Welcome to the Croatian Language Corpus   Croatian
   home |  Riznica |  documentation |   

Ksaver Šandor Gjalski [1886], Pod starimi krovovi. Zapisci i ulomci iz plemenitaškoga svieta. (Matica hrvatska, Zagreb), 200 pp. [word count] [Gjalski_Pod_starimi].

Word Count

Total Words: 54140 Total Unique Words: 13715.
Sorted by words [sort by frequencies].

1 1 
108 1 
113 1 
12 1 
138 1 
152 1 
155 1 
1616 2 
1794 1 
18 3 
1812 1 
1848 1 
1886 2 
19 1 
27 2 
35 1 
48 1 
52 1 
78 1 
80 1 
9 1 
97 1 
a 556 
ab 1 
abderićani 1 
absit 1 
absolutno 2 
ac 1 
adam 5 
adame 2 
adoptivus 1 
adresa 1 
adrese 1 
adresi 1 
adresu 1 
afrika 2 
afrikom 1 
agitacije 1 
ah 52 
ahilu 1 
ahtundfircik 1 
aise 1 
aj 2 
ajde 4 
ajdemo 1 
ajte 1 
akademici 1 
akademiju 1 
akademika 1 
akademičku 1 
ako 27 
akoprem 1 
akord 1 
akorda 1 
akordi 2 
akordom 1 
akvarelnu 1 
al 73 
alagovića 1 
alazatoš 1 
album 1 
albuma 1 
alegacije 1 
aleja 1 
aleksandar 1 
aleksandra 1 
aleksandru 1 
alemi 1 
alemom 1 
alfonz 29 
alfonza 13 
alfonze 1 
alfonzo 1 
alfonzom 2 
alfonzov 1 
alfonzovu 1 
alfonzu 5 
ali 139 
alias 1 
alkimisti 1 
alma 2 
almanake 1 
almom 1 
alpami 1 
altani 1 
altanom 1 
alte 1 
amerikanke 1 
amerlingov 1 
amerlingova 1 
ami 1 
amice 12 
amicus 1 
amorem 6 
amsterdamsko 1 
analiza 1 
anda 1 
angjeoski 1 
anglikance 1 
animalia 1 
anno 3 
ante 1 
antediluvialne 1 
antipatijom 1 
antoaneta 1 
antoinete 1 
antoineti 1 
antonija 1 
antonije 1 
antoniju 1 
apelati 1 
apost 1 
apotekarski 1 
apošt 1 
apoštolski 1 
apoštolsko 1 
apud 2 
aquae 1 
aristokracija 5 
aristokraciji 1 
aristokrata 1 
aristokrate 2 
aristokratički 1 
aristokratsko 1 
aristokratskome 1 
arkadami 2 
arkebuzira 1 
arkiv 1 
armalista 2 
aronovim 1 
arry 1 
asessorâ 1 
astre 1 
atelier 1 
atelieru 1 
atilu 1 
au 2 
auratus 1 
aurora 1 
austriji 1 
austrijski 1 
autonomije 1 
avancement 1 
azija 2 
azijom 1 
b 1 
baba 2 
babam 1 
babetina 1 
babetinom 1 
baca 1 
bacala 1 
bacale 1 
bacalo 1 
bacati 1 
bachovskih 1 
baci 4 
bacio 2 
bacite 1 
baciti 1 
baciv 1 
badava 3 
badnja 2 
badnjak 15 
badnjaka 3 
bagre 1 
bajala 1 
bajalo 1 
bajanja 1 
bajke 2 
bajku 1 
bajna 3 
bajnoga 1 
bajovni 1 
bakač 2 
bakončicu 1 
balade 2 
balaša 2 
balaše 1 
balaši 1 
balašu 1 
baldakinom 1 
balvan 1 
balvana 1 
balzac 1 
balzak 1 
balčaku 1 
ban 5 
bana 7 
banalis 1 
banatu 2 
bane 1 
banka 1 
banke 1 
banom 2 
banove 1 
banski 2 
banskih 1 
banskoga 1 
banskoj 1 
banu 2 
bar 3 
barbarsku 1 
barbarstva 1 
barem 29 
bariša 1 
barjaka 1 
barka 1 
baroknom 1 
barona 2 
baronesom 1 
bartolovo 1 
barun 1 
baruni 1 
barunica 8 
barunice 1 
barunici 5 
barunicom 2 
barunicu 2 
baruničina 1 
baruničinu 1 
baršunasta 1 
baršunastu 1 
baršunom 1 
batinom 1 
batora 1 
batorić 156 
batorića 39 
batoriće 4 
batorićem 10 
batorićev 9 
batorićeva 4 
batorićeve 4 
batorićevi 3 
batorićevih 1 
batorićevo 2 
batorićevoj 1 
batorićevom 1 
batorićevu 1 
batorići 11 
batorićke 1 
batoriću 21 
batovi 1 
battorych 4 
bavi 1 
bavio 2 
bazilike 1 
bačkoj 1 
bačva 1 
bačvu 1 
baš 60 
bašči 2 
bdije 1 
beata 17 
beate 1 
beati 4 
beatini 1 
beato 1 
beatricom 1 
beatu 5 
beaumont 1 
bedastoću 1 
bedeković 1 
bedekovića 1 
beer 1 
beide 1 
bene 4 
benjošu 1 
benko 4 
ber 1 
berger 20 
bergera 6 
bergeri 2 
bergerom 2 
bergerovi 3 
bergerovih 3 
bergerovimi 2 
bergerovom 1 
bergerovu 1 
bergeru 2 
berlinske 1 
besjedi 1 
besjedu 1 
betlem 2 
beuve 1 
bez 55 
bezbrižne 2 
bezbrižni 2 
bezbroj 1 
bezbrojne 1 
bezbrojnih 1 
bezbrojnimi 1 
bezdan 1 
bezdanimi 1 
bezkonačno 1 
bezkonačnu 1 
bezkrajne 2 
bezkrajni 1 
bezkrajnih 2 
bezkrajnim 1 
bezkrajno 1 
bezkrajnu 1 
bezkućnikom 1 
bezobzirno 1 
bezodvlačna 1 
bezplatnih 1 
bezsvjestice 1 
beč 3 
beča 2 
bečka 1 
bečke 2 
bečkom 1 
beču 6 
bi 243 
bibice 2 
bibijana 8 
bibijane 5 
bibijani 4 
bibijanina 1 
bibijaninu 1 
bibijanom 1 
biblioteke 1 
bibunt 1 
bieda 4 
biedan 2 
biede 3 
biedi 2 
biedna 4 
biedne 1 
biedni 3 
biednici 1 
biednik 4 
biedniku 3 
biedno 2 
biednoga 1 
biednom 1 
biednu 1 
biedu 1 
biel 1 
biela 4 
bielcu 1 
biele 4 
bieli 5 
bielih 1 
bielile 1 
bielim 3 
bielima 2 
bielimi 1 
bielio 1 
bielo 1 
bieloga 2 
bieloj 2 
bielom 2 
bielu 5 
bies 1 
biesa 7 
biesan 1 
biesna 1 
biesni 2 
biesno 1 
bih 21 
bijahu 21 
bijasmo 1 
bijaše 60 
bije 2 
bijelom 1 
biku 1 
bila 135 
bile 38 
bili 60 
bilikum 2 
bilinskimi 1 
bilje 1 
biljeg 1 
bilježci 1 
bilježi 1 
bilježkah 1 
bilježkam 1 
bilježke 1 
bilježnik 3 
bilježniku 1 
biljke 1 
bilo 201 
bio 216 
biogradskoga 1 
birano 1 
birati 1 
biser 1 
bisera 1 
biskup 2 
biskupa 5 
biskupska 1 
biskupski 1 
biskupâ 1 
bismo 3 
bistričke 1 
bistričkoj 1 
bit 4 
bitci 2 
biti 54 
bitkah 1 
bitnih 1 
biva 3 
bivala 1 
bivao 2 
bivati 1 
bivša 1 
bivšega 1 
bivši 1 
biče 1 
biše 1 
bjednijim 1 
bjegajući 1 
bjegunce 2 
bjeguncem 2 
bjelaskala 1 
bjelice 1 
bjelinom 1 
bjesnila 1 
bjesnio 1 
bješe 7 
bježali 1 
bježati 1 
bježi 1 
blag 2 
blaga 1 
blagaj 5 
blagaja 2 
blagaji 1 
blagajka 1 
blagajkini 1 
blagajnik 1 
blagay 1 
blage 1 
blagi 3 
blagim 1 
blagopokojni 1 
blagosivat 1 
blagoslov 1 
blagosti 1 
blagovaonicu 1 
blagozvučnosti 1 
blata 1 
blatan 1 
blatni 1 
blatnoga 3 
blatnom 2 
blatu 1 
blaž 4 
blažen 2 
blažena 2 
blaženi 1 
blaženo 1 
blaženoj 1 
blaženosti 1 
blaženstva 1 
blaženstvo 4 
blažeći 1 
blažili 1 
blažilo 1 
blažu 1 
blebetuša 1 
blejanje 1 
blejavo 1 
blied 5 
blieda 3 
bliedila 1 
bliedilo 1 
bliedim 1 
bliedio 1 
bliedo 4 
bliedom 2 
bliedome 2 
bliedoćom 1 
bliedu 1 
bliesak 1 
blieska 1 
blieskom 1 
blistavimi 1 
blizini 3 
blizinu 1 
blizu 10 
bližali 1 
bliže 2 
bliži 1 
bližio 1 
bližnje 2 
bližnjih 1 
bljedja 2 
bljedo 1 
bljesak 2 
bljeskom 2 
bludile 1 
blut 1 
bo 2 
bob 1 
bocami 1 
bockao 1 
bocnuti 1 
bog 46 
boga 19 
bogat 3 
bogataš 1 
bogataša 1 
bogatih 1 
bogatoj 3 
bogatstvom 2 
bogme 2 
bogo 1 
bogobojno 1 
bogogrdna 1 
bogom 4 
bogomoljstvom 1 
bogu 8 
bogče 1 
boj 2 
boja 2 
bojadisane 1 
bojadisano 1 
bojah 1 
bojala 2 
bojali 1 
bojao 4 
bojati 1 
bojazan 2 
bojazni 2 
boje 10 
bojeva 1 
bojeći 1 
boji 5 
bojimo 1 
bojištu 1 
bojom 1 
bojte 1 
boju 1 
bok 3 
boka 1 
boku 1 
bol 4 
bolesti 1 
bolestnice 1 
bolestnike 1 
bolestniku 1 
boli 8 
boljarsku 1 
bolje 12 
boljega 1 
boljelo 2 
bolji 3 
boljih 4 
bolju 2 
bolna 1 
bolni 2 
bolnih 1 
bolnim 2 
bolno 9 
bome 7 
bon 2 
bonfina 1 
bons 1 
bor 1 
bora 1 
boraca 1 
boravi 1 
boravio 1 
boravka 1 
borbe 1 
bori 1 
borila 1 
borim 1 
boriti 2 
borovi 1 
borovice 1 
borovinom 2 
bosanska 1 
boz 1 
božanske 1 
božansko 3 
božanskom 1 
božanskomu 1 
božansku 2 
božanstvena 1 
bože 8 
božica 1 
božice 2 
božić 11 
božića 6 
božićna 1 
božićne 2 
božićni 2 
božićnice 1 
božićnim 1 
božićnom 1 
božićujem 1 
božja 4 
božje 4 
božjega 1 
božji 2 
božjoj 2 
božju 3 
br 1 
brada 3 
brade 1 
bradom 1 
bradu 1 
braka 1 
braku 1 
brane 1 
brani 2 
branila 2 
branili 2 
branimo 1 
branio 1 
branitelji 1 
braniti 4 
brata 1 
bratu 1 
brave 1 
braće 1 
braći 1 
braćo 1 
braćom 1 
braću 1 
brašna 2 
brbljati 1 
brbljavo 1 
brda 5 
brdih 1 
brdo 1 
brdom 2 
brdovački 1 
brdu 1 
bregova 3 
bregove 3 
bregovi 1 
bregovih 1 
breme 2 
breziku 1 
brezoczy 1 
brezovačkoga 1 
brezovica 9 
brezovice 12 
brezovici 27 
brezovicom 1 
brezovicu 9 
brezovina 1 
brezovitza 1 
brezovića 1 
brezovićkom 1 
brezovičke 1 
brezovički 5 
brezovičkih 2 
brezovičkog 1 
brezovičkoga 3 
brezovičkom 2 
brezovytza 1 
brežuljcih 1 
brieg 1 
briega 4 
briga 3 
brige 6 
briglevića 2 
brigom 1 
brigu 1 
brijao 2 
brijući 1 
briljantno 1 
brine 1 
brinete 1 
brinuo 2 
brinuti 1 
brizne 1 
briznuo 1 
briše 2 
brišući 1 
brižljivo 1 
brižni 1 
brižno 1 
brk 4 
brkom 1 
brkovi 2 
brodeći 1 
brodili 1 
broj 2 
brojci 1 
brojenje 1 
broji 1 
brojim 1 
brojke 1 
broju 1 
brokata 1 
bronza 1 
brošira 1 
brze 1 
brzi 2 
brzim 1 
brzinom 2 
brzinu 1 
brzo 19 
brzojavku 2 
brzojavni 1 
brzu 1 
brčića 1 
bršljanom 1 
brže 1 
budan 1 
bude 36 
budem 3 
budemo 1 
budeš 1 
budi 4 
budimo 1 
budimu 1 
budio 1 
budu 5 
buduće 1 
budućega 1 
budućnost 2 
budućnosti 1 
bugari 2 
buji 1 
bujica 1 
bujicom 1 
bujna 2 
bujnim 1 
bujnimi 1 
bujnoće 1 
bujnošću 1 
bukava 1 
buke 1 
bunar 1 
bunara 2 
bunca 1 
bunda 1 
bunde 1 
bundu 1 
bunčić 1 
bunčićeva 1 
bunčićevoj 1 
bunčićevu 1 
bura 1 
buram 1 
bure 2 
burna 1 
burne 1 
burni 1 
burnih 3 
burnije 1 
burno 1 
burnoj 1 
buržoaske 1 
busije 1 
busole 1 
bučio 1 
bučno 1 
báttorych 1 
böses 1 
büchner 1 
büchnerove 1 
bürgerove 1 
bürgerovih 1 
c 3 
caetera 1 
cakleću 1 
caklili 1 
caluisse 1 
canal 1 
capitaine 1 
cara 8 
carbonari 1 
carinarska 1 
carissime 1 
carska 1 
carske 1 
carski 8 
carskom 2 
carsku 2 
carstva 1 
cas 1 
cassae 1 
castellum 1 
catonis 1 
causeriju 1 
ce 2 
censuru 1 
centi 1 
ceremonije 1 
ceste 2 
ceste169 1 
cesti 2 
cesto 1 
cestom 1 
cestu 1 
cetinskoga 1 
chambre 1 
chamissovih 1 
charles 1 
charmant 1 
chopinov 1 
chose 1 
christi 1 
ciela 2 
ciele 6 
cieli 2 
cielim 2 
cielo 20 
cieloga 1 
cieloj 4 
cielom 2 
cielome 1 
cielomu 3 
cielu 5 
cienami 1 
ciene 2 
cieni 1 
cienim 1 
cienio 1 
cieniti 1 
ciepi 1 
ciev 1 
cievmi 1 
cifrala 1 
cigara 2 
cigare 2 
cigaretu 1 
cigla 1 
cigle 1 
ciglom 2 
ciglu 1 
ciknu 1 
cilik 1 
cilj 1 
cilja 1 
ciljeva 1 
ciljeve 1 
ciljevi 1 
cintek 2 
cinteka 1 
cintekova 1 
cipelah 1 
citate 2 
citatom 1 
civilizacija 1 
ciča 1 
cjeliva 1 
cjelivao 1 
cjelova 1 
cjelovi 1 
cjelovu 1 
cjepanice 1 
clara 1 
coeur 1 
cologne 1 
comes 1 
comitatus 1 
comite 1 
comites 1 
comitissa 1 
commun 1 
comp 1 
comte 1 
connaissons 1 
consiliario 1 
consiliarius 2 
consiliariusova 1 
copaković 16 
copakovića 6 
copakoviće 1 
copakovićeva 1 
copakovićevu 2 
copakoviću 1 
coprnjica 1 
cornelius 1 
cornier 1 
coronam 1 
corpus 1 
crkva 1 
crkvah 1 
crkve 8 
crkvena 1 
crkvi 2 
crkvica 1 
crkvom 1 
crkvu 5 
crn 2 
crna 5 
crne 13 
crni 3 
crnica 1 
crnih 7 
crnila 1 
crnim 1 
crnimi 3 
crno 2 
crnoj 2 
crnom 1 
crnu 3 
crpali 1 
crpao 1 
crte 4 
crti 1 
crva 1 
crven 2 
crvena 2 
crvene 2 
crveni 1 
crvenilo 1 
crvenim 2 
crvenio 1 
crveno 4 
crvenom 1 
crvenosmedjimi 1 
crvljivo 1 
crvotočnih 1 
cum 2 
curia 1 
curice 1 
curila 1 
curile 1 
cvala 1 
cvancigami 1 
cvancika 1 
cvancikah 1 
cvatu 1 
cvietu 2 
cvieća 3 
cvieće 1 
cviećem 1 
cvili 2 
cvilio 1 
cviljenje 1 
cvjetove 2 
cvjetovi 1 
cvrčali 1 
czopakovich 1 
czopakovichi 1 
d 1 
da 1118 
dade 8 
dadem 2 
dadilje 1 
dadoše 1 
dadu 2 
dah 4 
dahne 1 
dahom 3 
daj 15 
daje 5 
dajte 9 
dajući 2 
dakako 33 
dakle 54 
dala 5 
daleka 4 
daleke 2 
daleki 2 
daleko 21 
dalekoj 4 
dalekom 1 
daleku 2 
dali 3 
dalje 41 
daljini 2 
daljinu 2 
daljnje 1 
daljnjem 1 
dalmacije 1 
dalmatinci 1 
dalo 6 
dam 1 
dama 5 
dame 2 
dami 1 
damo 2 
damâ 1 
dan 49 
dana 42 
danak 2 
danas 63 
danaske 1 
današnja 1 
današnje 5 
današnjemu 1 
današnji 3 
današnjih 2 
današnjim 1 
današnjoj 1 
današnjosti 1 
dandin 1 
dane 13 
dani 5 
danica 1 
daniela 1 
danka 1 
danom 1 
danu 4 
dao 22 
dapače 33 
dar 3 
darove 2 
das 1 
daska 2 
dati 9 
davajući 1 
davala 3 
davali 2 
davao 3 
davati 1 
davida 1 
davidove 1 
davidovih 2 
davna 1 
davne 3 
davni 3 
davnih 7 
davnina 1 
davno 14 
daće 1 
daša 2 
dašak 1 
daščare 1 
de 15 
debata 1 
debate 1 
debela 1 
debeli 4 
debelih 1 
debeo 1 
decembra 1 
decenija 1 
decenijih 1 
dei 6 
dekret 1 
delacroix 1 
delicije 1 
demeskinje 2 
demoissele 1 
demonskom 1 
demonstracije 1 
deo 3 
deputacija 2 
der 1 
des 1 
deset 10 
desi 1 
desilo 1 
desna 1 
desni 2 
desnici 1 
desno 2 
desnom 1 
devedesetih 1 
devetero 1 
devetnajst 1 
deveto 1 
devetom 1 
devize 1 
diablotin 1 
dici 1 
dickensa 1 
didića 1 
dielila 1 
dielilo 1 
dielio 1 
dieliti 1 
dielom 1 
dielova 1 
diete 7 
dieu 2 
digao 2 
digla 1 
digne 9 
dijak 1 
dijametralno 1 
dijački 1 
dikasterij 1 
dilecte 1 
diljem 9 
diljku 1 
dim 5 
dima 4 
dimenzije 3 
dimnjacih 1 
dimnjaka 1 
dimova 1 
dimu 1 
dinast 1 
diner 1 
dio 3 
diobe 1 
dioklecijana 1 
dionis 1 
dioničke 1 
diplomami 1 
dira 1 
dire 1 
direktor 1 
direktora 1 
direktorija 1 
dirnut 1 
disalo 1 
disharmoniju 1 
dit 1 
divan 6 
divančić 1 
divančićem 1 
divili 1 
divio 5 
diviti 2 
diviš 1 
divljaci 1 
divljao 1 
divljačine 1 
divljačtvom 1 
divlje 2 
divljem 1 
divlji 1 
divljih 2 
divljim 1 
divljoj 1 
divna 7 
divne 3 
divni 2 
divnih 2 
divnim 2 
divno 6 
divnoj 2 
divnom 2 
divnu 2 
divote 1 
dizala 1 
dizale 2 
dizali 1 
dizao 2 
dizati 2 
dičiti 1 
dišemo 1 
dištriktualne 1 
diže 1 
dižu 1 
dižući 2 
djaci 1 
djaka 1 
djake 1 
djakovao 1 
djavo 6 
djavola 1 
djeca 5 
djece 9 
djeci 3 
djecu 3 
djed 11 
djeda 7 
djedom 1 
djedova 5 
djedove 1 
djedovi 2 
djedovih 1 
djedovom 1 
djedu 1 
djela 3 
djelo 2 
djelomično 1 
djeo 1 
djetcom 1 
djetence 1 
djeteta 1 
djetetom 1 
djetetu 1 
djetinske 1 
djetinski 1 
djetinsko 1 
djetinskom 1 
djetinstva 1 
djetinstvu 2 
djevica 2 
djevojaka 8 
djevojačko 1 
djevojci 5 
djevojka 16 
djevojke 9 
djevojkom 1 
djevojku 8 
djevojče 1 
djevojčice 1 
djevojčinu 1 
dječaci 1 
dječak 1 
dječaka 2 
dječicu 1 
dječije 1 
dječijoj 1 
dječko 1 
dječurlija 1 
dlaka 1 
dlaku 2 
dlan 1 
dna 1 
dne 1 
dnevne 2 
dnevnik 1 
dnevničar 1 
do 85 
doba 29 
dobar 14 
dobara 4 
dobarce 1 
dobaviti 1 
dobavljanje 1 
dobe 5 
dobi 1 
dobih 1 
dobije 3 
dobijemo 1 
dobila 2 
dobili 5 
dobio 13 
dobit 1 
dobiti 3 
dobitnik 1 
dobivala 1 
dobivali 1 
dobivena 1 
dobivenom 1 
dobiše 2 
dobom 1 
dobra 16 
dobrano 3 
dobre 8 
dobri 12 
dobrim 1 
dobričina 1 
dobričini 1 
dobro 34 
dobrodošlica 2 
dobrodošlice 1 
dobrodošlicu 2 
dobrodušno 1 
dobroga 1 
dobrota 1 
dobroti 1 
dobrovoljnu 1 
dobrovoljom 1 
dobroćudan 1 
dobroćudne 1 
dobru 3 
dobu 1 
docnije 1 
dodje 31 
dodjem 4 
dodjemo 1 
dodješ 1 
dodji 4 
dodjite 1 
dodjoh 1 
dodjosmo 1 
dodjoste 2 
dodjoše 4 
dodju 2 
doduše 2 
dogadjaj 2 
dogadjaja 3 
doglasio 1 
dogodi 2 
dogodila 2 
dogodilo 4 
dogoditi 1 
dogorievala 1 
dogorjele 1 
dogotovio 1 
dogotovivši 1 
dogovarajući 1 
dogovarala 1 
dogovor 2 
dohodka 1 
dohvata 1 
doimahu 1 
doimlje 1 
doista 22 
dojahala 1 
dojakošnjoj 1 
dojam 1 
dojave 1 
dojavi 1 
dojavili 1 
dojku 1 
dojmila 1 
dojmio 2 
dojmom 2 
dojurilo 1 
dojurio 1 
dok 48 
dokazivati 1 
dokazom 1 
doklem 1 
dokoljenicah 1 
dokopasmo 1 
doktor 1 
doktora 3 
doktori 1 
doktorom 2 
dol 1 
dola 1 
dolazak 1 
dolazi 8 
dolazile 1 
dolazilo 1 
dolazim 1 
dolazio 3 
dolaziti 2 
dolaziš 1 
dolazka 4 
doleti 2 
doletjeli 1 
doletjelo 1 
dolje 10 
doljni 2 
doljnih 2 
doljnjega 1 
doljnjem 2 
doljnjim 1 
doljnju 1 
dolove 1 
dom 8 
doma 3 
domak 1 
domaku 1 
domalo 1 
domaća 4 
domaćega 2 
domaćem 2 
domaći 5 
domaćih 3 
domaćin 1 
domaćina 4 
domaćini 1 
domaćinom 2 
domaćoj 1 
domaćom 1 
domaću 2 
dometne 2 
dometnuti 1 
domibus 1 
domine 9 
domini 2 
dominio 1 
dominium 1 
domino 1 
dominum 1 
dominus 1 
domisli 2 
domišljatosti 1 
domnievala 1 
domogoše 2 
domom 2 
domova 1 
domovina 2 
domovine 7 
domovini 4 
domovinu 3 
domovom 1 
domu 5 
don 2 
donacije 2 
donaciju 1 
donacionalista 1 
donašale 1 
donde 1 
donesao 3 
donese 5 
donesi 2 
donesoše 1 
donesti 1 
donesu 1 
doniela 1 
donielo 1 
donieti 1 
donio 3 
donjekle 2 
donoseći 1 
donosi 2 
donosio 5 
dopirala 2 
dopirao 1 
dopirući 1 
dopisa 1 
dopro 1 
dopusti 2 
dopustila 1 
dopustio 1 
dopustite 3 
dopustiti 3 
dopuštala 1 
dopuštao 3 
dopuštate 1 
dopuštaše 1 
dopuštenje 1 
dorasli 1 
dorica 2 
doručak 1 
doručavao 1 
doručkovati 1 
dosadašnjemu 1 
dosadašnji 1 
dosadni 1 
dosadno 1 
dosele 4 
doselio 1 
doseljenici 1 
dosižu 1 
dosjeti 1 
dosjetio 1 
dosljedna 1 
dosljedno 1 
doslovce 1 
dospio 3 
dospjela 1 
dosta 30 
dostaje 1 
dostane 1 
dostao 1 
dostatna 1 
dostigao 1 
dostignuti 1 
dostići 1 
dostojanstvenik 3 
dostojanstvenika 1 
dostojanstvenim 1 
dostojanstveno 4 
dostojno 1 
dotaknuti 1 
dotaknuvši 1 
doticaja 1 
dotiče 1 
dotjerao 1 
dotle 9 
dotrči 1 
dotura 1 
dovede 2 
dovedi 1 
doveo 2 
dovesti 1 
dovoljno 1 
dovrh 1 
dovršena 1 
dovrši 5 
dovršila 1 
dovršio 2 
dovukla 1 
dozivlju 1 
doznala 1 
dozvoli 2 
dozvolite 1 
dozvoljena 1 
dozvoljuje 1 
dozvolu 1 
doći 16 
dočeka 2 
dočekaše 1 
dočepali 1 
dočepao 1 
došao 40 
došav 1 
došavši 1 
došla 9 
došle 3 
došli 7 
došljaci 1 
došljacima 1 
došljak 2 
došljaka 3 
došljake 1 
došljakom 1 
došljaku 1 
došlo 7 
doživio 1 
doživjeli 1 
dr 1 
drag 1 
draga 3 
drage 1 
dragi 8 
dragih 3 
dragim 1 
drago 9 
dragocjene 1 
dragocjenih 1 
dragomu 1 
dragu 1 
dračem 1 
draškovića 1 
draškoviću 2 
dražbe 1 
dražbi 2 
dražbu 1 
dražestna 1 
dražestne 1 
dražestnom 2 
dražili 1 
dražio 1 
drevne 4 
drevni 1 
drevnoj 1 
drhtali 1 
drhtalo 1 
drhtao 1 
drhtati 1 
drhtave 1 
drhtavim 2 
drhtavom 2 
drhćući 3 
druga 8 
drugaricu 1 
drugačija 1 
drugačije 4 
drugačiji 1 
drugda 4 
drugdje 1 
druge 15 
drugi 26 
drugih 6 
drugim 4 
drugiput 1 
drugo 14 
drugog 1 
drugoga 8 
drugoj 8 
drugojačiji 1 
drugom 4 
drugome 5 
drugomu 1 
drugovanju 1 
drugovi 1 
drugu 6 
drugčije 5 
druma 1 
drumu 1 
druže 1 
druži 1 
družica 1 
družice 1 
družicu 3 
družina 1 
družine 2 
družinska 1 
