaj 29 
ovakav 1 
ovako 8 
ovakva 2 
ovakve 3 
ovakvih 1 
ovakvim 1 
ovakvo 3 
ovakvog 3 
ovakvom 1 
ovakvu 1 
ovamo 1 
ovdje 39 
ove 43 
ovi 7 
ovih 21 
ovim 9 
ovisan 2 
ovise 20 
ovisi 161 
ovisit 4 
ovisiti 3 
ovisna 5 
ovisni 4 
ovisnih 2 
ovisno 57 
ovisnost 16 
ovisnosti 11 
ovlada 1 
ovladati 2 
ovladavanje 2 
ovlaštenih 1 
ovlaštenja 2 
ovo 52 
ovog 46 
ovoga 5 
ovoj 9 
ovom 59 
ovome 7 
ovomu 1 
ovu 14 
ow 9 
ownership 2 
ox 1 
oxford 30 
oy 1 
ozbiljan 2 
ozbiljnih 1 
ozbiljnije 1 
oznaka 6 
oznake 2 
oznakom 1 
oznaku 2 
označava 69 
označavaju 19 
označavalo 1 
označavanju 1 
označe 1 
označen 1 
označene 2 
označeno 1 
označenu 1 
označi 2 
označimo 1 
označio 1 
označiti 1 
označivati 1 
označuje 2 
označuju 1 
oČekivanja 1 
očekivana 22 
očekivane 19 
očekivani 18 
očekivanih 10 
očekivanim 6 
očekivanja 34 
očekivanje 1 
očekivanjima 5 
očekivano 1 
očekivanog 7 
očekivanoga 2 
očekivanoj 1 
očekivanom 5 
očekivanu 7 
očekivati 8 
očekuj 1 
očekuje 11 
očekuju 6 
očekujući 4 
očevo 1 
očigledno 2 
očit 1 
očita 1 
očito 20 
očitovalo 1 
očitovanja 3 
očitovati 3 
očituje 10 
očituju 2 
očuvani 1 
očuvanja 2 
očuvanje 1 
očuvao 1 
oštećeni 2 
oživljavanja 2 
oživljavanje 1 
ožujku 1 
p 307 
p' 1 
p0 2 
p1 57 
p1ab 1 
p1cd 2 
p1ck1∙ 1 
p1d 1 
p1dc 1 
p1p2 2 
p1p2∙ 1 
p1rd 1 
p2 38 
p2p1ab 1 
p3 8 
p3af 1 
p3c3 1 
pa 785 
pa1 5 
pa2 9 
pa3 1 
pad 79 
pada 92 
padaju 22 
padajući 1 
padajućih 1 
padala 1 
padalo 1 
padanja 1 
padanje 1 
padao 1 
padati 4 
padne 13 
padom 6 
padu 11 
pak 23 
paket 1 
paketa 3 
pakiranje 2 
pala 5 
palgrave 2 
pali 1 
pametni 1 
panagib 1 
pao 2 
paper 4 
papir 5 
papira 77 
papire 35 
papiri 12 
papirima 3 
papirnati 1 
papirni 11 
papirnim 2 
papirnog 4 
papirnom 1 
pappas 3 
par 2 
para 2 
parabole 1 
paradoks 17 
paradoksa 2 
paralelan 2 
paralelna 2 
paralelnog 1 
paralelnom 2 
parametar 2 
parametara 10 
parametarsku 1 
parametra 3 
parametre 3 
parametri 10 
parametru 1 
parcela 1 
parcijalna 5 
parcijalne 7 
parcijalni 1 
parcijalnim 2 
parcijalnu 1 
pareto 21 
paretov 3 
paretova 2 
paretovo 7 
paretovog 1 
pari 9 
paribus 66 
pariteta 1 
paritete 2 
park 1 
parkin 17 
participiraju 2 
partner 9 
partnera 13 
partnere 2 
partneri 6 
partnerima 2 
partnerski 2 
partnerskom 1 
partnerstva 20 
partnerstvo 17 
partnerstvom 1 
partnerstvu 7 
pashigian 3 
pasive 1 
pasivne 1 
pasivu 1 
pass 5 
past 1 
paste 1 
pasti 4 
patente 1 
patenti 1 
patentno 1 
patentnoj 1 
patten 2 
paukova 1 
paul 1 
paunović 1 
paušalni 3 
paušalno 1 
paušalnog 5 
pavić 1 
payments 1 
pažljiv 1 
pažljivu 1 
pažnju 2 
pa∙ 2 
pb 25 
pc 2 
pcc 13 
pe 5 
pedeset 1 
pedesetih 1 
penguin 2 
penjanju 1 
penjati 1 
penje 3 
penrose 4 
per 2 
performance 2 
perilice 1 
period 1 
perioda 3 
periodi 1 
periodična 1 
periodični 1 
periodičnih 3 
periodično 4 
perivoj 1 
perišin 6 
personal 1 
pesimizam 2 
pet 19 
peta 1 
pete 11 
peti 4 
petinu 1 
petnaest 1 
petnaesto 8 
petogodišnjeg 1 
petu 2 
peć 1 
peći 1 
pf 24 
pf1 2 
pf2 1 
pfa 1 
pfm 2 
pfmax 1 
pfn 1 
pfo 2 
pft 1 
ph 2 
phelps 2 
philadelphia 2 
philipsova 1 
phillips 7 
phillipsov 1 
phillipsova 25 
phillipsove 4 
phillipsovih 1 
phillipsovoj 5 
phillipsovu 1 
pi 20 
pi1 2 
pi2 1 
pi3 1 
pi4 1 
pigou 3 
pii 3 
pii1 1 
pii2 2 
pii3 1 
pijesak 2 
pilane 1 
pilećeg 1 
pilot 2 
pilota 1 
pilotom 1 
pindyck 3 
piramide 1 
piramidom 2 
pisaca 2 
pisati 5 
pisaći 1 
pismeni 1 
pismenog 1 
pismo 1 
pitajući 1 
pitanja 68 
pitanjazavjeŽbu 24 
pitanje 143 
pitanjem 1 
pitanjima 9 
pitanju 43 
pitanjunemoć 1 
pitati 2 
piti 2 
pitke 1 
piva 1 
pivo 3 
pivot 1 
pića 2 
piće 2 
pišemo 1 
pk 16 
pk∙ 1 
pl 20 
plan 9 
plana 3 
planera 1 
planeri 3 
planiraju 1 
planirana 7 
planirane 16 
planiranih 10 
planiranim 1 
planiranja 4 
planiranje 7 
planiranju 6 
planirano 1 
planiranog 3 
planiranu 2 
planirati 1 
planirovanija 2 
planning 2 
planova 5 
planovi 1 
planovima 1 
planske 1 
plansko 2 
planskog 2 
planskom 2 
planu 1 
plasira 1 
plasman 1 
plasmana 3 
plate 1 
platežno 2 
plati 6 
platila 3 
platili 2 
platilo 1 
platio 2 
platit 1 
platiti 39 
plativ 1 
plativi 1 
platna 5 
platne 1 
platni 1 
platnih 1 
platno 1 
platnoj 5 
platnu 5 
platon 1 
plava 3 
plave 1 
plaća 124 
plaćaju 22 
plaćajući 1 
plaćali 1 
plaćalo 5 
plaćama 4 
plaćanja 78 
plaćanje 17 
plaćanjem 5 
plaćanjima 3 
plaćanju 1 
plaćao 2 
plaćati 5 
plaće 70 
plaćen 2 
plaćene 6 
plaćeni 5 
plaćenih 2 
plaćenog 3 
plaćenom 1 
plaći 2 
plaćom 1 
plaću 11 
plaža 1 
plemena 1 
plemeniti 2 
ples 1 
plina 1 
plinom 1 
plivajućem 1 
plivanje 1 
plivačima 1 
pljeskanja 1 
plodna 1 
ploviti 1 
ploče 1 
plus 8 
plutaju 3 
plutajućeg 2 
plutajućem 1 
plutajući 5 
plutajućih 2 
pl∙ 1 
pm 1 
pmckm∙ 1 
pn 4 
po 451 
po1 2 
po2 3 
poa 1 
pob 1 
pobijedi 2 
poboljšani 2 
poboljšanja 7 
poboljšanje 12 
poboljšanjem 1 
poboljšanjima 1 
poboljšanju 1 
poboljšati 7 
poboljšava 1 
poboljšavanje 1 
pobornici 4 
pobude 1 
pod 54 
podaci 11 
podacima 10 
podatak 1 
podataka 10 
podatke 7 
podcijenjena 1 
podcijenjene 2 
podcijenjenom 3 
podcjenjuje 1 
podešavanje 1 
podešavanju 1 
podigla 2 
podigli 1 
podigne 4 
podignete 1 
podignuti 1 
podijele 2 
podijeli 3 
podijeliti 7 
podijeljen 3 
podijeljena 2 
podijeljeni 3 
podijeljenim 1 
podijeljeno 2 
podijeljenom 1 
podizala 1 
podizanja 2 
podizanje 3 
podizanju 2 
podići 4 
podiže 16 
podižu 4 
podjednak 1 
podjednaka 1 
podjednake 3 
podjednako 7 
podjela 9 
podjele 13 
podjeli 7 
podjelu 1 
podliježe 1 
podliježu 1 
podloga 3 
podlogu 5 
podložne 1 
podmire 2 
podmirenja 1 
podmirenje 2 
podmirenju 3 
podmirile 1 
podmirili 2 
podmiriti 3 
podmirivali 1 
podmirivanje 1 
podmiru 1 
podmiruje 6 
podnositi 1 
podobna 1 
podrazrede 2 
podrazumijeva 48 
podrazumijevaju 14 
podrazumijevajući 1 
podrazumijevala 1 
podrazumijevamo 1 
podražavati 1 
podredak 1 
podredio 1 
podretka 1 
podređen 1 
podređena 4 
podređenih 1 
podređuje 1 
podrijetla 4 
podrijetlu 2 
podrobnije 2 
područja 56 
područje 24 
područjem 1 
područjima 6 
području 23 
podršku 2 
podsjetimo 3 
podsjeća 1 
podudara 1 
podudaraju 1 
podudaranje 1 
podudarati 1 
podudarnost 3 
poduhvat 1 
poduzele 1 
poduzeti 1 
poduzetih 1 
poduzetnici 2 
poduzetnicima 1 
poduzetnik 17 
poduzetnika 7 
poduzetnike 1 
poduzetnička 3 
poduzetničke 1 
poduzetničkih 1 
poduzetničkim 1 
poduzetničko 2 
poduzetničkog 1 
poduzetničku 1 
poduzetništva 11 
poduzetništvo 8 
poduzeĆa 2 
poduzeĆapotpune 1 
poduzeća 775 
poduzećapolazila 1 
poduzeće 438 
poduzećem 14 
poduzećima 38 
poduzeću 43 
poduzima 3 
poduzimaju 1 
poduzimanju 1 
poduzimati 3 
podučavaju 1 
podvrgnu 1 
podzemno 3 
podzemnog 2 
pogađa 1 
pogađaju 1 
pogađali 1 
poglavice 1 
poglavito 6 
poglavlja 23 
poglavlje 36 
poglavljima 2 
poglavlju 7 
pogled 7 
pogleda 1 
pogledajmo 1 
poglede 2 
pogledi 1 
pogledima 1 
pogledu 10 
pogodan 3 
pogodna 1 
pogodne 2 
pogodno 1 
pogodnosti 2 
pogodnostima 2 
pogodovali 1 
pogoduju 1 
pogon 1 
pogonska 1 
pogonsku 1 
pogorša 2 
pogoršan 1 
pogoršanih 1 
pogoršanja 1 
pogoršanju 1 
pogoršava 2 
pogotovu 1 
pogođena 1 
pogođeni 1 
pogreške 4 
pogrešku 1 
pogrešna 1 
pogrešni 1 
pogrešnim 1 
pogrešno 2 
pogrešnu 2 
pohađajući 1 
pohađanja 1 
pohrana 1 
poistovjetiti 1 
poistovjećivati 2 
poistovjećuje 1 
poizvodnje 1 
pojam 22 
pojava 36 
pojavama 3 
pojave 30 
pojavi 5 
pojavila 1 
pojavile 2 
pojavio 1 
pojaviti 6 
pojavljuje 20 
pojavljuju 8 
pojavom 3 
pojavu 6 
pojedina 9 
pojedinac 27 
pojedinaca 21 
pojedinačna 1 
pojedinačne 4 
pojedinačni 2 
pojedinačnih 10 
pojedinačno 3 
pojedinačnog 12 
pojedinačnoj 1 
pojedinačnom 1 
pojedinca 35 
pojedince 5 
pojedinci 22 
pojedincu 6 
pojedine 27 
pojedinesevrstevrijednosnihpapiramoguvrednovatisobziromnasigurnost 1 
pojedini 12 
pojedinih 66 
pojedinim 32 
pojedino 7 
pojedinog 8 
pojedinoj 1 
pojedinom 3 
pojedinu 1 
pojedinčeva 1 
pojednostavljene 1 
pojednostavljenim 1 
pojednostavljenja 1 
pojednostavljeno 1 
pojednostavljenost 1 
pojednostavljenu 1 
pojednostavni 1 
pojednostavnjen 2 
pojednostavnjena 2 
pojednostavnjene 1 
pojednostavnjeni 1 
pojednostavnjenih 2 
pojednostavnjenim 2 
pojednostavnjenja 2 
pojednostavnjenje 2 
pojednostavnjeno 3 
pojednostavnjenog 1 
pojednostavnjuje 2 
pojma 8 
pojmom 5 
pojmova 7 
pojmove 3 
pojmovi 3 
pojmovima 2 
pokazala 4 
pokazale 1 
pokazali 1 
pokazalo 4 
pokazano 4 
pokazao 2 
pokazatelj 3 
pokazatelja 2 
pokazateljem 2 
pokazatelji 1 
pokazateljima 1 
pokazati 12 
pokazivala 1 
pokazivati 1 
pokazuje 206 
pokazuju 39 
pokazujući 2 
pokaži 1 
pokažu 1 
poklanja 1 
poklapa 2 
poklapaju 2 
pokloniti 1 
pokoljenja 1 
pokrenuta 1 
pokret 1 
pokretanja 2 
pokretač 2 
pokretačkih 1 
pokretljiv 1 
pokretljivost 2 
pokretna 1 
pokretnih 1 
pokretnu 1 
pokreće 2 
pokrilo 2 
pokriva 5 
pokrivaju 3 
pokrivalo 3 
pokrivao 1 
pokrivati 1 
pokrića 1 
pokriće 3 
pokrićem 2 
pokus 1 
pokusa 1 
pokušaj 6 
pokušaja 5 
pokušaji 5 
pokušao 3 
pokušati 4 
pokušava 9 
pokušavaju 9 
pokušavajući 3 
pokušavale 1 
pokušavalo 1 
pokušavanje 1 
pol 2 
pola 4 
polaze 15 
polazeći 25 
polazi 72 
polazila 6 
polazili 2 
polazilo 3 
polazio 3 
polaziti 2 
polazišta 1 
polazište 2 
polazištima 1 
polazna 5 
polazni 3 
polaznih 2 
polazno 1 
polaznoj 1 
polaže 1 
polemična 1 
poleta 1 
police 2 
policije 1 
policu 2 
policy 10 
polist 1 
political 11 
politici 26 
politika 206 
politikama 2 
politike 219 
politikom 51 
politiku 47 
političari 5 
politička 2 
političke 14 
politički 6 
političkih 7 
političkim 3 
političko 3 
političkom 1 
polje 2 
poljoprivreda 2 
poljoprivrede 5 
poljoprivredi 3 
poljoprivredne 1 
poljoprivrednici 2 
poljoprivrednih 2 
poljoprivrednika 1 
poljoprivrednim 3 
poljoprivredno 2 
poljoprivrednog 1 
poljoprivredu 2 
poljska 1 
polju 1 
poljuljana 1 
polo 1 
polog 3 
pologa 5 
pologe 1 
polonius 1 
polovica 1 
polovice 3 
polovici 3 
polovicu 2 
polovina 1 
polovini 2 
polovni 2 
polovnih 6 
polozima 1 
položaj 61 
položaja 14 
položaje 1 
položajem 2 
položaju 14 
položene 1 
položenih 1 
položi 2 
položili 1 
položio 1 
položiti 2 
poluga 2 
poluproizvoda 3 
poluproizvodi 1 
poluravnina 1 
poluravninama 1 
pomagalo 1 
pomaganja 1 
pomaganje 1 
pomak 54 
pomaka 16 
pomakla 1 
pomaknuta 1 
pomaknuti 2 
pomakom 7 
pomaku 12 
pomanjkanja 1 
pomaći 5 
pomaže 3 
pomažu 1 
pomicalo 1 
pomicanja 1 
pomicanje 8 
pomicanjem 3 
pomicanju 2 
pomicao 2 
pomisli 1 
pomiče 65 
pomiču 3 
pomnožen 3 
pomnožena 1 
pomnoženih 1 
pomnoženim 1 
pomnoženog 3 
pomnoženoj 7 
pomnoženom 2 
pomnoženu 2 
pomnoži 2 
pomnožimo 1 
pomnožiti 6 
pomoglo 2 
pomorsku 1 
pomoć 5 
pomoći 13 
pomoćna 1 
pomoću 49 
ponajprije 10 
ponajviše 1 
ponavlja 2 
ponavljanje 1 
ponavljati 1 
ponaša 8 
ponašaju 11 
ponašajući 1 
ponašala 1 
ponašali 1 
ponašanja 79 
ponašanje 39 
ponašanjem 1 
ponašanju 17 
ponašati 6 
ponderi 4 
ponderirani 2 
ponderiranoj 1 
ponderiranom 4 
ponderiranu 1 
ponekad 11 
poništava 2 
poništiti 1 
ponoviti 1 
ponovno 18 
ponovnog 2 
ponovo 6 
ponuda 144 
ponude 439 
ponudi 26 
ponudila 1 
ponuditi 12 
ponudom 28 
ponudu 71 
ponuđači 2 
ponuđen 1 
ponuđena 11 
ponuđene 17 
ponuđeni 2 
ponuđenih 3 
ponuđenog 1 
ponuđenu 1 
popravak 1 
popravaka 1 
popraćenog 1 
popraćenu 1 
poprima 13 
poprimalo 1 
populacije 2 
popularan 2 
popularna 2 
popuniti 1 
popusta 1 
poput 3 
poradi 1 
porasla 6 
porasle 1 
porast 79 
porasta 23 
porastao 2 
poraste 7 
porasti 5 
porastom 21 
porastu 10 
pored 1 
poredaju 1 
poremećaj 1 
poremećaja 6 
poremećaje 3 
poremećaji 2 
poremećajima 3 
poretku 1 
porez 31 
poreza 164 
poreze 40 
porezi 40 
porezima 16 
porezna 7 
porezne 28 
porezni 10 
poreznih 24 
porezno 1 
poreznog 4 
poreznoj 1 
poreznom 1 
porezom 1 
portfelj 3 
portfelja 14 
portfeljnih 1 
portfelju 6 
portugal 1 
portugala 1 
posao 33 
poseban 12 
posebice 21 
posebna 6 
posebne 22 
posebni 5 
posebnih 3 
posebnim 7 
posebno 64 
posebnog 15 
posebnom 1 
posebnu 9 
position 2 
posjeda 2 
posjedica 1 
posjedom 1 
posjedovanja 3 
posjedovanje 2 
posjedovanjem 1 
posjedovati 2 
posjeduje 13 
posjeduju 10 
poskupljenje 1 
poskupljuje 2 
posla 18 
poslije 44 
poslijediplomskom 1 
poslijeratnim 1 
poslijeratnoj 1 
posljedica 66 
posljedicaekonomije 1 
posljedicama 1 
posljedice 19 
posljedicom 1 
posljedicu 53 
posljedične 3 
posljednja 4 
posljednje 10 
posljednjem 1 
posljednji 3 
posljednjih 13 
poslodavac 7 
poslodavaca 6 
poslodavca 1 
poslodavci 10 
poslodavcima 2 
poslom 1 
poslova 3 
poslovanja 19 
poslovanje 28 
poslovanjem 5 
poslovanju 3 
poslovati 8 
poslove 12 
poslovi 7 
poslovima 3 
poslovna 8 
poslovne 23 
poslovni 5 
poslovnih 23 
poslovnim 13 
poslovno 3 
poslovnog 2 
poslovnoj 3 
poslovnom 2 
poslovnu 7 
poslovodstva 1 
poslu 1 
posluje 4 
posluju 1 
poslužiti 2 
poslužuje 1 
posredne 1 
posredni 1 
posrednih 1 
posrednik 1 
posrednika 3 