družinske 2 
družinu 2 
družtva 2 
družtven 1 
družtvo 25 
družtvu 7 
drva 2 
drvce 1 
drvcu 2 
drven 1 
drvena 5 
drveni 2 
drvenim 2 
drveno 1 
drvenoga 1 
drvenom 1 
drvenu 3 
drveća 5 
drveće 2 
drvlje 1 
drvo 2 
dršće 1 
dršću 2 
dršćući 1 
dršćućim 1 
držala 9 
držale 2 
držali 3 
držalo 2 
držane 1 
držanje 2 
držanju 1 
držao 9 
držati 2 
država 2 
državna 2 
državne 1 
državni 2 
državnih 1 
državnik 1 
državnoga 1 
državnoj 1 
držeći 4 
drži 5 
držim 1 
du 1 
duarum 1 
dubarijičina 1 
dubljina 1 
dubljine 1 
duboke 1 
duboki 3 
dubokih 1 
duboko 9 
dubova 1 
dubrava 1 
dueta 1 
dug 3 
duga 6 
duge 8 
dugi 9 
dugih 6 
dugim 7 
dugimi 2 
duginih 1 
dugo 33 
dugoga 2 
dugoj 2 
dugomu 1 
dugotrajna 1 
dugotrajne 1 
dugova 2 
dugovala 1 
dugovao 1 
dugovječnih 1 
dugozvuka 1 
dugu 3 
duh 7 
duha 3 
duhan 5 
duhana 5 
duhom 1 
duhova 1 
duhove 3 
duhovi 2 
duhovih 2 
duhovita 2 
duhovitih 1 
duhovitim 1 
duhovitosti 1 
duhu 4 
dulje 5 
duljega 1 
dulji 1 
duljio 1 
duljiti 1 
dumas 1 
dunav 1 
duvao 3 
dućana 1 
dućanu 1 
duša 12 
duše 10 
duševni 1 
duši 6 
dušica 1 
dušice 2 
dušila 1 
dušom 2 
dušu 6 
dužan 4 
dužd 1 
dužni 2 
dužnost 4 
dužnosti 2 
dva 25 
dvadeset 11 
dvadesetih 3 
dvadesetpet 1 
dvadesetu 1 
dvanaesta 2 
dvanaestoj 1 
dvanajst 3 
dvaputa 1 
dvie 15 
dviju 3 
dvjestogodišnje 1 
dvoboju 1 
dvoje 2 
dvojica 1 
dvojio 1 
dvokatna 1 
dvor 22 
dvora 9 
dvorac 1 
dvorane 4 
dvorani 1 
dvoranin 1 
dvoranku 1 
dvoranom 1 
dvoranu 5 
dvorbu 1 
dvorca 2 
dvore 2 
dvoriti 1 
dvorišta 3 
dvorište 5 
dvorištu 4 
dvorom 4 
dvorova 1 
dvorove 1 
dvorovi 1 
dvorovom 1 
dvorske 2 
dvorski 2 
dvorskih 1 
dvorskoga 4 
dvorskoj 1 
dvoru 6 
dvostruk 1 
dà 15 
džep 1 
džepove 1 
dȁ 22 
e 14 
ecce 2 
efialtom 1 
egžekucije 1 
eh 4 
ej 3 
ekipaža 1 
eklatantnom 1 
ekscelencija 1 
eksekucija 1 
ekspektoracija 1 
ekstirpatore 1 
ele 1 
elegancijom 1 
elegantna 5 
elegantne 2 
elegantni 6 
elegantno 3 
elegantnoga 1 
elegantnoj 1 
elegantnu 1 
elegatnih 1 
elegični 1 
električna 1 
elfe 1 
elizabeta 1 
elizabete 1 
elokucije 1 
elzevir 1 
emancipacija 1 
en 2 
enciklopedista 2 
enciklopediste 1 
encore 1 
energija 1 
energičnije 1 
energično 1 
enfant 2 
englezka 1 
englezki 1 
englezkih 1 
englezkom 1 
englezku 1 
eno 6 
ensis 1 
entre 1 
entuzijastično 1 
entuzijazmom 3 
entuzijazmu 1 
epigonka 1 
eques 1 
ercigonja 25 
ercigonje 2 
ercigonji 5 
ercigonjom 1 
ercigonju 4 
erdeljskim 1 
erdödy 1 
erdödyji 1 
es 3 
esse 1 
est 4 
et 16 
etait 2 
etc 2 
etični 1 
eto 34 
euer 1 
eugenom 1 
evo 12 
evropa 2 
evrope 1 
evropi 1 
evropske 1 
evropskoga 1 
evropskom 1 
excelsis 1 
executor 1 
exemplum 1 
extra 1 
f 1 
facit 1 
fajetoni 1 
falilo 4 
familija 2 
famoznoj 1 
fantastično 2 
fantazije 2 
fatalizmom 1 
fatis 2 
fausta 2 
felčer 1 
felčera 1 
felčerom 1 
ferenc 2 
feri 20 
ferica 1 
ferija 2 
ferijevu 1 
feriju 1 
ferman 1 
festo 1 
fiat 1 
figure 1 
filius 1 
filozofija 1 
filozofijom 1 
filozofiju 1 
filozofkinje 1 
filsa 1 
fin 3 
fina 2 
finaliter 3 
financa 1 
fine 8 
fini 3 
finim 1 
finoga 1 
finu 3 
fiškal 4 
fiškalki 1 
fiškalom 1 
fiškuši 2 
fleurs 1 
foi 1 
foliantâ 1 
fontes 1 
forinta 1 
forinti 7 
forma 1 
formacije 1 
formah 2 
formalne 1 
forme 1 
formi 1 
fortiter 1 
fortune 1 
fotelja 1 
fotelju 2 
fotografom 1 
fr 1 
frajla 1 
frak 1 
fraka 1 
frakova 2 
frakovi 2 
fraku 1 
francuz 2 
francuza 2 
francuzka 1 
francuzke 4 
francuzki 4 
francuzkoga 2 
francuzkoj 1 
francuzkom 2 
francuzku 1 
francuzu 1 
francuština 1 
frankopani 1 
français 1 
fratri 1 
fratrove 2 
frešl 1 
frfuljevac 1 
frfuljevcu 1 
friulskoj 1 
frizura 1 
frizurah 1 
frizuru 1 
frondersko 1 
fuit 1 
fučak 14 
fučka 2 
fučkovi 1 
fučku 1 
ga 236 
gabriel 1 
gackom 1 
gadan 1 
gadja 1 
gadjaju 1 
gadna 1 
gadno 1 
gaj 2 
gaja 2 
gajevih 1 
gajiću 1 
gajtana 1 
gajtani 1 
gaju 1 
gakanje 2 
galanterije 1 
galantna 1 
galantni 1 
galantniji 1 
galantno 1 
galerija 1 
galerijah 1 
galeriji 2 
galijom 1 
gane 1 
ganges 1 
ganula 1 
ganut 1 
ganuta 1 
garište 1 
garnitura 1 
garnituri 1 
garnituru 1 
gazdarica 4 
gazde 1 
gašenje 1 
gašpar 5 
gašpara 1 
gašpare 2 
gašparov 1 
gašparove 1 
gašparu 2 
gdje 53 
gdjegdje 1 
gdjegod 1 
gegačem 1 
gegači 1 
genealogija 1 
generacija 3 
generacije 2 
general 2 
generala 2 
generalatu 1 
generali 1 
generalâ 2 
georges 2 
georgius 1 
germansku 1 
geslo 1 
gibak 1 
gibala 1 
gibanica 2 
gibanicu 1 
gibanja 1 
gibanje 2 
gibka 1 
gibku 1 
ginuću 1 
gizda 1 
gizdava 2 
gizdavim 1 
gizdavo 3 
gizdom 1 
gjalski 2 
gjuka 32 
gjuke 3 
gjuki 1 
gjukica 2 
gjukice 2 
gjukicu 2 
gjukin 2 
gjukina 1 
gjukom 1 
gjurgjevca 1 
glad 1 
gladan 3 
gladio 1 
gladko 1 
gladkoće 1 
gladna 1 
gladne 1 
gladni 1 
glamoč 1 
glas 20 
glasa 6 
glasila 2 
glasili 1 
glasilo 1 
glasio 1 
glasić 1 
glasići 1 
glaska 1 
glasna 1 
glasne 1 
glasni 2 
glasnici 1 
glasnim 1 
glasno 16 
glasom 18 
glasonoša 1 
glasova 4 
glasove 2 
glasovi 4 
glasovir 1 
glasovira 1 
glasovite 2 
glasoviti 2 
glasovitoga 1 
glasu 4 
glava 7 
glavam 1 
glavami 1 
glave 11 
glavi 6 
glavne 1 
glavni 1 
glavnica 2 
glavno 6 
glavnoga 3 
glavnoj 1 
glavnom 1 
glavom 3 
glavu 12 
glazbala 1 
glazbenika 1 
gle 20 
gleda 8 
gledah 1 
gledahu 4 
gledaj 8 
gledajte 6 
gledajuć 1 
gledajući 7 
gledala 8 
gledale 5 
gledali 3 
gledalo 2 
gledam 2 
gledao 6 
gledaoca 1 
gledati 4 
gledaše 3 
glede 2 
glete 3 
gležanja 1 
gliežanja 1 
gljivami 1 
globusa 1 
gluha 1 
gluho 1 
gluhoći 1 
gluhu 1 
glupo 2 
glupost 1 
gnaden 1 
gniev 2 
gnieva 1 
gnievu 1 
gniezda 2 
gniezdo 3 
gniezdu 1 
god 3 
godina 47 
godine 18 
godini 2 
godinu 2 
godišnju 1 
godj 1 
godovnjak 2 
godovnjaku 1 
godovno 1 
gojila 1 
gola 4 
gole 2 
golema 1 
goleme 1 
golim 1 
golo 2 
golom 1 
golubanovac 2 
golubovi 1 
gomile 1 
gondole 1 
gondoljerâ 1 
goni 1 
gonići 1 
gorami 1 
gore 27 
goreći 2 
gori 2 
gorih 1 
gorjeti 1 
gorka 1 
gorko 6 
gorljivim 1 
gornjaka 1 
gornje 1 
gornji 4 
gornjih 4 
gornjim 1 
gornju 1 
gorom 2 
goropadan 1 
gorostasno 1 
gorskomu 1 
goru 1 
goruća 1 
gorući 1 
gorućih 1 
gorućom 1 
gosp 1 
gospa 1 
gospi 1 
gospo 4 
gospoda 17 
gospodar 4 
gospodara 1 
gospodarenja 2 
gospodari 1 
gospodarica 1 
gospodario 1 
gospodariti 2 
gospodarske 1 
gospodarski 1 
gospodarskih 1 
gospodarstvo 1 
gospodarstvom 1 
gospodaru 2 
gospode 7 
gospodi 4 
gospodin 30 
gospodina 9 
gospodine 11 
gospodinje 1 
gospodinom 2 
gospodinova 1 
gospodinove 1 
gospodinu 1 
gospodična 3 
gospodične 1 
gospodja 15 
gospodjam 2 
gospodjami 1 
gospodje 13 
gospodji 8 
gospodjice 1 
gospodjicom 1 
gospodjina 1 
gospodjine 1 
gospodjo 10 
gospodjom 1 
gospodju 1 
gospodo 4 
gospodom 4 
gospodske 1 
gospodski 4 
gospodskih 3 
gospodsko 1 
gospodskoga 1 
gospodskoj 1 
gospodsku 3 
gospodstvo 6 
gospodu 7 
gospom 1 
gospoštine 1 
gospoštinski 1 
gospoštinu 1 
gospu 1 
gost 2 
gosta 4 
goste 6 
gosti 9 
gostila 1 
gostoljubivo 2 
gostom 2 
gotičkih 1 
gotičku 1 
gotov 1 
gotova 1 
gotovine 1 
gotovo 55 
govor 3 
govora 1 
govoraše 1 
govore 1 
govori 6 
govorila 9 
govorile 2 
govorili 5 
govorilo 1 
govorimo 1 
govorio 17 
govorit 1 
govorite 5 
govoriti 8 
govoriš 3 
govornik 2 
govornika 1 
govorom 3 
govoru 2 
goût 1 
graberjem 1 
grabrova 1 
gracchovice 1 
graces 1 
grad 6 
grada 5 
gradačka 3 
gradim 1 
gradić 1 
gradića 1 
gradjanske 1 
gradjansku 1 
gradjanstvo 1 
gradnja 1 
gradnje 2 
gradnju 1 
gradom 1 
gradova 1 
gradove 4 
gradovi 2 
gradovih 1 
gradu 2 
graja 1 
graknuše 1 
graktanje 1 
graktom 1 
grana 2 
granah 2 
granami 1 
grand 1 
grande 1 
granicah 1 
granice 3 
granici 2 
granicu 1 
graničare 1 
graničari 1 
granja 5 
granje 2 
granjem 2 
granu 2 
grančica 2 
grančicami 1 
grančici 1 
grasser 1 
gratias 2 
gratulantibus 1 
gravira 1 
graška 2 
grb 1 
grbovi 2 
grdio 1 
grdne 1 
grdno 2 
grebljanović 1 
gredah 1 
grieh 2 
grieha 2 
griehe 2 
griehu 1 
grieši 2 
griešimo 2 
griešiš 1 
griešnim 1 
grimiznoj 1 
grizka 1 
grizki 1 
grizko 1 
grjehota 1 
grješnica 2 
grla 3 
grlica 1 
grm 1 
grmeljak 1 
grmlja 2 
grmovi 1 
grmovlje 1 
grob 1 
groba 1 
groblja 4 
grobljem 1 
groblju 5 
grobnice 1 
grobnici 1 
grobnicom 1 
grobove 1 
grobovi 3 
grobu 1 
grof 10 
grofa 7 
grofica 19 
grofice 7 
grofici 5 
groficom 1 
groficu 4 
grofinja 3 
grofinji 1 
grofom 1 
grofova 1 
grofovi 1 
grofovoj 1 
grofovska 1 
grofovski 1 
grofovskom 1 
grofovsku 1 
grofovstvo 1 
grofu 3 
grohotan 1 
gromade 2 
gromorno 1 
grozan 1 
grozili 1 
grozio 1 
groziti 1 
grozna 2 
groznici 1 
groznimi 1 
grozničavo 1 
grozničavom 1 
grozničavu 1 
grožnjom 1 
grude 1 
grudi 8 
grudice 1 
grudima 1 
grčeviti 3 
grčevito 1 
grčinu 1 
grčke 1 
grčki 2 
gubeći 3 
gubi 1 
gubicama 1 
gubila 2 
gubile 1 
gubilo 1 
gubio 1 
guditi 1 
gungula 1 
gurne 1 
gurnu 1 
gurnuli 1 
gursuz 1 
gursuze 1 
gusaka 3 
gusala 1 
guske 3 
gusku 1 
guslah 1 
guslanja 1 
guslač 2 
guslačica 1 
gusle 6 
gust 2 
gusta 2 
gustave 1 
guste 4 
gustela 1 
gusti 2 
gustih 1 
gustim 1 
gustimi 1 
gusto 2 
gustoće 1 
gutture 1 
gušće 1 
gvešće 1 
gèrbenjski 4 
gèrbenju 2 
götheova 1 
ha 10 
hajdinska 1 
haje 1 
halabuka 1 
haljetku 1 
haljine 1 
haljinu 1 
hambare 1 
hamburg 1 
hamburga 1 
hamleta 1 
haramija 4 
haramijom 1 
harold 1 
harolda 2 
hasne 1 
hasni 1 
hasnile 2 
hasnilo 1 
hatten 1 
haulika 1 
havanke 1 
havanku 1 
he 5 
heine 1 
heinrich 1 
hej 1 
helenom 1 
helenskomu 1 
herendićeve 1 
herkulskih 1 
hidrokalija 1 
hijacint 3 
hijacinte 1 
hiljada 4 
hiljadu 1 
hineći 1 
hintovi 1 
hipoteka 1 
hipotekarni 2 
hipoteke 1 
hipoteku 2 
hipoteza 1 
historije 1 
historiji 2 
historijski 1 
historijskih 1 
historijskim 1 
historijskom 2 
historiju 1 
hitac 1 
hitnjom 1 
hitrili 1 
hitro 8 
hlad 2 
hlada 1 
hladna 3 
hladne 1 
hladni 3 
hladno 1 
hladnoga 1 
hladnoj 1 
hladnu 2 
hlačah 2 
hlače 4 
hlepi 1 
hlepteći 1 
hlievnu 1 
hljebci 1 
ho 3 
hod 1 
hoda 2 
hodaju 1 
hodajući 1 
hodala 1 
hodali 2 
hodao 2 
hodati 1 
hodi 2 
hodnik 1 
hodnika 2 
hodnike 2 
hodniku 3 
hohot 1 
hohota 1 
homer 1 
homera 1 
homines 2 
hop 1 
hora 1 
horac 1 
horaca 2 
horreur 1 
horvati 1 
hotentoti 1 
hotice 2 
hoće 11 
hoćeš 7 
hoću 4 
hrabra 1 
hrabro 1 
hram 1 
hramova 1 
hrani 2 
hranili 1 
hranim 1 
hranio 1 
hraniti 1 
hranu 1 
hrapav 1 
hrapavi 1 
hrapavim 1 
hrast 1 
hraste 1 
hrastinski 2 
hrastova 1 
hrastovi 1 
hrastovih 2 
hrastovine 2 
hrbtu 2 
hrli 1 
hrlile 1 
hrlilo 1 
hrvat 3 
hrvate 4 
hrvati 7 
hrvatice 1 
hrvatom 1 
hrvatska 6 
hrvatske 10 
hrvatski 13 
hrvatskih 7 
hrvatsko 2 
hrvatskoga 4 
hrvatskoj 10 
hrvatskom 1 
hrvatskomu 2 
hrvatskougarskoga 1 
hrvatsku 10 
hrvatstva 1 
hrvatâ 1 
hržinić 1 
hržinićevom 1 
htijaše 2 
htijući 1 
htio 13 
htjede 8 
htjedne 1 
htjedoh 2 
htjedoše 3 
htjela 15 
htjeli 1 
hugo 1 
hugona 2 
hugonom 1 
hujio 1 
hum 4 
humano 1 
humillimus 1 
humova 2 
hungariae 1 
hungarici 1 
huškanje 1 
hvala 12 
hvale 4 
hvalila 4 
hvalim 1 
hvalio 3 
hvalisao 1 
hvaliti 5 
hvaljena 1 
hvalu 4 
hvatajući 1 
hvatala 1 
hvatale 1 
hvatanje 1 
hvatao 1 
hvojah 1 
i 1925 
ide 19 
ideal 2 
ideali 1 
idealizma 1 
idealu 1 
ideja 1 
idejali 1 
ideji 1 
idem 4 
idemo 1 
ideš 3 
idile 1 
idilu 1 
idu 4 
iglah 1 
igle 3 
igrala 1 
igrali 3 
igrao 4 
igrati 1 
igru 2 
ih 80 
ihr 1 
ii 2 
iii 2 
ijanski 1 
ikad 1 
ikada 4 
ikakih 1 
ikakva 1 
ikakve 1 
ikojih 1 
ikome 1 
il 62 
ili 46 
iliacos 1 
ilica 2 
ilicu 2 
ilirac 1 
iliraca 1 
ilirce 1 
ilirci 6 
ilirije 1 
iliriji 1 
ilirizma 1 
ilirske 2 
ilirski 1 
ilirskim 1 
ilirsko 1 
ille 1 
illis 1 
illo 2 
illustrissima 1 
illustrissime 20 
illustrissimus 15 
illyriae 1 
iluminat 1 
ilustrissime 1 
ilustrovanoj 1 
im 58 
ima 17 
imade 10 
imadem 2 
imademo 1 
imadete 1 
imadeš 1 
imadjaše 1 
imadu 1 
imaju 2 
imajući 1 
imala 20 
imale 1 
imali 19 
imam 4 
imanja 4 
imanje 4 
imao 31 
imat 2 
imate 1 
imati 9 
imbrićem 1 
ime 29 
imena 2 
imendan 1 
imendana 1 
imenicih 1 
imeniku 1 
imenovali 1 
imenovan 2 
imenu 4 
imenuje 1 
imetak 9 
imetka 4 
imetku 1 
imovinske 1 
imovinskih 1 
imovinu 1 
importun 1 
imućan 1 
imućni 1 
in 9 
inako 1 
inače 22 
inclyti 1 
indignacijom 1 
indijanci 1 
indijska 1 
indijski 1 
informator 1 
ini 1 
inicijali 1 
inim 1 
inja 1 
ino 2 
inoga 1 
inom 1 
inoš 2 
inoša 2 
inošu 2 
instalacije 1 
instinktivno 1 
intiman 1 
intra 2 
inštitucija 1 
inštrumenti 1 
inžinira 1 
inžiniru 1 
ipak 64 
ira 1 
ironijom 1 
ironički 1 
iskala 1 
iskona 1 
iskra 2 
iskrena 1 
iskreni 4 
iskrenim 1 
iskreno 1 
iskrom 1 
ista 4 
iste 6 
isti 14 
istim 1 
istina 27 
istinita 1 
istiniti 1 
istinito 2 
istinitost 1 
istinitosti 2 
istinu 18 
isto 25 
istoga 1 
istoj 3 
istom 31 
istome 1 
istomu 1 
itaj 1 
italiji 1 
italiju 1 
itd 2 
itko 1 
ivan 1 
ivana 2 
ivanj 2 
ivanča 1 
ivica 2 
iz 200 
iza 7 
izabere 1 
izabra 1 
izabrala 1 
izabrale 1 
izabrana 1 
izabrati 4 
izadje 3 
izadjemo 1 
izadjoh 1 
izaslana 1 
izaslanik 1 
izazivaju 1 
izazivao 1 
izazvali 1 
izaći 3 
izašalje 1 
izašao 2 
izašla 2 
izašle 1 
izbaci 1 
izbacio 1 
izbije 1 
izbila 1 
izbjeglo 1 
izbora 2 
izborom 2 
izbočena 1 
izbrbljala 1 
izbrijano 1 
izbrito 1 
izcrpla 1 
izdahnuti 1 
izdajstvom 1 
izdali 1 
izdanje 1 
izdanjih 1 
izdanju 1 
izdavalo 1 
izdisalo 1 
izdišuća 1 
izdišućim 1 
izdržala 1 
izgleda 9 
izgledaju 1 
izgledale 1 
izgledali 1 
izgledalo 3 
izgledao 1 
izgledati 1 
izgorjela 1 
izgorjele 1 
izgorjeti 1 
izgovore 1 
izgovorila 1 
izgovorio 1 
izgovoriv 1 
izgovorom 1 
izgreda 1 
izgubi 1 
izgubila 4 
izgubili 2 
izgubio 11 
izgubiti 3 
izgubiše 1 
izgubljen 1 
izgubljena 1 
izgubljeni 1 
izgulilo 1 
izhod 1 
izhodi 1 
izim 3 
iziskivala 1 
izišla 1 
izišli 1 
izjalovilo 2 
izjaloviti 1 
izjave 2 
izjavi 1 
izjavio 3 
izjaviti 1 
izjeda 1 
izjednače 1 
izjednačenih 1 
izkazanu 1 
izkazati 3 
izkazaše 1 
izkazuje 2 
izkititi 1 
izkićeni 2 
izkićenu 1 
izključivo 1 
izkopane 1 
izkopaše 1 
izkreše 1 
izkrivio 1 
izkukana 1 
izlane 1 
izlaz 1 
izlazio 1 
izlaziti 1 
izlazu 1 
izliemao 1 
izlizana 1 
izljevi 1 
izljubi 1 
izljubiv 1 
izmakli 1 
izmaklo 1 
izmaku 1 
izmamiti 1 
izmedju 5 
izmirilo 1 
izmislila 1 
izmislio 3 
izmjenice 1 
izmjeri 1 
izmoli 1 
izmrmlja 1 
izmučen 1 
izmučeni 1 
iznad 1 
iznemogao 3 
iznemogla 2 
iznemogle 1 
iznemogli 2 
iznenadila 2 
iznenadjen 1 
iznese 1 
iznieti 1 
iznimice 1 
iznimke 2 
iznimku 1 
iznos 2 
iznose 1 
iznosu 1 
iznova 3 
iznošenih 1 
iznošenoj 1 
iznošenu 1 
izobražen 1 
izobražena 1 
izopačio 1 
izpadoše 1 
izpala 1 
izpao 2 
izpekla 1 
izpečeni 1 
izpijam 1 
izpije 1 
izpio 2 
izpita 1 
izpitav 1 
izpiti 1 
izpitivati 2 
izplate 1 
izplatim 1 
izplatiti 1 
izplativ 1 
izplazili 1 
izpod 2 
izporediti 1 
izprane 1 
izpratila 1 
izprave 1 
izpravi 3 
izpraznili 1 
izpraznio 2 
izprazno 1 
izpred 1 
izpremiešane 1 
izprevijanimi 1 
izpripoviedam 1 
izpripovjedim 1 
izpričao 1 
izpričati 1 
izprosio 1 
izpunio 1 
izpunite 1 
izpunjaju 1 
izpunjao 1 
izraditi 1 
izravnao 1 
izravno 1 
izraz 4 
izraza 2 
izrazivao 2 
izražaj 1 
izražajem 1 
izrekao 1 
izreke 2 
izreku 1 
izreći 1 
izricali 1 
izricao 2 
izrodio 1 
izrukovasmo 1 
izsušen 1 
izsušeni 1 
izsušenu 1 
iztaknuo 2 
izticala 2 
izticalo 1 
iztiče 1 
iztičući 2 
iztjerao 1 
iztok 1 
iztoka 1 
iztoku 1 
iztrage 1 
iztragu 2 
iztrazi 1 
iztražnom 2 
iztrgne 1 
iztrošenim 1 
iztrošenoj 1 
iztrulih 1 
iztrunuli 1 
iztužila 1 
izudala 1 
izum 1 
izumrla 1 
izustiti 1 
izuzev 1 
izuzmeš 1 
izvadaka 1 
izvadi 1 
izvadjan 1 
izvadjanje 1 
izvan 4 
izvana 1 
izvanredan 1 
izvanredna 1 
izvanredne 2 
izvanredno 11 
izvedena 1 
izvezenih 1 
izvezenoj 1 
izviestili 1 
izviestiti 1 
izvini 1 
izvjesiti 1 
izvoditi 2 
izvol 2 
izvoli 3 
izvolite 3 
izvoljela 1 
izvoljeli 1 
izvrgnute 1 
izvrgnuti 1 
izvrstna 2 
izvrstnih 1 
izvrstno 1 
izvršeni 1 
izvrši 2 
izvršuje 1 
izvukao 1 
izvučem 1 
izčekiva 1 
izčekivanju 1 
izčekuje 2 
izčezavaju 1 
izčezavale 1 
izčezlo 1 
ići 10 
išao 6 
išla 2 
išli 2 
išlo 4 
j 1 
ja 247 
jablana 2 
jablani 1 
jabuka 1 
jabukami 1 
jabuke 1 
jad 1 
jada 2 
jadan 2 
jadikovala 1 
jadikovali 1 
jadikovao 2 
jadikovke 1 
jadni 1 
jadnice 1 
jadnik 1 
jadovna 1 
jadovno 1 
jaja 1 
jak 1 
jaki 1 
jakim 1 
jako 1 
jakobinskoga 1 
jakobom 1 
jakuševac 3 
jakuševcu 2 
jalov 2 
jamais 1 
jame 1 
jamstvo 1 
jamči 1 
jamčio 1 
janjeta 1 
janjičare 1 
janka 1 
jankica 2 
jankici 1 
jankicom 1 
janko 13 
jankova 1 
jankovići 1 
janku 3 
jantar 1 
januševo 3 
jao 6 
jarak 2 
jarka 3 
jarkom 1 
jarku 3 
jasan 1 
jasna 1 
jasne 1 
jasni 1 
jasnih 1 
jasnim 2 
jasno 5 
jasnoga 1 
jasnom 1 
jasnosmedje 1 
jasnosmedjoj 1 
jastučiću 1 
jata 2 
jauk 1 
jave 2 
javi 10 
javila 2 
javile 1 
javilo 1 
javim 1 
javio 2 
javiše 1 
javlja 2 
javljahu 1 
javljajući 1 
javljala 1 
javljali 1 
javljao 1 
javljati 3 
javna 1 
javnih 1 
javnimi 2 
javno 1 
javnoga 2 
javnu 1 
jače 10 
jači 1 
jačim 2 
jačmena 1 
jašilac 1 
je 1734 
jecajući 2 
jecanja 1 
jedan 44 
jedanaest 1 
jedanput 7 
jedared 12 
jede 2 
jedem 2 
jedina 4 
jedinca 1 
jedini 12 
jedinica 2 
jedino 20 
jedinoga 1 
jedinome 2 
jedinomu 1 
jedinstvene 1 
jedki 1 
jedna 14 
jednaka 1 
jednaki 1 
jednakim 1 
jednako 37 
jedne 13 
jednih 2 
jedno 5 
jednocievkami 1 
jednog 1 
jednoga 13 
jednoj 6 
jednokatnica 1 
jednokrilna 1 
jednolične 1 
jednolični 1 
jednom 33 
jednostavan 1 
jednostavni 1 
jednostavniji 1 
jednostavno 1 
jednostavnoj 1 
jednostavnost 1 
jednostavnu 1 
jednoć 7 
jednoč 18 
jednu 12 
jedoč 1 
jedra 1 
jedre 1 
jedriti 1 
jedu 1 
jedva 26 
jeke 1 
jekom 2 
jeku 2 
jela 4 
jelačića 2 
jele 2 
jeli 1 
jelo 2 
jelovinom 1 
jelu 2 
jelâ 1 
jenja 1 
jenjaju 1 
jenjala 2 
jenjali 1 
jer 75 
jeremijada 1 
jerusolimskih 1 
jesam 5 
jesen 3 
jeseni 1 
jesenka 1 
jesenska 1 
jesenske 1 
jesenski 1 
jesenskim 1 
jesensko 1 
jesi 6 
jesmo 2 
jest 27 
jesu 3 
jezdio 1 
jezgrovitim 1 
jezik 5 
jezika 1 
jezike 1 
jezikom 1 
jeziku 3 
ječi 1 
jež 1 
ježila 1 
jo 1 
jogunasto 1 
johannis 1 
joj 156 
joju 1 
jos 1 
josephus 4 
josephusom 1 
josip 2 
josipa 4 
josipovića 2 
jour 1 
jovijalan 1 
jozefinska 1 
jozefinsko 1 
još 229 
jošte 21 
ju 117 
juca 1 
jug 1 
jugu 3 
junaci 4 
junak 3 
junaka 2 
junaku 1 
junačan 1 
junačka 1 
junačko 1 
junačtva 1 
jur 10 
jurasor 1 
jurat 3 
jurata 2 
jurati 1 
juri 2 
jurica 2 
jurice 3 
jurio 1 
juris 4 
jurista 2 
juristi 1 
jusculum 1 
justika 10 
justiki 2 
justikina 1 
justikinoj 1 
justiku 3 
justitia 1 
jusufpaše 1 
jutara 1 
jutarnjega 1 
jutarnju 1 
jutra 6 
jutro 8 
jučer 6 
jučerašnja 1 
jučerašnje 1 
jučerašnjih 1 
južne 1 
južni 1 
južnoga 2 
k 136 
kabanici 1 
kabanicom 1 
kabinet 3 
kabla 2 
kad 165 
kada 17 
kadagodj 1 
kadifu 1 
kadno 1 
kaka 6 
kakav 13 
kake 4 
kaki 10 
kakih 7 
kakim 1 
kako 193 
kakoga 2 
kakoj 2 
kakov 2 
kakova 5 
kakove 3 
kakovih 4 
kakovo 1 
kakovu 4 
kaku 1 
kakva 5 
kakve 1 
kakvih 2 
kakvoj 1 
kalpak 1 
kalpakom 1 
kamarilom 2 
kamata 1 
kamate 1 
kamena 2 
kamenica 8 
kamenice 5 
kamenicu 6 
kamenicâ 1 
kamenih 1 
kamenički 1 
kamenja 1 
kamo 10 
kanal 1 
kanape 1 
kanarinaca 1 
kancelarije 1 
kancelariji 1 
kancelariju 2 
kanda 11 
kandidata 2 
kani 2 
kaniš 2 
kanižki 1 
kano 148 
kanonik 1 
kanuti 1 
kao 38 
kapa 1 
kapaju 1 
kapelan 1 
kapelani 1 
kapetana 2 
kapi 4 
kapica 1 
kapiji 1 
kapitalčić 1 
kapitulacijami 1 
kapišoni 1 
kapljica 2 
kapljicami 1 
kapljice 2 
kaput 6 
kaputa 4 
kapute 1 
kaputi 1 
kaputih 3 
kaputom 1 
kaputu 3 
karata 1 
karieru 1 
karijeru 1 
karleku 1 
karnostno 1 
karta 3 
kartanje 2 
kartao 2 
kartati 3 
karte 2 
karti 1 
kartom 1 
karton 1 
kasnar 2 
kasnara 1 
kasnaru 1 
kasnije 10 
kasnimi 1 
kasno 6 
kat 1 
kata 1 
katanskom 1 
katarina 1 
katolpe 1 
katonu 1 
katu 2 
kauciju 1 
kava 2 
kavaleristično 1 
kavalira 1 
kave 2 
kaveza 1 
kavu 4 
kazala 1 
kazali 2 
kazalištnih 1 
kazalištu 1 
kazalo 2 
kazao 8 
kazat 1 
kazati 18 
kazinu 1 
kazivahu 1 
kazivala 1 
kazivali 1 
kazivao 1 
kazne 1 
kaznom 1 
kaznu 2 
kaša 1 
kaštel 1 
kaže 8 
kažem 15 
kažemo 1 
kažete 1 
kaži 1 
kažnjivog 1 
kažu 2 
kebri 1 
kefe 1 
kegleviću 2 
kennt 1 
kesteni 1 
kestenja 1 
khm 8 
kicoši 1 
kidala 2 
kihao 1 
kihnuti 1 
kim 1 
kimajuć 1 
kimali 1 
kimao 1 
kime 1 
kip 1 
kiselo 1 
kisika 1 
kista 1 
kićeno 1 
kićenom 1 
kiša 5 
kiše 1 
kiši 2 
kišne 1 
kišnice 1 
kišobran 1 
kišom 1 
klada 1 
kladâ 2 
klanca 1 
klanjati 1 
klasici 1 
klasicizma 1 
klasifikaciji 1 
klasika 1 
klasično 1 
klasičnom 1 
klaudija 28 
klaudije 2 
klaudiji 4 
klaudijine 1 
klaudijinom 1 
klaudijinu 1 
klaudijom 3 
klaudiju 3 
klaudiko 3 
klaudo 1 
klekao 2 
kleona 2 
kleonom 1 
kletva 2 
kletvami 1 
kletvi 1 
klečala 1 
klečao 2 
klečati 1 
kleči 1 
klicali 2 
klicati 1 
kliet 1 
klieti 4 
klijala 1 
klikne 13 
kliknem 2 
kliknuti 1 
kliktati 1 
klimave 1 
klimavih 1 
klimavu 1 
klinac 1 
klinci 1 
klingt 2 
klipova 1 
klipsali 1 
kličem 1 
kljucali 1 
ključanicu 1 
ključara 1 
ključaricu 1 
kloroforma 1 
klupa 2 
klupah 2 
klupami 2 
klupko 1 
klupom 1 
klupu 2 
kmet 2 
kmeta 2 
kmete 1 
kmeti 2 
kmetova 1 
kmetovi 2 
kmetovom 1 
kmetska 1 
kmetske 2 
kmetskoga 1 
kneginja 1 
kneginjo 1 
knez 2 
kneza 2 
knezova 1 
kneže 1 
kneževića 1 
knjiga 3 
knjigami 1 
knjige 6 
knjigu 1 
knjigâ 3 
knjiŽica 1 
knjižar 1 
književnik 1 
književnosti 2 
knjižica 1 
ko 93 
kobilu 1 
kobne 1 
kocku 2 
kod 141 
kodeksih 1 
koga 13 
kohn 1 
koja 49 
koje 63 
kojega 13 
kojem 8 
kojemu 3 
koji 130 
kojih 25 
kojim 18 
kojima 1 
kojimi 4 
kojiput 4 
kojoj 16 
kojom 6 
koju 19 
koketljivo 1 
kokoši 2 
kola 7 
kolača 2 
kolače 1 
kolačića 1 
koledarskih 1 
koli 3 
kolievke 1 
kolih 1 
kolika 2 
kolike 2 
koliko 27 
kolikogod 1 
koljena 9 
koljenih 1 
koljenima 2 
koljeno 1 
kolobarić 1 
kolonel 1 
kolonela 1 
koloritih 1 
kolotečine 1 
kolovodju 1 
kom 4 
komad 6 
komada 1 
komade 2 
komadić 1 
komandanta 1 
kombinacije 1 
kome 4 
komedijantske 1 
komedije 2 
komedijom 1 
komesar 2 
komesari 1 
komesarom 2 
komeš 1 
komeša 1 
komešali 1 
komeške 1 
komišare 1 
komišija 1 
komora 5 
komore 3 
komorica 1 
komorice 1 
komplicirana 1 
kompot 1 
kompota 1 
kompozicija 3 
komu 7 
konac 11 
konačnoj 1 
konca 6 
koncert 2 
koncertista 1 
koncertovali 1 
koncertovati 1 
koncu 5 
kongregacija 1 
kongregaciji 1 
kongregaciju 1 
konja 10 
konjanička 1 
konjaničku 1 
konje 3 
konjem 2 
konji 1 
konjskih 1 
konservativci 1 
konstitucija 1 
konstituciju 1 
konverzaciju 1 
konzolom 1 
konštituciju 1 
kopati 2 
kopija 1 
kopije 1 
kopita 2 
kopno 1 
koprenu 2 
koprivami 1 
kor 1 
koracali 1 
koraci 2 
korak 1 
koraka 2 
korake 2 
korakom 3 
kore 1 
koricah 1 
korice 1 
korintski 1 
korist 1 
korita 1 
korito 1 
korjenici 1 
kornel 12 
kornela 2 
kornelije 1 
kornelovim 1 
kornnel 1 
korova 1 
korovom 1 
korzet 1 
korzeta 2 
kosa 13 
kosami 1 
kose 3 
kosi 3 
kosim 2 
kositbe 1 
kosovski 1 
kosovsko 2 
kosovskoga 1 
kosturi 1 
kosturih 1 
kosu 5 
kotara 1 
kotarski 2 
kotarskoga 1 
kotaru 1 
kotač 2 
kotačići 1 
kotzebueove 1 
kovi 2 
koze 1 
koči 1 
kočija 4 
kočijaš 2 
kočije 1 
kočiji 1 
kočijom 1 
kočiju 2 
kočile 2 
kočio 1 
koš 2 
košaru 1 
košta 2 
koštunasta 1 
košulje 3 
koža 1 
kože 1 
kožnatih 1 
kr 6 
kra 1 
kradomice 1 
kraj 32 
kraja 9 
krajcarak 1 
krajem 2 
kraju 7 
krakove 1 
kralj 11 
kralja 7 
kraljem 3 
kraljestva 1 
kraljeva 1 
kraljeve 1 
kraljevi 1 
kraljevina 4 
kraljevine 13 
kraljevini 2 
kraljevinska 2 
kraljevinu 2 
kraljevske 2 
kraljevski 4 
kraljevskih 1 
kraljevskoga 1 
kraljevskom 2 
kraljevsku 2 
kraljicam 1 
kraljice 2 
kranjac 4 
kranjci 2 
kranjski 2 
kranjskih 1 
krapini 2 
krasan 3 
krasna 10 
krasne 4 
krasni 4 
krasnicu 1 
krasnim 1 
krasno 7 
krasnoga 2 
krasnu 5 
krasota 1 
krasotah 1 
krasotom 1 
kratak 4 
kratite 2 
kratke 3 
kratki 2 
kratkih 1 
kratkim 2 
kratkimi 1 
kratko 11 
kratkom 1 
kratkoće 1 
kratku 2 
krava 1 
kravam 1 
kravarić 10 
kravarićev 1 
kravarićevu 1 
kravariću 1 
kravarskim 1 
krave 2 
kravicu 1 
kravu 1 
krbavskoj 1 
kremen 1 
krene 2 
krenulo 1 
krenuo 2 
krenusmo 1 
kretati 1 
kretnja 1 
kretnje 1 
kretnji 1 
kretnju 1 
krevet 3 
kreveta 3 
kreveti 1 
krevetom 3 
krevetu 1 
krezubih 1 
kreće 1 
kriehuberove 1 
kriepko 1 
kriepost 1 
kries 2 
kriese 1 
kriesi 1 
kriesile 3 
kriesili 1 
kriesilo 1 
krije 1 
krijem 1 
kriju 2 
krik 4 
kriku 1 
krila 1 
krili 1 
krilih 1 
krilu 1 
kriminalu 1 
krimske 1 
kristom 1 
kritikom 1 
kriv 1 
kriva 3 
krivac 1 
krivca 1 
krivce 1 
krivi 1 
krivio 1 
krivo 5 
krivome 1 
krišom 1 
krištofor 3 
križ 4 
križeva 2 
križevac 1 
križevačka 1 
križevačke 3 
križevačkoj 3 
križevi 1 
križić 1 
križu 1 
krletaka 1 
krmadi 1 
krmaka 1 
krmilara 1 
krnjila 1 
kroja 6 
krojač 1 
krojačkoj 1 
kroju 2 
krokodilu 1 
kronici 1 
kronikah 1 
kroniku 1 
krov 11 
krova 3 
krovom 6 
krovova 1 
krovove 1 
krovovi 4 
krovu 4 
kroz 21 
krpa 1 
krpah 1 
krpane 1 
krpe 2 
krpica 1 
krstu 1 
krt 1 
krug 2 
kruglji 1 
krugovi 1 
kruh 2 
kruha 1 
krune 1 
kruni 1 
krunom 1 
krunu 1 
krupan 1 
krupne 4 
krupnim 3 
krupnošću 1 
krupnu 1 
kruzih 1 
krušević 5 
kruševićevih 1 
kruševićevoj 1 
kruševićevu 1 
kruševiću 1 
kružio 1 
krv 3 
krvari 1 
krvave 1 
krvi 4 
krvlju 2 
krzmanja 1 
krzmao 1 
krčelića 1 
kršan 1 
kršćanin 1 
kršćanskih 1 
kršćanskoj 1 
kršćanstva 1 
kršćanstvo 1 
ksaver 1 
kubure 1 
kucajuć 1 
kucnuo 1 
kud 8 
kuda 2 
kudrava 1 
kuhala 1 
kuhana 1 
kuhanih 1 
kuharice 1 
kuharici 1 
kuharicu 1 
kuhač 1 
kuhinje 1 
kuhinji 2 
kuhinjom 1 
kuhinjski 1 
kuhinju 2 
kuje 1 
kukavica 1 
kukavni 2 
kukavštinom 1 
kukuruz 1 
kukuruzno 1 
kuli 1 
kultura 1 
kumpaniju 1 
kumu 2 
kuntek 9 
kunteka 1 
kunteku 3 
kup 1 
kupaca 1 
kupalištne 1 
kupalištni 1 
kupi 1 
kupili 1 
kupio 3 
kupiti 1 
kupovati 1 
kupuje 1 
kupus 1 
kupusa 1 
kurija 5 
kurijah 2 
kurije 11 
kuriji 2 
kurijom 1 
kuriju 3 
kut 9 
kutih 1 
kutić 2 
kutićem 1 
kutova 2 
kutove 1 
kutovi 2 
kutovih 1 
kutu 6 
kuća 9 
kućah 2 
kućanstvo 1 
kuće 39 
kućeraka 1 
kućerkam 1 
kući 34 
kućice 1 
kućište 1 
kućnu 1 
kuću 13 
kućâ 1 
kuševića 1 
kuštravo 1 
kvari 2 
kvitirao 4 
kvočka 1 
kô 1 
kćer 1 
kćeri 3 
kćerju 1 
kćerka 4 
kćerku 2 
l 21 
la 4 
lacica 40 
lacice 4 
lacici 4 
lacicin 2 
lacicu 3 
lacika 1 
lacičina 1 
lacko 2 
ladanjske 3 
ladanjski 1 
ladanjskom 2 
ladanju 1 
ladislavovo 1 
ladjice 1 
lagan 1 
lagano 2 
laglje 4 
lagodno 2 
laguna 1 
lagva 1 
lagvu 1 
laik 2 
lajala 1 
lajali 1 
lake 1 
laki 1 
lakim 2 
lako 8 
lakouman 1 
lakoumlje 1 
lakoumna 1 
lakoumne 1 
lakoumnost 1 
lakoumnosti 1 
lakrdijaš 2 
lakrdije 1 
laktovima 1 
lakše 1 
lampe 2 
lanac 2 
lanci 1 
lancknehta 1 
lani 1 
laskavih 1 
lastavica 1 
lastovni 1 
lati 1 
latinac 1 
latinske 2 
latinski 3 
latinskih 1 
latinskim 1 
latinskom 2 
latka 1 
latum 1 
lavež 1 
lavljimi 1 
lavoranju 1 
lazur 1 
lašnje 4 
laže 1 
le 2 
lebdeći 1 
lebdi 2 
lebdila 2 
lebdili 1 
lebdio 1 
lecne 1 
lecnula 1 
ledci 1 
ledeni 1 
ledina 1 
ledinu 1 
ledja 6 
ledjih 1 
ledjima 1 
legao 1 
legis 1 
legla 1 
leje 1 
leonore 2 
leonori 1 
leonoru 1 
lepirica 1 
lepoglavske 1 
lepršala 1 
lepšega 1 
leta 1 
letećega 1 
letećih 1 
leti 3 
letio 1 
letjela 2 
letom 1 
letovanićka 1 
letovanićki 1 
lešinu 2 
ležala 1 
ležalo 2 
ležao 4 
leži 3 
li 88 
liberalac 1 
liberalaca 1 
liberalan 1 
liberalci 1 
liberalcu 1 
liberalizam 2 
liberalizmu 1 
liberalka 1 
liberalna 1 
liberalni 2 
liberalnije 1 
liberalnijim 1 
lica 12 
lice 34 
licem 7 
licih 2 
licu 22 
lida 1 
lieb 1 
lieka 1 
lien 1 
liene 1 
lienčine 1 
lienčino 2 
liep 3 
liepa 16 
liepe 6 
liepi 1 
liepih 2 
liepim 1 
liepo 13 
liepom 2 
liepu 2 
lieta 1 
lieva 1 
lievala 2 
lievao 1 
lievi 2 
lievo 2 
liečio 1 
liečnik 2 
liečnika 2 
lihvar 1 
lik 1 
likera 1 
likere 1 
lilienfeld 1 
liljan 1 
limeni 1 
linija 1 
lionskim 1 
lipami 1 
lipom 1 
lisica 3 
lisice 1 
lisicu 1 
lisičje 1 
list 3 
listak 2 
listina 1 
listovi 1 
litanije 1 
literat 1 
literati 1 
literatura 1 
literaturu 1 
litografijami 1 
litografije 2 
litografiji 1 
litografijom 1 
livadah 1 
livade 3 
livadu 1 
livno 1 
livreji 1 
livreju 2 
lišće 4 
lišćem 1 
liže 2 
lje 1 
ljepota 4 
ljepotam 1 
ljepote 4 
ljepoti 3 
ljepotice 1 
ljepotu 5 
ljepušno 1 
ljepša 2 
ljepše 4 
ljepšega 1 
ljepši 1 
ljesa 1 
ljeskao 2 
ljeskove 1 
ljestve 1 
ljeta 4 
ljeti 1 
ljetna 2 
ljeto 2 
ljetos 1 
ljetu 5 
ljevicom 1 
lješnjaci 2 
lješnjake 1 
ljubakanje 1 
ljubav 29 
ljubavi 16 
ljubavne 1 
ljubavni 1 
ljubavnik 1 
ljube 3 
ljubezan 1 
ljubezna 1 
ljubezni 2 
ljubeznice 1 
ljubeznih 2 
ljubezno 5 
ljubeće 1 
ljubežljivom 1 
ljubežljivost 1 
ljubežljivosti 1 
ljubi 7 
ljubila 2 
ljubili 2 
ljubim 7 
ljubimac 1 
ljubimo 1 
ljubimče 1 
ljubio 9 
ljubite 4 
ljubiti 6 
ljubko 2 
ljubkom 2 
ljubku 1 
ljubljena 3 
ljubljeni 1 
ljubljenu 1 
ljubovnika 2 
ljude 12 
ljudem 7 
ljudeskara 1 
ljudi 56 
ljudmi 3 
ljudska 5 
ljudski 1 
ljudskih 2 
ljudsko 3 
ljudskoga 1 
ljudskoj 1 
ljudskom 1 
ljudskome 2 
ljudî 1 
ljulja 1 
ljuljanju 1 
ljut 2 
ljuti 2 
ljutila 2 
ljutili 1 
ljutim 1 
ljutine 1 
ljutio 5 
ljutite 1 
ljutito 3 
ljutitosti 1 
ljutost 1 
ljutosti 4 
lobor 1 
logore 1 
lojalnost 4 
lojalnosti 2 
lojanice 1 
lojem 1 
lojenice 1 
lokomotiva 1 
lomata 1 
lomi 1 
lomila 1 
lomio 2 
lomljahu 1 
lomna 1 
longum 1 
louis 2 
lov 16 
lova 1 
lovac 3 
lovački 2 
lovačkimi 1 
lovačkom 1 
lovačku 1 
lovca 1 
lovce 3 
lovcem 1 
lovci 4 
lovcu 2 
lovi 2 
lovio 1 
lovismo 1 
lovostaje 1 
lovskih 1 
lovu 3 
lozu 1 
loše 1 
lošije 1 
lud 1 
luda 2 
ludi 1 
ludilu 1 
ludim 1 
ludjaci 1 
ludo 4 
ludorija 3 
ludorije 1 
ludost 3 
ludosti 1 
ludovala 1 
ludošću 1 
ludu 1 
lug 4 
luga 2 
lugar 4 
lugara 1 
lugarevcu 2 
lugari 2 
lugarić 1 
lugu 1 
lui 1 
lujzike 1 
lujček 1 
luka 3 
lukanovića 1 
lukavo 1 
luknju 1 
lule 3 
lulom 1 
lulu 2 
luna 1 
lunić 1 
lupaju 1 
lupio 1 
luxen 15 
luxena 2 
luxenom 3 
luxenu 1 
luč 2 
luči 4 
lučili 1 
lučiti 1 
lužanski 3 
lužanskomu 1 
lužnici 1 
lxxxix 1 
lxxxvii 1 
m 3 
ma 21 
macht 1 
madame 3 
magjare 2 
magjari 1 
magjarom 1 
magjaroni 1 
magjarske 3 
magjarski 1 
magjarskih 1 
magjarskim 1 
magjarsko 1 
magjarskoj 1 
magjarskomu 1 
magjarsku 1 
magjarâ 1 
magla 1 
magle 5 
magli 1 
maglica 1 
magnatskoj 1 
magnetske 1 
magnifice 1 
magnificus 10 
magnificusom 1 
magnificusu 1 
mah 17 
mahala 1 
mahnuv 1 
mahom 1 
maintenon 1 
mais 1 
majci 2 
majestatis 1 
majka 11 
majke 3 
majko 1 
majku 1 
majmun 1 
majmuni 1 
majorom 1 
majstora 1 
majstori 1 
majstorski 1 
makar 17 
maknula 2 
mal 3 
mala 4 
male 5 
malen 1 
malene 1 
mali 7 
malih 2 
malim 1 
maljušnimi 1 
maljušnosti 1 
malko 10 
malne 3 
malo 51 
malodušno 1 
malogradske 1 
maloj 1 
malom 1 
malouvaženjem 1 
malu 2 
mamice 1 
mamo 3 
mana 1 
manipulacije 1 
manira 1 
manirami 1 
manières 1 
manja 1 
manje 4 
manjem 1 
manji 1 
manju 1 
manquait 1 
manteau 1 
mantija 1 
maramom 1 
marcial 1 
mari 2 
maria 1 
marija 3 
marije 2 
mariji 1 
marila 1 
mario 4 
marjeta 45 
marjete 3 
marjeti 5 
marjetin 1 
marjetine 1 
marjetinu 1 
marjeto 13 
marjetom 3 
marjetu 17 
marka 3 
markizici 1 
markizičinim 1 
markovu 1 
marljiv 1 
marljiva 2 
marljivo 1 
marna 1 
marofu 1 
marovska 1 
martaloza 2 
martoloza 1 
marušević 1 
marvu 1 
maréchale 1 
mase 1 
masivnim 1 
mason 1 
mastan 1 
masu 1 
mateja 1 
matera 1 
matere 3 
materi 2 
materinsko 1 
materinskomu 1 
mathaeus 1 
mati 1 
matice 1 
maticu 1 
matija 6 
matije 2 
matiji 1 
matiju 1 
mator 1 
mazurku 1 
mač 2 
mačem 2 
mačevi 1 
maču 1 
mašina 3 
mašući 1 
mašću 1 
me 90 
medjašni 1 
medje 1 
medji 1 
medju 42 
medjumurca 1 
medjumurju 1 
medjusobno 1 
medjutim 7 
medom 1 
mejdandžija 1 
mekan 1 
mekani 1 
mekome 1 
melankolija 1 
melankolijom 1 
melodija 7 
melodije 2 
memento 1 
mene 47 
meni 53 
merceriji 1 
meridijan 1 
mero 1 
mesa 4 
mesara 1 
mesaru 1 
meso 1 
mesom 1 
metafizično 1 
mete 1 
meti 1 
metne 2 
metnu 1 
metternichovim 1 
mezimče 1 
mećava 1 
mi 199 
micale 1 
mienja 1 
mienjaju 2 
mienjamo 1 
mienjao 1 
miešajući 1 
miešan 1 
miešana 1 
miešate 1 
miešati 1 
mig 1 
mila 1 
mile 2 
mili 1 
milih 1 
milijuna 2 
milijunar 1 
milim 3 
milinja 1 
milja 1 
miljušni 1 
mille 1 
milo 4 
miloga 1 
milomu 1 
miloshich 1 
milosrdja 1 
milost 5 
milosti 2 
milostiv 1 
milostiva 2 
milostivi 3 
milostivna 1 
milostivnu 1 
milostivom 1 
milovidna 1 
milošići 1 
milu 1 
mimogred 1 
mine 1 
ministarstva 1 
minom 1 
minula 1 
minule 1 
minuli 1 
minuta 1 
mir 13 
mira 5 
miran 5 
miraza 1 
mirio 2 
miris 5 
mirisale 1 
mirisi 1 
mirisne 1 
mirisom 6 
mirisu 1 
miriti 2 
mirna 2 
mirne 2 
mirnim 1 
mirno 11 
mirnom 1 
mirnomu 1 
mirodije 1 
miru 2 
misao 1 
mise 1 
miser 1 
miserere 1 
misle 3 
misleći 2 
misli 14 
mislih 1 
mislila 11 
mislile 1 
mislili 7 
mislilo 1 
mislim 3 
mislio 20 
mislite 5 
misliti 7 
misliš 5 
misliše 1 
mitologijske 1 
mičući 2 
miš 1 
mišem 1 
mišicama 1 
mišljahu 2 
mišu 1 
mjedenom 1 
mjedi 2 
mjenicah 1 
mjenice 3 
mjenicom 1 
mjere 3 
mjeri 1 
mjerio 1 
mjesec 3 
mjeseca 2 
mjeseci 1 
mjesečina 2 
mjesečine 3 
mjesta 5 
mjesto 34 
mjestu 13 
mlad 9 
mlada 13 
mlade 6 
mladenačke 1 
mladenačkih 1 
mladenačkim 1 
mladenačtva 1 
mladež 1 
mladi 21 
mladih 9 
mladim 2 
mladinu 1 
mladić 7 
mladića 3 
mladićev 1 
mladići 1 
mladja 2 
mladjahna 1 
mladje 4 
mladjega 1 
mladji 4 
mladjih 2 
mlado 1 
mladoga 3 
mladoj 1 
mladom 3 
mladost 1 
mladosti 8 
mladovanja 1 
mladu 7 
mlake 1 
mletačkih 1 
mletačko 1 
mletčanom 1 
mlečanke 1 
mlieka 1 
mlieko 1 
mliečna 2 
mliečne 1 
mlin 15 
mlina 5 
mlinar 5 
mlinara 1 
mlinareva 1 
mlinarevu 1 
mlinarica 1 
mlinom 1 
mlinu 6 
mljeti 1 
mnienje 1 
mnienju 1 
mnoga 1 
mnoge 9 
mnogi 5 
mnogih 4 
mnogimi 4 
mnogo 30 
mnogobrojnom 1 
mnogogodišnja 1 
mnogom 1 
mnogu 1 
mnom 22 
množine 2 
moda 1 
mode 3 
moderaterke 1 
moderna 1 
moderne 3 
moderni 4 
modernih 1 
moderno 1 
modernom 1 
modernu 1 
modi 3 
modni 2 
modnih 1 
modnoj 1 
modre 3 
modri 1 
modrim 1 
modrimi 1 
modro 2 
modroga 1 
modroj 1 
modrom 2 
modru 4 
modu 1 
moga 18 
mogahu 2 
mogao 48 
mogavši 2 
mogaše 10 
mogla 28 
mogle 3 
mogli 7 
moglo 5 
mogo 1 
mogoh 3 
mogosmo 4 
mogoše 1 
mogu 22 
moguća 2 
mogućan 1 
moguće 6 
mogućih 1 
mogućnika 4 
mogućniku 1 
mogućnosti 1 
moj 70 
moja 26 
moje 21 
mojega 1 
mojem 2 
mojemu 1 
moji 7 
mojih 1 
mojim 1 
mojoj 6 
moju 9 
mokar 1 