posredničke 1 
posredno 2 
posredovanja 3 
posredovanje 6 
posredovanjem 13 
posredstvom 1 
posreduje 4 
posredujući 1 
posrijedi 1 
possibility 1 
post 1 
postajao 1 
postaje 64 
postaju 7 
postala 9 
postali 1 
postane 8 
postao 2 
postati 2 
postavi 4 
postavila 2 
postavili 7 
postavilo 1 
postavio 16 
postaviti 5 
postavka 1 
postavke 6 
postavki 4 
postavlja 61 
postavljaju 5 
postavljajući 1 
postavljamo 1 
postavljanja 2 
postavljanje 3 
postavljanju 2 
postavljen 1 
postavljena 2 
postavljene 3 
postavljeni 3 
postavljeno 1 
postavljenome 1 
postavljenu 1 
postigao 5 
postigla 12 
postigle 2 
postigli 2 
postiglo 3 
postigne 6 
postignu 1 
postignut 2 
postignuta 2 
postignuća 1 
postignuće 1 
postizanja 9 
postizanje 16 
postizanju 3 
postizati 2 
postići 39 
postiže 142 
postižu 8 
postkeynesijanske 1 
postmaršalijanske 1 
posto 5 
postojala 8 
postojali 1 
postojalo 2 
postojanja 6 
postojanje 19 
postojao 9 
postojat 1 
postojati 17 
postoje 131 
postojeća 3 
postojeće 4 
postojećeg 1 
postojećem 1 
postojeći 1 
postojećih 12 
postojećim 6 
postojećoj 2 
postojećom 2 
postojeću 1 
postoji 204 
postotak 18 
postotaka 20 
postotka 5 
postotku 4 
postotna 5 
postotne 8 
postotni 1 
postotnih 3 
postotnim 1 
postotnog 2 
postotnoj 1 
postotnom 6 
postotnu 1 
postrojenja 5 
postrojenje 1 
postrojenjima 1 
postulata 1 
postulira 1 
postulirati 1 
postupa 3 
postupak 21 
postupaka 5 
postupati 1 
postupci 2 
postupcima 1 
postupiti 1 
postupka 7 
postupke 1 
postupkom 2 
postupku 6 
postupno 17 
postupnog 1 
postupnoga 1 
postupnom 2 
posudi 1 
posuđeni 1 
posuđivala 1 
posuđivanje 4 
posuđivanjem 1 
posuđivač 1 
posuđuje 2 
posuđuju 3 
posuđujući 1 
posve 17 
posvetio 1 
posvetiti 3 
posvećena 1 
potakle 1 
potaći 1 
potekao 1 
potencijal 5 
potencijala 3 
potencijalne 2 
potencijalni 19 
potencijalnih 1 
potencijalnim 3 
potencijalnog 20 
potencijalnom 11 
potencijalu 1 
potenciju 3 
potenciraju 1 
potez 1 
poteškoća 7 
poteškoće 1 
pothranjuje 1 
pothvat 2 
pothvata 2 
poticaj 5 
poticaja 1 
poticaje 3 
poticajem 1 
poticaji 1 
poticajima 1 
poticalo 1 
poticanja 4 
poticanje 12 
poticanju 2 
poticat 2 
poticati 4 
potiskuje 2 
potisnula 1 
potiče 17 
potiču 2 
potječe 3 
potječu 2 
potkraj 6 
potom 5 
potpodručja 3 
potpora 3 
potpore 3 
potporom 5 
potporu 3 
potpun 1 
potpuna 37 
potpune 92 
potpuni 6 
potpunih 1 
potpunije 2 
potpuno 42 
potpunog 4 
potpunoj 32 
potpunom 5 
potpunome 1 
potpunosti 28 
potpunu 14 
potra 12 
potraŽnja 1 
potraŽnje 4 
potražiti 1 
potraživala 1 
potraživana 28 
potraživane 33 
potraživanih 8 
potraživanja 6 
potraživanje 4 
potraživanjem 1 
potraživanog 1 
potraživanoj 1 
potraživanu 1 
potraživati 4 
potražna 1 
potražnja 249 
potražnje 759 
potražnji 27 
potražnjom 22 
potražnju 93 
potražnoj 1 
potražnu 2 
potražuje 6 
potražuju 6 
potreba 35 
potrebama 13 
potreban 17 
potrebe 45 
potrebitoj 1 
potrebna 46 
potrebne 10 
potrebni 11 
potrebnih 11 
potrebnim 2 
potrebno 187 
potrebnog 7 
potrebnojeodreditigraničniutjecajsvakepojedinačnevarijableodvojeno 1 
potrebnu 3 
potrebom 1 
potrebu 12 
potroŠaČa 1 
potroŠna 1 
potroŠnje 1 
potrošan 1 
potrošač 167 
potrošača 220 
potrošače 26 
potrošačev 19 
potrošačeva 27 
potrošačeve 22 
potrošačevih 4 
potrošačevim 2 
potrošačevo 2 
potrošačevu 7 
potrošači 43 
potrošačima 5 
potrošačka 2 
potrošačke 2 
potrošački 1 
potrošačkih 5 
potrošačkim 4 
potrošaču 19 
potroše 2 
potrošen 4 
potrošena 3 
potrošene 2 
potrošenog 1 
potroši 11 
potrošili 1 
potrošio 4 
potrošit 1 
potrošite 1 
potrošiti 24 
potrošna 10 
potrošne 11 
potrošni 17 
potrošnih 16 
potrošnim 5 
potrošnja 126 
potrošnjainvesticijedržavna 1 
potrošnjasaldo 1 
potrošnje 353 
potrošnji 107 
potrošnjom 23 
potrošnju 124 
potrošnog 1 
potrošnom 3 
potvrda 1 
potvrdila 1 
potvrđuje 1 
pouke 1 
pouzdana 1 
pouzdane 3 
pouzdano 2 
pouzdanost 1 
povezan 2 
povezana 4 
povezane 3 
povezani 6 
povezanim 1 
povezanost 6 
povezati 1 
povezivanja 7 
povezivanje 2 
povezuje 6 
povezuju 7 
povezujući 1 
poveća 26 
povećaju 6 
povećala 11 
povećale 2 
povećali 1 
povećalo 4 
povećana 13 
povećane 8 
povećani 2 
povećanih 7 
povećanim 4 
povećanja 115 
povećanje 362 
povećanjem 93 
povećanjima 3 
povećanju 42 
povećano 2 
povećanog 1 
povećanoj 3 
povećanom 6 
povećanu 3 
povećao 13 
povećat 8 
povećati 72 
povećava 185 
povećavaju 56 
povećavajući 9 
povećavala 2 
povećavale 1 
povećavalo 2 
povećavanja 2 
povećavanje 1 
povećavanjem 4 
povećavao 2 
povećavat 1 
povećavati 17 
povijesnog 4 
povijesnom 1 
povijest 4 
povijesti 3 
povise 1 
povisila 3 
povisilo 1 
povisiti 1 
poviše 2 
povišenje 1 
povjerenje 1 
povjerenju 1 
povjerenstvo 1 
povlastice 1 
povlače 3 
povlačenje 1 
povlačenjem 6 
povlači 2 
povlaštena 1 
povlaštenih 1 
povodom 1 
povoljni 1 
povoljnijem 7 
povoljniji 7 
povrat 13 
povrata 14 
povrate 1 
povratno 4 
povratnom 1 
povratom 3 
povratu 1 
povremeni 1 
povremenih 1 
povremeno 2 
povremenu 1 
površina 9 
površine 21 
površini 9 
površinu 6 
povući 2 
povuče 5 
povučen 4 
povučena 13 
povučene 6 
povučenih 1 
povučenim 1 
povučenog 2 
povučenom 1 
pozadina 1 
pozadini 1 
pozajmiti 4 
pozajmljeni 4 
pozajmljenog 1 
pozajmljivanja 4 
pozajmljivanje 6 
pozajmljivanjem 1 
pozajmljivati 1 
pozajmljivača 2 
pozajmljivačima 4 
pozajmljuje 4 
pozajmljuju 5 
pozicija 3 
pozicije 2 
poziciji 3 
poziciju 1 
pozitivan 23 
pozitivna 15 
pozitivne 14 
pozitivni 6 
pozitivnih 7 
pozitivnim 6 
pozitivno 8 
pozitivnog 41 
pozitivnoj 1 
pozitivnom 2 
pozitivnu 5 
poziva 1 
pozna 1 
poznat 5 
poznata 13 
poznate 6 
poznati 9 
poznatih 1 
poznatijeg 1 
poznatim 1 
poznato 6 
poznatog 1 
poznatom 1 
poznatu 2 
poznavajući 1 
poznavanje 2 
poznavanju 1 
poznavati 2 
pozornost 6 
pozvan 1 
poći 3 
počela 1 
počeli 1 
počelo 2 
počeo 1 
početak 5 
početka 6 
početkom 5 
početku 12 
početna 16 
početne 12 
početni 11 
početnih 2 
početno 7 
početnog 8 
početnom 3 
početnu 6 
počev 1 
počevši 1 
počinje 17 
počinju 6 
počiva 8 
počivati 1 
počne 3 
počnu 1 
pođe 2 
pošao 1 
pošlo 1 
poštena 1 
poštenja 1 
pošteno 1 
poštivanje 1 
pošto 1 
poštom 1 
poželi 1 
poželjan 1 
poželjnim 1 
poželjno 5 
poželjnu 1 
pp 11 
ppc 1 
ppf 84 
ppi 1 
ppk 2 
pq 11 
pq1 3 
pqexp 1 
pr 15 
pr1 4 
pr2 3 
prachowny 4 
practice 7 
prag 4 
praga 1 
praksa 14 
prakse 1 
praksi 26 
praktičan 1 
praktičari 1 
praktički 1 
praktična 3 
praktične 4 
praktičnim 1 
praktično 1 
praktičnoj 1 
praktičnu 3 
prate 4 
prati 5 
pratila 1 
pratiti 2 
prava 15 
pravac 96 
pravaca 8 
pravca 95 
pravce 1 
pravcem 14 
pravci 6 
pravcima 7 
pravcu 23 
prave 2 
pravedna 7 
pravedne 4 
pravedno 1 
pravednoj 1 
pravednom 1 
pravednost 1 
pravednosti 2 
pravi 11 
pravila 9 
pravilima 2 
pravilna 1 
pravilno 4 
pravilnoj 1 
pravilnom 1 
pravilo 9 
pravilom 1 
pravilu 17 
praviti 7 
pravna 3 
pravne 2 
pravni 5 
pravnih 1 
pravnika 1 
pravnim 1 
pravo 15 
pravodobno 1 
pravog 1 
pravokutna 1 
pravokutni 1 
pravokutnici 1 
pravokutnik 5 
pravokutnika 4 
pravokutnim 1 
pravokutnoga 1 
pravu 6 
praćenja 1 
praćenje 1 
praćenju 1 
prca 1 
prcb 1 
prebaciti 1 
prebacivanja 2 
prebacivanje 2 
prebacivanjem 2 
prebijanja 2 
prebish 2 
precautionary 1 
precijenjene 3 
precijenjenom 2 
precizna 1 
preciznih 2 
preciznije 7 
preciznim 1 
precizno 5 
preciznosti 1 
preciznošću 1 
preciznu 1 
precjenjuje 1 
pred 5 
predavanja 3 
predgovor 6 
predgovoru 1 
predjelima 1 
predlažu 1 
predloženih 1 
predložio 1 
predmet 11 
predmeta 8 
predmete 2 
predmeti 6 
predmetima 1 
predmetnog 1 
predmetom 3 
predmetu 2 
prednost 29 
prednosti 59 
prednostima 9 
predodređuje 1 
predodređuju 1 
predodžbama 1 
predočavanja 2 
predočavanju 1 
predočeni 1 
predočila 1 
predočiti 6 
predratnoj 1 
predsjednik 1 
predsjednika 1 
predskazivanje 1 
predstaviti 12 
predstavlja 105 
predstavljaju 28 
predstavljala 1 
predstavljanje 2 
predstavljao 2 
predstavljati 5 
predstavljen 4 
predstavljena 4 
predstavljene 6 
predstavljeni 2 
predstavljeno 1 
predstavljenog 2 
predstavljenu 1 
predstavnik 1 
predstavnika 1 
predvidiva 5 
predvidivost 1 
predvidjelo 1 
predvidjeti 3 
predvidljiviji 1 
predviđa 2 
predviđaju 1 
predviđanja 5 
predviđanje 1 
predviđanjima 2 
predznacima 1 
predznak 3 
predznaka 5 
predznanjem 1 
preference 1 
preferencija 9 
preferencijalna 3 
preferencijalne 2 
preferencijalni 1 
preferencijalnih 7 
preferencijama 9 
preferencije 29 
preferenciju 1 
preferira 8 
preferiraju 3 
preferirajuća 2 
preferirajuće 8 
preferiranje 1 
preferirao 2 
preferirati 2 
pregled 8 
pregleda 3 
pregledniji 1 
pregovarajući 1 
pregovaranja 4 
pregovaranje 10 
pregovaranjem 1 
pregovaranjima 1 
pregovaranju 2 
pregovarač 1 
pregovarača 3 
pregovaračka 1 
pregovaračkoj 4 
pregovora 3 
pregovore 1 
prehrambena 1 
prehrambene 1 
prehrambeni 1 
prehrambenih 1 
prehrani 1 
prehranu 1 
preispitalo 1 
preispituje 1 
prekida 2 
prekinule 1 
prekinuta 2 
prekinuti 3 
preknjižavanje 1 
preko 68 
prekomjerna 4 
prekomjerno 1 
prekomjernog 1 
prekretnicu 1 
prekvalifikaciju 1 
prelamati 1 
prelaskom 1 
prelazak 2 
prelaze 4 
prelazi 12 
prelaziti 1 
prelaženje 1 
prelijevaju 1 
prelijevanja 1 
prelijevanje 2 
prelomljena 4 
prelomljene 8 
prelomljenog 1 
prelomljenu 1 
prema 782 
premala 1 
premalena 1 
premalo 2 
premda 20 
premija 6 
premije 4 
premiještanjem 1 
premiju 6 
premjesti 1 
premjestit 4 
premjestiti 3 
premješta 7 
premještaj 1 
premještaju 3 
premještala 1 
premještanja 10 
premještanje 14 
premještanjem 3 
premještanju 5 
premještati 3 
premlad 1 
premultipliciraju 1 
prenaseljenosti 1 
prenijeti 1 
prenose 3 
prenosi 6 
prenosilo 1 
prenositi 2 
prenošenje 1 
prentice 31 
preoblikovati 1 
preokrenuti 3 
preostale 1 
preostali 1 
preostalih 3 
preostalog 1 
preostaloj 1 
preostalom 2 
prepoznatljiv 1 
preprekama 1 
prepreke 2 
prepustiti 1 
prepušta 1 
prepuštanje 1 
prepušten 1 
prepušteni 1 
prerada 1 
preraspodijeliti 1 
preraspodjela 1 
preračunava 1 
prerađivačka 2 
prerađivačke 3 
prerađivačku 2 
present 4 
presijeca 8 
presijecati 3 
presjeci 3 
presjecišta 4 
presjecište 7 
presjecištem 10 
presjecištu 1 
presjek 5 
presjeka 8 
presjeke 1 
presjekom 6 
presjeku 2 
press 51 
presses 2 
prestaje 6 
prestaju 1 
prestanak 1 
prestane 2 
prestanku 1 
prestar 1 
prestiž 1 
prestiža 1 
prestižu 2 
presudan 1 
presudne 2 
presudni 1 
presudno 1 
presudnu 1 
pretežan 2 
pretežni 1 
pretežno 6 
prethode 2 
prethodne 10 
prethodnih 1 
prethodnim 1 
prethodno 1 
prethodnog 3 
prethodnoj 1 
prethodnom 3 
prethodnome 1 
pretjerane 1 
pretjerani 2 
pretkazivanja 1 
pretkazivanju 2 
pretkazuje 1 
pretpostavci 10 
pretpostave 2 
pretpostavi 19 
pretpostavile 1 
pretpostavilo 1 
pretpostavimo 38 
pretpostaviti 5 
pretpostavivši 1 
pretpostavka 44 
pretpostavkama 9 
pretpostavke 56 
pretpostavki 30 
pretpostavkom 4 
pretpostavku 30 
pretpostavlja 49 
pretpostavljaju 5 
pretpostavljajući 1 
pretpostavljalo 3 
pretpostavljanja 1 
pretpostavljat 1 
pretpostavljeno 2 
pretpostavljenom 1 
pretpostavljenu 2 
pretrpi 1 
pretvara 1 
pretvaraju 3 
pretvarajući 1 
pretvaranja 1 
pretvaranje 1 
pretvori 1 
pretvorilo 1 
pretvoriti 6 
pretvoriv 1 
preusmjeriti 1 
preuzela 1 
preuzima 1 
preuzimanja 1 
preuzimanje 3 
prevaljuje 1 
prevelika 5 
prevesti 1 
previsoka 1 
previše 5 
prevladati 1 
prevladava 2 
prevladavao 1 
prevlađuju 1 
pređe 1 
prešutni 1 
prešutnim 1 
prešutno 1 
prešutnom 1 
pri 345 
pribave 1 
pribaviti 2 
pribavljanja 2 
pribavljanje 2 
pribavljanju 1 
pribavljati 1 
pribjegavaju 1 
približava 2 
približavaju 1 
približavanja 2 
približe 1 
približi 1 
približila 1 
približio 2 
približna 1 
približno 9 
približnu 1 
približuju 1 
pribraja 1 
price 17 
prices 4 
priceton 2 
pridavanje 1 
pridoda 1 
pridodati 1 
pridodavanje 1 
pridonijela 1 
pridonijele 1 
pridonijelo 1 
pridonijeti 1 
pridonose 5 
pridonosi 8 
pridonosio 2 
pridonositi 1 
pridržavaju 1 
prigovor 1 
prigovora 2 
prigovore 3 
prigovori 2 
prigušene 1 
prigušenih 1 
prihod 124 
prihoda 155 
prihode 23 
prihodi 19 
prihodima 1 
prihodom 6 
prihodu 20 
prihvati 1 
prihvatilišta 8 
prihvatilište 1 
prihvatilo 1 
prihvatiti 6 
prihvatljiv 2 
prihvatljive 1 
prihvatljivim 2 
prihvatljivosti 1 
prihvatljivu 1 
prihvaća 13 
prihvaćaju 8 
prihvaćajući 1 
prihvaćanja 1 
prihvaćen 1 
prihvaćena 1 
prihvaćene 1 
prihvaćeni 1 
prihvaćenih 1 
prihvaćeno 3 
prijavljene 1 
prijašnje 4 
prijašnjeg 1 
prijašnjih 1 
prijašnju 1 
prije 61 
prijeko 13 
prijelaz 1 
prijelaza 2 
prijelazu 2 
prijelom 1 
prijeloma 1 
prijelomna 9 
prijelomne 8 
prijelomnoj 1 
prijelomnom 1 
prijelomnu 1 
prijenos 2 
prijenosa 2 
prijenosnih 1 
prijenosu 1 
prijeti 8 
prijetnja 1 
prijevod 7 
prijevojnih 1 
prijevoz 2 
prijevoza 1 
prijevozna 1 
prijevozni 1 
prijevoznih 1 
prijeći 1 
prijeđe 1 
prikaz 33 
prikaza 3 
prikazalo 1 
prikazan 18 