molbe 6 
molbenice 1 
molbenicu 2 
molbi 1 
molbom 2 
molbu 4 
mole 1 
molećega 1 
moleći 1 
moli 5 
molila 4 
molili 1 
molim 15 
molimo 1 
molio 1 
molitava 1 
moliti 5 
molitva 2 
molitvah 1 
molitve 2 
molitvi 1 
molitvu 1 
moll 1 
mom 1 
momak 6 
momaka 3 
momci 1 
mome 1 
momenat 1 
momka 2 
momku 1 
momu 3 
momčad 1 
momčadi 1 
momče 2 
momčića 1 
mon 5 
monarkije 1 
mondura 1 
monika 8 
monike 2 
moniki 3 
monikom 4 
moniku 8 
monopol 1 
monti 1 
mora 26 
morade 3 
moradoh 1 
moraju 2 
morala 15 
morale 1 
morali 6 
moraliste 1 
moralni 1 
moralo 5 
moram 9 
moramo 5 
morao 48 
morat 1 
morate 3 
moravče 6 
moravču 1 
moraš 3 
morem 1 
morizonske 1 
morosina 1 
moru 1 
mosesi 1 
motali 1 
motiv 1 
motrio 2 
mozak 2 
moć 1 
moći 7 
moćna 1 
moćne 1 
moćnih 2 
moćnim 1 
moćno 1 
moćnoga 1 
moću 2 
mošnju 1 
možda 17 
može 53 
možebiti 3 
možemo 2 
možete 3 
možeš 12 
mrak 1 
mraku 2 
mramor 2 
mramora 3 
mramornom 1 
mraz 1 
mrazu 1 
mračni 1 
mrežah 1 
mrgodila 1 
mrgodio 1 
mrka 1 
mrkoga 1 
mrmljao 1 
mrtav 4 
mrtva 1 
mrtvi 1 
mrtvo 3 
mrtvu 2 
mrzio 1 
mrzle 1 
mrštilo 1 
mržnje 1 
mržnjom 1 
mu 211 
mucanje 1 
mudre 1 
mudri 2 
mudrijana 1 
muha 1 
muke 2 
mukića 1 
muklu 1 
mukotrpnost 1 
muku 1 
mukâ 1 
mumije 1 
mundus 1 
municipalia 1 
municipalna 1 
munjevnom 1 
munula 1 
muros 1 
mussten 1 
mutamur 1 
mutantur 2 
muzeju 1 
muzici 1 
muzikant 1 
muzike 2 
muziku 1 
mučaljiva 1 
mučenice 1 
mučenički 1 
mučeničkom 1 
mučeničtvom 1 
mučenu 1 
muči 4 
mučila 3 
mučilo 1 
mučio 5 
mučite 1 
mučitelja 1 
mučiti 3 
mušice 1 
muž 2 
muža 7 
mužara 1 
mužeki 1 
muževa 1 
mužka 1 
mužke 2 
mužu 3 
mà 18 
märchen 1 
mȁ 9 
n 4 
na 664 
nabajale 1 
nabavi 1 
nabavio 2 
nabaviti 2 
nabavljati 1 
nabožan 1 
nabrekle 1 
nabreknuo 1 
nabuhlim 1 
nacifranci 1 
nacifranih 1 
nacilja 1 
nacrt 2 
nacrtam 1 
nad 33 
nada 1 
nadahnjujući 1 
nadaju 1 
nadajući 1 
nadalje 1 
nadam 3 
nadao 3 
nadario 1 
nadarit 1 
nadati 1 
nadbiskupa 1 
nade 3 
nadimale 1 
nadičanke 1 
nadjačati 1 
nadje 9 
nadjem 6 
nadjemo 4 
nadjoh 2 
nadjosmo 2 
nadjoše 1 
nadju 4 
nadnicu 1 
nadobudnih 1 
nadomjesti 2 
nadomješćuje 1 
nadoveže 1 
nadu 1 
naduhlim 1 
naduvajući 1 
naduvene 1 
naduveno 1 
nadvukao 1 
nadzora 1 
nagibao 1 
naginjali 1 
naglasi 1 
naglim 1 
naglo 6 
naglom 1 
nagnu 1 
nagon 1 
nagovarali 1 
nagovješćuje 1 
nahodi 1 
nahrupe 1 
nahrupili 1 
naidjem 1 
naime 20 
naišao 1 
naišli 2 
najabsolutističnije 1 
najavi 1 
najavio 1 
najbjednijim 1 
najbjesnijih 1 
najblaži 1 
najbliža 1 
najbliže 1 
najbližega 1 
najbližemu 2 
najbliži 1 
najbližim 1 
najbližoj 1 
najbolja 1 
najbolje 10 
najboljem 1 
najbolji 3 
najboljim 1 
najcrnja 1 
najdalje 1 
najdalji 1 
najdaljoj 1 
najdivnije 2 
najdulje 1 
najednom 2 
najednoč 1 
najelegantnijem 1 
najglavniji 1 
najholje 1 
najjače 1 
najjačih 1 
najjednostavniju 1 
najklasičniji 1 
najklasičnijim 1 
najkritičnije 1 
najkukavnija 1 
najljepše 1 
najljepšu 2 
najmanje 7 
najme 1 
najmilija 2 
najmilije 3 
najmiliji 1 
najmladje 1 
najmladji 1 
najmladjimi 1 
najmoćnijega 1 
najnovije 1 
najnovijih 1 
najnovijoj 1 
najodaljenijem 1 
najokorjelijega 1 
najpokorniji 1 
najponizniji 1 
najposlije 26 
najprije 18 
najprvo 12 
najradje 2 
najsigurnije 1 
najsiromašnije 1 
najslavnijih 1 
najsmije 1 
najsretniji 1 
najstalnije 1 
najstalniji 1 
najstarije 1 
najstarijega 1 
najstarijih 1 
najstariju 1 
najtamnija 1 
najtamniji 1 
najteže 2 
najtežih 1 
najtvrdjega 1 
najuža 1 
najužasniji 1 
najužega 1 
najveća 2 
najveći 2 
najvećim 2 
najvećoj 2 
najveću 1 
najviše 18 
najvišega 1 
najvjernijega 1 
najvjerniji 1 
najvjernijih 1 
najvoljela 2 
najzad 11 
najznamenitije 1 
najznamenitiji 1 
najznatnijimi 1 
najčešće 4 
najčistije 1 
najčistijega 1 
najčuvenijih 1 
najštovaniji 1 
najžešće 1 
nakane 1 
nakanila 1 
nakanio 2 
nakanom 1 
nakašljanjem 1 
nakita 1 
nakićene 1 
nakićeni 1 
nakićenih 1 
naklada 1 
naklapati 1 
naklon 3 
nakloni 1 
naklonim 1 
naklonivši 1 
naknadila 1 
nakon 9 
nakovići 1 
nalagao 1 
nalazi 6 
nalazila 1 
nalazilo 1 
nalazim 2 
nalaže 1 
naleglo 1 
nalete 1 
nalik 6 
nalikim 1 
naličile 1 
naličilo 1 
naličio 2 
nalična 1 
naloženo 1 
naloži 1 
naložila 1 
naložim 1 
nam 35 
nama 29 
nami 1 
namiri 1 
namirio 1 
namisli 1 
namjere 2 
namjesti 1 
namjestnik 1 
namješten 1 
namještena 3 
namješteni 1 
namrgodi 1 
namučio 1 
nanizalo 1 
naobražen 2 
naobražena 1 
naobraženih 1 
naokolo 3 
naopako 2 
napali 1 
napinjući 1 
napisana 1 
napisano 1 
napisao 3 
napisati 2 
napjeva 1 
napokon 52 
napola 2 
napolak 11 
napoleona 1 
napoleonova 1 
napoleonskom 2 
napolje 4 
napolju 4 
napomenuo 3 
naprama 1 
napredak 3 
napredka 1 
napredku 1 
napredna 2 
naprednimi 1 
naprednjak 4 
naprednjačkom 1 
napredno 1 
napreduje 2 
napregnemo 1 
napregnut 1 
naprema 4 
naprezanje 2 
napried 8 
naprosto 1 
naprotiv 6 
napudrana 1 
napudrane 1 
napuni 2 
napunio 1 
napunivši 1 
napunjen 1 
napustiše 1 
napuštali 1 
narav 1 
naravi 2 
naravno 5 
naraštaj 1 
narcis 1 
naredba 2 
naredbi 2 
naredjeno 1 
naricanja 1 
naricao 1 
naricati 1 
narisana 1 
narivaju 1 
narivala 1 
naričući 1 
narod 10 
naroda 2 
narodna 1 
narodne 2 
narodni 1 
narodnih 1 
narodnjaci 1 
narodnjak 1 
narodnjakà 1 
narodnji 1 
narodom 1 
narodu 2 
narratur 1 
narukvica 1 
naručaj 2 
naručaja 1 
naručaju 1 
naruči 1 
naručio 1 
nas 78 
nasad 1 
nasadjena 1 
naseliše 1 
naskoro 5 
nasladiti 1 
nasladjujući 1 
nasladom 2 
naslagah 1 
naslagale 1 
naslagan 1 
naslagana 1 
naslagane 1 
naslaganih 1 
nasliedila 1 
nasliedno 1 
naslikan 1 
naslikana 1 
naslikane 1 
naslikanih 1 
naslikano 1 
naslikao 2 
nasljedni 1 
nasljednik 1 
nasljedniku 1 
nasljedstvu 1 
nasljedujući 1 
nasloncih 1 
nasloni 1 
naslonjen 1 
naslonjeno 1 
naslov 2 
naslova 2 
naslovom 4 
naslovu 1 
naslućivali 1 
nasmagati 1 
nasmaže 1 
nasmieši 7 
nasmiešio 1 
nasmiešiv 1 
nasmijala 3 
nasmijao 1 
nasmije 2 
nasmješkivala 1 
nasred 2 
nasta 1 
nastade 1 
nastadoše 2 
nastala 3 
nastale 1 
nastali 1 
nastalo 1 
nastane 2 
nastani 1 
nastanila 1 
nastaniše 1 
nastanjuju 1 
nastao 1 
nastavi 6 
nastavim 1 
nastavimo 1 
nastaviti 1 
nastavljali 1 
nastavljao 1 
nastojala 1 
nastojanje 1 
nastojanju 1 
nastojao 2 
nastupi 1 
nasuprot 1 
natapljaju 1 
nategnutimi 1 
natepena 1 
nateže 1 
national 1 
natjecala 1 
natjecati 1 
natjerao 2 
natoče 2 
natrag 5 
natucali 1 
natucati 1 
naturalist 1 
naudilo 1 
nauke 1 
naumio 1 
naučen 2 
naučena 2 
naučila 1 
naučio 2 
naučit 1 
naučiti 1 
navabiti 1 
navada 2 
navadi 1 
navadjajuć 1 
navadu 1 
navala 1 
navale 4 
navali 2 
navalice 2 
navalila 2 
navalio 1 
navaliti 2 
navališe 1 
navalu 1 
naveo 1 
navrati 1 
navršila 1 
navući 2 
navučenim 1 
nazaduju 1 
nazdravi 5 
nazdravilo 1 
nazdravio 5 
nazdravljati 1 
nazdravljeno 2 
nazire 1 
naziv 1 
nazivahu 2 
nazivajuć 1 
nazivala 2 
nazivali 2 
nazivam 1 
nazivao 3 
nazivati 1 
nazivi 2 
nazivu 1 
naznačeni 1 
naznačio 1 
naznačiti 1 
nazora 2 
nazore 2 
nazori 3 
nazorom 4 
nazove 1 
nazovi 1 
nazočni 1 
nazočnom 1 
nazočnosti 1 
nazvao 4 
naći 5 
načela 4 
načelom 1 
način 3 
načinio 2 
načiniti 1 
načiniv 1 
načinom 4 
naš 21 
naša 7 
našao 6 
našavši 1 
naše 17 
našega 16 
našem 2 
našemu 3 
naši 12 
naših 14 
našim 1 
našla 3 
našli 4 
našlo 1 
našoj 4 
našu 2 
ne 459 
neba 5 
nebesa 1 
nebeske 2 
nebeski 4 
nebeskih 1 
nebeskim 1 
nebeskoga 1 
nebeskom 1 
nebesku 1 
nebesno 1 
nebi 2 
nebiste 1 
nebo 5 
neboga 1 
nebogi 1 
nebom 1 
nebosklonu 1 
nebrojene 1 
nebrojenimi 1 
nebrojeno 1 
nebu 5 
neda 2 
nedaleki 1 
nedaleko 4 
nedavno 5 
nedjelje 3 
nedjelju 1 
nedogledna 1 
nedogledno 1 
nedoglednom 1 
nedogotovljeno 1 
nedohitna 1 
nedohitno 1 
nedopuštenim 1 
nedostaje 1 
nedužan 1 
nedužne 2 
nedužno 2 
nedužnu 1 
nedvojbeno 1 
neg 1 
nego 80 
nehaj 1 
nehinjenim 1 
nehinjenoj 1 
nehotice 5 
neizkazanim 1 
neizkazano 4 
neizkaznoj 1 
neizorana 1 
neizrečeno 3 
neizrečenom 1 
neizrečenu 1 
nejake 1 
nejako 2 
nejasne 2 
nejasno 2 
nejasnom 1 
nek 2 
neka 40 
nekmoli 2 
nekojega 1 
nekretnine 1 
nekrečeni 1 
neliep 1 
neliepih 1 
nelojalnosti 1 
nema 38 
nemajte 1 
nemaju 4 
nemam 9 
nemamo 1 
nemarna 1 
nemarno 1 
nemate 1 
nemilo 1 
nemilosrdju 1 
nemir 3 
nemiran 2 
nemirni 1 
nemirnih 1 
nemirno 4 
nemoguća 1 
nemoguće 2 
nemoj 5 
nemojte 2 
nemoć 1 
nemoći 2 
nemoćna 4 
nemoćnicam 1 
nemoćnim 1 
nemož 1 
neobičan 1 
neobična 2 
neobične 1 
neobični 1 
neobično 5 
neobičnoga 1 
neobičnom 1 
neobičnomu 1 
neoborive 1 
neobuzdanu 1 
neodredjeno 1 
neopisana 2 
neopozivu 1 
neopredieljeno 1 
neopreznost 1 
neosvoji 1 
nepamćeno 1 
neplemenitih 1 
neplemiće 1 
nepogodi 1 
nepojmljiva 1 
nepojmljivom 1 
nepokvarenih 1 
nepomičan 1 
nepopravljiva 1 
neposrednim 1 
neposredno 1 
nepovjerenja 1 
nepoznati 1 
nepoznatoga 1 
nepravednije 1 
nepravednim 1 
nepravednost 1 
nepravilno 1 
nepregledna 1 
nepregledne 1 
nepreglednih 1 
nepregledno 1 
neprekidni 1 
neprekidno 5 
neprekidnom 1 
neprestan 1 
neprestance 3 
neprestano 3 
nepretjerivanim 1 
neprijatelj 3 
neprijatelja 2 
neprijatelju 1 
neprijateljâ 1 
neprijatnost 1 
neprilici 2 
neprilika 5 
neprilike 3 
nepriliku 1 
nepristrano 1 
nepritajeno 1 
neprolaznimi 1 
neprozirniji 1 
neprozirnom 1 
neprozirnu 1 
neravnim 1 
nerazboritost 1 
nerazgovjetne 1 
nerazsvietljenih 1 
nerazumievanjem 1 
nerazumljivo 2 
nerazumnim 1 
nerezana 1 
nesigurno 4 
nesigurnost 1 
nesna 1 
nespačne 1 
nesporazumka 1 
nesretan 2 
nesretna 1 
nesretni 2 
nesretnica 1 
nesretnice 1 
nesretnicom 1 
nesretnik 3 
nesretnika 4 
nesretnike 1 
nesretnikov 1 
nesretno 2 
nesretnoga 2 
nesretnu 2 
nesreća 8 
nesreće 2 
nesreći 1 
nesrećom 4 
nesreću 5 
nestade 1 
nestajao 1 
nestaje 1 
nestalo 10 
nestane 1 
nestati 1 
nestroya 1 
nestrpljiva 1 
nestrpljivo 4 
nestrpljivost 1 
nesudjene 1 
nesviest 3 
nesviesti 1 
netom 1 
neugodno 1 
neuredno 2 
nevaljalimi 1 
nevaljanče 1 
nevino 1 
nevinosti 1 
nevjernike 1 
nevjerovano 1 
nevješta 1 
nevolja 3 
nevoljam 1 
nevolje 2 
nevolji 2 
nevolju 2 
nevriedja 1 
nezaboravan 1 
nezadovoljno 2 
nezadovoljnu 1 
nezadovoljstvo 1 
nezaljubljena 1 
nezdravo 1 
nezgoda 2 
nezgodno 1 
nezgodnu 1 
nezgrapnim 1 
neznanje 1 
neznatan 1 
neznatna 1 
nećakinja 1 
nećakinje 1 
neće 5 
nečastivi 2 
nečuven 1 
nečuveno 1 
neženja 1 
neženje 1 
ni 107 
niekanje 1 
niemaca 1 
nier 1 
niešta 1 
nigdje 10 
nije 383 
nijedan 6 
nijednome 1 
nijekali 1 
nikad 10 
nikada 30 
nikake 3 
nikaki 3 
nikakim 1 
nikako 14 
nikakova 1 
nikakovih 1 
nikakva 1 
nikakve 1 
nikakvo 1 
nikale 1 
nikamo 2 
nikerla 1 
nikerlom 1 
nikoga 9 
nikom 1 
nikome 4 
nikomu 1 
nikud 1 
nikuda 3 
nil 1 
nimalo 3 
nimrod 2 
ninskoj 1 
nirányi 1 
nisam 67 
nisi 10 
nismo 16 
niste 4 
nisu 51 
nit 5 
niti 50 
nitih 2 
nitko 15 
niz 3 
niza 1 
nizahu 1 
nizak 1 
nizka 7 
nizke 1 
nizki 3 
nizkim 2 
nizko 2 
nizom 1 
nizozemci 1 
ničesa 2 
ničiji 1 
ničim 1 
niše 1 
ništa 57 
niže 3 
nižega 2 
nj 15 
nje 25 
njega 53 
njegda 9 
njegdanje 1 
njegdašnja 1 
njegdašnje 2 
njegdašnjega 1 
njegdašnjemu 1 
njegdašnji 7 
njegdašnjih 1 
njegdašnjim 1 
njegdje 9 
njegov 16 
njegova 29 
njegove 15 
njegovi 7 
njegovih 10 
njegovim 1 
njegovo 14 
njegovoj 5 
njegovom 1 
njegovu 17 
njeka 7 
njekad 2 
njekada 6 
njekadašnjega 1 
njekaka 6 
njekakav 4 
njekake 8 
njekaki 9 
njekakim 1 
njekako 16 
njekakoj 1 
njekakovom 1 
njekaku 2 
njekakva 1 
njekakvim 1 
njekale 1 
njeke 1 
njeki 13 
njekim 9 
njeko 4 
njekoga 9 
njekoj 2 
njekoja 1 
njekoje 3 
njekoji 1 
njekoliko 35 
njekolikoputa 1 
njekom 6 
njekoč 27 
njeku 1 
njekud 1 
njem 10 
njemački 4 
njemačkim 1 
njemačkom 1 
njemu 26 
njen 1 
njena 3 
njene 6 
njeni 3 
njenih 4 
njenim 2 
njeno 2 
njenoj 3 
njenom 1 
njenu 4 
njetko 6 
njezin 9 
njezina 5 
njezine 3 
njezini 1 
njezinih 3 
njezinimi 1 
njezino 4 
njezinoga 1 
njezinu 3 
nječemu 2 
nječim 1 
nješta 2 
nješto 79 
nježilo 2 
nježnim 2 
nježno 7 
nježnost 1 
nježnosti 2 
nježnu 1 
njih 22 
njihala 1 
njihale 1 
njihov 5 
njihova 7 
njihove 8 
njihovi 1 
njihovih 7 
njihovim 1 
njihovo 7 
njihovu 1 
njim 26 
njima 15 
njime 2 
njive 2 
njoj 36 
njom 13 
njome 2 
nju 20 
njuh 1 
no 24 
nobilitaris 1 
nogama 1 
noge 3 
nogom 1 
nogu 3 
non 1 
norca 1 
nordberg 1 
nos 13 
nosa 1 
noseći 1 
nosi 6 
nosile 1 
nosili 2 
nosim 2 
nosio 5 
nositi 1 
nosić 1 
nosnicah 1 
nosnice 2 
nosom 3 
nostri 1 
nostrum 1 
nosu 3 
nous 3 
nova 2 
novac 5 
novaca 8 
novajlije 1 
novaka 1 
novake 2 
novaković 1 
novce 9 
novcem 2 
novci 1 
novcima 1 
novcu 1 
nove 6 
novele 1 
novi 15 
novih 5 
novim 1 
novina 2 
novinah 1 
novine 3 
novinom 1 
novo 11 
novoga 3 
novoimenovani 1 
novoj 1 
novom 2 
novomu 2 
novotarija 1 
novovjeka 1 
novovjekih 1 
novu 1 
novčane 1 
novčić 2 
novčića 3 
noć 14 
noćas 1 
noći 15 
noćili 1 
noćiti 1 
noćišta 1 
noćnih 1 
noćnim 1 
noću 1 
nošnji 1 
nož 4 
noževa 1 
nožicama 1 
nu 147 
nuder 1 
nuditi 1 
nukalo 1 
nutarnje 1 
nutarnjih 1 
nutrašnjost 1 
nutrašnjosti 1 
nuzgrednimi 1 
nužda 1 
nužde 2 
nuždno 3 
nà 2 
nȁ 1 
o 120 
oba 2 
obara 1 
obasjanoj 1 
obaviestio 1 
obavila 1 
obavim 1 
obavio 1 
obavljen 1 
obavljeni 1 
obavljenih 1 
obazirao 1 
obazire 1 
obazre 2 
obazreo 1 
obazreti 1 
obazrev 1 
obdržao 1 
obdržati 1 
obdržavanjem 1 
obezčašćena 1 
obeća 1 
obećali 1 
obećane 1 
obećanje 1 
obećao 2 
obećati 2 
obiediše 1 
obiestan 1 
obiesti 3 
obiestnih 2 
obiestnim 1 
obiju 2 
obiknula 1 
obilja 1 
obitelj 5 
obitelji 16 
obiteljih 1 
obiteljske 1 
obiteljski 2 
obiteljskimi 1 
obiteljskoj 1 
običaj 3 
običaja 2 
običaje 2 
običaji 1 
običajnim 1 
običajnimi 1 
običaju 8 
običan 2 
običavala 1 
obična 3 
obični 1 
obično 4 
običnoga 1 
obje 3 
objed 2 
objeda 4 
objedom 1 
objedu 1 
objeduju 1 
objektivnoga 1 
objem 1 
objema 4 
objeručke 1 
objesio 1 
obješene 1 
obkope 1 
oblaci 6 
obladala 1 
oblak 2 
oblaka 3 
oblake 1 
oblasti 1 
oblačci 1 
oblačka 1 
oblačke 1 
oblačnih 1 
oblietala 1 
obligaciju 1 
oblige 1 
oblije 1 
oblik 2 
oblika 1 
oblike 1 
obliku 1 
oblila 1 
oblile 1 
obliveno 1 
oblizavao 1 
obližnje 1 
obližnjega 1 
obližnjem 1 
obloge 1 
obložena 1 
obloženo 1 
obnemogao 1 
obogaćuje 1 
oboje 3 
obojica 1 
obojice 1 
obojici 1 
oboli 1 
obolio 1 
oboljela 1 
oboriše 1 
oboružanih 1 
obožavam 1 
obožavao 1 
obradjivanje 1 
obranbenih 2 
obranila 1 
obranismo 1 
obranu 2 
obrati 3 
obrativ 1 
obraz 6 
obraza 1 
obrazih 1 
obrazom 1 
obrazu 2 
obredi 1 
obrenovića 1 
obrete 1 
obrgšpan 1 
obrijano 1 
obrišu 1 
obrne 1 
obronkom 1 
obronku 1 
obtočenih 1 
obuhvaća 1 
obukao 1 
obustavi 1 
obuven 1 
obuzme 1 
obveznice 1 
obzira 1 
obzirna 1 
obzirne 1 
obzirni 1 
obzirno 1 
obzirom 1 
obzorju 1 
obće 7 
obćenje 1 
obći 1 
obćili 1 
obćinske 1 
obćinski 1 
obćinskoga 1 
občara 2 
občaran 3 
občarao 1 
obšiveno 1 
obšivenoj 1 
ocjel 2 
ocjela 1 
ocjelno 1 
od 354 
oda 1 
odabrala 1 
odabrao 1 
odabrasmo 1 
odade 1 
odaja 3 
odajah 1 
odaje 1 
odakle 7 
odala 1 
odanle 2 
odanost 1 
odao 1 
odapne 1 
odapnem 1 
odatle 3 
odavale 2 
odavalo 1 
odavao 1 
odavle 7 
odavna 3 
odavno 2 
odazove 2 
odazvati 2 
odbijajući 1 
odbijalo 1 
odbijao 1 
odbijate 2 
odbije 2 
odbila 3 
odbio 2 
ode 12 
odem 1 
oderan 1 
odgadjao 1 
odgajala 1 
odgojena 1 
odgojila 1 
odgojitelj 1 
odgojiti 1 
odgonetnuti 1 
odgovara 2 
odgovarao 1 
odgovor 1 
odgovora 4 
odgovori 3 
odgovorio 2 
odgovoriti 2 
odhitila 1 
odieliti 1 
odieljen 1 
odieljene 1 
odieljeno 1 
odielo 3 
odielu 2 
odigrala 1 
odio 1 
odisahu 1 
odisaj 1 
odisala 2 
odisale 1 
odisalo 3 
odisao 1 
odiše 1 
odjek 1 
odjekivali 2 
odjeven 4 
odjevena 4 
odjeća 2 
odjećah 1 
odjeće 2 
odjeći 3 
odjeću 3 
odjuri 2 
odkad 2 
odkada 5 
odkako 1 
odkale 2 
odklanjate 1 
odkle 2 
odklonjena 1 
odkolonja 1 
odkopčio 1 
odkrijem 1 
odkrilo 1 
odkrio 1 
odkriti 3 
odkrića 1 
odkud 1 
odkuda 3 
odlahnulo 3 
odlazi 1 
odlazka 2 
odlikovanjem 1 
odlikovao 1 
odličan 1 
odlična 1 
odlične 2 
odlični 1 
odličnih 2 
odličnije 1 
odlično 4 
odličnoj 1 
odložene 1 
odložimo 1 
odluke 1 
odluku 1 
odlučeno 1 
odluči 7 
odlučili 1 
odlučim 1 
odlučio 3 
odlučni 1 
odlučnimi 1 
odlučno 1 
odmah 54 
odmjerenim 1 
odmjeri 1 
odmjeriti 1 
odmora 1 
odmori 1 
odmoriti 1 
odnese 1 
odnesi 1 
odnesti 1 
odnjekale 1 
odnošaj 1 
odobravajući 1 
odobravao 1 
odobrila 1 
odojak 1 
odoljela 1 
odoljeti 3 
odorah 2 
odori 1 
odosmo 4 
odoše 3 
odpala 1 
odpora 1 
odporni 1 
odpočinusmo 1 
odpočne 1 
odpravi 1 
odpustio 2 
odputovala 1 
odrasla 1 
odrasle 1 
odraslih 1 
odrazuje 1 
odredbe 1 
odredi 3 
odredila 2 
odredilo 1 
odredio 2 
odrediti 1 
odredjen 1 
odredjenih 1 
odredjenu 1 
odriešena 1 
odrieši 1 
odriešiti 1 
odrine 1 
odrinulo 1 
odrješitim 1 
odrješito 1 
odru 1 
održavanjem 1 
odsele 1 
odsiecajući 1 
odsjeci 1 
odsjek 1 
odsječe 1 
odsječenu 1 
odskoči 1 
odskočio 1 
odstupi 1 
odstupio 1 
odsudili 1 
odsuća 1 
odtada 4 
odtale 1 
odtjerali 1 
odtjeraše 1 
odturio 1 
odu 1 
oduljim 1 
odustati 1 
odušak 1 
odvede 4 
odvedem 1 
odveli 1 
odveo 1 
odvezi 1 
odviše 1 
odvjetnici 1 
odvjetnik 5 
odvjetnika 3 
odvjetnikom 1 
odvjetniku 3 
odvrati 15 
odvratila 1 
odvratim 1 
odvratiti 1 
odvraćao 1 
odvrne 3 
odvrnem 1 
odvrnuvši 1 
odvukla 1 
odšulja 1 
officii 1 
oficir 5 
oficira 2 
oficiri 2 
oficirom 1 
oganj 1 
oglasi 3 
ogleda 1 
ogledajte 1 
ogledaš 1 
ogluši 1 
oglušio 1 
ognja 1 
ognjeni 1 
ognjišta 1 
ogorčeni 1 
ogovarale 1 
ogovarali 1 
ogovora 1 
ogradjeno 1 
ogriešio 1 
ogrijala 1 
ogrli 1 
ogrljaj 2 
ogrljaja 1 
ogrljaju 2 
ogrnula 1 
ogroman 3 
ogromna 8 
ogromne 4 
ogromni 1 
ogromnih 1 
ogromnimi 2 
ogromno 1 
ogromnoj 1 
ogromnošću 1 
ogromnu 3 
ogrtače 1 
oh 17 
oho 4 
ohol 1 
ohola 1 
oholim 1 
oj 5 
oka 2 
okamanjena 1 
okamenjeni 1 
okitio 1 
okićena 2 
okićeni 1 
okladu 1 
oklievanja 2 
oklievao 1 
oklop 1 
oklopa 1 
oklopila 1 
oklopilo 1 
oklopu 1 
okna 3 
okno 3 
oknu 1 
oko 49 
okolica 2 
okolice 1 
okolici 1 
okolinu 1 
okoliš 1 
okolnosti 1 
okolo 1 
okom 2 
okovane 1 
okrajci 1 
okrene 7 
okrenem 2 
okrenuli 1 
okrenut 1 
okrenuta 1 
okrepe 1 
okrepu 1 
okretom 1 
okriepim 1 
okrom 1 
okrug 3 
okrugao 1 
okrugla 1 
okrugle 1 
okrugli 1 
okruglih 1 
okruglo 1 
oku 3 
okupacije 1 
okupi 1 
okupu 3 
okviru 3 
olakotim 1 
olakšan 1 
oličena 1 
oltara 2 
oltarom 1 
om 2 
omaglica 1 
omamila 1 
omamljivale 1 
omamljivao 1 
omamljivaše 1 
omamljuje 1 
omamljuju 1 
omašan 2 
omašna 2 
omašno 1 
omen 1 
omiljele 1 
omjeri 1 
omnibus 1 
omorika 1 
on 143 
ona 104 
onaj 29 
onakav 5 
onake 1 
onaki 1 
onakih 1 
onako 18 
onakova 1 
onamo 16 
onda 77 
ondje 29 
one 28 
oni 17 
onih 8 
onim 6 
onimi 1 
ono 37 
onoga 7 
onoj 1 
onom 2 
onomadne 1 
onome 1 
onu 5 
opasali 1 
opasan 1 
opasana 2 
opatice 1 
opazci 1 
opazi 2 
opazila 2 
opazili 1 
opazim 1 
opazio 6 
opaziv 2 
opazivši 1 
opazka 1 
opaža 1 
opažala 3 
opažalo 1 
opažao 1 
opeka 1 
opet 84 
opielo 1 
opio 1 
opirao 1 
opisivao 1 
opisujem 1 
opišem 1 
opletena 1 
opojena 2 
opojni 1 
oponašanje 1 
oponašati 1 
oporavi 1 
opori 1 
oporuci 1 
oporuke 1 
oporuku 1 
oporì 1 
opravdano 1 
opravdanost 1 
opravdanu 1 
opravila 1 
opraviti 1 
opreci 1 
opredieljen 1 
opredieljeni 1 
opredieljenu 1 
opreke 1 
opremiti 1 
opremljen 1 
oprezni 1 
oprost 2 
oprosti 7 
oprostio 1 
oprostite 4 
oprostiti 4 
opustjelih 1 
orahe 1 
oranice 1 
orao 1 
orasi 1 
ordine 1 
organičke 1 
organičku 1 
orgulja 2 
originala 1 
originalna 1 
originalu 2 
orijašem 1 
orijašku 1 
orila 3 
orlovi 1 
orlovim 1 
orlu 1 
ormar 2 
ormara 2 
ormarih 1 
ormariću 1 
ormaru 1 
ormužu 1 
orošene 1 
ortografijskih 1 
oružani 1 
oružja 1 
oružje 2 
osam 12 
osamdeset 1 
osamljenost 1 
osamnaestog 2 
osamnajst 3 
osamnajsti 1 
osamnajstoga 2 
osamstogodišnjoj 1 
osebujnost 1 
osedla 1 
osedlana 1 
osigura 1 
osim 14 
osiromašismo 1 
osjeti 1 
osjetim 1 
osjetio 2 
osjetiše 1 
osjeća 3 
osjećaja 2 
osjećaje 4 
osjećaji 1 
osjećajući 2 
osjećali 1 
osjećanja 1 
osjećati 1 
oslobodjenja 1 
oslonjena 1 
osmjelih 1 
osmo 1 
osnovami 1 
osnove 1 
osnovi 1 
osnovu 1 
osobe 4 
osobi 1 
osobine 1 
osobit 2 
osobita 2 
osobito 27 
osobitu 1 
osobni 1 
osobnosti 1 
osorno 1 
osramoćen 1 
ostade 2 
ostadoše 1 
ostaje 3 
ostala 7 
ostale 4 
ostali 8 
ostalih 3 
ostalo 7 
ostalom 2 
ostanci 2 
ostane 3 
ostanem 2 
ostanite 1 
ostanke 2 
ostao 18 
ostario 1 
ostarismo 1 
ostarjeli 1 
ostasmo 2 
ostatak 2 
ostataka 1 
ostatci 1 
ostati 6 
ostatke 1 
ostavi 5 
ostavila 1 
ostavili 2 
ostavim 1 
ostavimo 1 
ostavio 11 
ostavismo 1 
ostaviti 3 
ostaviv 1 
ostaviše 1 
ostavlja 2 
ostavljena 2 
ostavljenim 1 
ostavši 1 
ostriženu 1 
osude 1 
osudjivali 1 
osumnjičiše 1 
osušene 1 
osušilo 1 
osvajači 1 
osvanem 1 
osvetljive 1 
osvetom 1 
osviestila 1 
osvjedočio 1 
osvoje 1 
osvojila 1 
osvojimo 1 
osvojio 1 
osvojiti 1 
ota 1 
otac 44 
otaca 2 
otajstveno 1 
otajstvenoj 1 
otajstvenost 1 
otačbina 1 
otačbinu 2 
otca 15 
otcem 3 
otcu 12 
otegla 2 
otela 1 
oteo 2 
oteti 2 
otezala 1 
otezati 1 
otidjoše 1 
otih 1 
otimanje 1 
otimao 2 
otimačinam 1 
otimačine 1 
otimačinâ 1 
otimlje 1 
otisne 1 
otići 4 
otišao 5 
otišla 3 
otišlo 1 
otjera 1 
otjerali 1 
otjerao 1 
otme 4 
otmen 1 
otmena 1 
otmeni 2 
otmicami 1 
otmici 1 
otrcanih 1 
otrova 1 
otupio 1 
otvara 1 
otvarahu 1 
otvarajući 1 
otvarao 1 
otvore 3 
otvoren 1 
otvorena 3 
otvorenim 1 
otvorenimi 1 
otvoreno 1 
otvorenom 1 
otvori 2 
otvorilo 1 
otvorim 1 
otvorio 1 
otvrdnuloj 1 
otčeva 1 
otčeve 2 
otčevo 1 
otčevu 1 
otčinoj 1 
otčinska 1 
otčinskom 1 
ov 1 
ova 25 
ovaj 34 
ovajput 1 
ovake 1 
ovako 21 
ovamo 16 
ovdje 39 
ove 33 
ovi 16 
ovida 1 
ovih 9 
ovijala 1 
ovim 12 
ovjesi 2 
ovjesila 1 
ovješeni 1 
ovlašten 1 
ovlašteno 1 
ovo 38 
ovog 1 
ovoga 9 
ovoj 3 
ovom 3 
ovome 2 
ovomu 1 
ovratnika 2 
ovratnikom 1 
ovrhe 1 
ovrhovoditelj 1 
ovrhovoditelje 1 
ovrhu 1 
ovršio 2 
ovu 16 
ovuda 1 
ozbiljan 2 
ozbiljne 1 
ozbiljno 6 
ozbiljnošću 1 
ozdravio 1 
ozlede 2 
ozledi 1 
označio 1 
ozvanjao 1 
oćutjeti 1 
očaja 1 
očajao 1 
očajavao 1 
očajno 2 
očajnosti 1 
očekivanje 1 
očekivao 1 
očevidno 1 
oči 49 
očice 5 
očiju 4 
očima 19 
očito 9 
očišćenih 1 
oštar 2 
oštećeni 1 
oštećenik 2 
oštra 2 
oštre 1 
oštricu 1 
oštrije 1 
oštro 1 
ožedni 1 
ožednimo 1 
ožegovića 1 
oženi 1 
oženio 1 
oženjen 2 
oženjenom 1 
oživjela 1 
oživjelo 1 
p 3 
pa 124 
pada 2 
padahu 1 
padajuće 1 
padajući 1 
padala 5 
padale 1 
padao 2 
padati 2 
padaše 1 
pade 4 
padne 5 
padnu 2 
pahuljicah 1 
pak 54 
paklu 1 
pako 32 
pakrački 1 
pal 1 
pala 8 
palatina 1 
palača 2 
palače 2 
palači 5 
palačom 2 
palaču 4 
pale 1 
palikući 1 
palio 1 
palo 1 
pamet 2 
pameti 1 
pametna 1 
pametno 1 
pamučna 1 
pandur 2 
pandura 2 
pandurska 1 
panduru 1 
pandžami 1 
panegirika 1 
panj 1 
pannoniae 1 
panonije 1 
pantalonih 2 
pantljika 1 
pao 7 
papir 2 
papira 3 
papire 3 
papiri 1 
papirom 1 
paprenjaka 1 
par 6 
paradna 1 
paragraf 1 
parcelacija 1 
parcelacije 1 
parcelaciji 1 
parcelacijom 1 
parfima 1 
pari 1 
pariza 1 
parizu 2 
parižanka 1 
parižkom 1 
parlez 1 
parnica 1 
parnice 2 
parnicu 1 
pas 4 
pasa 3 
pasijanse 1 
pasmina 1 
pasmine 1 
pasom 1 
pastel 1 
pastirica 1 
pasulja 1 
patent 1 
patenta 1 
patetično 1 
patkami 1 
patke 2 
patnici 1 
patosu 1 
patri 1 
patria 2 
patriarum 1 
patrioti 1 
patriotizma 1 
patriotičnih 1 
patron 1 
patronatskih 1 
patroni 1 
paulinske 1 
pauni 1 
paučine 1 
pavlovne 1 
paze 2 
pazeći 4 
pazi 4 
pazila 1 
pazili 2 
pazio 3 
paziti 1 
pače 2 
pačulaj 1 
pačuliju 1 
paša 2 
paštrović 21 
paštrovića 3 
paštrovićem 1 
paštrovići 1 
paštrovićkom 1 
paštroviću 3 
pašu 3 
pašče 1 
pažnju 1 
peccatur 1 
pedalj 2 
peharčić 1 
pejačevići 1 
penelopina 1 
pepeljastom 1 
per 9 
pera 1 
perad 2 
peradi 1 
pereat 1 
perivoj 1 
perivoju 1 
perjanica 1 
perkovčića 1 
perom 2 
perovodju 1 
perpetuus 3 
personal 1 
personalem 2 
peru 1 
perčin 1 
perčina 1 
pesimiste 1 
pet 12 
petak 1 
petdeset 7 
pete 3 
petero 1 
peti 2 
peticama 1 
petnajsta 1 
petoga 2 
petorica 1 
petra 2 
petrović 10 
petrovića 4 
petrovićev 1 
petroviću 6 
peu 1 
peć 5 
peći 8 
pečali 1 
peče 1 
pečenih 2 
pečenja 1 
pečenje 1 
pečenke 5 
pečenu 1 
pešti 2 
piacetom 1 
piaristâ 1 
pichleričinih 1 
piesak 1 
pietetu 1 
pijaci 1 
pijani 1 
pijanstva 1 
pijanu 1 
pije 1 
pijem 2 
pijemo 2 
piju 5 
pijući 1 
pilat 1 
pilića 1 
piljenica 1 
pilu 1 
pilule 1 
pincernarum 1 
pinte 1 
pio 3 
pisac 2 
pisama 3 
pisamce 1 
pisan 1 
pisana 1 
pisane 1 
pisani 1 
pisanje 1 
pisano 1 
pisao 3 
pisar 1 
pisarne 1 
pisarom 1 
pisaćim 1 
pisci 1 
piskutljivi 1 
pisma 2 
pismi 1 
pismih 1 
pismo 4 
pismu 4 
pita 2 
pitaj 2 
pitaju 1 
pitajući 3 
pitala 4 
pitanja 5 
pitanje 9 
pitanjih 1 
pitanju 1 
pitao 6 
pitaste 1 
pitati 4 
pitaš 1 
piti 2 
pitoma 1 
pitomo 1 
pivnice 1 
pivničar 1 
piše 1 
pišem 1 
pištolj 1 
pištolja 1 
pištolje 1 
pjege 1 
pjesama 1 
pjesma 8 
pjesme 9 
pjesmu 3 
pjesnik 2 
pjeva 1 
pjevahu 1 
pjevale 1 
pjevane 1 
pjevanih 1 
pjevanim 1 
pjevanju 1 
pjevanke 1 
pjevao 2 
pjevasmo 1 
pjevati 6 
pjevač 1 
pjevačica 1 
pjevačice 1 
pješake 1 
pješice 1 
pl 14 
plah 1 
plaho 2 
plait 1 
plakala 3 
plakali 1 
plakao 2 
plakati 2 
plamen 4 
plamena 2 
plamenih 1 
plamenoj 1 
plamenom 4 
plamenu 2 
plamteći 1 
plamtećih 1 
plamti 1 
plamtilo 1 
plamtiti 1 
plamu 2 
plandovanje 1 
plane 2 
planine 1 
planuo 1 
platana 1 
platane 1 
plate 1 
platena 1 
platežne 1 
plati 1 
platio 2 
platit 3 
platiti 3 
platno 1 
platnom 1 
plava 1 
plave 1 
plavi 1 
plavo 1 
plavu 1 
plazi 1 
plazila 1 
plazile 2 
plaćaju 2 
plaćala 1 
plaćat 1 
plaćati 1 
plaćenike 1 
plač 9 
plača 1 
plače 3 
plačete 1 
plači 1 
plačni 1 
plačnim 3 
plašili 1 
plašilo 1 
plašljivo 1 
plašta 1 
plaštem 1 
pleli 1 
plelo 1 
plemena 1 
plemenita 4 
plemenitaš 2 
plemenitaša 2 
plemenitaše 2 
plemenitaši 4 
plemenitašica 3 
plemenitaših 1 
plemenitaška 2 
plemenitaške 1 
plemenitaškoga 2 
plemeniti 1 
plemenitih 1 
plemenito 1 
plemenitoga 1 
plemenitosti 1 
plemenštinu 1 
plemić 11 
plemića 3 
plemiće 1 
plemići 7 
plemićki 3 
plemićkoga 1 
plemićkoj 1 
plemićkom 1 
plemićâ 1 
plemstva 6 
plemstvo 10 
plena 1 
pleo 1 
ples 2 
plesale 1 
plesati 2 
plesnu 1 
plesom 1 
plesti 1 
pletu 1 
pleći 1 
pliena 1 
pliene 1 
plieni 1 
plienu 1 
plitkost 1 
plivale 1 
pljusak 1 
plohe 1 
plotom 2 
pločom 1 
plugove 1 
po 182 
pobiediti 1 
pobio 1 
pobjeda 1 
pobjednik 1 
pobjedno 1 
pobjedonosnim 2 
pobjedonosno 1 
pobjegla 2 
pobjesnili 1 
pobjeći 1 
pobliedio 1 
pobliedjela 2 
pobliedjelim 1 
pobliedjelo 1 
pobliže 2 
pobojao 1 
poboljšanje 1 
pobornika 2 
pobožna 1 
pobožno 2 
pobožnosti 1 
pobožnošću 1 
pobrinuli 1 
pobrinuti 1 
pocrnio 1 
pocrnjele 1 
pocrnjelih 1 
pocrnjelo 1 
pocrnjelu 1 
pocrveniše 1 
poculicom 1 
pod 64 
poda 2 
podadosmo 1 
podaleko 1 
podali 1 
podanici 2 
podanicu 1 
podanike 1 
podaničtva 2 
podao 1 
podastro 1 
podavajući 2 
podavala 1 
podavalo 1 
podavili 1 
podban 5 
podbanovu 1 
podbansku 1 
podbanu 2 
podbočila 1 
podgajčić 2 
podgajčićem 1 
podhvata 1 
podhvatni 1 
podielila 2 
podielio 1 
podieliše 1 
podieljeno 1 
podigao 1 
podigla 1 
podigne 1 
podignem 1 
podignut 1 
podignutim 1 
podignuv 1 
podigoste 1 
podizala 1 
podizali 1 
podiže 1 
podjašprišt 6 
podjašprišta 1 
podjašprištom 1 
podjašprištu 2 
podje 9 
podjem 2 
podji 1 
podjite 6 
podjoh 2 
podjosmo 2 
podjoše 1 
podkancelar 1 
podkapaju 1 
podkove 1 
podlegla 1 
podmićivanja 1 
podne 7 
podnese 1 
podnevnoga 1 
podnieti 4 
podnosi 1 
podnosila 1 
podnosili 1 
podnosio 2 
podnositi 3 
podnožju 1 
podom 1 
podpisao 1 
podpomaže 1 
podpomažu 1 
podpuno 4 
podravinu 1 
podraživalo 1 
podrezana 1 
podrhtavaju 1 
podrtimi 1 
podrtine 1 
podržavati 1 
podsjetiti 1 
podsjeća 1 
podstavom 1 
podu 3 
podupirati 1 
podupro 1 
podvinuti 1 
podvostruči 1 
podvrgla 1 
podzemnih 1 
podžupan 2 
podžupana 2 
podžupanom 1 
podžupanu 1 
podžupanâ 1 
poetični 1 
poezije 1 
poezijom 2 
pogadjaš 1 
pogasi 1 
pogiba 1 
pogibala 1 
pogibelj 1 
pogibelji 3 
pogibeljnoj 1 
pogladiv 1 
poglavarstva 1 
poglaviti 2 
poglavito 2 
pogled 6 
pogleda 11 
pogledah 1 
pogledaj 1 
pogledam 4 
pogledao 3 
pogledati 3 
pogledavajući 1 
pogledavale 1 
pogledavaše 1 
pogledi 2 
pogledima 2 
pogledom 10 
pogledu 1 
pognuto 1 
pognutoj 1 
pogodila 1 
pogodilo 1 
pogodio 5 
pogodit 1 
pogoditi 1 
pogodnijega 1 
pogoniće 1 
pogonići 1 
pogorio 1 
pograbi 2 
pograbio 1 
pograničnoga 1 
pogrdno 1 
pogriešio 1 
pogrješaka 1 
pogrješka 1 
pogrješku 2 
pohadjaju 1 
pohadjati 1 
pohiti 1 
pohitim 3 
pohoda 1 
pohodi 1 
pohodom 2 
pohranu 1 
pohrli 3 
pohrlila 1 
pohrlio 1 
pohrlismo 1 
pohrliše 1 
pohvatali 1 
poimaš 1 
pojasa 1 
pojasih 1 
pojave 2 
pojavila 1 
pojavljivala 1 
pojačanja 1 
pojedinih 1 
pojedinoga 1 
pojedinosti 1 
pojma 1 
pojmila 1 
pojmim 1 
pojmio 2 
pojmom 1 
pojmovi 1 
pojuri 1 
pokazajući 1 
pokazala 2 
pokazalo 1 
pokazao 4 
pokazati 4 
pokazav 1 
pokazaše 2 
pokazivala 4 
pokazivao 1 
pokazivaše 1 
pokazuje 2 
pokazujući 1 
pokaže 10 
pokažem 1 
pokažu 1 
poklade 1 
poklon 1 
pokloni 4 
poklonili 1 
poklonim 1 
poklonio 4 
pokloniti 1 
pokoj 1 
pokojna 3 
pokojne 5 
pokojni 8 
pokojnici 1 
pokojnih 1 
pokojnoga 4 
pokojnoj 2 
pokojnome 2 
pokojnu 1 
pokopao 1 
pokor 1 
pokorna 1 
pokorno 1 
pokraj 5 
pokrajne 1 
pokrajnoj 1 
pokrajnu 2 
pokrenula 1 
pokret 4 
pokrije 2 
pokrila 1 
pokrit 1 
pokriti 1 
pokritimi 1 
pokrivala 2 
pokrivao 1 
pokrića 2 
pokrovitelj 1 
pokroči 2 
pokročila 1 
pokupiti 1 
pokupskoga 1 
pokus 1 
pokućstva 1 
pokućstvo 2 
pokućstvom 1 
pokušala 1 
pokušana 1 
pokušao 1 
pokvarena 1 
pokvari 1 
pol 5 
pola 2 
polagani 1 
polaganim 1 
polak 3 
polazio 1 
polaziti 1 
polet 1 
poletio 1 
poletjela 1 
policije 1 
polietahu 1 
poliećući 1 
politici 1 
politike 3 
politiku 1 
politička 1 
političke 1 
politički 1 
političkom 2 
političku 1 
polja 5 
polje 1 
poljem 2 
poljepšao 1 
poljskim 2 
poljsku 1 
polju 5 
poljubaca 1 
poljube 1 
poljubi 4 
poljubimo 1 
poljubio 5 
polnoćki 2 
polomljeno 1 
polovica 1 
polovici 2 
položi 2 
položio 1 
poluazijskim 1 
poludi 2 
poludila 1 
poludili 1 
poludio 4 
poluglasno 1 
polumraku 1 
poluotvorena 1 
polupana 1 
polupane 3 
polupanih 1 
polupanom 1 
polupao 1 
polutami 1 
polutamne 1 
polutamnih 1 
polutamnim 1 
polutamom 1 
pomagala 1 
pomagali 1 
pomagao 1 
pomagati 1 
pomahnitalo 1 
pomalo 2 
pomaći 1 
pomaže 1 
pomažući 1 
pomiešali 1 
pomilovao 1 
pomisao 2 
pomisli 5 
pomislim 10 
pomislio 3 
pomislismo 1 
pomisliti 3 
pomisliš 1 
pomišljajući 1 
pomišljao 2 
pomišljati 1 
pomno 1 
pomogao 2 
pomogla 3 
pomogli 1 
pomoglo 1 
pomogne 3 
pomognem 1 
pomolilo 1 
pomorskog 1 
pomoć 3 
pomoći 4 
pomoćnikom 1 
pomoću 2 
pompaduričina 1 
pompadurština 1 
ponajviše 3 
ponavljao 3 
ponašanje 1 
poncio 1 
ponesem 2 
ponestalo 1 
ponikne 1 
poniknem 1 
poniknule 1 
poniknutog 1 
ponizan 3 
ponjekle 2 
ponješto 3 
ponora 1 
ponos 1 
ponosa 2 
ponosila 1 
ponosili 1 
ponosio 1 
ponosit 1 
ponosna 2 
ponosne 1 
ponosni 1 
ponosnim 2 
ponosno 2 
ponosom 3 
ponosu 1 
ponovi 1 
ponovne 1 
ponovno 1 
ponoći 1 
ponudi 5 
ponudio 1 
ponudu 1 
pooštreno 1 
pop 1 
popalili 1 
popeo 1 
popeti 1 
popita 1 
popitao 1 
popiti 1 
popnemo 1 
popodne 2 
popostojavši 1 
popovi 1 
popovskih 1 
popratili 1 
popravak 2 
poprave 2 
popravi 1 
popravili 1 
popravit 1 
popraviti 2 
popravka 1 
popravljao 1 
popravljati 2 
poprište 1 
popuste 1 
popusti 2 
popustila 1 
popustiti 4 
poput 8 
poradi 13 
porastao 1 
poražen 1 
poražena 1 
pored 2 
poredaju 1 
poredala 1 
porenskoj 1 
porez 4 
poreza 4 
poreznik 1 
porezom 1 
poricao 1 
porodu 1 
portret 13 
portreta 4 
portrete 3 
portreti 7 
portretih 2 
portretu 2 
portretî 1 
porumeni 1 
porumenivši 1 
poručio 1 
poručniku 1 
porušen 1 
porušene 2 
porušeni 1 
porušio 1 
posadio 1 
posao 6 
posavine 1 
posavini 2 
posavinu 1 
posavjetovanje 1 
posavskom 1 
posebice 4 
posebna 1 
posebni 3 
posebnim 1 
posebnimi 1 
posebno 1 
posebnoj 1 
posebnu 2 
posestrimu 1 
posijano 1 
posinak 1 
posivljelih 1 
posizanje 1 
posjed 2 
posjedi 1 
posjedoše 1 
posjekao 1 
posjela 1 
posjesti 1 
posjetnicama 1 
posjetnice 2 
posjeći 1 
poskakivala 1 
poskok 1 
poskočih 1 
poskočio 1 
poskočiv 1 
posla 9 
poslala 2 
poslali 2 
poslanik 1 
poslanika 1 
poslao 7 
poslati 4 
poslaše 1 
poslednjih 1 
poslenika 2 
posleno 1 
poslenost 1 
poslije 44 
posljedak 1 
posljedica 2 
posljedice 1 
posljednja 1 
posljednji 3 
posljednjih 1 
posljednjoj 1 
posljednjom 1 
poslova 2 
poslove 3 
poslovi 4 
poslu 3 
posonienses 1 
pospanac 1 
pospani 1 
pospano 1 
pospanče 1 
post 3 
postadoše 1 
postajahu 1 
postajao 1 
postala 2 
postane 1 
postao 3 
postati 2 
postavi 2 
postavili 1 
postavim 1 
postelje 1 
postigao 1 
postigla 1 
postignut 1 
postna 1 
postojalo 1 
postrance 1 
postu 1 
postupak 3 
postupati 2 
posudi 1 
posudicu 1 
posut 1 
posuto 1 
posvadio 1 
posve 69 
posvema 13 
posvemašnje 1 
posvemašnji 1 
posvetila 1 
posvetio 2 
posvećena 1 
posvećene 3 
posvećeno 2 
posvjedočavali 1 
posvjedočiti 1 
posvojili 1 
posvojio 1 
posvuda 2 
potaji 3 
potajice 1 
potamnjela 1 
potanje 1 
potanko 2 
potest 1 
potez 1 
potezi 1 
potezih 1 
potežkoća 1 
potlačen 1 
potoci 1 
potocke 1 
potok 1 
potoka 1 
potomaka 1 
potomci 1 
potomkom 1 
potonji 1 
potrajalo 1 
potrajati 1 
potraže 1 
potraži 3 
potražiti 1 
potrebami 1 
potreban 1 
potrebe 4 
potrebitih 2 
potrebito 1 
potrebni 1 
potrebno 1 
potreboća 1 
potrebu 3 
potreptao 1 
potreptavši 1 
potresao 1 
potrese 1 
potresem 1 
potresla 2 
potresle 1 
potresuje 1 
potrganim 1 
potrošila 1 
potrošio 1 
potrta 1 
potrči 2 
potus 1 
potući 1 
potuži 1 
potvrdili 1 
potvrdio 1 
pourquoi 2 
pouzdanja 1 
pouzdavale 1 
povalismo 1 
pove 1 
povede 2 
povelo 1 
povenule 1 
poveo 1 
poveselila 1 
povećavahu 1 
povećavale 1 
poveže 1 
povici 1 
poviest 2 
poviesti 1 
povio 1 
povisi 1 
povjerenika 1 
povjeri 1 
povjerio 3 
povjerljivo 1 
povjerljivošću 1 
povladi 1 
povladjivali 1 
povladjivanje 1 
povlačile 1 
povlačili 1 
povorke 1 
povrati 2 
povratio 1 
povratku 1 
povredu 1 
povrh 1 
povriedio 2 
povukao 2 
povukla 1 
povuče 4 
pozajmi 1 
pozdrava 1 
pozdravi 8 
pozdravio 2 
pozdraviti 1 
pozdravljaju 1 
pozdravljam 2 
pozdravljao 1 
pozelenjela 1 
poziva 1 
pozivaše 1 