prikazana 27 
prikazane 10 
prikazani 6 
prikazanih 1 
prikazano 47 
prikazanog 1 
prikazanom 1 
prikazanu 1 
prikazati 49 
prikaze 4 
prikazi 3 
prikazima 2 
prikazivanja 1 
prikazivanje 7 
prikazivanju 1 
prikazom 1 
prikazu 1 
prikazuje 21 
prikazuju 8 
prikaže 3 
prikaži 1 
prikažite 16 
prikažu 3 
prikladan 2 
prikladne 1 
prikladno 2 
prikladnu 1 
prikrivene 2 
prikuplja 3 
prikupljanje 2 
prikupljanju 2 
prilagodi 1 
prilagoditi 4 
prilagodljiva 2 
prilagodljivi 4 
prilagodljivost 1 
prilagođava 9 
prilagođavaju 11 
prilagođavanja 3 
prilagođavanje 5 
prilagođavanjem 1 
prilagođavanju 1 
prilagođavati 4 
prilagođen 1 
prilagođena 5 
prilagođene 1 
prilagođenih 1 
prilagođenoj 1 
prilagođenu 1 
prilagođivanja 5 
prilagođivanje 3 
prilagođivanjem 1 
prilagođuju 7 
prilaze 1 
prilika 1 
prilikom 8 
priliku 2 
prilično 5 
priljev 4 
priljeva 6 
prilog 2 
prima 6 
primaju 13 
primajući 1 
primali 1 
primanja 3 
primanjima 1 
primarna 2 
primarne 2 
primarni 8 
primarnih 3 
primarnim 1 
primarno 3 
primarnog 10 
primarnom 4 
primarom 1 
primatelji 4 
primati 1 
prime 1 
primici 10 
primicima 1 
primijene 1 
primijeni 2 
primijenila 1 
primijeniti 13 
primijenjen 1 
primijenjene 2 
primijenjenih 1 
primijetimo 1 
primijetiti 14 
primila 1 
primile 1 
primio 2 
primitak 13 
primitaka 21 
primiti 1 
primitivnija 1 
primitivnijim 1 
primitka 9 
primitke 2 
primitkom 1 
primitku 2 
primjedba 1 
primjedbama 3 
primjedbe 5 
primjena 21 
primjene 9 
primjeni 5 
primjenjivale 1 
primjenjivalo 1 
primjenjivan 1 
primjenjivana 1 
primjenjivane 1 
primjenjivani 1 
primjenjivanog 1 
primjenjivati 2 
primjenjivi 2 
primjenjuje 19 
primjenjujepolitiku 1 
primjenjuju 9 
primjenjujući 1 
primjenljivi 2 
primjenom 17 
primjenu 3 
primjer 101 
primjera 13 
primjere 11 
primjeren 1 
primjereno 2 
primjerenu 1 
primjeri 20 
primjerice 16 
primjerima 6 
primjerom 11 
primjeru 59 
primljen 1 
primljena 1 
primljene 2 
primljeni 3 
primljenih 8 
primljenom 1 
primorava 2 
primoravaju 1 
princeton 2 
principi 2 
principles 11 
prinos 27 
prinosa 111 
prinose 4 
prinosi 16 
prinosima 11 
prinosom 4 
prinosu 1 
prinudnih 2 
priori 1 
prioriteta 2 
prioritetna 1 
prioritetni 1 
pripada 11 
pripadaju 10 
pripadajućeg 1 
pripadaneelastičnosti 1 
pripadne 1 
pripadnici 1 
pripadnost 2 
pripisuje 3 
pripravničkog 1 
pripremiti 1 
prirast 7 
prirasta 5 
priraste 1 
prirastom 1 
prirastu 1 
priraštaj 2 
priraštaji 1 
priraštajima 1 
priređen 1 
priroda 3 
prirode 3 
prirodi 9 
prirodna 33 
prirodne 27 
prirodni 22 
prirodnih 9 
prirodnim 4 
prirodno 1 
prirodnog 1 
prirodnoj 11 
prirodnom 3 
prirodnome 1 
prirodnu 10 
prirodom 2 
prirodu 2 
prirođena 1 
priručnikom 1 
prisiliti 1 
prisiljava 3 
prisiljavanja 1 
prisiljena 1 
prisiljene 1 
prisilna 1 
pristajući 2 
pristalica 1 
pristanak 1 
pristanu 1 
pristaša 1 
pristašama 1 
pristup 87 
pristupa 41 
pristupekonomike 1 
pristupi 7 
pristupiti 1 
pristupom 7 
pristupu 48 
prisutan 4 
prisutna 3 
prisutne 1 
prisutni 1 
prisutnije 2 
prisutnijom 1 
prisutno 2 
prisutnog 1 
prisutnom 1 
prisutnost 1 
prisutnosti 1 
prisvaja 3 
prisvajanje 1 
prisvajanju 1 
prisvojiti 1 
pritisak 11 
pritiska 2 
pritiskom 2 
pritisne 4 
pritisnete 2 
pritjecanje 1 
pritječe 1 
pritječu 1 
privatna 9 
privatne 9 
privatni 11 
privatnih 7 
privatnim 4 
privatno 3 
privatnog 7 
privatnoga 1 
privatnom 8 
privlače 1 
privlačenja 1 
privlači 9 
privlačnijeg 1 
privreda 1 
privrede 4 
privredi 4 
privredni 4 
privrednih 1 
privredno 2 
privrednog 1 
privredom 1 
privredu 1 
privremena 2 
privremene 1 
privremeni 1 
privremeno 2 
privremenom 1 
privremenu 2 
privređivanja 5 
privređivanje 1 
privređivati 1 
privukao 1 
privukli 2 
privući 3 
privučena 2 
privučeni 1 
prizna 10 
priznaju 1 
priznali 1 
priznanica 1 
priznati 6 
pričekati 1 
pričuva 1 
probitaka 1 
problem 107 
problema 76 
problematici 6 
problematika 11 
problematike 8 
problematiku 10 
problematična 1 
problematično 1 
probleme 11 
problemi 16 
problemima 3 
problemom 3 
problems 13 
problemu 14 
procedure 1 
proces 31 
procesa 25 
procese 3 
procesi 3 
procesima 5 
procesom 1 
procesu 19 
procijeniti 4 
procijenjene 1 
procijenjeni 2 
procijenjenih 1 
procijenjeno 1 
procijenjenom 1 
procjena 5 
procjene 4 
procjeni 1 
procjenjivalo 1 
procjenjivanja 5 
procjenjivanju 1 
procjenjuju 2 
procjenjujući 1 
procjenu 1 
proda 6 
prodaja 20 
prodaje 119 
prodaji 17 
prodajna 1 
prodajne 7 
prodajni 1 
prodajnih 4 
prodajnim 1 
prodajnu 2 
prodajom 12 
prodaju 41 
prodajući 5 
prodala 3 
prodane 4 
prodanekoličinedobraxidobray 1 
prodani 1 
prodanih 6 
prodanog 1 
prodanu 1 
prodao 2 
prodati 27 
prodavajući 2 
prodavalac 1 
prodavalaca 1 
prodavanje 1 
prodavaonica 3 
prodavaonice 1 
prodavat 1 
prodavati 18 
prodavač 19 
prodavača 28 
prodavače 2 
prodavači 15 
produbiti 1 
product 9 
production 4 
produktivne 1 
produktivnih 1 
produktivnost 1 
produktivnosti 1 
produženje 1 
produži 1 
prof 10 
profesionalne 1 
profesionalni 2 
profesionalnim 1 
profesionalnog 1 
profesora 4 
profesori 2 
profesorima 1 
profinjena 1 
profit 314 
profita 163 
profitabilne 2 
profitabilni 1 
profitabilnima 1 
profitabilnost 3 
profitabilnosti 2 
profite 21 
profiti 23 
profitima 1 
profitirati 2 
profitne 2 
profitnim 1 
profitno 15 
profitnog 5 
profitnom 2 
profitnu 1 
profitom 7 
profitu 5 
prognoza 4 
program 8 
programa 14 
programe 2 
programi 4 
programima 1 
programiranja 25 
programiranje 8 
programiranjem 3 
programiranju 1 
programming 8 
programom 2 
programu 1 
progres 2 
progresa 3 
progresije 9 
progresiji 1 
progresijom 1 
progresivno 11 
progresivnog 2 
progress 2 
proistjecalo 1 
proistječu 2 
proizlaze 10 
proizlazi 23 
proizlaziti 3 
proizod 1 
proizovd 1 
proizvede 4 
proizveden 7 
proizvedena 13 
proizvedene 11 
proizvedeni 5 
proizvedenih 16 
proizvedeno 3 
proizvedenog 6 
proizvedenoj 1 
proizvedenu 1 
proizvedu 2 
proizvela 7 
proizveli 4 
proizvelo 3 
proizveo 2 
proizvesti 49 
proizvod 219 
proizvoda 507 
proizvodan 1 
proizvode 85 
proizvodeći 9 
proizvodi 122 
proizvodila 2 
proizvodile 1 
proizvodili 4 
proizvodilo 12 
proizvodima 10 
proizvodio 9 
proizvodit 2 
proizvoditi 110 
proizvodna 33 
proizvodne 54 
proizvodni 22 
proizvodnih 73 
proizvodnija 2 
proizvodniji 2 
proizvodnim 19 
proizvodnima 1 
proizvodnja 132 
proizvodnje 588 
proizvodnjemože 1 
proizvodnji 175 
proizvodnjom 16 
proizvodnju 172 
proizvodno 2 
proizvodnog 5 
proizvodnoj 9 
proizvodnom 12 
proizvodnost 27 
proizvodnosti 53 
proizvodnošću 1 
proizvodnu 8 
proizvodom 24 
proizvodstva 2 
proizvodu 26 
proizvoljna 1 
proizvoljno 1 
proizvoĐaČa 1 
proizvođač 42 
proizvođača 96 
proizvođače 19 
proizvođači 51 
proizvođačima 3 
proizvođačkih 2 
proizvođaču 3 
projekata 10 
projekt 20 
projekta 11 
projekte 4 
projekti 2 
projektima 2 
projiciranjem 1 
projicirati 1 
prolaze 2 
prolazi 9 
prolaziti 1 
promatra 34 
promatraju 5 
promatrajući 12 
promatrale 1 
promatralo 1 
promatramo 1 
promatran 5 
promatrana 3 
promatrane 2 
promatranih 5 
promatranim 1 
promatranja 7 
promatranjem 1 
promatrano 21 
promatranog 3 
promatranom 3 
promatrati 37 
promašaja 1 
promet 13 
prometa 7 
prometna 2 
prometne 2 
prometnica 1 
prometnice 1 
prometnih 1 
prometnoj 1 
prometom 1 
prometu 2 
promicanje 1 
promicanju 1 
promijene 1 
promijeni 3 
promijenila 1 
promijenio 2 
promijenit 1 
promijeniti 8 
promijenjenim 1 
promijenjenu 1 
promil 1 
promiču 1 
promičući 1 
promišljenom 1 
promjena 133 
promjenama 25 
promjene 206 
promjeni 28 
promjenile 1 
promjenjiva 1 
promjenjivo 1 
promjenljiva 2 
promjenljive 3 
promjenljivih 2 
promjenljivo 4 
promjenljivost 1 
promjenljivosti 1 
promjenom 24 
promjenu 45 
promocija 1 
promocijom 1 
promovirao 1 
promptno 1 
pronalaska 1 
pronalaske 1 
pronalazak 3 
pronalazaka 1 
pronalazaštva 2 
pronalazaštvo 3 
pronalaženje 5 
pronalaženju 1 
pronaći 7 
pronašao 1 
propada 2 
propaganda 1 
propagande 3 
propagandom 1 
propagandu 1 
propast 1 
propensity 7 
propisala 1 
propisan 1 
propisane 5 
propisanih 3 
propisanog 2 
propisanu 1 
propisati 1 
propisi 2 
propisima 4 
propisivanjem 2 
propisuje 5 
propisujući 1 
proporcija 3 
proporcijama 3 
proporciji 2 
proporcijom 1 
proporcionalan 4 
proporcionalna 5 
proporcionalne 2 
proporcionalni 6 
proporcionalnih 2 
proporcionalnim 1 
proporcionalno 20 
proporcionalnog 3 
proporcionalnom 3 
proporcionalnosti 1 
proporcionalnu 2 
propulzivne 1 
propusta 1 
propustili 1 
propušta 1 
propuštenim 1 
proračun 1 
proračuna 2 
prosjeci 1 
prosjek 1 
prosjeku 3 
prosjeČni 1 
prosječan 43 
prosječna 31 
prosječne 55 
prosječni 45 
prosječnih 29 
prosječnim 3 
prosječno 3 
prosječnog 33 
prosječnoga 1 
prosječnoj 9 
prosječnom 13 
prosječnu 7 
proslavljajući 1 
prosperiteta 3 
prostiranje 1 
prostor 8 
prostora 2 
prostorijama 1 
prostorne 5 
prostorni 2 
prostorno 1 
prostornom 1 
prostoru 1 
prosudbom 1 
prosuđivanje 1 
protekcionistička 1 
protekcionističke 1 
protekcionističkih 1 
protekcionističku 1 
protekcionizam 12 
protekcionizma 9 
proteku 1 
protiv 9 
protivile 1 
protjecanja 2 
protuofenzive 1 
proturječnosti 1 
protustrategiju 1 
protuteža 1 
protuvrijednost 2 
protuzakonit 1 
protuzakonite 1 
protuzakonitih 2 
protučinidbe 1 
prouzrokovala 1 
prouzrokovana 1 
prouzrokovane 1 
prouzrokovanih 2 
prouzrokovao 1 
prouzrokovati 1 
prouzrokuje 2 
prouzrokuju 1 
prouzročava 1 
prouzroče 1 
prouzročena 2 
prouzročila 1 
prouzročilo 1 
prouzročio 1 
prouzročit 11 
prouzročiti 14 
prouzročuje 1 
proučava 14 
proučavaju 1 
proučavala 1 
proučavane 1 
proučavanja 1 
proučavanje 1 
proučavanjem 1 
proučavanju 3 
proučavao 1 
provede 2 
provedena 1 
provedene 1 
provedenih 1 
provedenog 1 
provedenoga 1 
provedenoj 2 
provedenom 1 
provedu 2 
proveo 2 
provesti 14 
provizija 1 
provjera 2 
provjeravaju 1 
provjerena 1 
provjerite 1 
provjeriti 3 
provode 3 
provodi 48 
provodila 2 
provodile 2 
provodit 1 
provoditi 11 
provođenja 3 
provođenje 3 
provođenju 3 
prozore 1 
prozvodi 1 
proći 1 
pročitao 1 
pročišćavanje 1 
prođu 1 
proširenja 3 
proširenje 4 
proširenjem 2 
proširi 1 
proširilo 1 
proširio 1 
proširit 1 
proširiti 4 
proširuje 3 
proširuju 1 
prošle 1 
prošlim 2 
prošlo 1 
prošlog 6 
prošlogodišnji 2 
prošlom 1 
prošlost 2 
prošlosti 7 
pruskog 1 
pruža 10 
pružaju 1 
pružajući 2 
pružati 1 
pružila 1 
pružiti 3 
prva 36 
prve 30 
prvenstveno 8 
prvenstvo 1 
prvi 71 
prvih 7 
prvim 1 
prvo 64 
prvobitna 3 
prvobitne 2 
prvobitnih 1 
prvobitnim 1 
prvobitnog 1 
prvobitnoj 1 
prvobitnost 1 
prvog 36 
prvoga 1 
prvoj 8 
prvom 51 
prvome 1 
prvu 6 
ps 3 
psihičko 3 
psihičkog 1 
psihologiji 1 
psihologiju 2 
psihološka 1 
psihološki 1 
psihološkim 1 
psychiatric 1 
psychosomatic 1 
pu 1 
publications 6 
publishers 35 
publishing 26 
pucati 1 
puko 1 
puna 20 
pune 70 
punih 1 
puno 6 
punog 2 
punoj 5 
punomoćnik 1 
punu 15 
push 2 
pustinji 2 
pustiti 2 
put 9 
puta 22 
putanja 8 
putanje 5 
putanji 1 
putanju 7 
putem 10 
putni 1 
putovanja 5 
putovati 1 
putovi 1 
putovima 1 
putu 1 
puzajuća 1 
puzajuće 3 
puzajuću 1 
pučanstva 5 
pučanstvo 1 
pučanstvom 1 
pušta 1 
puštajući 1 
pv 36 
pva 3 
pva2 1 
pvan 4 
pvif 1 
pvifa6 2 
pvifai 5 
pvifi 13 
pvn 2 
pvrn 1 
pws 2 
px 33 
px1 7 
pxq 1 
py 38 
pčele 1 
pšenica 1 
pšenice 1 
q 120 
q' 2 
q0 5 
q1 67 
q1abq2 1 
q1q2 1 
q1∙ 1 
q2 63 
q3 32 
q3∙ 1 
q4 7 
qa 19 
qa∙ 1 
qb 13 
qc 1 
qd 9 
qd1 1 
qd2 1 
qe 4 
qexp 2 
qi 5 
qii 2 
qi∙ 1 
qk 1 
qk2 1 
qlr 1 
qm 3 
qn 7 
qo 3 
qp 2 
qpk 1 
qr 14 
qr1 1 
qr2 1 
qs 6 
qsa 1 
qt 10 
qu 2 
qualitative 2 
quantitive 1 
quantity 4 
quarterly 11 
qv 2 
qx 1 
qx∙ 2 
qy 1 
qy∙ 2 
qΘ 1 
qΘexp 1 
r 384 
r' 19 
r1 6 
r2 5 
rabata 1 
rabe 12 
rabeći 1 
rabi 29 
rabila 1 
rabili 1 
rabio 1 
rabiti 5 
rabljen 1 
rabljena 3 
rabljeni 1 
racionalisti 1 
racionalistima 1 
racionalna 2 
racionalne 2 
racionalnih 16 
racionalnije 1 
racionalno 2 
racionalnog 4 
racionalnost 1 
racionalnosti 2 
rad 93 
rada 383 
rade 4 
radeći 2 
radi 85 
radije 4 
radijus 16 
radikalnu 1 
radila 2 
radili 4 
radio 4 
radionica 2 
radit 3 
raditi 36 
radna 27 
radne 54 
radni 3 
radnici 30 
radnicima 10 
radnih 2 
radnik 15 
radnika 85 
radnike 15 
radnikovo 1 
radniku 6 
radnim 1 
radničke 1 
radnju 1 
radno 13 
radnog 3 
radnoj 2 
radnom 6 
radnome 1 
radnu 5 
radoblju 1 
radoholičar 1 
radom 63 
radova 3 
radove 3 
radovi 1 
radovima 2 
radu 6 
rafiniranim 1 
ramsey 2 
randers 3 
rangiraju 1 
rangiranje 1 
rangiranjem 1 
rangirati 1 
rani 1 
ranijih 1 
ranim 1 
rano 1 
ranom 1 
rapoloživim 1 
rasa 2 
rascjepkanosti 1 
rashlađivanje 1 
rashoda 56 
rashode 19 
rashodi 10 
rashodima 1 
rashodovana 2 
rasi 2 
rasipanja 1 
rasipanje 3 
rasipati 1 
rasipavanja 1 
raskid 3 
raskidanja 1 
raskinuti 1 
raskošni 1 
raskošnošću 1 
rasla 1 
rasli 1 
raspada 2 
raspodijeliti 2 