pozive 1 
pozivu 1 
pozlaćenimi 1 
pozlilo 3 
pozna 2 
poznaje 1 
poznajem 2 
poznajemo 1 
poznajete 5 
poznaju 1 
poznalo 1 
poznam 3 
poznata 1 
poznate 4 
poznati 1 
poznato 2 
poznatoga 1 
poznatu 1 
poznavahu 3 
poznavali 2 
poznavalo 2 
poznavanja 1 
poznavao 11 
poznavati 1 
pozornici 1 
pozornije 1 
pozorno 2 
pozornost 2 
pozornosti 1 
pozove 7 
pozovu 2 
pozvali 1 
pozvao 3 
pozvat 1 
pozvati 1 
pozvoni 2 
poći 1 
poćuti 1 
poćutio 1 
počasti 3 
počastila 1 
poče 3 
počela 6 
počele 1 
počeli 2 
počelo 1 
počeo 16 
početak 2 
početi 2 
početka 3 
početkom 1 
početku 2 
počeše 1 
počimajući 1 
počimala 1 
počimao 1 
počinak 1 
počinio 2 
počinjali 1 
počinku 1 
počivaju 2 
počivala 1 
počne 6 
pošalje 4 
pošaljem 2 
pošalji 1 
pošao 1 
pošavši 1 
pošla 7 
pošli 2 
pošlo 2 
poštar 1 
pošten 2 
poštena 1 
poštenja 2 
poštenje 1 
pošto 9 
poštovala 1 
poštovani 2 
poštovanja 2 
poštovanje 1 
poštovao 1 
poštovati 1 
poštu 1 
poštujem 1 
požalih 1 
požalila 1 
požalio 1 
požar 1 
požara 1 
poželite 1 
poželjeti 2 
poživi 2 
požun 3 
požunski 1 
požunu 6 
požuri 1 
požurim 1 
požurio 1 
požurismo 1 
požutjela 1 
požutjelom 1 
pr 1 
prabilježnik 1 
pradavna 1 
pradavnih 1 
pradavnoga 1 
pradjed 2 
pradjedova 1 
pradjedovi 1 
pradjedovom 1 
praga 1 
pragu 2 
prah 2 
praha 2 
prahu 2 
praktik 1 
pralju 1 
prama 1 
prandau 1 
praporci 2 
prasak 1 
praskanje 1 
prastara 2 
prastarih 1 
prate 2 
prati 2 
pratila 1 
pratilica 1 
pratio 3 
prava 18 
pravac 1 
pravcata 3 
pravcem 5 
pravda 6 
pravde 4 
pravdu 2 
prave 3 
pravedna 1 
pravedni 1 
praveći 2 
pravi 10 
pravice 4 
pravih 1 
pravila 2 
pravilne 1 
pravilni 1 
pravilnih 1 
pravilno 1 
pravilnošću 1 
pravim 6 
pravio 3 
praviti 2 
pravječna 1 
pravnih 1 
pravnika 1 
pravo 35 
pravoga 2 
pravom 4 
pravu 4 
prazan 1 
prazne 1 
praznih 1 
praznika 1 
praznim 1 
praznio 1 
prazno 2 
praznoj 1 
praznu 2 
prašak 1 
prašina 2 
prašini 1 
praštati 2 
pražetine 1 
prebacivali 1 
prebačenoj 1 
prebiva 1 
prebivanje 1 
preblaženosti 1 
prebrzo 1 
prebujala 1 
pred 92 
preda 10 
predade 1 
predaja 2 
predaje 1 
predajem 2 
predajom 1 
predam 1 
predanj 1 
predao 1 
predebela 1 
predija 1 
predikata 1 
predikati 1 
predikatom 1 
predizvide 1 
predizvidi 1 
predja 1 
predjašnja 2 
predjašnjem 1 
predjašnju 1 
predje 1 
predjelih 1 
predji 1 
predju 1 
predlaganju 1 
predlog 1 
predložio 1 
predmet 1 
predmnjeva 1 
prednje 1 
predobije 1 
predobijem 1 
predobiju 1 
predobio 1 
predobiti 1 
predstave 1 
predstavim 1 
predstavio 1 
predstavke 2 
predsuda 1 
predsudah 1 
predugo 3 
predujmljene 1 
predvečerje 3 
pregrnut 1 
pregršt 1 
prekapajući 1 
prekasno 2 
prekida 2 
prekidam 1 
prekidanih 1 
prekidaše 1 
prekine 11 
prekinem 1 
prekinula 1 
prekinut 1 
prekinuta 1 
prekipljuje 1 
preklinje 1 
preko 25 
prekoravati 1 
prekoračio 1 
prekoriti 1 
prekrasan 1 
prekrasni 1 
prekrasnu 1 
prekratke 1 
prekršaj 1 
prekrši 1 
prelazio 1 
prelesti 1 
prelieva 1 
prelievao 1 
preljubezan 1 
preljubezno 1 
prelomi 1 
preludo 1 
prema 19 
premahnula 1 
premaleni 1 
premca 1 
premda 13 
premila 1 
premilo 1 
preminuo 1 
premišljajući 1 
premnoge 1 
prenaglio 1 
prenapunjena 1 
prenatrpana 1 
prenavlja 1 
prene 2 
prenem 1 
prenese 1 
prenoćio 1 
prenoćiti 1 
prenula 1 
preobučen 1 
preokrenuti 1 
preostalo 5 
preostalu 1 
preostatak 1 
preostatkom 1 
preotimlju 1 
prepadnu 1 
prepao 2 
preparandisti 1 
prepelicami 1 
prepiranje 3 
prepirasmo 1 
prepisati 1 
preplašio 1 
preplašite 1 
preporučao 1 
preporučeno 1 
preporuči 1 
prepozna 1 
prepoznaje 1 
prepoznao 2 
prepoznasmo 1 
prepoznaše 1 
preprieči 1 
prepuna 1 
prepusti 1 
prepustila 2 
prepustili 1 
prepustio 2 
prepustiti 1 
prepuštam 1 
prerano 2 
presahle 1 
presahlo 1 
presahnu 1 
preselila 1 
preselio 2 
presenetili 1 
presenetio 1 
presjekosmo 1 
preskočio 1 
presretan 1 
presretna 1 
prestade 2 
prestaje 2 
prestala 1 
prestale 1 
prestali 2 
prestalo 2 
prestane 4 
prestanka 2 
prestanu 1 
prestao 8 
prestati 1 
prestravimo 1 
prestravljen 1 
prestrašen 1 
prestrašeni 1 
prestrašeno 1 
prestraši 2 
prestrašili 1 
presvaja 1 
presvietle 1 
presvietli 2 
presvietlim 1 
presvietlost 1 
pretjerana 1 
pretjeranih 1 
pretjerano 4 
pretražismo 1 
pretrpio 1 
pretrpjeli 1 
pretrpljevši 1 
pretvara 1 
preuzeo 1 
preuzimlje 1 
preuzvišenost 2 
prevale 1 
prevalio 1 
prevaljenu 1 
prevari 1 
prevarila 2 
prevario 1 
prevatreno 1 
prevelika 2 
preveliko 1 
preveo 2 
previsoko 1 
previše 6 
previšnje 3 
previšnji 1 
previšnju 1 
prevoditelja 1 
prevrnuo 1 
prezime 1 
prezira 1 
prezirna 1 
prezirno 5 
prezirom 4 
prezrene 1 
preći 1 
prečesto 2 
prešli 1 
prežestoke 1 
pri 2 
prianjao 1 
pribavim 1 
pribjegoše 1 
približavao 1 
približi 2 
približim 1 
približio 2 
približiv 3 
pridati 1 
pridigao 1 
pridigne 2 
pridignuti 1 
pridje 1 
pridjevke 1 
pridošlicu 1 
pridruži 1 
pridružih 1 
pridružimo 1 
pridružio 1 
pridušeni 1 
pridušenu 1 
prielaz 1 
priepisi 1 
priestolnim 1 
priestolnom 1 
prievodu 1 
prieći 1 
prieči 2 
priečilo 3 
priečiti 3 
prignuv 1 
prigoda 1 
prigospodario 1 
prigovara 1 
prihvatala 1 
prihvati 5 
prihvatili 1 
prihvatim 1 
prihvatio 1 
prija 2 
prijatelj 9 
prijatelja 7 
prijatelje 1 
prijateljem 2 
prijatelji 5 
prijateljica 3 
prijateljice 1 
prijateljicu 1 
prijateljstva 2 
prijateljstvo 2 
prijatelju 4 
prijatne 1 
prijatni 1 
prijatnih 1 
prijatno 3 
prijatnoj 1 
prijaviti 1 
prijavljeno 1 
prijaznost 1 
prijaznosti 1 
prijašnja 1 
prijašnje 2 
prijašnjega 1 
prijašnji 1 
prijašnjoj 1 
prije 52 
prikaza 2 
prikazam 1 
prikazivala 1 
prikazivale 1 
prikazivalo 1 
prikazivanjem 1 
prikazivao 1 
prikazuje 1 
prikažem 1 
priklanja 1 
priključio 1 
priklonom 1 
priklopio 1 
prikor 1 
prikorom 1 
prikrije 1 
prikrio 1 
prikupi 2 
prikupim 1 
prikupismo 1 
prikuči 1 
prilaz 1 
prilici 4 
prilika 4 
prilikah 2 
prilike 7 
prilikom 11 
priličan 1 
priliči 1 
prilično 1 
prilježnije 1 
prilog 1 
prima 1 
primahu 1 
primajući 1 
primakne 1 
primanja 1 
primicahu 2 
primicalo 2 
primieti 1 
primila 1 
primio 1 
primirili 1 
primirio 1 
primiti 1 
primiv 1 
primjer 1 
primjetbami 1 
primjetili 1 
primjetio 1 
primjećivao 1 
primorac 1 
primorcem 1 
primorci 1 
princa 1 
prince 1 
principa 1 
principi 1 
prinese 2 
prineske 2 
priobćuje 1 
pripada 1 
pripadom 1 
pripalo 1 
pripojio 1 
pripomoć 3 
pripomoćnih 1 
pripovieda 4 
pripoviedaj 1 
pripoviedala 5 
pripoviedale 1 
pripoviedali 4 
pripoviedalo 2 
pripoviedan 1 
pripoviedanje 1 
pripoviedao 5 
pripoviedati 22 
pripoviedke 1 
pripoviest 3 
pripravan 1 
pripravi 1 
pripravio 1 
pripravlja 1 
pripravne 1 
priredi 2 
priredio 1 
prirediti 2 
priredjeno 1 
priredjivala 1 
priredjivao 2 
priredjivati 1 
prirezanim 1 
priroda 1 
prirode 2 
prirodjena 1 
prirodjenoj 1 
prisci 1 
prisegao 1 
prisegu 1 
prisiljena 1 
priskočio 1 
pristade 1 
pristajala 1 
pristajalo 2 
pristajao 1 
pristaje 1 
pristala 2 
pristane 1 
pristao 3 
pristarom 2 
pristav 1 
pristavom 1 
pristaša 2 
pristojalo 1 
pristojbe 1 
pristojbâ 1 
pristoji 2 
pristup 1 
pristupi 4 
pristupila 1 
pristupio 2 
pristupivši 1 
prisutne 1 
prisutnimi 1 
pritajivala 1 
pritegnuv 1 
pritekao 1 
pritužbe 1 
priučeni 1 
priučila 1 
priučio 1 
priučiti 1 
priušti 1 
privede 2 
privesti 1 
privezen 1 
privikao 1 
privikne 1 
privlačila 1 
privoli 2 
privrženi 1 
privukao 1 
prizdravio 1 
prizemlju 1 
prizna 1 
priznadu 1 
priznala 2 
priznam 2 
priznasmo 1 
priznati 1 
priznato 1 
prizor 4 
prizora 1 
prizori 1 
priča 3 
pričaju 1 
pričati 2 
pričaše 1 
pričicami 1 
pričini 5 
pričinilo 2 
pričinio 1 
pričinja 1 
pričinjahu 1 
pričinjala 1 
pričinjali 3 
pričinjalo 1 
pričinjao 2 
pričvrstiti 1 
prišapnuli 1 
prišivala 1 
prišivale 1 
prištedjenih 1 
prkosa 1 
prkosi 1 
prkosila 1 
prkositi 1 
prkosno 1 
prljami 1 
probave 1 
probavio 2 
probija 1 
probliedi 1 
probliedio 1 
probudim 1 
probuditi 1 
probudjena 2 
probudjene 1 
prodadoše 1 
prodaje 1 
prodaji 1 
prodajom 1 
prodala 3 
prodali 2 
prodalo 1 
prodao 3 
prodati 2 
prodavao 1 
prodirala 1 
prodiraše 1 
prodje 4 
prodjosmo 1 
prodjoše 2 
prodrieti 1 
profani 1 
profile 1 
proganja 1 
proglase 1 
proglasi 2 
proglasiti 1 
progon 2 
progone 1 
progoni 3 
progonio 1 
progoniti 1 
progonjeni 1 
progonu 1 
programu 1 
progrizen 1 
prohtjelo 1 
prohujilo 1 
projurivši 1 
proklela 1 
prokleta 2 
prokleti 2 
proklinjati 1 
proklinju 1 
proklinjući 1 
prokune 1 
prokuratori 1 
prokušani 1 
prolazi 2 
prolazila 1 
prolazili 1 
prolaznik 1 
prolazno 1 
proletio 2 
proliju 1 
proljetna 1 
proljeće 1 
proljeću 1 
promatra 2 
prometnuti 1 
promienile 3 
promienio 1 
promieniti 2 
promienivši 1 
promislim 1 
promisliti 1 
promisliš 1 
promišljeno 1 
promjene 2 
promrmljah 1 
promrmljao 2 
promuca 2 
promucao 1 
pronio 1 
pronosilo 1 
propadosmo 1 
propala 2 
propale 1 
propali 1 
propalici 1 
propalo 2 
propao 2 
propasti 2 
propelo 2 
propio 1 
propitkivao 1 
proplanule 1 
proračunao 1 
prorekla 1 
proreći 1 
proricali 1 
proriedila 1 
proročanstvo 2 
prosca 1 
prosio 1 
prosjedila 1 
prosjedjeli 1 
proslavi 1 
proslavljenih 1 
prosta 1 
proste 1 
prosti 4 
prostim 1 
prostituta 1 
prosto 1 
prostodušna 1 
prostoj 1 
prostom 1 
prostor 4 
prostorom 1 
prostran 2 
prostrana 1 
prostrieljene 1 
prostrieti 1 
prostrujilo 1 
prosuditi 1 
prosudjuje 1 
prosulo 1 
prosvjeta 1 
prot 1 
protezalo 1 
proteče 1 
proti 22 
protiv 10 
protivilo 1 
protivimo 1 
protivio 2 
protivnik 4 
protivnika 2 
protivnike 1 
protivno 3 
protivnom 1 
protivnu 1 
protjerati 1 
protonotarius 1 
protonotarâ 1 
prototip 1 
protrne 1 
protuslovio 1 
proučili 1 
provale 2 
provali 2 
provaljuje 2 
provede 1 
provedem 1 
provezao 1 
provoditi 1 
provuče 1 
prozbori 1 
prozirna 1 
prozirnih 1 
prozirnu 1 
prozor 11 
prozora 6 
prozore 3 
prozori 4 
prozorih 1 
prozorna 1 
prozorom 1 
prozoru 5 
pročaja 1 
pročelja 1 
pročelju 2 
pročita 3 
pročitaj 1 
pročitala 3 
pročitam 2 
pročitao 2 
pročitav 1 
pročuje 1 
prošao 4 
prošla 5 
prošle 2 
prošli 1 
prošlih 1 
prošlim 1 
prošlo 4 
prošloga 6 
prošlost 4 
prošlosti 1 
prošlošću 1 
prošlu 1 
proštenje 1 
prsima 1 
prsluci 1 
prsluk 1 
prsta 2 
prstiće 1 
prudi 1 
prut 2 
pruža 2 
pružao 4 
pruženu 1 
pruži 4 
pružio 2 
prva 4 
prvaka 1 
prvašnja 1 
prve 10 
prvi 38 
prvih 4 
prvimi 2 
prviput 3 
prvo 7 
prvobitne 1 
prvoga 10 
prvoj 3 
prvom 2 
prvome 3 
prvu 5 
prši 1 
pršila 1 
pršilo 1 
pršio 2 
pse 1 
psetance 1 
psetu 1 
psi 4 
psiče 1 
psom 1 
psovala 1 
psovali 1 
psovao 1 
psovati 2 
psovkami 1 
psuje 1 
psujući 1 
ptica 1 
ptice 1 
ptičar 1 
ptičice 2 
ptičicu 1 
publico 1 
puca 2 
puceta 2 
puh 1 
puhao 1 
puka 2 
puklo 1 
pukne 1 
puknu 1 
pukotine 1 
pukotinu 1 
pun 7 
puna 3 
pune 6 
puni 4 
punice 1 
punici 1 
punicu 1 
punih 3 
punim 3 
puno 8 
punoljetna 1 
punomoćnik 1 
punu 3 
purana 4 
purani 1 
puste 3 
pusti 6 
pustih 1 
pustili 1 
pustim 1 
pustimo 1 
pustio 5 
pustismo 1 
pustite 4 
pustiv 2 
pusto 1 
pustošenje 1 
put 39 
puta 20 
puteljci 1 
putem 3 
puti 2 
putnoj 1 
putovanja 1 
putovanjih 1 
putovih 1 
putu 4 
puče 1 
pušenje 1 
pušila 1 
pušile 1 
pušim 1 
puška 2 
puškami 1 
puške 2 
puškomet 1 
pušku 1 
puštaš 1 
pál 1 
pâs 1 
pô 7 
pôdrug 1 
pônoćki 3 
pônoćne 1 
pšenice 1 
quatre 1 
qui 1 
r 2 
rabila 2 
rabile 1 
rabilo 1 
rabio 1 
raci 1 
racionalističnom 1 
raczfallu 1 
rad 3 
radakovu 1 
rade 1 
radegunda 1 
radi 23 
radila 1 
radilo 1 
radim 1 
radio 2 
raditi 3 
radičević 16 
radičevića 2 
radičevićem 1 
radičeviću 1 
radičevič 1 
radiš 1 
radje 4 
radnika 1 
radnjah 1 
radnjom 1 
radnju 1 
rado 19 
radosalja 2 
radosalje 1 
radost 8 
radosti 4 
radostmi 1 
radostnice 1 
radostno 5 
radovala 1 
radovao 1 
radoznalosti 1 
radošću 1 
rajfrok 1 
rajnskih 1 
raketa 1 
ramena 1 
ramenica 1 
ramenicah 1 
ramenice 1 
ramenima 2 
ramenu 2 
rana 3 
rane 2 
ranio 1 
ranjen 1 
ranjene 1 
ranjenoga 2 
rano 6 
rasla 1 
raste 2 
rastuće 1 
rata 1 
ratne 1 
ratu 1 
rauch 1 
rauchovih 1 
ravan 2 
ravna 4 
ravnaj 1 
ravnam 1 
ravnamo 1 
ravnao 1 
ravnatelj 2 
ravnatelja 2 
ravnateljem 1 
ravne 2 
ravni 1 
ravnice 2 
ravnine 1 
ravno 18 
ravnu 1 
razabirala 1 
razabire 1 
razabra 2 
razabrah 1 
razabrao 1 
razabrati 2 
razaslao 1 
razastro 1 
razastrta 1 
razasute 1 
razasuti 1 
razbaštini 1 
razbito 1 
razbojnici 1 
razbojnika 1 
razbojnikom 1 
razbolio 1 
razborom 1 
razcvjetu 1 
razdade 1 
razdao 1 
razdraženosti 1 
razglasilo 1 
razgledao 1 
razgovara 2 
razgovarala 1 
razgovarale 1 
razgovarali 1 
razgovarao 1 
razgovarati 2 
razgovor 12 
razgovora 1 
razgovore 1 
razgovoru 2 
razgranjene 1 
razidjemo 1 
razidjosmo 2 
razigralo 1 
razigranih 1 
razigranost 1 
razigrao 2 
razilazili 1 
razizemna 1 
razišli 1 
razjaren 1 
razjarene 1 
razjareni 1 
razjarenoj 1 
razkoš 1 
razkošna 1 
razkošne 1 
razkošni 1 
razkošnim 1 
razkošnoj 2 
razkrite 2 
razkršću 1 
razkuštrano 1 
razliegala 1 
razliegao 1 
razliežući 1 
razlika 1 
razlike 1 
razliku 1 
različita 1 
razljutio 2 
razlog 1 
razloga 1 
razmirice 1 
razmislila 1 
razmišlja 1 
razmišljaji 1 
razmišljao 1 
razmotam 1 
raznih 3 
razočaranja 1 
razpada 1 
razpali 1 
razpelom 1 
razpetoga 1 
razpitivao 1 
razplakala 1 
razplakana 1 
razpletenoj 1 
razpline 1 
razpoznaje 1 
razpoznavale 2 
razpoznavalo 1 
razpoznavao 1 
razpoznavaše 1 
razpravi 1 
razpravljalo 1 
razpredene 1 
razprodadu 1 
razprostro 1 
razpršeno 1 
razpršiti 2 
razreda 1 
razrede 1 
razrušena 1 
razstadoh 1 
razstadosmo 1 
razstanak 1 
razstati 1 
razstavila 1 
razsvietljene 1 
razsvietljeni 1 
razsvjete 1 
raztepen 1 
razteretna 1 
razteretnice 1 
raztjerat 1 
raztresen 1 
raztrgali 1 
raztrgnuto 1 
raztrošan 1 
raztrošna 1 
raztumači 2 
raztumačim 1 
raztumačiti 1 
raztužen 1 
razumievanja 1 
razumievanjem 1 
razumije 3 
razumijem 5 
razumiju 1 
razumio 4 
razumjela 3 
razumjelo 1 
razumjeti 4 
razumljivu 1 
razuzdanih 1 
razvalinah 1 
razvalio 1 
razvaljenim 1 
razvaljeno 1 
razvedri 1 
razveseli 1 
razveselio 2 
razveseliti 1 
razvija 1 
razvijati 1 
razvila 1 
razvio 1 
razvitak 1 
razviti 1 
razvitkom 1 
razvitku 1 
razvoranu 1 
razvrglo 2 
razvrućene 1 
razširene 1 
razširi 1 
razširili 1 
razžalostite 1 
razžarenoj 1 
razžesti 1 
račun 1 
računaju 1 
računao 3 
račundžijam 1 
računi 1 
računih 1 
računom 1 
računu 1 
ražene 1 
realistično 1 
recamier 1 
reci 2 
recite 1 
recte 1 
red 9 
reda 2 
redakcije 1 
redom 12 
redova 3 
redove 3 
redovi 2 
redovih 1 
redovito 4 
redovno 3 
redu 1 
redute 1 
refrain 2 
regatu 1 
regio 1 
regis 1 
registrih 1 
regium 1 
regius 1 
regni 1 
rek 4 
rekao 24 
rekav 2 
rekavši 1 
rekla 6 
rekle 1 
rekli 1 
rekljah 1 
reklji 1 
reklo 1 
rekne 20 
reknem 1 
reko 2 
rekoh 3 
rekoše 1 
relief 1 
remek 2 
remen 1 
renanova 1 
renesance 1 
rengjovka 1 
rep 1 
repaču 1 
repovi 1 
repovih 1 
repu 1 
republika 1 
republikanac 1 
republikancem 1 
republike 1 
restauracija 1 
retorte 1 
reumi 1 
revera 10 
reverenciju 1 
revolucijone 1 
rezana 1 
rezkim 1 
reći 6 
reče 17 
rečem 2 
rečenica 1 
rečeno 1 
rečenoga 1 
rešetkami 1 
reškript 2 
rešt 5 
reštih 1 
rialtu 1 
ribanje 1 
ribeža 1 
ribežu 1 
ribi 1 
ribić 1 
riedka 1 
riedke 1 
riedko 1 
riedkost 1 
rieke 3 
riekom 1 
rieč 12 
rieči 40 
riečih 1 
riečim 2 
riečmi 2 
rieši 1 
riešiti 3 
rimljanin 1 
rimskom 1 
rimsku 1 
riva 1 
riže 1 
rjedje 1 
rob 1 
robstvo 1 
rod 2 
roda 3 
rodi 1 
rodila 1 
rodio 4 
roditelja 6 
roditelje 3 
roditeljem 1 
roditelji 5 
roditeljska 1 
roditeljsku 1 
roditeljâ 3 
rodj 1 
rodjaci 4 
rodjak 1 
rodjaka 1 
rodjake 1 
rodjakinja 2 
rodjakom 2 
rodjen 1 
rodjena 3 
rodjendan 1 
rodjendana 1 
rodjene 4 
rodom 1 
rodu 2 
rog 1 
rogatcu 1 
rogoborenje 1 
rogoborili 2 
rogoboriti 1 
rogoborom 1 
rogu 1 
roj 1 
rok 1 
roka 1 
rokove 1 
roland 1 
roman 3 
romanima 1 
romantici 1 
romantik 1 
romantika 1 
romantično 1 
romonile 1 
romonom 1 
ropotarnici 1 
ropotarnicu 3 
rosne 1 
rozgon 1 
ročište 1 
rpa 1 
rpe 1 
rpi 2 
rpom 1 
rpu 1 
rub 1 
rubove 1 
rubovi 1 
rubčićem 1 
ruci 5 
rugali 2 
ruganju 1 
rugao 1 
rugate 1 
rugati 1 
rugobom 1 
ruho 1 
ruhu 2 
ruje 1 
ruka 3 
rukama 10 
rukav 1 
rukavicami 1 
rukavom 1 
ruke 22 
rukom 11 
rukopis 4 
rukopisa 1 
rukopisom 1 
rukopisu 1 
ruku 28 
rukû 2 
rulja 2 
rulje 1 
rumen 2 
rumeni 1 
rumenila 1 
rumeno 2 
rumenosti 1 
runjika 1 
runu 1 
rusko 4 
ruskoj 1 
rusku 1 
ručak 2 
ručice 2 
ručka 3 
ručno 1 
ručnu 1 
rušiti 1 
ružan 1 
ruže 3 
ružićke 1 
ružmarina 1 
ráczfállu 1 
s 254 
sa 125 
sabere 2 
sabijenom 1 
sabirati 1 
sabita 1 
sablastnijom 1 
sablastnim 1 
sablastnimi 1 
sablastno 2 
sablastnom 1 
sablja 2 
sablje 4 
sabljom 1 
sablju 3 
sabor 7 
sabora 3 
sabornica 1 
sabornice 1 
sabornici 1 
sabornicu 1 
saborom 1 
saborske 2 
saborski 1 
saborskih 1 
saboru 3 
sacram 1 
sad 40 
sada 67 
sadanje 2 
sadašnje 2 
sadašnji 1 
sadašnjost 2 
sadio 1 
sadjenje 1 
sadrŽaj 1 
sadržaj 1 
sadržavajući 1 
saepe 1 
sag 2 
sagibalo 1 
sagibao 1 
sagriešio 1 
sahari 1 
sahnuti 1 
sainte 1 
sakrije 1 
sakrio 2 
sakrit 1 
sakrita 1 
sakriti 1 
sakritom 1 
sakriva 1 
sakrivajte 1 
sakrivala 1 
sakrivao 1 
sakrivili 1 
sakupile 1 
sakupio 1 
sakupljali 1 