raspodijeljen 1 
raspodjela 14 
raspodjele 14 
raspodjeli 17 
raspodjeljuje 3 
raspodjeljuju 3 
raspodjelom 5 
raspodjelu 7 
raspodjeluju 2 
raspolagalo 2 
raspolaganju 5 
raspolagao 1 
raspolaže 9 
raspolažu 2 
raspoloživ 1 
raspoloživa 5 
raspoložive 5 
raspoloživi 34 
raspoloživih 32 
raspoloživim 13 
raspoloživo 3 
raspoloživog 27 
raspoloživom 4 
raspoloživost 2 
raspoloživosti 5 
raspoloživu 1 
raspon 7 
raspona 1 
raspone 1 
rasponima 1 
rasponom 1 
rasponu 1 
raspored 1 
rasporediti 1 
raspoređen 1 
raspoređeni 2 
raspoređivati 1 
raspoređuje 2 
raspoređuju 6 
raspravama 1 
rasprave 3 
raspraviti 1 
raspravljati 1 
rasprodano 1 
rasprostranjen 1 
rasprostranjena 1 
rasprostranjenosti 1 
raspršene 3 
raspršenost 1 
rast 203 
rasta 441 
rastao 6 
rastavljanje 1 
raste 189 
rasti 32 
rastojanju 1 
rastom 15 
rastu 88 
rastuća 16 
rastuće 7 
rastućeg 13 
rastući 22 
rastućih 25 
rastućim 1 
rastućoj 4 
rastućom 5 
rastuću 1 
rasuđivanju 3 
rat 3 
rata 17 
rate 10 
rates 2 
rati 1 
rating 1 
ratio 1 
rational 2 
ratnim 1 
ratnog 1 
ratnom 1 
ratom 1 
ratova 1 
ratovi 3 
ravne 1 
ravnijom 1 
ravninama 1 
ravnine 1 
ravnini 1 
ravninom 2 
ravninu 4 
ravnodušan 2 
ravnodušna 6 
ravnodušnih 1 
ravnodušnima 1 
ravnodušnost 2 
ravnodušnu 2 
ravnomjerna 2 
ravnomjerno 4 
ravnomjernog 1 
ravnomjernost 1 
ravnopravni 1 
ravnoteŽa 6 
ravnoteŽi 3 
ravnoteŽna 2 
ravnoteža 261 
ravnotežama 1 
ravnoteže 207 
ravnoteži 95 
ravnotežna 69 
ravnotežne 38 
ravnotežni 96 
ravnotežnih 4 
ravnotežnim 5 
ravnotežno 4 
ravnotežnog 40 
ravnotežnoj 9 
ravnotežnom 12 
ravnotežnome 1 
ravnotežnu 23 
ravnotežom 6 
ravnotežu 66 
razdijeliti 1 
razdoblja 51 
razdoblje 40 
razdobljima 16 
razdoblju 90 
razdvajanja 3 
razdvajanje 3 
razdvajanju 2 
razdvojenosti 1 
razglasa 1 
razgovoru 1 
razgranatost 1 
razgraničenju 1 
razina 151 
razinama 31 
razine 166 
razini 174 
razinom 15 
razinu 184 
razjasniti 1 
razjašnjenju 1 
razlici 22 
razlika 70 
razlikama 3 
razlike 39 
razlikom 4 
razlikovali 1 
razlikovanje 4 
razlikovati 47 
razliku 187 
razlikuje 20 
razlikuju 33 
različit 11 
različita 34 
različite 117 
različiti 43 
različitih 121 
različitim 127 
različito 15 
različitog 2 
različitoga 1 
različitoj 4 
različitom 8 
različitost 14 
različitosti 6 
različitošću 1 
različitu 3 
različlitim 1 
razlog 18 
razloga 35 
razloge 1 
razlogom 1 
razlozi 12 
razlozima 1 
razmacima 1 
razmah 2 
razmak 4 
razmatra 16 
razmatraju 12 
razmatrajući 6 
razmatrala 1 
razmatrali 5 
razmatralo 8 
razmatramo 2 
razmatrana 3 
razmatrane 2 
razmatrani 3 
razmatranih 1 
razmatranim 1 
razmatranja 27 
razmatranje 13 
razmatranjem 2 
razmatranjima 3 
razmatranju 14 
razmatrano 4 
razmatranog 1 
razmatranom 2 
razmatranu 1 
razmatrao 3 
razmatrat 1 
razmatrati 9 
razmijenili 1 
razmijeniti 3 
razmišljanja 1 
razmišljanje 1 
razmjena 8 
razmjene 58 
razmjeni 19 
razmjenjivat 1 
razmjenjivati 3 
razmjenjuje 1 
razmjenjuju 4 
razmjenjujući 2 
razmjenom 8 
razmjenu 19 
razmjer 20 
razmjera 10 
razmjerima 4 
razmjerna 3 
razmjerni 2 
razmjerno 8 
razmjeru 1 
razmještaj 2 
razmještaja 1 
razmotreni 1 
razmotrile 1 
razmotrili 2 
razmotrimo 14 
razmotrio 1 
razmotrit 3 
razmotriti 39 
razna 3 
razne 5 
razni 1 
raznih 5 
raznim 3 
raznovrsne 2 
raznovrsnim 1 
raznovrsnost 1 
raznu 1 
razonodu 3 
razrada 1 
razrade 1 
razradio 3 
razrađeni 1 
razrađivali 1 
razrađivao 1 
razrađuje 1 
razreda 2 
razrede 2 
razredi 1 
razumijevanja 2 
razumijevanje 9 
razumijevanju 1 
razumjeli 1 
razumjeti 1 
razumna 1 
razumnih 1 
razumno 3 
razvija 4 
razvijaju 2 
razvijajući 1 
razvijala 1 
razvijali 1 
razvijanja 4 
razvijanje 1 
razvijao 1 
razvijati 6 
razvije 1 
razvijena 5 
razvijene 3 
razvijenih 5 
razvijenije 1 
razvijenim 20 
razvijenog 1 
razvijenom 2 
razvijenost 1 
razvijenosti 2 
razvila 3 
razvile 1 
razvili 2 
razvitak 1 
razviti 1 
razvoj 51 
razvoja 68 
razvojem 5 
razvojna 2 
razvojne 2 
razvojni 1 
razvojnih 4 
razvojnog 2 
razvoju 29 
razvrstane 1 
razvrstati 1 
račun 27 
računa 36 
računajući 4 
računala 6 
računalna 2 
računalne 2 
računalni 1 
računalno 1 
računalo 2 
računalska 1 
računanjima 1 
račune 3 
računi 11 
računima 4 
računovodstvene 1 
računovodstveno 1 
računovodstvenom 1 
računsko 1 
računskom 1 
računu 6 
rađen 1 
rađeni 1 
raširena 1 
raščlamba 17 
raščlambama 3 
raščlambe 15 
raščlambi 35 
raščlambom 5 
raščlambu 24 
raščlaniti 3 
raščlanjena 3 
raščlanjene 1 
raščlanjenog 1 
raščlanjenost 16 
raščlanjivanje 1 
raščlanjivao 1 
raščlanjuje 6 
raščlanjuju 2 
raščlanjujući 1 
rb 2 
rc 5 
re 3 
reading 13 
readjustment 1 
reafirmira 2 
reaganove 1 
reagira 12 
reagiraju 10 
reagirale 1 
reagiranja 2 
reagiranje 9 
reagirao 1 
reagirat 1 
reagirati 5 
reakcija 17 
reakcijama 1 
reakcije 3 
reakciji 3 
realan 2 
realistično 1 
realizacije 6 
realizacijom 1 
realizaciju 2 
realizira 3 
realiziraju 1 
realiziran 1 
realizirati 1 
realna 23 
realne 29 
realni 46 
realnih 10 
realnim 1 
realno 5 
realnog 26 
realnoj 1 
realnom 6 
realnu 13 
realocira 3 
realociranje 1 
realociranjem 2 
realocirati 6 
realokacija 4 
realokacije 1 
realokacijom 7 
recent 2 
recenzenti 1 
recenzentima 1 
recenziranju 1 
recesija 7 
recesijama 1 
recesije 12 
recesiji 2 
recesiju 1 
recimo 2 
recipročan 1 
recipročna 5 
recipročne 1 
recipročnoj 10 
recipročnu 1 
record 2 
red 10 
reda 5 
redak 2 
redci 1 
redefinira 1 
redigirani 1 
rediskontira 1 
redistribucija 3 
redistribucije 4 
redistribucijom 2 
redistribuciju 6 
redistribuira 4 
redistribuirati 1 
redistributivan 1 
rednom 1 
redom 1 
redoslijed 1 
redoslijedu 2 
redovi 1 
redovito 7 
redovitu 1 
redu 18 
reducirani 1 
redukcionističkom 1 
rees 5 
reeskontira 1 
reflektira 1 
reformulaciji 1 
reformulira 1 
refundiranje 1 
regije 2 
regionalnih 1 
regionalnim 1 
regionalno 1 
regionalnu 1 
regresivna 5 
regulacija 5 
regulacije 3 
regulaciju 3 
regulativne 1 
regulator 8 
regulatora 4 
regulira 7 
reguliraju 4 
regulirajući 3 
regulirala 1 
regulirale 1 
reguliranja 6 
reguliranje 20 
reguliranjem 8 
reguliranju 3 
regulirati 2 
reinvestiranjem 1 
reklama 1 
rekreaciju 1 
rekreativcima 1 
rektangularne 1 
relacija 15 
relacijama 3 
relacije 6 
relaciji 2 
relacijom 2 
relaciju 6 
relation 2 
relativna 6 
relativne 15 
relativni 1 
relativnih 7 
relativnim 9 
relativno 83 
relativnog 4 
relativnoj 5 
relativnom 1 
relativnu 2 
relevantne 2 
relevantnih 3 
relevantno 2 
relevantnom 2 
relevantnosti 1 
religije 1 
religijska 2 
renta 27 
rentabilnost 2 
rente 23 
renti 5 
rentom 4 
rentu 9 
repetitorij 8 
reprezentacija 2 
reprezentaciju 1 
reproducira 1 
reproducirati 1 
reprodukcija 3 
reprodukcije 6 
reprodukcijske 1 
reprodukcijski 2 
reprodukcijskog 3 
reprodukciju 2 
repromaterijal 2 
repromaterijala 1 
republici 3 
republike 6 
republičkoj 1 
research 2 
resources 1 
respektivno 1 
restriktivne 4 
restriktivnom 1 
resurs 7 
resursa 167 
resurse 25 
resursi 62 
resursima 11 
resursom 2 
retci 1 
retka 3 
retku 1 
returns 2 
revalvacija 4 
revalvacijom 1 
revalvaciju 3 
revenue 4 
review 10 
revizije 1 
revolucija 2 
revolucionarnog 1 
rezervaama 1 
rezervama 1 
rezerve 26 
rezervi 37 
rezervna 1 
rezervu 5 
rezime 1 
rezimirati 1 
rezoniranja 3 
rezultat 150 
rezultata 17 
rezultate 10 
rezultati 5 
rezultatima 3 
rezultatom 2 
rezultatu 3 
rezultira 48 
rezultiraju 11 
rezultirala 1 
rezultiralo 4 
rezultirao 3 
rezultirati 7 
reći 27 
rečeno 8 
režima 1 
režimu 1 
ri 3 
riba 1 
ribarima 2 
ribarstvo 1 
ribe 1 
ricarda 1 
ricardo 9 
ricardova 4 
ricardovu 2 
richard 1 
rigidna 2 
rigidne 1 
rigidnoj 2 
rigidnom 1 
rigidnost 3 
rigidnosti 1 
rigidnu 3 
rijeci 1 
rijedak 1 
rijeke 3 
rijeku 3 
rijetka 8 
rijetke 7 
rijetki 2 
rijetkih 8 
rijetkim 1 
rijetko 5 
rijetkog 1 
rijetkost 13 
rijetkosti 12 
riječ 25 
riječi 4 
riječima 12 
riješen 3 
riješili 1 
riješiti 19 
rimskog 4 
risk 1 
riskantniji 1 
riskantnijim 1 
riskantnom 1 
riskantnu 1 
riskira 1 
ritmom 1 
rival 4 
rivala 24 
rivali 2 
rivalima 1 
rivalova 3 
rivalovih 1 
rivalstvo 1 
rivalu 1 
river 7 
rizicima 1 
rizik 79 
rizika 57 
rizike 1 
rizikom 19 
riziku 51 
rizičan 2 
rizična 1 
rizične 2 
rizičnih 2 
rizičnija 1 
rizičnije 2 
rizičniji 1 
rizičniju 2 
rizičnim 2 
rizično 3 
rizičnog 1 
rizičnost 2 
rizičnosti 1 
rizičnu 4 
rjeđe 3 
rjeđi 1 
rješava 11 
rješavaju 9 
rješavajući 2 
rješavanja 5 
rješavanje 20 
rješavanjem 3 
rješavanju 11 
rješavati 5 
rješenja 33 
rješenje 51 
rješenjem 6 
rješenjima 4 
rješenju 6 
rješiv 1 
rl 1 
rloelt 1 
roba 3 
robe 14 
roberts 2 
robi 1 
robinson 19 
roblje 1 
robna 1 
robne 2 
robni 6 
robnih 2 
robnim 2 
robno 5 
robnog 6 
robom 1 
robovlasničkom 2 
robson 3 
robu 5 
rocco 1 
rok 53 
roka 32 
rokom 2 
rokovima 1 
roku 221 
role 2 
romer 8 
rothschild 4 
rotira 5 
rotiranje 3 
routledge 7 
routledgenew 1 
row 15 
roy 1 
rođenja 1 
rođenje 1 
rp 23 
rpe 2 
rq 2 
rr 6 
rt 1 
rubinfeld 3 
rublje 1 
ruci 1 
ruda 2 
rudama 1 
rudarstvo 1 
rude 1 
rudnika 3 
rudnike 1 
rudno 1 
ruka 3 
rukama 1 
ruke 6 
rukom 1 
rukopisa 2 
rukovode 2 
ruku 1 
run 5 
ruskog 1 
ruskom 1 
russell 6 
ručno 1 
s 1559 
s' 10 
s1 11 
s2 8 
s3 4 
sa 227 
sad 18 
sada 53 
sadašnja 56 
sadašnje 72 
sadašnjeg 2 
sadašnjem 6 
sadašnji 8 
sadašnjih 2 
sadašnjim 2 
sadašnjoj 11 
sadašnjom 2 
sadašnjost 1 
sadašnjosti 2 
sadašnju 27 
saddle 7 
saditi 1 
sadržaj 4 
sadržaja 1 
sadržajem 1 
sadržana 1 
sadržane 1 
sadržani 1 
sadržavati 2 
sadrže 6 
sadrži 18 
sagledaju 1 
sagledala 3 
sagledale 1 
sagledali 1 
sagledamo 1 
sagledat 1 
sagledati 12 
sagledavanje 4 
sagledavanju 4 
sagrađeni 2 
sakupiti 1 
sakupljanje 1 
sakupljenog 1 
salda 10 
saldo 24 
saldom 1 
salling 1 
salvatore 16 
sam 16 
sama 6 
same 5 
sami 4 
samih 1 
samim 5 
samo 279 
samofinanciranja 1 
samog 5 
samoispravljanja 1 
samopodržavan 1 
samopodržavanog 1 
samopogoršavanja 1 
samopokretni 1 
samoporažavajući 1 
samoregulirajuće 1 
samostalna 10 
samostalne 11 
samostalnih 2 
samostalnim 1 
samostalno 5 
samostalnog 4 
samoubojstva 1 
samozaposlenih 2 
samu 1 
samuelson 86 
samuelsona 2 
samuelsonova 3 
samuelsonu 1 
san 2 
sanitarije 1 
sanja 1 
sarajevo 2 
sargent 3 
sastava 2 
sastaviti 1 
sastavljena 1 
sastavna 3 
sastavni 11 
sastavnica 11 
sastavnicama 3 
sastavnice 20 
sastavnici 1 
sastavnicu 2 
sastavom 1 
sastavu 6 
sastojao 1 
sastojat 1 
sastojati 2 
sastoje 8 
sastoji 63 
sasvim 2 
sat 3 
sata 3 
sate 1 
sati 19 
satima 2 
satisfakcija 3 
satisfakcije 1 
satisfakciju 2 
satu 3 
saturacije 1 
saturaciju 1 
sav 4 
save 3 
saveznih 1 
saveznoj 2 
savija 2 
saving 1 
savjet 1 
savjetodavnih 1 
savjetovanje 1 
savršena 9 
savršene 5 
savršeni 1 
savršenim 1 
savršeno 39 
savršenoj 2 
savršenu 7 
say 3 
sayev 4 
sayevu 3 
saznanja 1 
sazrijevanja 1 
sazrijevati 1 
sačiniti 1 
sačinjava 2 
sačinjavaju 3 
sačinjavala 1 
sačinjen 1 
sačinjeni 1 
sačinjenim 1 
sačuva 1 
sačuvala 1 
sačuvali 1 
sađenje 1 
saŽetak 62 
sažeta 1 
sažetak 2 
sažetaka 1 
sažeti 1 
sažeto 3 
sc 7 
scale 3 
sceni 1 
schiller 7 
schotter 4 
schultz 4 
schultze 5 
schultzeov 1 
schultzov 1 
schwartz 3 
sciences 1 
scitovsky 3 
scitovskyog 1 
scott 3 
scourge 2 
se 4452 
sebe 14 
sebi 15 
second 54 
securities 1 
security 1 
sedamdesete 1 
sedamdesetih 7 
sedamdesetim 2 
sedlasta 1 
sedlastoj 2 
sedme 2 
sedmoj 1 
sedmu 1 
segmenata 1 
segment 4 
segmenta 1 
segmentima 1 
segmentom 3 
segmentu 2 
sekante 1 
sektor 18 
sektora 33 
sektore 5 
sektori 7 
sektorima 9 
sektorom 1 
sektorska 1 
sektorske 2 
sektorskog 1 
sektoru 18 
sekularna 1 
sekularne 2 
sekulić 7 
sekundarna 1 
sekundarnim 1 
sekundarno 4 
sekundarnom 1 
sekuritizacija 1 
selekcija 5 
selekcije 2 
selekciju 1 
selektivna 1 
selektivne 2 
selektivnim 1 
selektivno 3 
selektivnom 2 
semax 1 
semivarijansne 1 
senat 2 
senzibilnosti 2 
seoska 1 
separirajući 1 
separirano 1 
sepotrošački 1 
sepotrošnja 1 
september 2 
serija 4 
serije 3 
seriju 1 
serra 2 
servis 1 
servisima 1 
servisni 1 
servisnog 1 
sestara 1 
seventh 2 
sezonske 2 
sezonskih 1 
sezonsku 1 
seže 1 
sf 4 
sfl 1 
sg 2 
shares 2 
shema 31 
shemama 1 
shematski 2 
sheme 5 
shemi 8 
shemom 1 
shemu 8 
shermanov 1 
shodno 61 
short 1 
shvatiti 1 
shvaćanja 1 
shvaćanju 3 
sichel 4 
side 1 
sigma 3 
signala 2 
signale 1 
signali 1 
signalima 1 
siguran 2 
sigurni 1 
sigurnijeg 1 
sigurno 9 
sigurnom 1 
sigurnost 14 
sigurnosti 8 
sigurnošću 4 
sijeku 9 
siječe 18 
silaženja 1 
silberston 4 
sile 2 
silno 1 
simbol 5 
simbola 2 
simboli 3 
simbolički 2 
simbolom 3 
simetrija 1 
simetriji 1 
simetrična 3 
simetričnosti 1 
simetričnu 1 
simfoniji 1 
simon 6 
simpleks 16 
simplex 1 
simplificiranost 1 
simulacija 11 
simulacije 6 
simulaciji 1 
simulacijom 1 
simulation 1 
simulira 1 
simuliraju 1 
simulirane 1 
simulirao 1 
simultana 1 
simultano 5 
simultanom 1 
sin 1 
sindikaliziranih 3 
sindikalizirano 1 
sindikaliziranog 1 
sindikaliziranom 1 
sindikalne 1 
sindikalnih 1 
sindikalnim 2 
sindikat 8 
sindikata 23 
sindikate 1 
sindikati 18 
singapore 12 
singer 2 
sintetičkog 1 
sinteze 1 
sinu 1 
sinusom 1 
sir 1 
siromašni 1 
siromašnih 1 
siromašnijih 1 
siromašnim 3 
siromašnima 2 
siromašno 4 
siromašnog 1 
siromašnom 1 
siromaštvo 1 
siromaštvu 1 
sirovi 1 
sirovina 5 
sirovinama 2 
sirovine 8 
sirovinom 1 
sitno 1 
situacija 44 
situacijama 11 
situacije 31 
situaciji 30 
situacijom 1 
situaciju 7 
sixth 6 
sjecišta 12 
sjecište 15 
sjecištem 11 
sjecištu 7 
sjedala 1 
sjedinjene 13 
sjedinjenih 10 
sjedinjenim 20 
sjedinjenost 1 
sjekla 1 
sjeni 1 
sjenu 1 
sjeveroistoku 1 
skala 11 
skale 7 
skalu 4 
skandinavske 1 
skladišta 1 
skladištenje 2 
skladištiti 1 
skladu 21 
sklapa 1 
sklapaju 5 
sklapati 2 
skliska 1 
sklona 1 
sklone 1 
sklonih 1 
skloniji 1 
sklonost 54 
sklonosti 33 
sklonostima 1 
sklonu 2 
sklopu 30 
skoro 1 
skraćena 1 
skraćeni 2 
skraćenica 2 
skraćuje 2 
skrb 1 
skromne 1 
skup 23 
skupa 22 
skupe 5 
skupi 1 
skupih 1 
skupina 11 
skupinama 1 
skupine 29 
skupini 5 
skupinu 8 
skuplja 4 
skupljaju 2 
skuplje 10 
skuplji 5 
skupljim 2 
skupo 2 
skupom 4 
skupove 1 
skupoće 1 
skupu 2 
skupštini 2 
sl 74 
sl1 2 
sl2 2 
slaba 1 
slabe 1 
slabija 2 
slabije 4 
slabiji 1 
slabost 2 
slabosti 3 
slampflacija 2 
slang 1 
slavoniji 1 
slaže 1 
slichter 2 
slici 180 
slijed 2 
slijede 8 
slijedeći 1 
slijedi 37 
slijedila 1 
slijedilo 1 
slijediti 1 
slijedom 19 
slijeva 6 
slika 524 
slikama 2 
slike 52 
slikom 2 
slikovit 1 
slikovito 1 
sliku 24 
sličan 8 
sliči 1 
slična 4 
slične 2 
slični 2 
sličnih 3 
sličnim 3 
slično 18 
sličnog 2 
sličnom 1 
sličnost 1 
sličnosti 1 
sljedbenici 2 
sljedbenika 1 
sljedeća 11 
sljedeće 46 
sljedećeg 6 
sljedećem 6 
sljedećemu 1 
sljedeći 79 
sljedećih 7 
sljedećim 12 
sljedećom 1 
sljedeću 2 
sloboda 13 
slobodan 2 
slobode 2 
slobodna 14 
slobodne 11 
slobodni 1 
slobodnih 5 
slobodnim 5 
slobodno 23 
slobodnog 10 
slobodnoj 3 
slobodnom 3 
slobodnu 7 
slobodom 1 
sloju 1 
sloman 3 
slova 6 
slovima 1 
slovom 1 
slovu 1 
složen 2 
složena 3 
složene 2 
složeni 2 
složenih 1 
složenija 4 
složenije 2 
složeniji 3 
složenijom 1 
složenim 2 
složeno 5 
složenog 7 
složenom 3 
složenost 2 
složenu 7 
sluha 1 
slutsky 4 
slutskyjeva 5 
slutskyju 1 
slučaj 52 
slučaja 27 
slučajeva 5 
slučajeve 2 
slučajevi 6 
slučajevima 19 
slučajna 4 
slučajne 1 
slučajni 1 
slučajnih 2 
slučajnim 1 
slučajnost 2 
slučaju 265 
slušanje 1 
službama 2 
službe 1 
službena 2 
službene 5 
službeni 2 
službenih 1 
službenim 2 
službenog 1 
služe 11 
služenju 1 
služeći 1 
služi 10 
služila 2 
služili 2 
služiti 2 
sm 4 
small 2 
smanje 4 
smanjen 2 
smanjena 5 
smanjene 3 
smanjenja 42 
smanjenje 109 
smanjenjem 24 
smanjenju 28 
smanjenog 1 
smanjenoj 1 
smanji 14 
smanjila 8 
smanjile 3 
smanjilo 3 
smanjio 8 
smanjiti 39 
smanjivalo 1 
smanjivanja 13 
smanjivanje 20 
smanjivanjem 9 
smanjivanju 6 
smanjivao 2 
smanjivat 1 
smanjivati 11 
smanjuje 125 
smanjuju 29 
smanjujući 12 
smatra 12 
smatraju 6 
smatrajući 2 
smatrala 1 
smatrali 1 
smatralo 1 
smatrao 1 
smatrati 3 
smetnji 3 
smije 3 
smijenili 1 
smiljan 2 
smiljanu 2 
smisao 2 
smisla 5 
smislu 36 
smith 8 
smitha 2 
smithom 1 
smišljenog 1 
smjelo 1 
smjelošću 1 
smjer 1 
smjera 9 
smjerom 5 
smjerovi 1 
smjeru 15 
smjesa 1 
smješteni 3 
smještenim 2 
smo 3 
smrti 3 
smrtnosti 1 
snaga 34 
snagama 1 
snage 69 
snagom 7 
snagu 11 
snazi 13 
snažna 1 
snažni 1 
snažnije 3 
snažniji 3 
snažno 1 
snažnom 1 
snizi 3 
snizila 2 
snizilo 1 
sniziti 4 
snizuje 2 
snižava 5 
snižavaju 1 
snižavala 1 
snižavanjem 4 
snižavati 1 
sniženja 1 
sniženje 9 
sniženjem 3 
sniženju 1 
snobovski 1 
snose 3 
snosi 4 
snositi 1 
snošenju 2 
so 3 
social 2 
socijalističke 1 
socijalističkim 4 
socijalizam 1 
socijalna 4 
socijalne 6 
socijalni 2 
socijalnih 1 
socijalno 4 
socijalnog 5 
socijalnom 7 
socijalnu 1 
sociološki 2 
solidarno 2 
solidnu 1 
solow 27 
solowa 6 
solowu 1 
solucija 2 
solucije 2 
soluciji 1 
solucijom 1 
soluciju 1 
solution 1 
some 2 
sons 22 
sortiranje 1 
sovjetska 1 
sovjetske 2 
sovjetskim 1 
sp 2 
spaja 14 
spajaju 3 
spajanjem 26 
spasiti 1 
spašenu 1 
specificiranjem 1 
specificirano 1 
specificiranu 1 
specificirati 1 
specifičan 1 
specifičnih 1 
specifičnim 1 
specifično 1 
specifičnosti 4 
specijalista 1 
specijalisti 1 
specijalizacija 16 
specijalizacije 12 
specijalizaciji 3 
specijalizacijom 2 
specijalizaciju 9 
specijalizira 3 
specijaliziraju 5 
specijalizirala 1 
specijaliziranih 5 
specijalizirati 8 
specijalna 1 
specijalnih 2 
specijalno 1 
speculative 1 
spektar 1 
spinelli 1 
spirale 1 
spiralu 1 
splet 2 
spleta 3 
split 2 
splitu 1 
spoje 1 
spol 3 
spolu 2 
spomenik 1 
spomenuti 1 
spomenutih 1 
spomenuto 1 
spominju 1 
spontan 1 
sporazum 4 
sporazuma 8 
sporazume 1 
sporazumi 1 
sporazumijevaju 1 
sporazumijevanje 1 
sporazumijevanju 2 
sporazumima 2 
sporazumno 4 
sporazumom 2 
sporedne 3 
sporedni 2 
sporednih 1 
sporije 8 
sporijeg 1 
sporiji 4 
sporna 1 
spornim 1 
sporno 1 
sporo 7 
sposoban 3 
sposobna 2 
sposobne 1 
sposobno 1 
sposobnost 13 
sposobnosti 14 
sposobnu 2 
spreman 19 
spremna 5 
spremne 4 
spremni 14 
spremno 1 
spremnost 11 
spremnosti 2 
spremom 2 
sprečava 1 
sprečavaju 4 
sprečavanje 2 
sprečavao 1 
sprečavati 2 
spriječile 1 
spriječiti 2 
spuste 4 
spusti 1 
spustila 1 
spustiti 1 
sputan 1 
spuštanje 2 
spuštena 1 
sq 8 
sqt 3 
sr 1 
srac 9 
srac1 1 
srac2 1 
sras 1 
sratc 10 
sratc2 1 
sravc 1 
sre 2 
srebra 4 
srebrnim 1 
srebro 4 
sredine 2 
sredini 11 
sredinom 1 
sredinu 1 
središnja 40 
središnje 14 
središnji 1 
središnjoj 4 
središnju 2 
središta 11 
središte 6 
središtima 1 
središtu 3 
srednja 2 
srednje 1 
srednjeg 1 
srednjem 3 
srednji 6 
srednjim 1 
srednjom 2 
srednjoročne 1 
srednjoročni 1 
srednjoročnih 3 
srednjoročnog 2 
srednjoškolac 1 
srednju 1 
sredstava 32 
sredstva 32 
sredstvima 6 
sredstvo 23 
sredstvom 4 
sređivanja 1 
srmc 18 
srmc1 2 
srp 1 
srpc 1 
srpnja 1 
srq 1 
srtc 9 
srčanih 1 
ss 5 
sssr 1 
st 6 
stabilan 7 
stability 1 
stabilizacija 13 
stabilizacije 15 
stabilizaciji 3 
stabilizacijska 1 
stabilizacijske 7 
stabilizacijski 7 
stabilizacijskih 3 
stabilizacijskom 1 
stabilizaciju 1 
stabilizator 4 
stabilizatora 7 
stabilizatori 18 
stabilizatorima 3 
stabilizatorom 1 
stabiliziraju 1 
stabilizirala 1 
stabiliziranja 5 
stabilizirati 4 
stabilna 26 
stabilne 21 
stabilni 1 
stabilnih 2 
stabilnija 1 
stabilnim 2 
stabilno 5 
stabilnog 1 
stabilnoj 2 
stabilnom 1 
stabilnost 20 
stabilnosti 22 
stabla 3 
stablo 9 
stablu 1 
stacionarna 3 
stacionarne 2 
stacionarnu 1 
stackelberg 2 
stackelbergov 1 
stackelbergova 7 
stackelbergove 1 
stackelbergovom 1 
stadija 1 
stagflacija 1 
stagflacije 4 
stagnacija 6 
stagnacije 1 
stagnaciji 1 
stagnacionistički 2 
stagnantnim 1 
stagnira 2 
stagnirao 2 
stajališta 19 
stajao 1 
stalan 2 
stalna 1 
stalne 4 
stalni 2 
stalnih 2 
stalnim 4 
stalno 30 
stalnog 2 
stalnu 3 
stambeni 1 
stambenih 1 
stambenog 1 
stambenu 4 
stan 4 
stana 2 
stanare 1 
stanarinama 1 
stanarinu 2 
standard 16 
standarda 11 
standarde 3 
standardizirane 1 
standardizirani 1 
standardna 9 
standardne 5 
standardni 1 
standardnim 1 
standardnog 1 
standardnom 4 
standardnu 4 
standardom 6 
standardu 1 
stanford 1 
stanja 33 
stanje 31 
stanjem 4 
stanjeu 1 
stanjima 8 
stanju 34 
stanova 6 
stanovanja 1 
stanovanje 6 
stanove 2 
stanovnici 1 
stanovnika 6 
stanovniku 21 
stanovništva 86 
stanovništvo 54 
stanovništvom 1 
stanovništvu 8 
stara 6 
stare 1 
starih 3 
starije 2 
stariji 2 
starijih 1 
starijim 1 
starijima 1 
starim 1 
starog 1 
staroj 1 
starosti 3 
staru 1 
states 2 
statici 1 
statike 2 
statistici 1 
statistics 2 
statistika 7 
statistika10 1 
statistike 2 
statistikom 2 
statističaru 1 
statistička 1 
statističke 4 
statistički 5 
statističkih 1 
statističkim 2 
statističko 1 
statističkog 1 
statističku 1 
statička 7 
statičke 4 
statički 4 
statičkog 1 
statičkoj 6 
statičkom 2 
statičkome 1 
statičku 1 
statična 1 
statični 1 
statičnim 1 
statičnost 4 
statičnosti 1 
status 6 
stav 11 
stava 9 
stavila 1 
stavio 3 
staviti 1 
stavka 2 
stavke 3 
stavki 3 
stavku 1 
stavlja 8 
stavljaju 4 
stavljani 1 
stavljanjem 1 
stavom 2 
stavova 6 
stavovi 3 
stavovima 2 
stavu 2 
staza 3 
stazu 1 
staža 1 
steinitz 1 
stekne 1 
stenogram 1 
stečaja 2 
stečena 2 
stečene 2 
stečenim 1 
stečeno 4 
stečenog 1 
stigler 3 
stiglitz 3 
stimulacije 1 
stimulacijom 1 
stimulativna 1 
stimulativni 3 
stimulativnih 1 
stimulativnog 1 
stimulira 4 
stimuliraju 5 
stimuliran 1 
stimulirati 2 
stjecanje 2 
stjecanjem 1 
stjecati 1 
stječe 2 
stječu 1 
stm 2 
stockman 6 
stocks 2 
stoga 48 
stogodišnje 1 
stohastičku 1 
stoji 12 
stoka 3 
stoljeća 41 
stoljeće 1 
stoljeću 3 
stolovi 1 
stone 2 
stopa 473 
stopama 13 
stope 301 
stopebila 1 
stopi 150 
stopom 43 
stopu 213 
stotina 3 
stotinama 1 
stotine 1 
str 376 
stradunu 1 
strana 10 
stranaca 1 
strance 1 
strancima 2 
strane 257 
strani 33 
stranih 3 
stranim 2 
stranom 1 
stranu 7 
strategija 36 
strategijama 5 
strategije 15 
strategiji 1 
strategijom 2 
strategiju 30 
strateški 1 
stres 1 
stresnih 1 
stress 1 
strma 2 
strmija 11 
strmije 1 
strmijeg 1 
strmiji 3 
strmiju 1 
strogo 2 
stroj 4 
stroja 1 
strojarska 1 
strojeva 10 
strojeve 4 
strojevi 6 
strojevima 1 
strossmayera 1 
structure 3 
struje 2 
struktura 32 
strukturale 1 
strukturalisti 1 
strukturalistima 1 
strukturalna 7 
strukturalne 12 
strukturalnih 6 
strukturalnim 1 
strukturalno 1 
strukturama 2 
strukture 20 
strukturi 13 
strukturiranja 1 
strukturiranju 1 
strukturna 13 
strukturne 17 
strukturnih 3 
strukturnim 3 
strukturno 1 
strukturnoj 1 
strukturnom 1 
strukturom 3 
strukturu 13 
stručne 1 
stručni 1 
stručnjaci 1 
stručnjak 1 
stručnjaku 1 
stručnoj 1 
stuart 2 
stubast 1 
stucture 1 
studenata 4 
student 1 
studente 1 
studenti 2 
studentima 10 
studies 5 
studij 6 
studija 6 
studije 4 
studijem 1 
studiji 1 
studijskog 2 
studiju 1 
studira 2 
studiraju 1 
studirajući 1 
studiranje 2 
studiranjem 2 
studiranju 1 
studirati 2 
study 4 
stupac 17 
stupanj 50 
stupca 12 
stupcem 1 
stupci 11 
stupcu 5 
stupnja 28 
stupnjem 6 
stupnjeva 5 
stupnjeve 2 
stupnjevima 5 
stupnju 22 
stvar 6 
stvara 28 
stvaraju 9 
stvarajući 4 
stvaranja 8 
stvaranje 9 
stvaranjem 1 
stvaranju 4 
stvarati 3 
stvari 4 
stvarna 12 
stvarne 10 
stvarni 19 
stvarnih 10 
stvarnim 1 
stvarno 13 
stvarnog 10 
stvarnoj 1 
stvarnom 1 
stvarnome 1 
stvarnost 8 
stvarnosti 30 
stvarnošću 1 
stvarnu 5 
stvoren 2 
stvorena 1 
stvorenom 2 
stvoriti 4 
su 1368 
sub 4 
subjekata 21 
subjekt 4 
subjekta 3 
subjekte 1 
subjekti 8 
subjektima 5 
subjektivna 6 
subjektivne 9 
subjektivni 1 
subjektivnim 4 
subjektivno 1 
subjektivnoj 2 
subjektivnom 1 
subjektivnost 3 
subnormalna 1 
subnormalnu 1 
suboptimalna 1 
suboptimalno 1 
suboptimalnog 1 
subskript 2 
substitution 1 
subvencija 3 
subvencijama 1 
subvencije 1 
subvencionirali 1 
subvencioniranih 1 
subvencioniranjem 1 
subvencioniranom 1 
sudaca 1 
sudeći 1 
sudionica 1 
sudionici 5 
sudionicima 1 
sudionik 3 
sudionika 22 
sudioniku 1 
sudjeljuje 4 
sudjelovala 2 
sudjelovanja 1 
sudjelovanje 2 
sudjelovati 3 
sudjeluje 9 
sudjeluju 13 
sudjelujući 1 
sudstvo 1 
suficit 8 
suficita 1 
suficitaran 1 
suficitom 3 
sugerira 1 
sugeriraju 2 
sugeriranja 1 
sugerirati 1 
sugestijama 2 
sugestije 2 
suglasno 5 
sukcesivni 1 
sukcesivnih 1 
sukcesivnim 1 
sukcesivno 6 
sukcesivnog 1 
sukladne 1 
sukladno 1 
sukno 1 
sukob 3 
sukoba 1 
sukobljavaju 2 
sukobljuje 1 
sukobljuju 1 
sukus 1 
sule 3 
sullivanu 1 
suma 1 
sumarni 1 
sumom 13 
sumpora 1 
sunčana 2 
sunčanog 1 
suočava 19 
suočavaju 2 
suoče 1 
suočen 7 
suočene 1 
suočeni 1 
suočenih 1 
suočeno 3 
suočenog 1 
suparnici 1 
suparnika 2 
super 2 
superiorna 2 
superiorne 1 
superiornih 1 
superiornija 1 
superiornim 2 
superiorno 3 
supermarket 1 
suply 1 
suppes 2 
supply 2 
supremaishodištui 1 
suprotan 2 
suprotna 1 
suprotnim 5 
suprotno 10 
suprotnog 1 
suprotnom 9 
suprotstavljanja 1 
suprotstavljanje 1 
suprotstavljati 1 
suprotstavljena 1 
supruzi 1 
supskript 2 
supstitucija 10 
supstitucije 117 
supstitucijom 1 
supstituciju 2 
supstituira 6 
supstituiraju 1 
supstituiranje 3 
supstituiranjem 3 
supstituirati 12 
supstituta 10 
supstituti 13 
supstitutima 1 
supstitutivnost 1 
supstitutivnosti 1 
suradnika 1 
suradnja 1 
suradnji 1 
surrey 10 
surrrey 1 
survey 2 
surveys 2 
susjedima 1 
susjednoj 1 
susjedov 1 
susjedovu 1 
susreta 2 
susretali 1 
susreće 11 
susrećemo 1 
susreću 4 
sustav 74 
sustava 92 
sustavan 3 
sustave 1 
sustavi 11 
sustavima 4 