sakupljalo 1 
sakupljao 1 
sakupljena 2 
sakupljene 1 
sakupljenih 2 
sakupljenimi 1 
salietao 1 
salito 1 
salitoj 1 
salomona 1 
salon 2 
salona 2 
salonom 1 
salonski 1 
salonskoga 1 
salonu 4 
salopeka 1 
saltomortale 1 
sam 327 
sama 16 
samcat 1 
samcati 1 
same 6 
sami 4 
samih 1 
samim 2 
samo 77 
samoga 4 
samoj 3 
samomu 2 
samostalni 1 
samostalnost 2 
samostan 1 
samostana 1 
samostanu 2 
samosvjestnih 1 
samoće 1 
samoći 1 
samsonovu 1 
samu 5 
samur 1 
san 3 
sanctissima 1 
sand 1 
saniku 1 
sanja 1 
sanjala 1 
sanjalo 1 
sanjarenje 1 
sanjarija 1 
sanjkati 2 
sanljivim 1 
sanljivom 1 
santo 1 
saonica 1 
saonice 2 
sapeta 1 
sapetu 1 
sapon 1 
sasjeći 2 
sasječen 1 
saspe 1 
sastala 1 
sastali 1 
sastanka 1 
sastao 1 
sastavak 1 
sastavio 1 
sastavljena 1 
sastojao 2 
sastoji 1 
sasvim 21 
sat 3 
sata 9 
sati 7 
satrlo 1 
satrti 1 
satu 1 
sav 47 
saveznih 1 
savezu 2 
savjest 2 
savjet 3 
savjeta 1 
savjetnik 2 
savjetnika 2 
savjetnikom 1 
savjetnikovom 1 
savjetovali 1 
savjetovalo 1 
savlada 4 
savladala 2 
savladali 1 
savladao 1 
savladati 2 
sazidao 1 
saznadoh 2 
saznam 2 
saznao 2 
saznati 1 
sazove 1 
sazvati 1 
sačinjeni 1 
sačuvao 2 
sačuvati 1 
sašao 1 
sašila 1 
sašitu 1 
sažaljenja 1 
sažaljenjem 1 
sažaljuju 1 
sbacio 1 
sbližavanje 1 
scheffer 1 
scribea 1 
scti 1 
se 1360 
sebe 18 
sebi 38 
sedam 3 
sedamdeset 3 
sedamdesetak 1 
sedamdesetgodišnjeg 1 
sedamdesetih 1 
sedamnaestog 1 
sedamnaestoga 1 
sedamnajst 1 
sedamnajstog 1 
sedma 1 
sedmorice 1 
segne 1 
segnu 1 
segnuo 1 
segnuti 1 
seigneur 2 
sekretara 1 
sela 5 
selišta 1 
seljaci 13 
seljak 9 
seljaka 9 
seljake 1 
seljakinja 1 
seljakinje 1 
seljakom 1 
seljačka 1 
seljačke 2 
seljačkih 3 
seljačko 1 
seljačkoga 1 
seljačkoj 2 
seljačku 2 
seljačtvo 1 
seljačtvu 1 
selo 2 
selu 2 
seminaristi 1 
sens 1 
sentimentale 1 
sentimentalna 1 
sentimentalnošću 1 
seoski 1 
seoskim 1 
seoskoga 1 
serežan 1 
servus 2 
sestre 1 
sestrom 1 
sestru 1 
sezone 2 
sgrada 1 
sgrnu 1 
shrva 1 
shrvala 1 
shvatam 3 
shvatanju 1 
shvatao 2 
shvatati 1 
shvatilo 1 
shvatim 1 
shvatio 4 
shvatiti 3 
shvaćam 1 
si 62 
sic 2 
sich 1 
sidje 1 
sie 2 
sieda 2 
siede 2 
siedoj 1 
siena 1 
sievale 1 
sievao 1 
siečanjskoga 1 
sieče 1 
siguran 2 
sigurna 1 
sigurni 1 
sigurnih 1 
sigurnije 2 
sigurnim 1 
sigurno 3 
sigurnoj 1 
sigurnom 2 
sigurnost 1 
sigurnosti 1 
sijati 1 
sila 9 
silan 5 
silazismo 1 
sile 4 
silesiju 1 
sileći 2 
sili 1 
silila 1 
silile 1 
sililo 1 
silio 2 
siliti 1 
silna 9 
silne 1 
silni 4 
silnih 2 
silniji 1 
silno 33 
silnoj 3 
silnom 2 
silnome 1 
silnu 1 
silom 3 
silomice 2 
silovite 1 
silu 5 
simbolom 1 
simpatija 1 
simpatije 1 
simplicitas 1 
sin 16 
sina 9 
sincerus 1 
sine 1 
sinjora 1 
sinova 2 
sinovi 1 
sinu 1 
sinuše 1 
sio 3 
sipahu 1 
sipanju 1 
sipao 1 
sipio 1 
sira 5 
siromah 3 
siromaha 1 
siromahu 1 
siromasi 1 
siromašan 1 
siromašne 1 
siromašni 2 
siromašnoj 1 
siromašnomu 1 
siromašnu 2 
siromaštvo 3 
sirota 7 
sirotan 1 
sirotanom 1 
sirotica 2 
sirotice 3 
sirotici 1 
siroticu 1 
sirotinske 1 
sirotu 1 
sirotče 1 
siroček 1 
sisku 1 
sistemom 1 
sitna 3 
sitne 2 
sitni 6 
sitnica 1 
sitnicu 1 
sitnih 2 
sitnimi 1 
sitno 1 
sitnom 1 
situacije 1 
situaciju 1 
siva 2 
sive 4 
sivi 2 
sivoga 1 
sivoj 3 
sivom 1 
sivu 1 
sićušni 1 
siže 2 
sižu 1 
sjahala 1 
sjahao 1 
sjaj 3 
sjaja 2 
sjajem 1 
sjajilo 1 
sjajio 1 
sjajna 1 
sjajne 6 
sjajnih 3 
sjajnije 1 
sjajno 2 
sjajnoga 1 
sjajnome 1 
sjajnu 2 
sjaju 2 
sjala 2 
sjalo 3 
sjao 3 
sjatila 1 
sjedajuć 1 
sjedalu 1 
sjedao 1 
sjede 2 
sjedeći 2 
sjedi 4 
sjedila 2 
sjedimo 1 
sjedio 3 
sjediti 1 
sjediš 1 
sjedjahu 1 
sjedjaše 1 
sjedjela 2 
sjedjele 2 
sjedjeli 7 
sjedjelo 1 
sjedjeti 2 
sjedne 4 
sjednem 1 
sjednica 2 
sjednicu 1 
sjednite 2 
sjedosmo 1 
sjekira 1 
sjekirami 1 
sjekire 2 
sjeklo 1 
sjeli 1 
sjeme 2 
sjena 1 
sjenah 1 
sjenami 2 
sjene 7 
sjesti 2 
sjeta 1 
sjeti 3 
sjetih 1 
sjetila 1 
sjetim 3 
sjetiš 1 
sjever 4 
sjevera 1 
sjevernih 1 
sjevernjak 1 
sjevernom 1 
sjeveru 2 
sjeća 2 
sjećah 1 
sjećajući 3 
sjećala 1 
sjećam 6 
sjećao 1 
sjećate 1 
sjećaš 2 
sjutradan 1 
skaline 1 
skače 2 
skaču 2 
skinem 2 
skladna 1 
skladno 2 
sklon 1 
sklonim 1 
skloniti 1 
sklopa 1 
sklope 1 
sklopili 1 
sklopio 1 
sklopljenima 1 
skokom 3 
skončat 1 
skora 1 
skoro 6 
skotove 1 
skoči 11 
skočila 2 
skočim 3 
skočio 3 
skočismo 1 
skočiti 2 
skočiv 1 
skrajna 1 
skrajnja 1 
skrajnje 2 
skrajnjoj 1 
skrajnjom 1 
skrene 2 
skrojenih 1 
skrojila 1 
skromnom 1 
skroz 4 
skrušenu 1 
sku 1 
skup 2 
skupa 6 
skupac 1 
skupini 1 
skupnih 1 
skupštinu 1 
skute 1 
skučena 1 
skuči 1 
sl 1 
slab 5 
slaba 1 
slabi 3 
slabija 1 
slabo 2 
slabom 1 
slabost 1 
slaboće 1 
sladjana 1 
sladka 4 
sladke 1 
sladki 1 
sladkim 2 
sladkome 1 
sladoled 1 
sladora 1 
slagala 1 
slagale 1 
slagao 2 
slama 1 
slame 1 
slamnatu 1 
slamom 1 
slanine 1 
slao 1 
slasti 2 
slastica 1 
slastno 1 
slati 1 
slava 4 
slave 2 
slavek 2 
slaveka 1 
slavekom 1 
slaveći 1 
slavi 3 
slavila 3 
slavimo 1 
slavio 9 
slaviti 4 
slavka 1 
slavko 1 
slavkom 1 
slavku 1 
slavlje 1 
slavljeni 3 
slavljenoga 1 
slavna 1 
slavne 1 
slavnih 3 
slavno 2 
slavom 1 
slavonije 2 
slavu 4 
slavuljeva 1 
slažu 1 
slažući 1 
slegao 1 
slegne 2 
slici 2 
sliedila 1 
sliediti 1 
sliedu 1 
sliepi 1 
sliepo 1 
sliepoga 1 
sliepu 1 
slika 12 
slikah 2 
slikami 1 
slikanje 1 
slikao 1 
slikara 1 
slikarstvu 1 
slikaru 1 
slike 8 
sliku 7 
sličan 1 
sličica 3 
sličicu 1 
slične 2 
sličnih 2 
sličnim 1 
slobode 1 
slobodi 1 
slobodna 1 
slobodni 1 
slobodnije 1 
slobodnjak 1 
slobodno 1 
slobodouman 1 
slobodoumnjak 1 
slobodoumno 1 
slobodu 2 
slogovi 1 
slonu 1 
slovila 1 
slovima 1 
slovjenska 1 
slovjenske 1 
složena 1 
složi 2 
složila 1 
složio 5 
složiti 1 
složiše 1 
sluga 9 
slugâ 1 
sluti 1 
slutnja 1 
slutnje 1 
sluzi 2 
slučaj 2 
slučaja 1 
slučajem 1 
slučajno 4 
slučaju 10 
sluša 1 
slušaj 2 
slušajte 1 
slušajući 1 
slušala 4 
slušali 5 
slušam 1 
slušao 5 
slušatelji 1 
slušateljstvo 1 
slušati 3 
služba 1 
službe 4 
službena 1 
službi 3 
službu 6 
služeći 1 
služi 2 
služila 1 
služinčad 2 
služinčadi 2 
služite 1 
služiti 3 
služkinja 3 
služkinje 1 
služkinju 1 
smalaksala 1 
smalaksao 1 
smaragda 1 
smaragdi 1 
smatra 1 
smatralo 1 
smedja 1 
smedje 1 
smedjem 1 
smedjim 1 
smeta 2 
smetalo 2 
smete 1 
smetenost 1 
smetnje 1 
smetnji 1 
smicanje 1 
smieh 4 
smieha 1 
smiehom 3 
smiehu 1 
smiešak 5 
smieši 1 
smiešila 1 
smiešna 2 
smiešnim 1 
smiešno 1 
smiešnosti 1 
smijanja 1 
smijao 7 
smijati 5 
smije 6 
smijem 3 
smijete 1 
smiješ 1 
smiju 1 
smijući 2 
smilovao 2 
smilovati 1 
smiluj 1 
smiluje 2 
smilujte 3 
smio 7 
smirena 1 
smirio 1 
smisao 1 
smisla 3 
smislu 2 
smjeli 3 
smjelo 2 
smjeste 2 
smjesti 3 
smješten 1 
smještena 1 
smo 77 
smok 1 
smokve 1 
smotak 2 
smotnjak 1 
smočnica 1 
smočnicu 1 
smrknut 2 
smrknuta 1 
smrknuto 1 
smrt 4 
smrti 4 
smrtna 1 
smrtnih 1 
smrtno 1 
smrtnomu 1 
smrviti 2 
smrvljen 1 
smrzloj 1 
smrznuta 1 
smrznuti 1 
smrznutoj 1 
smrznutu 1 
smuti 1 
smućivalo 1 
smušenjak 1 
sna 1 
snabdjeveni 1 
snadje 2 
snaga 2 
snage 1 
snagom 2 
snagu 5 
snatrenja 1 
snažnih 1 
snažnijim 1 
snažnim 2 
snažno 1 
snažnom 1 
snebivao 2 
snieg 8 
sniega 11 
sniegom 1 
sniegu 3 
snježana 1 
snježanoga 1 
snovanju 1 
snovao 2 
snu 2 
so 2 
soba 18 
sobah 5 
sobar 1 
sobarica 2 
sobarice 2 
sobarici 1 
sobaricu 1 
sobe 30 
sobi 28 
sobica 1 
sobice 1 
sobici 2 
sobna 1 
sobom 16 
sobu 33 
sokač 2 
sokača 4 
sokačev 1 
sokol 1 
sokolovi 1 
sokolovih 1 
solgaja 1 
soli 1 
soma 1 
soprani 1 
sospiri 1 
souper 1 
sova 1 
sove 2 
spada 1 
spadahu 1 
spadaju 1 
spadale 1 
spadalo 1 
spadamo 1 
spadao 2 
spahiluk 1 
spaja 1 
spajahu 1 
spajaju 1 
spajam 1 
spajao 1 
sparine 1 
spas 1 
spasa 1 
spasao 2 
spase 1 
spasen 1 
spasi 1 
spasila 1 
spasio 1 
spasitelju 1 
spasiti 1 
spava 2 
spavaju 1 
spavala 1 
spavale 1 
spavalo 1 
spavati 1 
spavaća 1 
spazi 1 
spazili 1 
spazim 1 
spazio 1 
spaziv 1 
spectabilis 4 
spectabilisa 1 
spektralna 1 
spekulacijah 1 
speče 1 
spisi 1 
spleten 1 
spletena 1 
spokojnija 1 
spokojno 2 
spol 1 
spomen 4 
spomene 1 
spomenem 1 
spomenemo 1 
spomenu 1 
spomenula 1 
spomenuo 4 
spomenuv 1 
spominjanja 1 
spominjao 3 
spominjati 1 
spominjem 1 
spominjući 2 
sporazuman 1 
spočitne 2 
spočitnula 1 
spočitnuste 1 
spočitujući 1 
sprata 2 
spratu 1 
sprava 1 
spravi 1 
spravu 2 
sprema 2 
spremaju 1 
spremajući 1 
spremao 1 
spremati 1 
spremim 1 
sprijateljena 1 
sprijateljene 1 
sprijateljiti 1 
sprovedoh 1 
sprovedoše 1 
sprovoda 1 
sprovoditi 1 
spusti 2 
spustile 1 
spustim 1 
spustio 1 
spustiv 1 
spuštala 1 
srakopera 1 
srama 1 
srameći 1 
sramota 1 
srbskoga 1 
srca 9 
srce 20 
srcu 9 
srdaca 3 
srdačno 2 
srdca 5 
srdce 3 
srdcu 4 
srdim 1 
srdžba 1 
srdžbe 2 
srdžbu 1 
srebra 1 
srebrena 1 
srebrenomodra 1 
srebrninu 3 
srebrno 1 
srebroliki 1 
srebrom 1 
sred 3 
sredina 1 
sredine 1 
sredini 5 
sredinom 1 
sredinu 2 
središte 2 
srednja 2 
sredstva 1 
sredstvi 1 
sredstvom 1 
sreo 2 
sretan 3 
sretna 3 
sretne 1 
sretniji 1 
sretnijim 1 
sretno 2 
sretnu 1 
sretoše 1 
sreća 5 
sreće 5 
sreći 1 
srećo 1 
srećom 1 
sreću 3 
srnut 1 
srodne 1 
srodstva 1 
srsi 1 
srušeni 1 
sruši 1 
srušio 2 
srčano 1 
srčba 1 
st 1 
stabla 2 
stabljikah 1 
stabljike 1 
staja 1 
stajala 4 
stajale 3 
stajali 2 
stajalo 3 
stajao 14 
stajati 1 
stajaše 2 
staje 1 
stajom 1 
staju 2 
stakalci 1 
stakla 3 
staklenimi 1 
staklih 1 
staklima 1 
staklo 2 
stala 2 
stale 1 
stali 3 
stališa 4 
stališi 3 
stališu 1 
stalna 1 
stalne 1 
stalno 4 
stalo 2 
stan 2 
stane 4 
stanem 2 
stanite 1 
stanja 1 
stanje 2 
stanju 1 
stanovati 1 
stanove 1 
stanovište 2 
stanovištu 2 
stanovnika 1 
stanu 1 
stao 14 
star 9 
stara 15 
starac 40 
staraca 2 
staračke 1 
starački 2 
staračkih 1 
staračkim 1 
staračko 1 
staračkoj 1 
starca 17 
starce 1 
starcem 1 
starci 12 
starcu 9 
stare 31 
stari 54 
starica 22 
staricu 1 
staricâ 1 
starih 29 
starija 2 
starije 3 
starijega 1 
stariji 9 
starim 7 
starimi 4 
starina 3 
starinom 1 
starinska 3 
starinske 1 
starinskimi 1 
starinsko 1 
starinu 1 
staro 4 
starodavne 2 
starodavnog 1 
starodavnom 1 
starodrevna 1 
starodrevnim 1 
staroga 6 
starohrvatske 1 
staroj 11 
staroliki 1 
starom 9 
starome 1 
staromodne 1 
staromodnoj 2 
staromodnu 1 
staromu 2 
starost 1 
starosti 8 
starošću 1 
staru 6 
starče 1 
starčev 1 
starčeva 2 
starčić 3 
stas 1 
stasita 1 
stave 2 
stavi 1 
stavila 1 
stavili 1 
stavio 1 
stavljali 1 
stavljao 1 
stavljati 1 
staza 1 
stazom 1 
ste 25 
steklo 1 
stepenica 1 
stepenicâ 1 
sterao 1 
sterben 1 
stere 1 
sterne 1 
stečenu 1 
stid 1 
stida 1 
stidila 1 
stidio 1 
stiditi 1 
stidljivo 1 
stiena 2 
stiene 2 
stieni 5 
stienu 2 
stigla 2 
stignuti 1 
stigoše 1 
stih 1 
stihova 1 
stila 1 
stilu 1 
stisne 2 
stisnuo 1 
stjepana 1 
sto 10 
stoff 1 
stoga 1 
stojalo 1 
stoje 1 
stoji 11 
stojim 1 
stojimo 1 
stojičke 1 
stol 9 
stola 16 
stolac 5 
stolaca 1 
stolaravnatelj 3 
stolca 3 
stolcu 2 
stolice 1 
stolicu 1 
stolić 1 
stolića 1 
stolićem 3 
stolići 1 
stoliću 2 
stoljetna 2 
stoljetne 1 
stoljetni 1 
stoljetnim 2 
stoljetnimi 2 
stoljetnoga 1 
stoljeća 3 
stolne 1 
stolniković 10 
stolnikovićem 1 
stolnikovićeva 1 
stolnikovićeve 1 
stolnikovićevih 1 
stolnikovićevoj 1 
stolnikoviću 1 
stolnjaka 1 
stolom 6 
stolovi 1 
stolovom 1 
stolu 7 
stolčić 1 
stoputa 2 
stotina 5 
stotini 1 
stotinu 3 
strada 1 
strah 3 
straha 2 
strahom 1 
strahota 5 
strahotni 1 
strahotno 1 
strahotom 1 
strahu 1 
stran 1 
strana 5 
stranac 1 
stranah 5 
stranaka 1 
stranca 2 
strane 17 
strani 6 
stranih 2 
stranjska 1 
stranjske 1 
stranjskoj 1 
stranka 1 
stranke 3 
strano 1 
stranomu 1 
stranputicom 1 
stranu 8 
strasnija 1 
strast 3 
strasti 1 
strastni 1 
strastnim 1 
strastno 2 
strastnoj 1 
strastven 2 
strastvena 2 
strastveno 1 
strava 1 
strave 1 
stravu 1 
strašan 7 
strašna 2 
strašne 2 
strašni 3 
strašniji 1 
strašnim 1 
strašno 9 
strašnoj 2 
stražmeštar 2 
stražmeštrom 1 
stražmeštru 1 
strehe 1 
strelovitom 1 
stresao 1 
strese 2 
stresla 1 
striele 1 
strjelimice 1 
strjelovito 1 
strme 1 
strog 2 
stroga 2 
stroge 2 
strogi 1 
strogo 8 
strogom 1 
strogosti 1 
stroj 1 
strojevi 2 
stroju 1 
stroussbergovih 1 
strujah 1 
struje 1 
struji 2 
strujilo 1 
strujio 6 
struka 1 
strukovi 2 
strukovih 1 
struku 1 
struna 2 
stršile 1 
stršili 1 
stršio 1 
stuba 1 
stubam 1 
stube 2 
stubici 1 
stubicu 2 
stubičke 1 
stubištem 1 
stubâ 1 
studen 1 
studeni 2 
studio 1 
stup 1 
stupa 1 
stupanje 1 
stupe 1 
stupi 7 
stupila 1 
stupio 6 
stupismo 1 
stupići 1 
stupova 2 
stupovi 1 
stvar 15 
stvarca 1 
stvarce 1 
stvari 10 
stvarih 3 
stvarmi 1 
stvarnimi 1 
stvora 1 
stvorena 1 
stvoreno 1 
stvorili 1 
stvorio 2 
stvoriti 1 
stvorove 1 
stvorovi 1 
su 332 
subanovcu 1 
subjektivna 1 
sud 6 
suda 3 
sudac 12 
sudačkoj 1 
sudba 3 
sudbe 1 
sudbene 1 
sudbeni 3 
sudbina 2 
sudca 3 
sudcu 1 
suditi 3 
sudjeno 1 
sudnice 1 
sudom 1 
sudove 1 
sudovi 1 
sudu 2 
sudče 1 
sudčevoj 1 
suha 3 
suhe 2 
suhi 4 
suhih 1 
suho 4 
suhodincih 1 
suhom 1 
suhonjavi 1 
suhonjavo 1 
sujetan 1 
sujevjerja 1 
sukljala 1 
sukljao 2 
sukna 1 
suknja 1 
suknji 3 
suknju 1 
sukoba 1 
sukobe 1 
sukobom 1 
sultanovih 1 
sumavao 1 
sumnjalo 1 
sumnjao 1 
sumnjati 3 
sumnje 1 
sumnjive 1 
sumnjičave 1 
sumnjom 1 
sumnju 2 
sumornim 1 
sumrzlice 1 
sunca 6 
sunce 2 
suncu 1 
sunčan 1 
sunčani 1 
sunčanoj 1 
supremo 1 
supremus 1 
supremusa 1 
supremuš 1 
suprotivna 1 
suprotivne 1 
suprotivština 1 
suprotivštine 1 
suprotni 1 
suprotnoj 2 
suprotnom 1 
suprotnuo 1 
suprug 2 
supruga 2 
suprugu 1 
suputnica 1 
surci 1 
surinami 1 
surke 1 
surki 2 
surkom 1 
surovih 1 
surovo 1 
susjed 1 
susjeda 5 
susjede 2 
susjedi 4 
susjedne 2 
susjedni 2 
susjednih 1 
susjedo 1 
susjedom 1 
susjedstva 1 
susjedstvo 1 
susjedu 1 
susret 2 
susreta 1 
susreće 2 
sustali 1 
sustavi 3 
sustavih 1 
sustavio 1 
sutra 5 
sutradan 4 
suverenim 1 
suviše 5 
suza 5 
suzah 2 
suzami 1 
suzbijao 1 
suzbiti 1 
suzdržavao 1 
suze 12 
suzne 1 
sušena 1 
sušeni 1 
suši 1 
sušili 1 
sv 11 
sva 24 
svadja 1 
svagda 1 
svagdje 6 
svak 4 
svaka 10 
svakakih 5 
svakako 6 
svakakvi 1 
svakakvim 1 
svakakvo 1 
svakakvog 1 
svakdanjih 1 
svake 9 
svaki 54 
svakim 6 
svakiput 9 
svako 1 
svakog 2 
svakoga 8 
svakoj 6 
svakojake 1 
svakojaki 1 
svakojakih 3 
svakom 8 
svakome 4 
svakomu 4 
svaku 10 
svakud 1 
svakuda 1 
svali 1 
svalio 1 
svatba 1 
svatbe 2 
svatko 7 
svačem 1 
svačim 1 
svašta 1 
sve 236 
svedem 1 
svega 23 
svejednako 3 
svem 9 
svemogućoj 1 
svemoći 1 
svemu 9 
sveobće 1 
svetak 1 
svetačke 1 
svetački 1 
svetačkih 1 
svetce 1 
svetci 1 
svete 2 
sveti 1 
svetinja 1 
svetkovanjem 2 
sveto 2 
svetoga 2 
svetoj 1 
svetomu 1 
svetost 1 
svetu 4 
sveudilj 11 
sveučilište 1 
svezak 2 
svezan 1 
svezci 1 
sveze 2 
svezi 3 
svećenik 3 
svećenika 3 
svećenike 1 
svećenstva 1 
svečan 2 
svečani 3 
svečanih 1 
svečano 7 
svečanoj 1 
svečanom 2 
svežčić 1 
svi 38 
svibanjskoga 1 
svidja 1 
svidjala 1 
svidjali 1 
svidjalo 1 
svidjao 1 
sviest 1 
sviesti 7 
sviet 30 
svieta 16 
svietao 1 
svieti 1 
svietile 1 
svietla 3 
svietli 3 
svietlo 1 
svietlom 1 
svietlost 1 
svietom 1 
svietu 16 
svieće 8 
svieću 1 
svih 22 
svijajući 1 
svijala 1 
sviju 2 
svila 1 
svile 2 
svileni 1 
svilenih 2 
svilenu 1 
svili 1 
svilu 2 
svim 10 
svima 1 
svime 1 
svimi 3 
svinjar 1 
svinutih 1 
svirao 1 
svirati 3 
svitalo 1 
svjedoci 2 
svjedoči 1 
svjedočio 2 
svjetiljke 1 
svjetiljku 2 
svjetina 1 
svjetine 1 
svjetla 4 
svjetlo 4 
svjetlom 1 
svjetlost 6 
svjetlosti 3 
svjetlu 3 
svjetlucalo 1 
svjetovati 1 
svjetujem 1 
svjećica 1 
svjećicami 1 
svjećice 1 
svježe 3 
svježem 2 
svježi 1 
svježosti 1 
svježu 1 
svladala 2 
svladani 1 
svladati 1 
svod 2 
svodova 1 
svodu 1 
svoga 52 
svoj 25 
svoja 4 
svoje 84 
svojeljublje 1 
svojemu 1 
svojih 37 
svojim 31 
svojimi 14 
svojina 1 
svojoj 34 
svojom 9 
svoju 45 
svom 18 
svome 5 
svomu 5 
svota 2 
svotom 1 
svotu 3 
svraka 1 
svrake 2 
svraća 1 
svraćale 1 
svraćao 2 
svrhe 2 
svrhu 1 
svrne 1 
svrnem 1 
svrnula 1 
svrnuo 1 
svrnusmo 1 
svrnuše 1 
svršavao 1 
svršeno 1 
svršetku 1 
svršila 3 
svršili 1 
svršio 7 
svršiti 2 
svršiv 2 
svrž 1 
svrži 3 
svu 13 
svud 1 
svući 1 
szent 1 
sâm 5 
süss 1 
t 2 
ta 31 
tabor 4 
tabora 1 
taboru 1 
tabule 1 
tad 18 
tada 28 
tadanje 1 
tadanjih 1 
tadašnjega 1 
tadašnjem 1 
tadašnjemu 1 
tadašnjih 1 
tadašnjoj 1 
tafetna 1 
taj 133 
tajanstvenim 1 
tajanstveno 1 
tajim 1 
tajiti 4 
tajna 1 
tajnik 2 
tajnimi 1 
tajniče 1 
tajnovitim 1 
tajput 4 
tak 1 
taka 13 
takadjer 1 
takav 10 
take 11 
taki 8 
takih 4 
takim 2 
takimi 1 
tako 243 
takodjer 37 
takoga 2 
takoj 4 
takom 2 
takome 2 
takov 3 
takova 7 
takove 2 
takovi 6 
takovim 1 
takovići 1 
takovo 2 
takovu 2 
taku 4 
takva 1 
takvi 2 
takvih 1 
takvimi 1 
takvo 2 
takvu 1 
talasanju 1 
talasao 1 
talasi 1 
talasom 1 
talijana 1 
talijanske 2 
talijanski 2 
talijanskoga 1 
talijanskoj 1 
talili 1 