sustavno 5 
sustavom 8 
sustavu 39 
sutra 2 
suviše 3 
suviška 1 
suvlasnik 1 
suvlasničkih 1 
suvlasništvu 1 
suvremena 13 
suvremene 11 
suvremeni 5 
suvremenih 17 
suvremenim 28 
suvremeno 5 
suvremenog 7 
suvremenoj 3 
suvremenom 4 
suvremenu 2 
suzbija 6 
suzbijanja 4 
suzbijanje 26 
suzbijanjem 1 
suzbijanju 11 
suzbijati 1 
suzbiju 1 
suzbili 1 
suzbiti 4 
suzio 1 
sučelili 1 
sučeljavaju 1 
sučeljavanja 2 
sučeljenih 1 
sučeljenog 1 
sučeljuje 4 
sučeljuju 1 
suština 5 
suštini 7 
suštinski 3 
suštinu 2 
sužava 3 
sva 49 
svaka 75 
svakako 3 
svake 39 
svaki 86 
svakidašnjem 3 
svakidašnjoj 4 
svakih 1 
svakim 3 
svako 32 
svakodnevno 3 
svakog 37 
svakoga 2 
svakoj 36 
svakom 37 
svaku 34 
svatko 6 
svačije 1 
svačiju 1 
sve 267 
svede 1 
svedene 1 
svega 12 
svejedno 3 
svekolikom 1 
svemogući 1 
svemu 3 
sveobuhvatna 2 
sveobuhvatni 1 
sveobuhvatnih 1 
svesti 4 
svestranije 1 
svestrano 2 
svestranost 1 
sveukupni 1 
sveukupnost 1 
sveukupnu 1 
sveuČiliŠta 1 
sveučilišnoj 1 
sveučilišta 4 
sveučilište 1 
sveučilištu 2 
svezi 23 
svezu 1 
svi 51 
svibnja 2 
svih 86 
svijesti 1 
svijet 6 
svijeta 9 
svijetom 1 
svijetu 7 
svijeća 1 
svim 58 
svima 5 
sviđa 1 
svjesna 3 
svjesne 1 
svjesni 3 
svjesnim 1 
svjesno 6 
svjestan 2 
svjetionik 2 
svjetla 1 
svjetlosne 1 
svjetlost 2 
svjetska 3 
svjetske 4 
svjetskim 3 
svjetsko 5 
svjetskog 18 
svjetskoj 7 
svjetskom 10 
svjetsku 4 
svjež 1 
svladati 1 
svladavanja 1 
svode 2 
svodi 13 
svog 15 
svoga 4 
svoj 31 
svoja 4 
svoje 82 
svojeg 1 
svojem 1 
svojevrsnu 2 
svojih 41 
svojim 27 
svojoj 19 
svojom 12 
svojstava 4 
svojstva 5 
svojstvima 1 
svojstvo 2 
svoju 19 
svom 11 
svote 3 
svođenje 1 
svrha 7 
svrhe 4 
svrhom 1 
svrhu 21 
svrsi 1 
svrsishodan 1 
svrsishodno 3 
svrsishodnom 1 
svrstati 6 
svrstavaju 1 
svrstavanjem 2 
svu 4 
svuda 1 
swan 4 
sweezy 2 
sx 1 
t 196 
t' 1 
t0 1 
t1 7 
t2 1 
ta 102 
tabelarno 1 
tablica 104 
tablicama 3 
tablice 38 
tablici 38 
tablicom 5 
tablicu 9 
tablični 1 
tablično 3 
tabličnog 1 
tada 119 
taj 175 
tajne 1 
tajnih 2 
tajnim 1 
tajno 1 
takav 29 
tako 516 
takop 1 
također 83 
takva 33 
takve 38 
takvi 3 
takvih 20 
takvim 10 
takvo 25 
takvog 13 
takvoga 1 
takvoj 14 
takvom 6 
takvu 19 
talent 1 
talenta 1 
tamo 4 
tangencija 1 
tangencije 14 
tangens 9 
tangensa 1 
tangensi 2 
tangensom 3 
tangensu 8 
tangenta 33 
tangente 25 
tangenti 1 
tangentnom 1 
tangentnosti 4 
tangentom 3 
tangira 15 
tangirala 1 
tata 2 
taxation 1 
taylor 3 
tc 61 
tc1 4 
tc2 4 
tc3 4 
te 469 
technical 5 
technology 2 
tegnologije 1 
tehnical 1 
tehnici 1 
tehnika 5 
tehnikama 3 
tehnike 13 
tehniku 4 
tehnička 13 
tehničke 21 
tehnički 10 
tehničkih 8 
tehničkim 1 
tehničko 3 
tehničkog 5 
tehničkom 2 
tehničku 1 
tehnolog 1 
tehnologija 25 
tehnologijama 1 
tehnologije 31 
tehnologiji 7 
tehnologijom 8 
tehnologiju 19 
tehnološka 3 
tehnološke 13 
tehnološki 57 
tehnoloških 11 
tehnološkim 7 
tehnološkog 53 
tehnološkom 4 
tehnološku 4 
tek 15 
tekla 2 
teksta 1 
tekstil 1 
tekstila 4 
tekstilnom 1 
tekstu 2 
teku 1 
tekuća 6 
tekuće 22 
tekućeg 1 
tekući 13 
tekućih 7 
tekućim 10 
tekućoj 4 
telefona 1 
telefoniji 1 
telefonom 1 
teleskop 1 
televizor 1 
tema 4 
temelj 5 
temelje 3 
temeljem 14 
temelji 16 
temeljiti 1 
temeljna 31 
temeljne 8 
temeljni 24 
temeljnih 17 
temeljnim 4 
temeljno 4 
temeljnom 2 
temeljnu 1 
temelju 22 
temperamentima 1 
tempo 1 
tempom 1 
tendencija 4 
tendencije 1 
tendencijom 1 
tendenciju 2 
teorem 4 
teorema 2 
teoremu 1 
teoretiziranja 1 
teoretičar 1 
teoretičari 8 
teoretičarima 3 
teoretski 1 
teorija 198 
teorijama 6 
teorije 109 
teoriji 84 
teorijom 12 
teorijska 2 
teorijske 2 
teorijski 21 
teorijskih 7 
teorijskim 1 
teorijsko 1 
teorijskog 2 
teorijskom 2 
teorijskome 2 
teorijsku 1 
teoriju 24 
tercijarnim 1 
teret 4 
teritorijalne 1 
teritorijalnih 1 
termin 2 
terminima 2 
terminologija 1 
terminom 1 
terminskih 1 
terminu 1 
terms 1 
testirala 1 
testirana 1 
teza 1 
teČaj 1 
tečaj 45 
tečaja 16 
tečajeva 18 
tečajeve 6 
tečajevi 10 
tečajevima 2 
tečaju 7 
teče 2 
teška 1 
teške 2 
teško 27 
teškoće 2 
tešku 1 
teže 12 
težem 1 
teži 33 
težilo 1 
težine 1 
težinom 1 
težinska 3 
težio 1 
težit 1 
težiti 6 
težište 4 
težnje 4 
težnji 1 
težnjom 1 
težnju 2 
tfc 6 
tg 3 
tg0° 2 
tg135° 1 
tg45° 2 
tgα 10 
tgα1 1 
tgα≠ 1 
tgβ 1 
the 124 
themes 10 
theory 92 
third 15 
thirteenth 7 
thirtheenth 1 
thomasa 1 
thompson 3 
thurow 12 
ti 20 
tigraničniutjecajimjeresespomoćuparcijalnederivacijekojaseoznačavasimbolom 1 
tih 88 
tijek 67 
tijeka 50 
tijekom 35 
tijekova 22 
tijekove 5 
tijekovi 8 
tijekovima 1 
tijeku 26 
tijela 1 
tijelima 1 
tijelo 1 
tim 178 
time 37 
timova 1 
tinbergen 1 
tinbergena 1 
tinte 2 
tip 4 
tipa 11 
tipičan 2 
tipično 3 
tipka 2 
tipke 4 
tipku 4 
tipom 1 
tipova 3 
tipove 1 
tipovi 1 
tis 1 
tisak 2 
tiskanjem 1 
tisuća 4 
tisućama 2 
tisuću 1 
tiče 3 
tiču 2 
tj 142 
tjeme 4 
tjemena 1 
tkalčec 1 
tko 4 
tlo 1 
tm 1 
tn 3 
tni 1 
to 776 
today 4 
tog 111 
toga 302 
toj 72 
tok 1 
toka 4 
tokiju 1 
tokio 1 
tokovi 2 
toku 1 
tolika 1 
toliki 1 
toliko 9 
toliku 1 
tom 94 
tomas 1 
tome 421 
tomislavu 1 
tona 12 
toplina 2 
tosegraničnastopasupstitucijemožepisatikao 1 
total 6 
totalni 2 
totalnim 2 
townsend 3 
točaka 57 
točan 2 
točka 137 
točkama 66 
točke 215 
točki 334 
točkom 17 
točku 65 
točna 3 
točne 1 
točni 1 
točnije 2 
točno 34 
točnog 1 
točnu 1 
tp 18 
tpf 3 
tpx 17 
tq 5 
tq' 1 
tr 69 
tr1 1 
tr2 1 
tr3 1 
tra 1 
trade 23 
tradicija 2 
tradicije 2 
tradicionalna 3 
tradicionalne 3 
tradicionalni 2 
tradicionalnim 1 
tradicionalno 5 
tradicionalnog 2 
tradicionalnoj 2 
tradicionalnom 5 
tradicionalnu 2 
trajanja 9 
trajanju 2 
trajati 4 
traje 4 
trajna 8 
trajne 2 
trajni 4 
trajnih 10 
trajniji 1 
trajno 7 
trajnog 14 
trajnost 4 
trajnosti 7 
trajnošću 1 
trajnu 2 
trampa 3 
trampe 3 
transakcija 21 
transakcijama 6 
transakcije 28 
transakcijska 5 
transakcijske 1 
transakcijskih 1 
transakcijskim 1 
transakcijskog 2 
transakcijskoj 1 
transakcijsku 3 
transfera 6 
transferi 5 
transferna 13 
transferne 2 
transferni 1 
transfernih 3 
transformacija 1 
transformacije 42 
transformation 1 
transformira 3 
transformiraju 2 
transformirana 3 
transformiranjem 1 
transformirati 4 
transmission 2 
transormation 1 
transporta 1 
transportne 3 
transportni 1 
tranzicije 1 
tranzicijskih 1 
tranzitivnost 2 
traumatičan 1 
trave 2 
traže 15 
tražena 1 
traženja 4 
traženje 6 
traženjem 3 
traženju 4 
traženo 1 
traženu 1 
tražeći 3 
traži 12 
tražimo 2 
tražit 2 
tražiti 5 
treba 209 
trebaju 11 
trebala 4 
trebale 2 
trebali 3 
trebalo 6 
trebamo 1 
trebao 5 
trebati 2 
trend 1 
trendova 1 
trendovi 1 
trenutak 1 
trenutačni 8 
trenutačno 4 
trenutačnom 3 
trenutka 2 
trenutku 10 
trenutni 2 
trenutnom 4 
tretira 2 
tretiraju 5 
tretiranju 1 
tretirao 1 
tretirati 2 
trevithick 3 
trezorima 1 
treća 6 
treće 20 
trećeg 9 
trećem 10 
trećemu 1 
treći 22 
trećih 1 
trećim 2 
trećinu 2 
trećoj 3 
treću 2 
trgovac 1 
trgovaca 1 
trgovanja 4 
trgovanje 1 
trgovati 4 
trgovačkih 2 
trgovačkim 2 
trgovačko 4 
trgovačkog 1 
trgovci 1 
trgovina 54 
trgovine 108 
trgovini 31 
trgovinom 2 
trgovinske 2 
trgovinski 3 
trgovinu 11 
trguje 9 
trguju 3 
trgujući 1 
tri 152 
tridesete 1 
tridesetih 8 
triju 11 
trlin 4 
trodimenzionalni 1 
trodimenzionalnom 3 
trogodišnjeg 4 
trogodišnjem 1 
trogodišnji 1 
troje 1 
trokut 1 
trokuta 2 
trokuti 2 
trokutima 1 
trokutom 1 
trokutu 1 
tromjesečno 3 
troperiodni 1 
tropskom 1 
trosektorski 2 
trosektorskog 3 
trosektorskoga 1 
trosektorskom 11 
trostruko 1 
troŠenje 1 
troŠkova 3 
troŠkovi 1 
trošak 136 
troše 17 
trošenja 51 
trošenje 62 
trošenjem 6 
trošenjima 1 
trošenju 14 
trošeći 3 
troši 40 
trošilo 1 
trošit 2 
trošiti 10 
troška 85 
troškom 8 
troškova 294 
troškovapa 1 
troškove 94 
troškovi 183 
troškovima 53 
troškovna 3 
troškovne 1 
troškovnih 1 
troškovnu 1 
trošku 21 
trošnje 1 
trude 1 
trudu 3 
trust 7 
trusta 1 
trustova 2 
trustove 1 
trustovi 2 
trvdeći 1 
trŽiŠnastanja 1 
trŽiŠta 1 
trŽiŠtu 1 
tržiša 1 
tržišna 86 
tržišne 49 
tržišni 22 
tržišnih 31 
tržišnim 32 
tržišno 39 
tržišnog 23 
tržišnoj 13 
tržišnom 16 
tržišnu 26 
tržišta 182 
tržište 189 
tržištima 41 
tržištu 330 
tržnicu 1 
tt 2 
tt1 2 
tu 82 
tumač 2 
tumače 2 
tumačen 1 
tumačenja 5 
tumačenje 7 
tumačenjem 2 
tumačenju 3 
tumači 1 
tumačio 1 
ture 2 
turgot 3 
turistička 2 
turističke 2 
turizam 2 
turizmu 1 
tux 1 
tuy 1 
tuđ 4 
tuđe 4 
tuđi 1 
tužitelj 1 
tužiti 1 
tvar 1 
tvari 1 
tvc 11 
tvorac 1 
tvornica 12 
tvornice 7 
tvornici 1 
tvornicu 1 
tvornički 1 
tvorničkih 2 
tvrde 8 
tvrdeći 2 
tvrdi 1 
tvrdio 2 
tvrdnja 2 
tvrdnje 2 
tvrdnji 3 
tvrtkama 1 
tvrtkom 2 
tzv 44 
u 5765 
u1 5 
u2 13 
u3 7 
u4 1 
ua 2 
ub 3 
ubiranje 2 
ubire 1 
ublažava 1 
ublažavajući 1 
ublažen 1 
ublažila 2 
ublažiti 1 
ublažuju 1 
ubraja 1 
ubrajaju 4 
ubrizgavanje 4 
ubrizgavanjima 1 
ubrizgavanju 1 
ubrzaje 1 
ubrzali 1 
ubrzana 1 
ubrzanja 3 
ubrzanje 4 
ubrzanju 1 
ubrzanoj 2 
ubrzati 5 
ubrzavajući 2 
ubrzavanja 1 
ubrzavanje 4 
ubrzavanju 1 
ubrzavati 1 
ubrzo 1 
ucrtajte 4 
ucrtaju 5 
ucrtan 1 
ucrtana 1 
ucrtane 2 
ucrtani 1 
ucrtati 1 
ucrtava 1 
udaljavale 1 
udaljavanja 3 
udaljavanje 3 
udaljen 1 
udaljena 1 
udaljenija 2 
udaljenije 3 
udaljeniji 3 
udaljenijoj 1 
udaljenoj 1 
udaljenost 9 
udaljenosti 8 
udaljenostima 1 
udaljenošću 2 
udari 1 
udesno 57 
udio 42 
udjel 1 
udjela 19 
udjele 4 
udjeli 5 
udjelima 1 
udjelom 5 
udjelu 5 
udobnost 1 
udovoljiti 1 
udruženja 1 
udruženjima 1 
udružuju 6 
udvostručenje 1 
udvostručenjem 1 
udvostruči 2 
udvostručiti 1 
udvostručuje 1 
udŽbenici 1 
udžbenicima 2 
udžbenik 5 
udžbenika 11 
udžbeniku 4 
uginule 1 
uglavnom 60 
ugled 3 
ugleda 1 
ugledu 1 
ugljen 3 
ugljena 1 
ugostiteljstvo 1 
ugovara 1 
ugovaraju 4 
ugovaranjem 1 
ugovor 1 
ugovora 8 
ugovore 1 
ugovorena 2 
ugovorene 1 
ugovorenih 1 
ugovorenom 2 
ugovori 1 
ugovorima 3 
ugovorna 11 
ugovorne 3 
ugovornog 1 
ugovornoj 14 
ugovornom 2 
ugraditi 1 
ugrađena 1 
ugrađeni 20 
ugrađenih 6 
ugrađenim 3 
ugrađeno 1 
ugrađivanje 1 
ugrađuje 2 
ugrađuju 1 
ugrožava 1 
ugrožavala 1 
ugrožena 2 
ugroženog 1 
uhićenja 1 
uhićenje 2 
uistinu 1 
ujecati 2 
ujedinjenim 1 
ujedinjenja 1 
ujedinjenom 1 
ujednačeni 1 
ujedno 7 
ukamaćivanja 20 
ukamaćivanje 9 
ukamaćivanjem 2 
ukamaćivanju 2 
ukazala 1 
ukazati 1 
ukazivanje 1 
ukazuje 2 
ukida 1 
uklanjanja 2 
uklanjanje 3 
uklanjanju 1 
uklanjati 1 
uključe 1 
uključen 1 
uključena 3 
uključene 1 
uključeni 4 
uključenjem 2 
uključeno 1 
uključenom 2 
uključiti 6 
uključivanja 1 
uključivanje 1 
uključivati 2 
uključivo 1 
uključuje 20 
uključuju 19 
uključujući 3 
uklopiti 1 
ukoliko 14 
ukomponira 1 
ukratko 14 
ukupan 81 
ukupanprofitjefunkcijaprodajedobaraxiy 1 
ukupna 74 
ukupne 78 
ukupni 135 
ukupnih 89 
ukupnim 25 
ukupno 36 
ukupnog 117 
ukupnoga 3 
ukupnoj 8 
ukupnom 39 
ukupnost 5 
ukupnosti 2 
ukupnu 35 
ukusa 6 
ukuse 4 
ukusi 6 
ukusima 8 
ulagalo 1 
ulaganja 22 
ulaganje 14 
ulaganjem 4 
ulaganjima 2 
ulaganju 1 
ulagati 2 
ulagač 1 
ulagača 2 
ulagače 1 
ulagačima 3 
ulagaču 1 
ulaska 9 
ulaskom 2 
ulasku 2 
ulaza 1 
ulazak 9 
ulaze 13 
ulazi 6 
ulaznicu 1 
ulaže 7 
ulažu 6 
ulažući 2 
ulbrich 8 
ulijevo 39 
ulje 1 
ulog 12 
uloga 30 
uloge 11 
ulogom 2 
ulogu 29 
ulozi 4 
ulozima 2 
uložen 2 
uložena 1 
uložene 1 
uloženi 3 
uloženih 1 
uloženog 3 
uloženom 2 
uloženu 1 
uloži 1 
uložili 2 
uložio 4 
uložiti 7 
umanjen 8 
umanjena 2 
umanjene 2 
umanjenim 2 
umanjenima 2 
umanjenog 1 
umanjenoga 1 
umanjenoj 6 
umanjenom 13 
umanjenu 3 
umanjitelj 1 
umanjitelji 1 
umanjiti 1 
umanjivanja 1 
umanjivanju 1 
umanjuje 1 
umirovljenici 2 
umirovljenicima 1 
umjereni 1 
umjereno 1 
umjesto 29 
umjetna 1 
umjetnabazamožebitipotpunailinepotpuna 1 
umjetne 7 
umjetnih 1 
umjetnim 1 
umjetničkih 2 
umjetno 1 
umjetnog 2 
umjetnost 1 
umne 3 
umnih 1 
umnogome 2 
umnoškom 2 
umnošku 6 
umnožak 2 
umnožaka 2 
umnožavati 1 
umu 107 
unajmiti 3 
unajmljeni 1 
unajmljuje 5 
unakrsna 13 
unakrsne 8 
unakrsnoj 1 
unakrsnu 2 
unapređenja 4 
unapređenje 1 
unapređenjima 2 
unapređivanja 1 
unapređivanjem 1 
unaprijed 19 
unaprijedilo 1 
unaprijediti 1 
unatrag 6 
unavedenomprimjeruderivacije 1 
unazad 2 
uncertainty 2 
unemployment 4 
unese 1 
unesene 2 
uniformno 1 
unija 1 
unije 1 
unijeti 4 
uniji 3 
uniju 1 
unit 1 
united 4 
universe 2 
universitaires 2 
university 32 
uništava 1 
uništavaju 1 
uništavanje 1 
uništenju 1 
uništila 1 
unose 5 
unosi 2 
unosno 1 
unosnog 2 
unosnosti 2 
unošenja 1 
unošenjem 3 
unutar 25 
unutarnjih 1 
unutrašnja 7 
unutrašnje 10 
unutrašnjem 3 
unutrašnji 4 
unutrašnjih 4 
unutrašnjoj 4 
unutrašnju 2 
uobičajen 1 
uobičajena 2 
uobičajene 2 
uobičajeni 2 
uobičajenim 2 
uobičajeno 30 
uobičajenog 1 
uobičajenom 3 
uobičajenu 4 
uobičajno 1 
uobličava 1 
uopćavajući 1 
uopće 14 
uopćeni 3 
uopćeno 2 
uopćenu 1 
uočiti 6 
uočljiv 1 
uočljivo 1 
up 2 
upamtiti 1 
updated 2 
upis 1 
upisane 1 
upisnicima 1 
uplata 1 
uplati 1 
uplaćuju 2 
uplitanja 1 
uplitanje 4 
upola 3 
uporaba 23 
uporabama 1 
uporabe 30 
uporabi 28 
uporabili 1 
uporabiti 2 
uporabljeni 3 
uporabljiv 1 
uporabna 2 
uporabnoj 1 
uporabnu 1 
uporabom 16 
uporabu 26 
uporište 1 
uposlenost 1 
upotpunio 1 
upotrebe 1 
upotrebljava 38 
upotrebljavaju 27 
upotrebljavajući 3 
upotrebljavala 2 
upotrebljavale 1 
upotrebljavali 2 
upotrebljavana 1 
upotrebljavane 1 
upotrebljavanih 5 
upotrebljavati 11 
upotrebljeni 1 
upotrebljive 1 
upotrebom 1 
upotrijebe 2 
upotrijebila 1 
upotrijebio 1 
upotrijebiti 19 
upotrijebljen 2 
upotrijebljeni 3 
upotrijebljenih 5 
upoznat 1 
upoznavaju 1 
upozorila 1 
upper 7 
uprava 1 
uprave 2 
upravlja 1 
upravljaju 4 
upravljane 1 
upravljani 3 
upravljanja 20 
upravljanje 11 
upravljanjem 1 
upravljanju 5 
upravljanog 3 
upravljanom 1 
upravljačka 1 
upravne 2 
upravno 3 
upravnog 1 
upravo 100 
upravom 1 
upustiti 2 
uputilo 1 
uputio 1 
uputiti 1 
uputnije 1 
uputno 1 
upućene 1 
upućeno 1 
upućivala 1 
upućivalo 3 
upućivane 4 
upućivani 1 
upućuje 17 
upućuju 7 
upućujući 2 
upušta 1 
ur 4 
uran 1 
uravnotežen 4 
uravnoteženi 2 
uravnoteženja 1 
uravnoteženje 5 
uravnoteženju 1 
uravnoteženo 1 
uravnoteženog 1 
uravnotežiti 1 
uravnotežuje 2 
uračunava 1 
urađeno 1 
urbanizacije 1 
urede 1 
uredi 2 
urednica 1 
urednici 3 
urednik 1 
uređaje 1 
uređaji 1 
uređenje 1 
uređujući 1 
usavršavanje 1 
usd 50 
usjeva 1 
uske 1 
uskladiti 4 
uskladištiti 1 
usklađene 2 
usklađeno 1 
usklađenog 1 
usklađenost 1 
usklađenosti 4 
usklađivale 2 
usklađivanja 8 
usklađivanje 1 
usklađuje 1 
usklađuju 5 
usko 4 
uskoj 1 
uskraćena 1 
uslijed 1 
uslijedilo 1 
uslijediti 1 
usluga 126 
uslugama 12 
usluge 62 
uslugom 2 
uslugu 1 
uslučajufunkcijedvijuvarijabli 1 
uslužne 1 
usmenim 3 
usmjerava 2 
usmjeravaju 7 
usmjeravanje 1 
usmjeravati 2 
usmjeren 1 
usmjerene 3 
usmjerenja 1 
usmjerenju 1 
usmjereno 3 
usmjerio 1 
usmjeriti 5 
usmjeruje 3 
usp 45 
uspijeva 1 
uspijevaju 2 
uspio 1 
uspjeh 4 
uspjeha 2 
uspjehu 1 
uspjela 3 
uspjele 1 
uspješan 4 
uspješna 6 
uspješne 2 
uspješni 1 
uspješnije 3 
uspješnim 1 
uspješno 11 
uspješnost 3 
uspješnosti 2 
uspješnošću 1 
uspješnu 1 
usponu 1 
usporava 1 
usporavanja 1 
usporavanje 1 
usporedan 11 
usporedba 3 
usporedbe 4 
usporedbi 29 
usporedbom 3 
usporedbu 1 
usporede 1 
usporedi 1 
usporedilo 2 
usporedimo 1 
usporediti 2 
usporedna 12 
usporedne 4 
usporedni 3 
usporednih 1 
usporednim 2 
usporednom 2 
usporedo 6 
uspoređivanjem 1 
uspoređivati 1 
uspoređuje 1 
uspoređujući 4 
usporili 1 
usporio 1 
usporiti 1 
uspostave 5 
uspostavi 1 
uspostavila 2 
uspostavilo 1 
uspostavit 1 
uspostaviti 7 
uspostavlja 9 
uspostavljaju 3 
uspostavljanje 9 
uspostavljanjem 1 
uspostavljena 2 
uspostavljeni 2 
uspostavu 3 
usprkos 9 
usredotočiti 1 
ustanove 3 
ustanovi 1 
ustanovila 2 
ustanoviti 7 
ustanovljeno 1 
ustrojstva 1 
ustrojstvo 5 
ustrojstvom 1 
ustrojstvu 1 
ustupa 1 
ustupanja 1 
ustvrdio 1 
ustvrđujući 1 
usuglašavanje 1 
usuglašen 1 
usustaviti 1 
usustavljen 1 
usvaja 1 
usvajaju 1 
usvojenim 1 
utakmice 1 
utakmicu 1 
utemeljio 1 
utemeljitelj 2 
util 1 
utila 11 
utilima 1 
utility 5 
utjecaj 83 
utjecaja 24 
utjecaje 2 
utjecajem 6 
utjecaji 5 
utjecajima 1 
utjecajinflacijejezanemaren 1 
utjecajni 2 
utjecajnim 2 
utjecajnom 1 
utjecaju 5 
utjecala 4 
utjecale 5 
utjecat 3 
utjecati 59 
utječe 108 
utječu 75 
utječući 1 
utoliko 1 
utrku 1 
utrostručiti 1 
utrošak 6 
utrošaka 18 
utrošci 6 
utrošcima 1 
utrošene 1 
utrošenih 2 
utrošenog 2 
utroši 2 
utrošili 1 
utrošiti 3 
utroška 13 
utroške 1 
utroškom 10 
utrživost 1 
utrživosti 1 
utvrde 1 
utvrdi 3 
utvrdila 2 
utvrdile 1 
utvrdili 1 
utvrdio 1 
utvrdit 1 
utvrditi 41 
utvrđen 2 
utvrđena 1 
utvrđene 17 
utvrđeni 2 
utvrđenih 6 
utvrđenim 2 
utvrđeno 2 
utvrđenog 2 
utvrđenoj 1 
utvrđivanja 17 
utvrđivanje 23 
utvrđivanjem 1 
utvrđivanju 8 
utvrđuje 12 
utvrđuju 4 
uvažavaju 1 
uvede 5 
uveden 1 
uvedenih 1 
uvedu 1 
uvela 1 
uveli 1 
uvelike 4 
uveliko 3 
uveo 5 
uvesti 14 
uvezeno 2 
uveća 1 
uvećan 7 
uvećana 8 
uvećane 4 
uvećani 1 
uvećanih 2 
uvećanim 5 
uvećanjem 1 
uvećano 1 
uvećanoj 4 
uvećanom 7 
uvećanu 2 
uvećati 1 
uvećava 1 
uvide 1 
uvidjeli 1 
uvijek 110 
uvis 6 
uvjeravanje 1 
uvjeravanjem 2 
uvjerili 1 
uvjeriti 1 
uvjerljivost 1 
uvjet 103 
uvjeta 39 
uvjete 41 
uvjeti 49 
uvjetima 126 
uvjetne 2 
uvjetnih 1 
uvjetnog 1 
uvjetom 1 
uvjetovala 2 
uvjetovalo 1 
uvjetovan 2 
uvjetovana 3 
uvjetovane 1 
uvjetovano 1 
uvjetovanost 1 
uvjetovanu 1 
uvjetovao 1 
uvjetovati 3 
uvjetu 2 
uvjetuje 8 
uvjetuju 3 
uvod 4 
uvode 6 
uvodeći 2 
uvodi 19 
uvodimo 2 
uvoditi 1 
uvodna 3 
uvodnih 1 
uvodnim 2 
uvodno 1 
uvoz 60 
uvoza 67 
uvoze 6 
uvozeći 1 
uvozi 7 
uvoziti 2 
uvozna 4 
uvozne 1 
uvozni 1 
uvoznici 2 
uvoznicima 1 
uvoznih 4 
uvoznim 1 
uvoznu 1 
uvozom 3 
uvozu 20 
uvođenja 9 
uvođenje 38 
uvođenjem 28 
uvođenju 1 
uvrste 2 
uvrsti 3 
uvrstiti 3 
uvrštava 2 
uvrštavanjem 8 
uvrštenjem 2 
uz 520 
uzajamne 2 
uzajamni 1 
uzajamnih 1 
uzajamno 2 
uzajamnom 2 
uzajamnu 1 
uzastopna 1 
uzastopne 2 
uzastopnih 3 
uzastopnim 1 
uzbudljiv 1 
uzdržavanje 1 
uzduž 8 
uzeli 1 
uzelo 1 
uzet 1 
uzete 3 
uzeti 36 
uzeto 1 
uzgajaju 1 
uzgajale 1 
uzima 24 
uzimaju 12 
uzimajući 4 
uzimala 1 
uzimalo 3 
uzimamo 1 
uzimanja 2 
uzimanje 3 
uzimanjem 1 
uzimanju 1 
uzimao 1 
uzimate 1 
uzimati 4 
uzme 15 
uzmi 2 
uzmimo 5 
uzmu 4 
uznapredak 1 
uzorku 2 
uzroci 3 
uzrocima 8 
uzrok 7 
uzroka 7 
uzroke 5 
uzrokom 1 
uzrokovanih 1 
uzrokovat 1 
uzrokovati 1 
uzrokuje 21 
uzrokuju 6 
uzrokujući 1 
uzročno 3 
uzročnost 2 
uzročnosti 1 
ući 3 
učenike 1 
učenje 2 
učestalostima 1 
učešće 2 
učilištima 1 
učinak 97 
učinaka 18 
učinci 28 
učinila 1 
učinio 3 
učiniti 5 
učinjene 1 
učinka 29 
učinke 11 
učinkom 2 
učinkovit 1 
učinkovita 4 
učinkovite 3 
učinkoviti 3 
učinkovitija 1 
učinkovitije 1 
učinkovitiji 1 
učinkovitim 1 
učinkovito 2 
učinkovitog 1 
učinkovitoga 2 
učinkovitom 1 
učinkovitost 43 
učinkovitosti 29 
učinkovitu 3 
učinku 4 
učinkvitost 1 
učionicama 1 
učionice 1 
učiti 1 
ušla 1 
ušteda 5 
uštedama 3 
uštede 7 
uštedi 5 
uštedio 1 
uštedjeti 5 
uštedu 1 
ušteđena 1 
ušteđevine 1 
uže 1 
užem 1 
uživa 4 
uživalo 1 
uživanja 1 
uživanje 1 
uživati 3 
užoj 1 
v 64 
v1 1 
va 2 
vadnal 4 
valja 27 
valjane 1 
valjano 1 
valorizaciju 1 
valorizira 1 
valuation 1 
value 18 
valuta 14 
valutama 8 
valute 32 
valuti 1 
valutiranja 1 
valutiranje 4 
valutiranju 1 
valutne 1 
valutni 2 
valutom 8 
valutu 5 
van 7 
vanjska 20 
vanjske 58 
vanjski 2 
vanjskim 5 
vanjskog 1 
vanjskoj 12 
vanjskom 3 
vanjskotrgovinska 8 
vanjskotrgovinske 14 
vanjskotrgovinski 6 
vanjskotrgovinskih 1 
vanjskotrgovinsko 2 
vanjskotrgovinskog 2 
vanjskotrgovinskom 3 
vanjskotrgovinsku 3 
vanjsku 8 
variable 1 
varian 7 
varijabilan 7 
varijabilitetu 1 
varijabilna 2 
varijabilne 8 
varijabilni 54 
varijabilnih 29 
varijabilnim 2 
varijabilnog 17 
varijabilnom 4 
varijabilnost 1 
varijabilnosti 1 
varijabla 22 
varijablama 6 
varijable 93 
varijabli 52 
varijablom 1 
varijablu 8 
varijacija 1 
varijacije 8 
varijaciju 1 
varijansa 1 
varijanse 1 
varijanta 4 
varijante 2 
varijanti 2 
varijantu 4 
varira 13 
variraju 3 
variranja 2 
variranje 2 
variranjem 2 
varirati 1 
vatrogasac 1 
vatrogasna 1 
važan 16 
važeće 1 
važna 24 
važne 7 
važni 7 
važnih 3 
važnija 1 
važnije 2 
važniji 1 
važnijih 2 
važniju 1 
važnim 2 
važno 23 
važnoj 1 
važnost 12 
važnosti 21 
važnu 5 
vc 4 
veblenov 4 
vektor 12 
vektora 12 
vektore 1 
vektori 4 
velik 52 
velika 25 
velike 33 
veliki 18 
velikih 14 
velikim 12 
veliko 18 
velikog 10 
velikoj 9 
velikom 5 
veliku 12 
veličina 116 
veličinama 3 
veličine 106 
veličini 43 
veličinom 14 
veličinu 60 
velocity 1 
veoma 7 
verbalna 3 
verbalne 1 
verbalnom 1 
vernon 4 
versa 1 
vertikalne 1 
veseth 5 
veteranima 1 
veza 14 
vezan 7 
vezana 4 
vezane 8 
vezani 5 
vezanih 3 
vezanim 1 
vezano 9 
veze 21 
vezi 48 
vezivanje 1 
vezivati 1 
vezu 6 
vezuje 3 
vezuju 2 
već 143 
veća 143 
veće 77 
većeg 19 
većem 12 
veći 179 
većih 1 
većim 20 
većina 29 
većine 8 
većini 11 
većinsko 1 
većinu 7 
većoj 9 
većom 15 
veću 35 
vi 1 
vice 1 
vid 1 
vide 3 
vidi 251 
vidjeli 2 
vidjelo 1 
vidjeti 6 
vidljiva 1 
vidljive 1 
vidljivih 1 
vidu 4 
view 2 
vii 1 
vijek 4 
vijeka 2 
vijeku 4 
vijeće 1 
vilfredo 1 
viličari 1 
vina 2 
vino 6 
virmana 1 
virulentnosti 2 
visina 11 
visine 13 
visini 36 
visinom 1 
visinu 23 
visok 7 
visoka 20 
visoke 30 
visoki 9 
visokih 6 
visokim 11 
visoko 7 
visokoelastična 1 
visokog 3 
visokoinvesticijsko 1 
visokoj 2 
visokom 4 
visokorazvijenim 1 
visokotlačno 1 
visoku 18 
vitamina 4 
vitamine 2 
vitamini 1 
vizije 1 
viziju 1 
vizualan 1 
viđenju 9 
viša 45 
višak 60 
više 398 
višeg 4 
višekratnim 2 
višesektorski 2 
višesektorskim 1 
višestrana 1 
višestrane 1 
višestruka 1 
višestruke 1 
višestruko 2 
viši 13 
viših 7 
višim 9 
viška 21 
viškom 11 
viškove 2 
višku 3 
višoj 20 
višom 13 
višu 44 
vjekoslavu 1 
vjerno 1 
vjerojatna 1 
vjerojatne 1 
vjerojatni 2 
vjerojatnih 1 
vjerojatnije 1 
vjerojatnim 1 
vjerojatno 14 
vjerojatnost 24 
vjerojatnosti 25 
vjerojatnostima 2 
vjerojatnoća 3 
vjerojatnoće 3 
vjerojatnoćom 3 
vjerojatnoću 3 
vjerojatnošću 2 
vjerovala 1 
vjerovali 1 
vjerovalo 2 
vjerovanjima 1 
vjerovnici 1 
vjerovnicima 2 
vjerovnik 1 
vjerovnika 4 
vjerovnike 1 
vjerovnički 2 
vjeruje 3 
vjeruju 1 
vjerujući 1 
vječne 2 
vječni 2 
vječnim 2 
vječno 2 
vječnosti 1 
vještiji 1 
vještina 1 
vještine 2 
vjeŽbu 24 
vježbanje 1 
vježbu 1 
vlada 33 
vladaju 10 
vladajuća 1 
vladajućoj 1 
vladala 1 
vladali 2 
vladama 4 
vladao 1 
vlade 24 
vladi 2 
vladimir 1 
vladina 5 
vladine 6 
vladinih 2 
vladino 1 
vladinom 1 
vladu 1 
vlak 1 
vlaku 1 
vlasnici 14 
vlasnicima 8 
vlasnik 38 
vlasnika 34 
vlasnike 3 
vlasnikom 1 
vlasnikov 1 
vlasnikova 5 
vlasnikove 3 
vlasnikovim 1 
vlasnikovo 1 
vlasnikovu 1 
vlasniku 11 
vlasnička 1 
vlasnički 3 
vlasničkih 3 
vlasništva 24 
vlasništvo 10 
vlasništvu 9 
vlasti 6 
vlastita 4 
vlastite 8 
vlastiti 5 
vlastitih 9 
vlastitim 4 
vlastitog 4 
vlastitoj 1 
vlastitom 3 
vlastitu 11 
vlačić 2 
vmp 1 
vmpa 37 
vmpa1 1 
vmpa2 1 
vmpak 1 
vmpal 1 
vmpl 8 
vo 1 
voda 7 
vode 33 
vodeća 1 
vodećeg 9 
vodećem 2 
vodeći 9 
vodi 158 
vodila 2 
vodile 4 
vodilo 2 
vodio 2 
voditi 28 
vodom 1 
vodoravna 20 
vodoravne 7 
vodoravni 4 
vodoravnim 16 
vodoravno 11 
vodoravnoj 2 
vodoravnom 3 
vodoravnu 1 
vodstva 5 
vodstvo 3 
vodstvom 2 
vodu 3 
vojne 1 
vojni 2 
vojske 1 
vol 12 
voli 1 
volje 1 
voljna 3 
voljne 1 
voljni 16 
voljno 2 
volkswagen 1 
volkswagena 2 
volume 1 
volumen 2 
volumena 1 
volumenu 1 
von 7 
voting 2 
vozila 1 
vođa 2 
vođe 1 
vođene 1 
vođenih 1 
vođenja 11 
vođenje 8 
vođenjem 1 
vođenju 5 
vratila 3 
vratilo 1 
vratimo 1 
vratiti 7 
vraća 4 
vraćaju 7 
vraćale 1 
vraćalo 1 
vraćanja 2 
vrednovalo 1 
vrednovan 1 
vrednovanja 14 
vrednovanje 4 
vrednovati 1 
vremena 37 
vremenom 11 
vremenska 23 
vremenske 6 
vremenski 11 
vremenskih 1 
vremenskim 5 
vremensko 19 
vremenskog 1 
vremenskoj 16 
vremenskom 14 
vremensku 8 
vremenu 47 
vrha 2 
vrhova 1 
vrhuncu 1 
vrijedan 3 
vrijede 10 
vrijedi 21 
vrijediti 2 
vrijednosne 33 
vrijednosni 13 
vrijednosnih 60 
vrijednosnim 5 
vrijednosno 3 
vrijednosnog 7 
vrijednost 372 
vrijednosti 344 
vrijednostima 9 
vrijednosšću 1 
vrijednošću 4 
vrijeme 49 
vrlo 80 
vrpca 2 
vrpce 1 
vrpci 1 
vrsta 30 
vrstama 9 
vrste 40 
vrsti 6 
vrstom 5 
vrstu 12 
vrt 1 
vrtlogu 1 
vrši 1 
vršiti 1 
vuk 3 
vuku 1 
vuče 1 
w 147 
w' 1 
w0 10 
w1 20 
w1w1 6 
w2 13 
wage 3 
wall 3 
wallace 2 
walras 3 
walrasa 2 
walrasov 1 
walrasovska 2 
walrasovskoj 1 
warranted 1 
washington 2 
wassily 1 
waud 32 
waudova 1 
waudu 1 
wb 4 
wc 2 
we 2 
wealth 3 
weintraub 3 
weintraubova 2 
weintraubove 1 
welfare 2 
wesley 33 
wheatsheaf 6 
whinston 3 
wicksell 2 
wicksteed 2 
wieser 3 
wieserovih 1 
wiley 22 
williamson 4 
williamsona 1 
williamsonov 1 
williamsonova 3 
with 4 
wm 2 
wo 3 
wokingham 17 
wonnacot 1 
wonnacott 27 
wood 5 
woodom 1 
woodsu 1 
worth 9 
wp 1 
wr 17 
wu 2 
x 463 
x' 4 
x1 51 
x12 1 
x1y1 1 
x1∙ 1 
x1≥ 3 
x2 35 
x2y2 1 
x2∙ 1 
x2≥ 3 
x3 18 
x3y3 1 
x4 4 
xa 9 
xb 10 
xiv 1 
xix 1 
xi≥ 1 
xk 4 
xk≥ 2 
xn 5 
xn∙ 1 
xo 3 
xoy 8 
xr 4 
xrk 2 
xt 4 
xvii 1 
xviii 1 
xx 2 
xxyy 1 
xΔt 4 
y 442 
y' 62 
y0 27 
y1 57 
y2 26 
y2≥ 1 
y3 11 
ya 9 
yb 10 
yd 2 
ye 18 
yield 2 
ym≥ 1 
yn 2 
yoo 2 
york 108 
young 3 
yp 2 
yr 26 
yr' 1 
yt 1 
yx 2 
yy 2 
z 32 
za 2123 
zabilježene 1 
zabilježile 1 
zabilježio 1 
zabilježiti 1 
zabrana 1 
zabrane 1 
zabraniti 1 
zabranjena 1 
zabranjeno 1 
zabranjivati 1 
zabranjuje 2 
zabranjuju 4 
zabranom 1 
zabranu 1 
zacijelo 1 
zadaci 1 
zadana 4 
zadanafunkcijaderivirasenajprijepojednojvarijabli 1 
zadane 5 
zadani 3 
zadanih 1 
zadanim 2 
zadanog 1 
zadanoj 1 
zadanu 7 
zadatak 1 
zadataka 2 
zadatke 1 
zadaća 6 
zadaće 3 
zadnja 4 
zadnje 4 
zadovoljan 1 
zadovoljava 15 
zadovoljavaju 9 
zadovoljavajuće 2 
zadovoljavajućeg 1 
zadovoljavajućem 1 
zadovoljavajući 1 
zadovoljavajućoj 1 
zadovoljavane 1 
zadovoljavanja 3 
zadovoljavanjem 1 
zadovoljavat 1 
zadovoljavati 1 
zadovoljen 10 
zadovoljena 1 
zadovoljeni 3 
zadovoljenja 11 
zadovoljenje 3 
zadovoljeno 2 
zadovolji 3 
zadovoljila 1 
zadovoljile 2 
zadovoljilo 2 
zadovoljiti 7 
zadovoljni 1 
zadovoljstva 2 
zadovoljstvo 12 
zadovoljstvu 4 
zadro 1 
zadržali 1 
zadržanog 1 
zadržao 4 
zadržati 11 
zadržava 5 
zadržavaju 1 
zadržavanje 1 
zadržavati 1 
zadrže 1 
zaduženja 5 
zaduživanja 1 
zaduživanje 1 
zadužnice 1 
zagađenje 3 
zagađivanja 4 
zagađivanje 4 
zagovara 9 
zagovaraju 7 
zagovarali 1 
zagovaranje 1 
zagovornici 2 
zagovornika 2 
zagreb 144 
zagrebu 2 
zahtijeva 23 
zahtijevaju 4 
zahtijevale 1 
zahtijevalo 1 
zahtijevani 2 
zahtijevanog 1 
zahtjev 8 
zahtjeva 5 
zahtjeve 4 
zahtjevi 9 
zahtjevima 7 
zahvaljujem 6 
zahvaljujući 7 
zahvalnost 4 
zahvaćenim 1 
zainteresiran 1 
zainteresirana 1 
zainteresirane 1 
zaista 1 
zajam 23 
zajamčena 10 
zajamčene 6 
zajamčenoj 2 
zajamčenu 3 
zajednice 2 
zajednici 1 
zajednička 6 
zajedničke 10 
zajednički 7 
zajedničkih 3 
zajedničkim 1 
zajedničko 7 
zajedničkog 5 
zajedničkoj 1 
zajedničkom 3 
zajedno 19 
zajma 5 
zajmodavac 4 
zajmodavci 2 
zajmodavcima 2 
zajmodavcu 2 
zajmoprimac 8 
zajmoprimca 5 
zajmoprimci 3 
zajmoprimcu 1 
zajmova 8 
zajmove 6 
zajmovi 5 
zajmovima 4 
zajmovno 1 
zajmovnog 1 
zakazuje 2 
zakašnjenja 2 
zakašnjenjem 1 
zaključak 10 
zaključaka 6 
zaključci 3 
zaključi 1 
zaključiti 7 
zaključivanje 1 
zaključka 4 
zaključke 1 
zaključku 2 
zaključna 2 
zaključnih 1 
zaključno 3 
zaključuje 6 
zaključujemo 1 
zaključuju 7 
zakon 63 
zakona 57 
zakone 3 
zakoni 8 
zakonima 5 
zakonite 2 
zakonito 1 
zakonitosti 8 
zakonodavac 1 
zakonodavnim 1 
zakonodavstvo 1 
zakonom 7 
zakonska 3 
zakonske 1 
zakonski 4 
zakonskih 1 
zakonskim 3 
zakonsko 5 
zakonskom 3 
zakonsku 1 
zakonu 19 
zakupa 1 
zakupnina 1 
zakupnine 2 
zalaganja 1 
zalaganje 3 
zalaže 1 
zaliha 17 
zalihama 5 
zalihe 23 
zalihi 5 
zalihom 1 
zalihu 3 
zaloga 1 
zamahu 1 
zamijenila 1 
zamijenio 2 
zamijeniti 15 
zamijenjen 1 
zamijenjena 2 
zamisliti 1 
zamjena 3 
zamjene 1 
zamjenjiv 1 
zamjenjivanjem 1 
zamjenjivati 3 
zamjenjivi 1 
zamjenjivosti 1 
zamjenjuje 9 
zamjenjuju 3 
zamjenljivost 1 
zamjenljivosti 1 
zamjenu 6 
zamke 4 
zamki 1 
zanata 1 
zanatstvo 1 
zanemari 3 
zanemario 1 
zanemariti 3 
zanemarivalo 1 
zanemarivanja 1 
zanemarivanju 1 
zanemarivati 1 
zanemarivim 2 
zanemarivo 1 
zanemaruje 5 
zanemarujuće 1 
zanemarujući 2 
zanimanja 6 
zanimanje 5 
zanimanjima 2 
zanimanju 1 
zanimljiva 1 
zaobići 2 
zaobljenim 1 
zaostajanja 3 
zaostajanje 2 
zaostajanjem 2 
zaostajanju 1 
zaostaju 2 
zapadnih 1 
zapadnim 1 
zapadu 1 
zapažanjem 1 
zapažene 1 
zaplijeniti 1 
zaposlen 3 
zaposlena 2 
zaposlene 2 
zaposleni 6 
zaposlenih 11 
zaposlenim 2 
zaposlenima 2 
zaposlenja 7 
zaposlenje 2 
zaposlenjem 1 
zaposlenog 1 
zaposlenom 1 
zaposlenost 116 
zaposlenosti 193 
zaposlenošću 2 
zaposli 3 
zaposlilo 2 
zaposlio 2 
zaposliti 13 
započeta 1 
započinje 1 
započinju 1 
zapošljava 25 
zapošljavaju 6 
zapošljavajući 4 
zapošljavalo 1 
zapošljavanja 4 
zapošljavanje 2 
zapošljavanjem 11 
zapošljavanju 4 
zapošljavao 2 
zapošljavat 3 
zapošljavati 9 
zapravo 15 
zapreka 4 
zaprekama 1 
zapreke 4 
zarada 2 
zaradama 1 
zarade 11 
zaradi 2 
zaradila 2 
zaraditi 11 
zaradom 1 
zaradu 3 
zaračuna 6 
zaračunaju 1 
zaračunava 1 
zarađen 6 
zarađenih 1 
zarađenog 2 
zarađivati 1 
zarađuje 5 
zarađuju 4 
zasadu 1 
zasebna 1 
zasebnim 1 
zasigurno 2 
zasićenje 1 
zasićenosti 2 
zasniva 23 
zasnivaju 17 
zasnivala 1 
zasnivao 3 
zasnivati 1 
zasnovanim 1 
zasnovanom 3 
zastarjelo 1 
zastarjelog 1 
zastarjelosti 1 
zastoj 1 
zastupaju 1 
zastupljen 3 
zastupljena 5 
zastupljeno 1 
zastupljenoj 1 
zastupljenost 1 
zatečenim 1 
zatim 45 
zatimsederivirapodrugojvarijabli 1 
zato 55 
zatvara 19 
zatvaraju 3 
zatvaranja 9 
zatvarati 1 
zatvora 9 
zatvorena 1 
zatvoreni 3 
zatvorenici 1 
zatvorenika 2 
zatvorenikova 4 
zatvorenikovoj 3 
zatvorenog 10 
zatvorenoga 1 
zatvorenom 10 
zatvorila 1 
zatvoru 1 
zaustaviti 2 
zaustavlja 1 
zauvijek 3 
zauzelo 1 
zauzeo 1 
zauzimala 1 
zavinute 2 
zavisi 1 
zavisna 2 
zavisne 2 
zavisnosti 1 
zavod 3 
zavodi 3 
završava 4 
završavaju 1 
završena 1 
završeni 1 
završi 1 
završiti 1 
završno 1 
zaziranja 1 
zaziranje 1 
začarani 1 
začeci 1 
začenje 1 
začetnik 1 
začuđujuće 1 
začuđujućim 1 
zaštita 4 
zaštite 7 
zaštiti 3 
zaštitili 1 
zaštitio 1 
zaštititi 6 
zaštitna 3 
zaštitne 4 
zaštitni 1 
zaštitnih 2 
zaštitnu 2 
zaštitom 1 
zaštitu 7 
zaštićena 1 
zaštićenog 1 
zaštićuje 3 
zašto 18 
zbilje 4 
zbilji 33 
zbilju 1 
zbio 1 
zbirka 2 
zbiva 3 
zbivaju 1 
zbivao 1 
zbog 260 
zbrajajući 1 
zbrajanje 2 
zbrajanjem 31 
zbrajati 1 
zbrku 1 
zbroj 57 
zbroja 4 
zbroje 2 
zbrojem 4 
zbroji 1 
zbrojimo 1 
zbroju 17 
zdjelar 1 
zdrav 1 
zdravlja 4 
zdravlje 2 
zdravstvena 1 
zdravstvo 2 
združena 1 
združeno 2 
zemalja 50 
zemlja 88 
zemljama 60 
zemlje 179 
zemlji 77 
zemljine 1 
zemljišna 5 
zemljišne 3 
zemljišnu 2 
zemljišta 13 
zemljište 4 
zemljištem 1 
zemljištima 4 
zemljom 9 
zemljopisni 1 
zemljopisnih 3 
zemljopisno 3 
zemljopisnom 2 
zemljoposjednici 2 
zemljoposjednika 1 
zemljoposjednikova 1 
zemljovlasnikov 2 
zemlju 18 
zero 1 
zgoda 1 
zgrada 3 
zgrade 11 
zid 5 
zidara 1 
zidova 1 
zijev 1 
zimskom 1 
zj 5 
zlata 22 
zlatarskih 1 
zlatne 1 
zlatni 6 
zlatnih 2 
zlatnim 5 
zlatno 7 
zlatnodeviznim 1 
zlatnog 2 
zlatnom 1 
zlatnopolužnim 1 
zlato 7 
zlatom 2 
zlatu 1 
zlom 1 
zlouporabu 2 
zna 8 
znaju 10 
znajući 1 
znak 3 
znakom 1 
znalac 1 
znali 1 
znamo 1 
znani 1 
znanja 10 
znanje 5 
znanjem 1 
znanost 5 
znanosti 8 
znanostima 1 
znanstvena 3 
znanstvene 1 
znanstveni 1 
znanstvenih 2 
znanstvenim 2 
znanstveno 1 
znanstvenom 3 
znatan 3 
znati 6 
znatna 3 
znatne 2 
znatni 2 
znatnije 6 
znatnijeg 2 
znatniji 1 
znatnijih 1 
znatno 43 
znatnog 1 
znatnu 1 
znato 1 
značaja 1 
značajkama 1 
značajke 3 
značajna 3 
značajnih 1 
značajno 1 
znače 4 
značenja 25 
značenje 12 
značenju 6 
znači 383 
značila 4 
značilo 4 
značio 2 
značiti 2 
zona 17 
zonama 1 
zone 9 
zoni 14 
zove 19 
zovu 6 
zrak 3 
zrakom 1 
zrakoplov 1 
zrakoplovima 1 
zrakoplovnih 1 
zrakoplovu 1 
zrcalna 1 
zrcalni 6 
zube 2 
zvane 1 
zvanim 1 
zvjezdicom 1 
zvonimir 1 
zvonimiru 2 
zz 3 
zürich 1 
© 1 
· 7 
¼ 1 
¾ 1 
÷ 14 
će 634 
ćemo 7 
Čak 4 
Čekovima 1 
Česti 1 
Često 17 
Četiri 7 
Četiriosnovna 1 
Četvrto 1 
Čikaška 1 
Čim 2 
Činitelj 1 
Činitelja 1 
Činitelji 5 
Činjenica 12 
Čiste 2 
Čisto 1 
Čitavo 1 
Članovi 2 
čak 34 
časnost 1 
čega 13 
čekova 6 
čekovi 3 
čekovima 1 
čekovne 1 
čekovni 3 
čekovnih 1 
čelik 1 
čemu 21 
čemusenepotpunabazauglavnomjavljakadasetražimaksimumfunkcijecilja 1 
čest 8 
česta 2 
česte 1 
česti 1 
čestih 1 
često 75 
četiri 42 
četiriju 1 
četkicom 1 
četrnaesto 13 
četverosektorski 1 
četverosektorskog 2 
četverosektorskom 8 
četvrta 2 
četvrte 2 
četvrti 4 
četvrtog 2 
četvrtom 2 
četvrtu 1 
čija 37 
čije 25 
čijeg 2 
čijem 3 
čijemu 1 
čiji 33 
čijim 1 
čijoj 2 
čiju 5 
čim 3 
čime 17 
čine 22 
čineći 3 
čini 35 
činila 1 
činilo 2 
činitelj 45 
činitelja 294 
činitelje 28 
činiteljem 3 
činitelji 66 
činiteljima 29 
činiteljineekonomskog 1 
činjenica 25 
činjenice 4 
činjenici 3 
činjenicom 4 
činjenicu 10 
čista 2 
čiste 6 
čisti 6 
čistih 2 
čistim 1 
čisto 2 
čistog 2 
čistoj 1 
čistom 2 
čistome 1 
čita 2 
čitamo 1 
čitanka 5 
čitav 13 
čitava 2 
čitave 1 
čitavih 2 
čitavog 2 
čitavom 1 
član 9 
člana 2 
članak 2 
članova 16 
članove 1 
članovi 11 
članovima 6 
članu 3 
čovjek 6 
čovjeka 3 
čovjekovu 2 
čovjeku 1 
čudnovato 1 
čuva 1 
čuvaju 1 
čuvao 1 
čuveni 1 
čuveno 1 
čuvenog 1 
čvrsto 1 
čvrstom 6 
čvrstu 3 
Đ 12 
Đuro 4 
Š 2 
Šego 3 
Šire 1 
Široka 2 
Široko 2 
Škari 1 
Škola 2 
Školska 8 
Školske 1 
Škrlec 2 
Šohinger 21 
Šokman 5 
Španjolske 1 
Štedljivost 2 
Štednja 4 
Štednje 1 
Šteta 1 
Što 64 
Štoviše 1 
Šume 1 
Švedskoj 1 
šansa 1 
šanse 2 
šarolikosti 1 
šest 7 
šeste 3 
šesti 3 
šestog 1 
šestom 3 
šestu 2 
šezdesetih 5 
šezdesetim 1 
šira 1 
šire 3 
širem 1 
širenja 2 
širenje 3 
širi 4 
širih 1 
širine 1 
širini 1 
širiti 1 
široj 4 
širok 7 
široka 4 
široke 4 
široki 1 
široko 9 
širokog 1 
širokoj 1 
širokom 1 
širom 3 
škol 1 
škola 13 
školama 1 
školarine 1 
škole 7 
školi 1 
školjke 1 
školom 1 
školovali 1 
školovanja 7 
školovanje 2 
školovanju 1 
školske 1 
školskom 2 
školstvo 1 
školu 2 
školuju 1 
šokova 1 
šokovi 1 
špekulacija 1 
špekulacije 2 
špekulacijska 2 
špekulacijskih 1 
špekulativna 1 
špekulativne 1 
štedan 1 
štede 3 
štedeći 1 
štedi 11 
štediša 13 
štediše 5 
štedišu 3 
štedjeti 7 
štedljivost 7 
štedljivosti 22 
štedne 6 
štedni 21 
štednih 1 
štednim 1 
štednja 87 
štednjaci 1 
štednjama 2 
štednje 138 
štednji 61 
štednjom 6 
štednju 53 
štednog 3 
štednom 3 
štetama 1 
štete 5 
šteti 1 
štetna 3 
štetno 2 
štetnosti 1 
štetu 8 
štiti 1 
štitili 1 
štivo 2 
što 881 
štoravnoteža 1 
štoviše 1 
štrajka 1 
štrajkaju 1 
štrajkova 1 
štrajkovi 1 
štrajku 1 
štredni 1 
šumarstvo 1 
šume 2 
švedska 1 
Želeći 3 
Želi 1 
Željena 1 
Župi 1 
ŽuŽul 1 
ž 4 
žara 1 
žarište 2 
žele 32 
želeći 2 
želi 41 
želimo 1 
želja 8 
željama 1 
želje 6 
željeli 1 
željena 5 
željene 6 
željenih 2 
željenim 1 
željenog 1 
željenoj 2 
željenu 5 
željeti 4 
željeza 16 
željezara 1 
željezare 2 
željezna 2 
željezne 1 
željezo 2 
želji 1 
željno 1 
želju 2 
žena 1 
žene 2 
žiralni 2 
žiro 1 
žita 1 
žitarica 14 
žitarice 2 
žive 1 
živi 2 
živjeti 2 
življenja 3 
život 12 
života 14 
životni 3 
životnih 1 
životno 1 
životnog 6 
životnom 1 
životom 1 
životu 12 
žnja 2 
žnje 9 
žrtvovani 1 
žrtvovanje 1 
žrtvovati 3 
žrtvuju 1 
žrtvujući 1 
žudno 1 
Δ 1 
Δd 5 
Δg 5 
Δgnp 1 
Δi 4 
Δi' 2 
Δk 6 
Δl 3 
Δm 8 
Δma 1 
Δmp 1 
Δnnp 1 
Δp 3 
Δq 14 
Δqa 5 
Δqa1 2 
Δqa2 2 
Δqan 2 
Δqb 3 
Δqb1 2 
Δqb2 2 
Δqbn 2 
Δqd 1 
Δqs 1 
Δqx 1 
Δt 10 
Δtvc 1 
Δv 2 
Δw 1 
Δx 27 
Δxq 1 
Δxt 4 
Δy 9 
Δyb 1 
Δyt 1 
Θ 1 
Π 1 
Π1 4 
Π2 2 
Πn 2 
Σdl 1 
Σkpi 1 
Σmc 4 
Σmr 3 
Σpi 1 
α 46 
αgga 1 
αgk 15 
αgl 1 
αkv 1 
αln 1 
αlnlt 1 
αwo 1 
β 8 
βf 1 
βgl 1 
γ 5 
γgn 1 
γp 1 
δ 9 
λ 37 
λg 1 
λt 2 
μ1 2 
μ2 2 
σ 15 
σ2 2 
„ 6 
„1 3 
„127 1 
„alternativne 2 
„bihevioristi 1 
„bilanca 1 
„bogatstvo 1 
„ceteris 1 
„dobro 1 
„duguje 1 
„ekonomija 1 
„ekonomski 1 
„ekonomsko 1 
„eksponencijalna 1 
„general 1 
„globus 1 
„gorućeg 1 
„gospodarski 1 
„granični 1 
„grubu 1 
„i 1 
„inflacija 1 
„informator 3 
„izbor 1 
„izvedi 1 
„kamatna 1 
„kompromisa 2 
„košara 1 
„laisez 1 
„lemons 2 
„leontiefljev 1 
„limun 1 
„limuni 1 
„literalni 2 
„literalnih 1 
„mate 3 
„međunarodna 1 
„mjesto 1 
„n 1 
„nadopuna 1 
„najbolje 1 
„najbolju 1 
„najniži 1 
„narativnih 1 
„narodne 1 
„načela 1 
„nevidljive 2 
„nezadovoljstva 1 
„ništa 1 
„normalno 1 
„nova 1 
„novi 1 
„odgojnim 1 
„odnosi 1 
„organizacija 1 
„ostatak 1 
„očiste 1 
„oštrica 2 
„petlji 1 
„pigouov 1 
„pitanja 1 
„plaćati 1 
„poduzetničke 1 
„pogreška 1 
„pogrešne 1 
„pola 1 
„poloniusova 1 
„potražuje 1 
„potrebe 1 
„potrošnja 1 
„površina 1 
„prag 1 
„prava 1 
„pravac 1 
„pravila 1 
„pravilo 1 
„prenijeti 1 
„preseli 1 
„prijelomna 1 
„prirodne 1 
„problem 1 
„proizvodnji 1 
„promijeni 1 
„prosječan 1 
„prosječni 1 
„racionalnog 1 
„rast 2 
„ravnoteža 1 
„reprezentativno 2 
„reprezentativnog 3 
„roditelja 1 
„sadašnje 1 
„sažetak 1 
„sektor 1 
„slampflaciju 1 
„standardnim 1 
„strukturalnim 1 
„svoga 1 
„tehnička 1 
„teorija 2 
„točka 1 
„tržišne 1 
„tržišni 1 
„tržište 1 
„ultrainferiornih 1 
„uradi 4 
„uspon 1 
„učinak 2 
„višestruki 1 
„vječnim 1 
„vremenska 1 
„x 2 
„zadaci 1 
„zadovoljavajuću 2 
„zahtijevani 1 
„zaokružiti 1 
„zemlja 1 
„zlatno 4 
„zlatnog 3 
„zlatnom 5 
„čiste 1 
„čvorova 1 
„Školska 2 
„školom 1 
„šljiva 1 
„šok 1 
∂ 1 
∂2pf 5 
∂la 2 
∂pf 4 
∂pfa 1 
∂qa 1 
∂s 4 
∂u 4 
∂x 2 
∂x2 3 
∂xi 1 
∂y2 1 
∂yzovuseparcijalnederivacijefunkcijepf 1 
∂y∂x 1 
∆c0 1 
∆c1 1 
∆q 6 
∆qb 1 
∆t 1 
∆tc 1 
∆tr 1 
∆x 2 
∆y 1 
∙ 114 
∙1 1 
∙3 1 
∙32 1 
∙l 1 
∙x 1 
√144 1 
√36 1 
∞ 13 
≈ 3 
≠ 8 
≡ 2 
≤ 7 
≥ 13 

© 2006-2009 by the Institute of Croatian Language and Linguistics

Powered by PhiloLogic
with extensions by D. Ćavar