talira 1 
tam 1 
tama 1 
taman 1 
tamasin 1 
tami 2 
tamjana 1 
tamna 6 
tamne 10 
tamni 1 
tamnice 1 
tamnici 1 
tamnih 5 
tamnim 1 
tamno 1 
tamnoj 1 
tamnomodrome 1 
tamnosmedja 1 
tamnosmedje 1 
tamnozelenih 1 
tamo 19 
tamošnji 2 
tamu 1 
tane 2 
tanetom 1 
tanka 1 
tanki 4 
tankih 4 
tankim 2 
tankozvučno 1 
tanku 1 
tante 1 
tapanje 1 
tapete 1 
tarok 1 
tarući 1 
taste 1 
tati 2 
tatice 1 
tavan 1 
tavanu 1 
te 209 
tebe 8 
tebi 4 
teji 1 
tek 125 
tekao 1 
tekar 1 
telali 1 
teleta 1 
temelj 1 
temelje 1 
temelju 2 
tempora 2 
tempore 2 
teoca 1 
teodorovići 1 
tepče 2 
tepčeta 2 
teret 1 
teta 18 
tete 5 
teti 3 
tetice 2 
tetina 1 
tetinu 3 
tetka 3 
tetkino 1 
tetku 1 
tetošio 1 
tetu 3 
teturala 1 
tečajem 3 
težaci 1 
težakom 1 
teže 2 
težine 1 
težka 1 
težke 6 
težki 4 
težkih 1 
težkim 1 
težko 13 
težkoj 1 
težkom 1 
težku 1 
težnje 1 
ti 105 
tibi 1 
tiela 2 
tielo 8 
tielom 3 
tielu 3 
tiesno 1 
tigarske 1 
tih 13 
tiha 2 
tihe 1 
tihi 4 
tiho 9 
tihu 1 
tik 4 
tikvice 1 
tili 1 
tim 47 
time 4 
timi 3 
tinjala 1 
tinčom 1 
tip 1 
tisak 1 
tiskala 1 
tiskare 1 
tisnuli 1 
tisuć 1 
tisuća 1 
tisuće 2 
tisućkratne 1 
tisućljetnimi 1 
tisuću 3 
titra 1 
titraje 1 
titrajem 1 
titraji 1 
titrajih 1 
titrajući 1 
titrale 1 
titranju 1 
titrao 1 
tizianove 1 
tiče 6 
tiše 1 
tišina 1 
tišinu 1 
tišio 1 
tjedna 1 
tjelesne 1 
tjelesnoga 1 
tjemenu 1 
tjeraju 1 
tjerala 1 
tjerali 3 
tjerati 2 
tjeskobno 1 
tješi 1 
tješili 1 
tješim 1 
tješio 3 
tješiti 1 
tko 39 
tkogod 1 
tla 2 
tmasta 1 
tmasti 1 
tmastiji 1 
tmastim 1 
tmastu 1 
tmina 1 
tmine 2 
tmini 1 
tminu 2 
tmurne 1 
tmurnih 1 
tmurno 1 
to 331 
toaletah 1 
toaleti 1 
toaletnih 1 
toaletom 1 
toaletu 1 
tobom 2 
tobož 1 
tobože 5 
tobožnje 1 
toga 96 
toj 23 
toledsku 1 
toli 25 
tolika 1 
tolike 7 
toliki 1 
toliko 29 
tolikoga 1 
tolikoj 1 
tolikom 1 
toliku 2 
tom 35 
tomaša 1 
tomašin 1 
tomašu 1 
tome 39 
tomica 1 
tomu 15 
ton 1 
tonulo 1 
tonući 1 
topao 2 
topio 2 
topla 1 
tople 2 
toplicah 2 
toplicami 1 
toplice 1 
toplijega 1 
toplim 1 
toplimi 1 
toplo 1 
toploj 1 
toplom 1 
toplu 1 
topot 1 
topota 1 
toranj 1 
torbe 1 
torbom 1 
torbu 1 
tornjić 1 
toujours 1 
tous 2 
točak 1 
točan 1 
toči 1 
točili 1 
točio 1 
točno 6 
traci 2 
tradicija 2 
tradicijami 1 
tradicije 2 
trafike 1 
trag 5 
traga 5 
tragedija 1 
tragičnosti 1 
tragova 1 
tragove 2 
trajala 1 
trajali 1 
trajalo 3 
trajao 1 
traje 1 
trak 3 
trake 1 
trakom 1 
trakove 1 
trakovi 2 
traljavih 1 
tram 1 
tramova 2 
tramove 2 
tramovi 3 
tramovih 1 
trapi 1 
tratini 1 
trava 1 
trave 3 
travica 1 
travnju 1 
tračak 1 
traže 3 
traženi 1 
traži 6 
tražila 1 
tražim 3 
tražio 2 
tražiti 3 
trbuh 3 
trbuha 1 
treba 19 
trebaju 2 
trebala 2 
trebalo 8 
trebam 1 
trebao 6 
tren 5 
trena 2 
trenom 1 
trenut 2 
trenutak 4 
trenutaka 1 
trenutci 1 
trenuti 1 
trenutka 1 
trenutku 1 
trepereći 1 
trepet 1 
treptajućih 1 
treptavih 1 
treptavim 1 
treptavo 1 
trepteći 2 
treptile 2 
treptilo 1 
trese 1 
tresla 2 
tresne 1 
tresu 1 
tresući 1 
treća 1 
treći 3 
trećoj 1 
trećom 1 
treću 2 
trgaju 1 
trgajući 2 
trgati 1 
trgne 5 
trgnem 1 
trgnutu 1 
trgovcu 1 
trgu 2 
trhom 3 
tri 20 
trica 1 
trideset 8 
tridesetih 3 
tridesetnice 1 
triem 1 
triema 1 
trijera 1 
triju 1 
trinajst 1 
triput 1 
triputa 1 
triumfih 1 
tričarije 2 
trka 1 
trla 1 
troja 1 
troje 1 
troji 1 
trojica 5 
trojicu 2 
trojstvo 1 
trokutnih 1 
tronogi 1 
tronu 2 
tronut 1 
tronuta 1 
tronutim 2 
tronućem 1 
trop 2 
trostrukom 1 
trošak 2 
troši 1 
trošilo 1 
trošio 1 
troškove 1 
trošne 1 
trošno 1 
trošnoj 1 
trošnom 1 
trpim 1 
trpio 3 
trpjela 2 
trsove 1 
trsta 1 
trstike 1 
trud 2 
truda 1 
trude 1 
trudi 1 
trudne 1 
trunak 1 
trzalo 1 
très 1 
trüb 1 
trče 1 
tu 54 
tubasta 1 
tudje 1 
tudjem 1 
tudjer 2 
tudji 1 
tudjinac 1 
tudjini 3 
tudjinstva 1 
tudjinu 1 
tudju 1 
tuga 2 
tugaljiva 1 
tuge 3 
tuj 5 
tuklo 2 
tulipana 1 
tumač 1 
tumači 1 
tumačila 1 
tumačili 1 
tumačio 1 
tumačiti 1 
tupom 1 
tura 1 
turajući 1 
turaka 2 
turale 1 
turao 1 
turbanski 1 
turci 3 
ture 1 
turi 1 
turilo 1 
turim 1 
turio 1 
turkalo 1 
turke 1 
turkinja 1 
turkom 3 
turnuli 1 
turska 1 
turske 3 
turskih 2 
turskim 1 
turskoga 1 
turčin 1 
turčina 2 
turčinom 1 
turčinu 1 
tuste 1 
tutanj 1 
tuus 1 
tužaljivim 1 
tužan 3 
tužba 1 
tužbe 3 
tužbu 1 
tuži 3 
tužila 1 
tužim 1 
tužio 2 
tužiti 1 
tužna 2 
tužne 1 
tužni 1 
tužnih 1 
tužno 2 
tužnu 1 
tvoga 2 
tvoj 9 
tvoja 3 
tvoje 6 
tvojemu 1 
tvoji 2 
tvojih 1 
tvojim 1 
tvoju 1 
tvome 1 
tvomu 1 
tvoreći 1 
tvrdeći 1 
tvrdi 1 
tvrdih 1 
tvrdila 2 
tvrdili 1 
tvrdim 1 
tvrdio 2 
tvrditi 1 
tvrdjahu 1 
tvrdjave 1 
tvrdo 1 
tvrdoglavo 1 
tvrdoj 1 
tà 19 
tȁ 29 
u 1370 
ubijate 1 
ubijena 1 
ubila 1 
ubilo 1 
ubio 4 
ubiti 1 
ubo 1 
ubodoše 1 
ubrajali 1 
uciepljena 1 
uda 1 
udaju 1 
udala 1 
udaljena 1 
udaljio 1 
udaljiti 1 
udarac 1 
udarca 1 
udarenoga 1 
udari 3 
udarilo 1 
udario 1 
udarivši 1 
udata 3 
udate 1 
udati 2 
udatoj 1 
udesi 1 
udesila 1 
udesio 1 
udesiti 1 
udilj 3 
udivljenosti 1 
udje 3 
udjelano 1 
udjem 2 
udjosmo 1 
udobno 1 
udobrovoljio 1 
udostojalo 1 
udostojaste 1 
udova 1 
udovac 2 
udovci 1 
udove 1 
udovica 1 
udovice 2 
udovičtva 1 
udovoljili 1 
udovoljiti 1 
udovoljuju 1 
udušio 1 
ugao 7 
ugarske 4 
ugarski 1 
ugarskih 1 
ugarskoga 2 
ugarskoj 6 
ugarsku 1 
ugibala 1 
ugibao 2 
ugla 2 
ugleda 1 
ugledan 2 
ugledne 1 
ugledni 1 
uglibio 1 
uglovih 2 
uglu 1 
ugneš 1 
ugnuti 1 
ugodan 2 
ugodna 1 
ugodni 1 
ugodnim 1 
ugodno 5 
ugodnosti 1 
ugojene 1 
ugojeni 1 
ugovor 1 
ugovori 1 
ugrezao 2 
ugreznuo 2 
ugrijan 1 
ugrizlo 1 
uha 1 
uho 1 
uhvati 4 
uhvatili 1 
uhvatiti 1 
uhvativ 2 
ujak 1 
ujaka 1 
ujedno 3 
ukazati 1 
ukloniti 1 
ukopan 2 
ukočene 1 
ukočenim 1 
ukočeno 2 
ukočenom 1 
ukrali 1 
ukrotiti 1 
ukroćeno 1 
ukuhanje 1 
ukusno 1 
ukusu 1 
ulanku 1 
ulanski 1 
ulansku 1 
ulaz 2 
ulaza 1 
ulazu 1 
uleti 2 
ulicu 1 
ulje 1 
uljena 1 
uljezao 2 
uljezem 2 
uljezla 1 
uljudjenosti 1 
uljuljala 1 
ulomci 2 
ulovio 1 
uloviti 1 
uloviv 1 
uložimo 1 
ultimo 1 
um 2 
umah 7 
uman 2 
umarao 1 
umieša 8 
umiešala 1 
umiešao 1 
umiešenimi 1 
umio 2 
umire 1 
umireno 1 
umiri 6 
umirio 4 
umiriše 1 
umirovljeni 3 
umirući 1 
umjela 4 
umjerenoj 1 
umjesto 1 
umjetna 1 
umjetnik 7 
umjetnika 2 
umjetniku 1 
umjetnički 1 
umjetničkim 1 
umjetničkom 1 
umjetnosti 1 
umjeći 1 
umna 1 
umne 1 
umni 1 
umnije 1 
umnu 1 
umoli 7 
umolila 1 
umolim 1 
umolio 4 
umoliti 1 
umoren 1 
umoreno 1 
umorili 1 
umorio 1 
umorni 2 
umoru 2 
umre 1 
umriet 2 
umrieti 2 
umrla 3 
umro 3 
un 4 
unapried 3 
unatoč 1 
und 1 
unesrećili 1 
unidje 2 
unidjemo 1 
unidjosmo 1 
unidju 1 
uniformu 1 
unilazi 1 
unilazila 1 
unići 2 
unišla 1 
uništen 1 
uništena 1 
uništiti 1 
unuka 1 
unuku 1 
unutra 3 
uozbiljiv 1 
upalih 1 
upalim 1 
upaljuju 1 
upirahu 1 
upirala 2 
upirući 1 
upisano 1 
upisao 1 
upita 15 
upitam 4 
upitao 2 
upleo 1 
upmanka 1 
upmanku 1 
uporno 2 
upotrebio 1 
upotrebiti 2 
upotrebljavaju 1 
upotrebljavala 1 
upotrebljavali 2 
upotrebljavao 2 
upoznadoh 1 
upoznaje 1 
upoznala 1 
upoznali 3 
upoznao 1 
upoznate 1 
upozorih 1 
upozorim 1 
upozorio 1 
upozorujem 1 
uprava 1 
uprave 1 
upraviteljem 1 
upravivši 1 
upravo 36 
upravom 3 
upregnu 1 
upriesmo 1 
uprieti 1 
uprtim 1 
upute 1 
uputim 1 
ura 2 
uradi 1 
uradio 1 
urbarsko 1 
ure 4 
ureda 1 
uredaba 1 
uredba 1 
uredbe 3 
uredbu 1 
uredi 4 
uredili 1 
uredio 2 
urediti 2 
urediš 1 
uredjena 1 
uredjeni 1 
uredjeno 1 
uredovanje 1 
uresom 2 
urečena 1 
urešen 2 
uri 1 
urinut 1 
urlikao 1 
urličući 1 
uroni 1 
uronim 1 
uroti 1 
uru 1 
uručio 1 
uručiti 1 
uršulinka 1 
usadio 2 
uslišajte 3 
uslišao 2 
uslugu 1 
usna 1 
usne 1 
usnica 2 
usnice 2 
usnuti 2 
uspavan 1 
uspio 1 
uspjeh 1 
uspomena 1 
uspomenami 1 
uspomene 2 
uspomenu 1 
usred 12 
usrećio 1 
usta 6 
ustade 1 
ustaje 1 
ustali 1 
ustanca 2 
ustane 2 
ustanove 1 
ustanovio 1 
ustao 3 
ustavljale 1 
ustavnoj 1 
ustavši 1 
ustima 4 
ustne 2 
ustrašen 1 
ustroja 1 
ustrojena 1 
usudi 2 
usudih 1 
usudila 1 
usudile 1 
usudili 1 
usudim 1 
usudio 5 
usudjuje 2 
usudjujete 1 
utaložena 1 
utaman 1 
uteći 1 
uteče 1 
utisnuta 1 
utišaju 1 
utjehe 1 
utjehu 1 
utješi 1 
utješiti 2 
utješljive 1 
utopljeniku 1 
utočište 1 
utrnula 1 
utvrdu 1 
uvaljuje 1 
uvede 1 
uvedenoj 1 
uvela 2 
uveo 2 
uvidi 1 
uvidio 2 
uvidja 1 
uvidjet 1 
uviek 75 
uvijale 1 
uviti 1 
uvjek 1 
uvjerava 1 
uvjeravala 1 
uvjeravali 1 
uvjeravao 3 
uvjeravati 2 
uvjeren 2 
uvjerena 1 
uvjerenja 2 
uvjerenje 3 
uvjerenju 1 
uvjeri 1 
uvjerio 1 
uvjeriti 2 
uvlači 1 
uvodi 1 
uvojci 1 
uvriedi 1 
uvriedio 1 
uvriedjen 1 
uvriedjeno 1 
uvukao 1 
uvukavši 1 
uz 51 
uza 13 
uzahnu 1 
uzajmio 1 
uzajmiti 1 
uzak 1 
uzalud 19 
uzaludni 1 
uzan 1 
uzbibanoj 1 
uzbudjenih 1 
uzbudjenosti 1 
uzbuni 3 
uzdah 2 
uzdahne 2 
uzdasi 1 
uzdigao 2 
uzdigla 1 
uzdignuta 1 
uzdignutim 2 
uzdisanje 1 
uzdisanjem 1 
uzdizali 1 
uzdizalo 1 
uzdizao 1 
uzdizati 1 
uzdižući 1 
uzdrhtala 1 
uzdrma 1 
uzdržanu 1 
uzdržati 1 
uzduh 1 
uzduha 1 
uze 2 
uzela 4 
uzele 2 
uzeli 9 
uzelo 1 
uzeo 17 
uzesmo 1 
uzeti 3 
uzeto 1 
uzhitom 2 
uzhićen 1 
uzici 1 
uzidali 1 
uzimala 1 
uzjaše 2 
uzka 3 
uzke 1 
uzki 2 
uzkih 1 
uzkim 1 
uzkimi 2 
uzklik 1 
uzklika 1 
uzklikne 1 
uzkliknemo 1 
uzko 1 
uzkoj 1 
uzkrs 1 
uzku 1 
uzmaknuti 1 
uzme 33 
uzmem 6 
uzmeš 1 
uzmiču 1 
uzmogne 2 
uzmogoše 1 
uznak 4 
uznemirivao 1 
uznesla 1 
uzniele 1 
uznieli 1 
uznieti 2 
uznositi 1 
uznosnih 1 
uznosno 1 
uzorak 1 
uzore 1 
uzorka 1 
uzorkom 1 
uzpevši 1 
uzpinjale 1 
uzplahirilo 1 
uzplamtila 1 
uzpnem 1 
uzpraviv 1 
uzprokšio 1 
uzprotivi 1 
uzprotivio 2 
uzprotiviše 1 
uzrok 1 
uzrujan 1 
uzrujanosti 2 
uztrajno 1 
uztrajnosti 1 
uztvrdiše 1 
uzvinutih 1 
uzvisivao 2 
uzvisivati 1 
uzvišena 1 
uzvišeno 1 
uzvišenoga 1 
uzvišenu 2 
učena 1 
učeni 1 
učenjaka 2 
učenu 1 
učile 1 
učilo 3 
učini 13 
učinila 7 
učinili 3 
učinilo 2 
učinim 1 
učinio 7 
učiniste 1 
učinite 2 
učiniti 8 
učio 4 
učitelj 4 
učitelja 2 
učitelju 2 
učiti 2 
uši 1 
ušiju 1 
uškanjem 1 
ušla 1 
ušuljam 1 
užas 1 
užasne 1 
užasni 1 
užasno 2 
užasom 1 
užitak 1 
užitku 1 
uživaju 1 
uživanje 1 
v 2 
vabi 1 
vajkada 2 
val 1 
valja 5 
valjaju 1 
valjalo 1 
valjana 1 
valjao 1 
valjda 17 
valova 2 
valovi 4 
valovitih 1 
valovito 1 
vam 32 
vama 4 
van 2 
vana 1 
vani 8 
vanjske 1 
vanjski 1 
vanjskim 1 
vanjskome 1 
vanjsku 2 
vanjština 1 
vanjštine 1 
vanjštinu 1 
vanko 15 
vankom 1 
vanku 2 
vapna 1 
vara 2 
varaždina 1 
varaždinske 2 
varaždinski 1 
varaždinskoj 1 
varaždinu 3 
variva 1 
varmedjijam 1 
varmedjije 2 
varmedjijska 1 
varmedjske 1 
varmedjskomu 1 
varoša 1 
varoške 1 
varošu 1 
vas 52 
vatra 5 
vatren 3 
vatrene 1 
vatreno 1 
vatri 1 
vatru 3 
vazami 1 
vazda 3 
vazdan 1 
vaš 9 
vaša 5 
vaše 15 
vašega 2 
vaših 2 
vašim 2 
vašoj 2 
vašom 1 
vašu 1 
važnim 1 
važno 1 
vedjama 1 
vedje 1 
vedra 1 
vedri 1 
vedro 1 
vel 2 
vele 1 
velebni 1 
velemožni 4 
velemožnost 2 
veleći 1 
veli 8 
velik 7 
velika 7 
velikana 1 
velikaš 1 
velikaša 1 
velike 8 
veliki 5 
velikih 4 
velikim 3 
veliko 2 
velikoga 2 
velikom 1 
veliku 3 
velim 1 
velite 1 
veličanstva 1 
veličanstven 1 
veličanstveno 1 
veličanstvenu 1 
veličanstvo 1 
veličanstvom 1 
veličao 1 
veliš 1 
veljače 1 
venecija 1 
venecije 1 
veneciji 1 
venecijom 1 
veneciju 7 
veo 1 
veoma 13 
verandom 1 
verba 2 
verbecijanac 1 
verbecijanci 1 
verböczy 1 
vergil 1 
vergila 3 
vesela 4 
vesele 6 
veseleći 1 
veselešega 1 
veseli 5 
veselih 3 
veselili 1 
veselim 2 
veselimi 1 
veselimo 1 
veselja 5 
veseljak 1 
veselje 3 
veseljem 2 
veselju 1 
veselo 14 
veselom 1 
veselosti 1 
veseo 4 
veverić 4 
veverića 2 
veverićem 2 
vezane 1 
vezani 1 
vezove 1 
vezovi 1 
već 128 
većem 1 
veći 2 
većih 1 
većina 3 
većma 1 
većoj 1 
veću 2 
večer 18 
večera 1 
večeraju 1 
večerali 1 
večeras 1 
večere 4 
večeri 7 
večernjega 2 
vi 60 
via 1 
vicearcidjakon 1 
viceban 1 
vicebana 1 
vide 2 
videći 5 
vidi 6 
vidik 1 
vidim 9 
vidio 33 
vidite 1 
vidiš 4 
vidje 2 
vidjeh 1 
vidjela 8 
vidjele 4 
vidjeli 6 
vidjelo 2 
vidjesmo 1 
vidjeste 1 
vidjet 1 
vidjeti 9 
vidjevši 1 
vidješe 1 
vidra 1 
vidu 1 
viek 3 
vieka 11 
vieke 1 
viekova 2 
viekove 5 
vieku 2 
viel 1 
vienac 2 
viest 6 
vieća 1 
viećnik 2 
vijala 1 
vije 1 
vijugajući 1 
vijugao 1 
vika 3 
vikalo 1 
vikao 4 
vikati 4 
vikaše 1 
vike 3 
viktor 1 
viku 3 
vilinske 1 
vina 25 
vino 5 
vinograde 2 
vinogradi 1 
vinom 2 
vinskim 1 
vinskomu 1 
violinu 1 
virila 2 
virile 1 
virovitičkoga 1 
virtus 1 
virány 1 
viržika 1 
viržike 1 
viržikina 1 
viržikom 1 
viržiku 2 
vis 2 
vise 1 
visi 1 
visina 5 
visinah 1 
visinam 1 
visine 2 
visini 1 
visio 7 
visjela 5 
visjele 3 
visjeli 4 
visjelo 2 
visok 4 
visoka 4 
visoke 6 
visoki 4 
visokih 8 
visokim 1 
visokimi 3 
visoko 12 
visokoj 2 
visokom 1 
visokorodjeni 1 
visokorodna 1 
visoku 3 
visove 1 
vite 1 
vitez 1 
vitezovi 1 
vitežka 1 
vivat 1 
vičući 1 
viša 2 
više 115 
višega 1 
višegodišnjega 1 
višegodišnju 1 
višeputa 3 
viši 1 
višimi 1 
vjenčana 1 
vjenčani 1 
vjenčanja 1 
vjenčanje 1 
vjera 1 
vjeran 2 
vjere 4 
vjerenici 1 
vjerenicu 1 
vjerenika 1 
vjereničina 1 
vjerne 2 
vjerni 2 
vjernih 2 
vjernika 1 
vjerniku 1 
vjernikâ 1 
vjerno 2 
vjernost 1 
vjernu 1 
vjerovala 4 
vjerovali 1 
vjerovao 4 
vjerovati 5 
vjerovnici 2 
vjeru 3 
vjeruj 2 
vjeruje 2 
vjerujem 1 
vjerujte 1 
vjetar 10 
vjetra 5 
vjetrića 2 
vjetrom 1 
vjetru 1 
vječiti 1 
vječito 2 
vječitom 1 
vječna 3 
vječne 2 
vječni 1 
vječnih 1 
vječno 4 
vječnost 2 
vješalih 1 
vješt 2 
vještine 1 
vještinu 1 
vještu 1 
vježbaju 1 
vlada 1 
vladamo 1 
vladanje 1 
vladao 1 
vladara 1 
vladaru 1 
vlade 3 
vladimir 1 
vladimire 2 
vladimiru 1 
vladko 1 
vlage 1 
vlaha 1 
vlasi 1 
vlast 1 
vlastelin 11 
vlastelini 1 
vlastelinka 1 
vlastelinke 3 
vlastelinki 1 
vlastelinu 1 
vlasti 2 
vlastita 1 
vlastnica 1 
vlati 1 
vlašić 1 
vlaške 2 
vlaških 2 
vlažne 1 
vlažnim 1 
voda 4 
vodami 1 
vode 5 
vodi 7 
vodika 1 
vodila 6 
voditi 2 
vodja 1 
vodjahu 1 
vodom 2 
vodomete 1 
vodstvom 1 
vodu 3 
vojnici 4 
vojnih 1 
vojnik 3 
vojnika 3 
vojnike 3 
vojska 1 
vojskam 1 
vojskovodja 2 
vojsku 1 
vojujem 1 
vojuvati 1 
vola 1 
vole 1 
voli 4 
volimo 1 
volio 11 
volja 1 
volje 7 
voljela 3 
volji 8 
voljko 1 
volju 4 
volova 2 
volterijanac 1 
volujskima 1 
von 1 
vonj 3 
vonjao 1 
vonjem 2 
voska 1 
vous 1 
voz 1 
vozile 1 
vozili 1 
vozio 1 
voće 1 
voćkami 1 
voštanice 2 
voštenice 1 
vožnje 3 
vrabci 1 
vrag 3 
vraga 1 
vragolijami 1 
vrane 2 
vrat 1 
vrata 27 
vratašca 1 
vratašci 1 
vrate 1 
vrati 6 
vratila 3 
vratim 1 
vratima 5 
vratio 6 
vratit 1 
vratiti 1 
vratu 2 
vraćajući 2 
vraže 1 
vražki 1 
vrbe 1 
vrbove 1 
vrebao 1 
vrednoga 1 
vremena 30 
vremenom 2 
vremenu 3 
vremešne 1 
vrevi 1 
vreći 1 
vrha 1 
vrhova 1 
vrhovca 1 
vrhu 1 
vrhuncu 1 
vriedan 1 
vriedila 1 
vriediš 1 
vriedja 1 
vriedjaju 1 
vriedna 2 
vriedne 1 
vriednim 1 
vriednosti 2 
vrieme 49 
vrisak 1 
vrlo 1 
vrst 2 
vrstan 1 
vrsti 3 
vrt 3 
vrta 1 
vrtili 1 
vrtio 1 
vrtlarićem 1 
vrtljar 1 
vrtlog 1 
vrtom 1 
vrtu 2 
vrutkom 1 
vruć 1 
vruće 3 
vrućemu 1 
vrući 2 
vrućim 1 
vrućimi 1 
vruću 1 
vrzla 2 
vrč 1 
vrčevi 2 
vrčić 2 
vršci 1 
vršenju 1 
vrši 1 
vršio 1 
vrške 1 
vršku 1 
vršnjaci 1 
vršnjaka 1 
vseh 1 
vucare 1 
vudriti 1 
vuk 13 
vuka 8 
vukla 1 
vukli 3 
vukov 1 
vuku 1 
vulgarno 1 
vućina 1 
vuče 2 
vučenim 1 
wallheim 9 
wallheima 2 
wallheimom 2 
wallheimu 2 
watteau 1 
werterskom 1 
werthera 1 
xii 1 
xiv 1 
xvi 1 
z 2 
za 468 
zabacio 1 
zabasali 1 
zabava 6 
zabave 4 
zabavi 2 
zabavlja 2 
zabavljala 1 
zabavljao 1 
zabavljati 1 
zabavljen 2 
zabavljene 1 
zabavna 1 
zabavu 3 
zabačeni 1 
zabašuri 1 
zabiti 1 
zabitni 1 
zabitnome 1 
zabljesne 1 
zaborave 1 
zaboravi 8 
zaboravih 1 
zaboravila 3 
zaboravili 3 
zaboravilo 1 
zaboravim 3 
zaboravio 10 
zaboraviti 6 
zaboraviše 1 
zaboravlja 2 
zaboravljena 1 
zabrani 1 
zabranila 1 
zabranjujem 1 
zabrinem 1 
zabrinuo 1 
zabrinutim 1 
zabrinuto 3 
zabrinutost 1 
zabrinutosti 1 
zabuna 1 
zabune 1 
zabuni 1 
zabunjena 1 
zadah 2 
zadahom 1 
zadaći 1 
zadaću 1 
zadaše 1 
zadesio 1 
zadimljenu 1 
zadivi 1 
zadivila 1 
zadivljen 1 
zadivljena 1 
zadivljene 1 
zadivljenim 1 
zadivljenjem 1 
zadivljeno 2 
zadjem 1 
zadnja 1 
zadnje 5 
zadnjega 3 
zadnji 7 
zadnjih 4 
zadnjiput 1 
zadnju 3 
zadocnjeli 1 
zadovoljan 3 
zadovoljavam 1 
zadovolji 1 
zadovoljiti 1 
zadovoljna 1 
zadovoljno 2 
zadovoljstom 1 
zadovoljstva 1 
zadovoljstvo 1 
zadovoljstvom 2 
zadovoljštinu 1 
zadrhta 1 
zadrhtao 1 
zadršće 1 
zadržali 1 
zadrži 1 
zaduhao 1 
zagasite 1 
zaglaviti 1 
zaglavju 1 
zagleda 1 
zagledala 1 
zagledao 2 
zagledati 1 
zagledaše 1 
zaglédale 1 
zagorac 1 
zagorci 1 
zagorja 1 
zagorje 1 
zagorju 1 
zagorskih 1 
zagorskoga 1 
zagorskom 1 
zagrakta 1 
zagreb 6 
zagreba 2 
zagrebačke 3 
zagrebačkoga 1 
zagrebačkoj 1 
zagrebu 6 
zagrizao 1 
zagrli 1 
zagrliše 1 
zagrmi 1 
zagrmio 1 
zahtievajte 1 
zahtievaju 1 
zahtievali 1 
zahtievasmo 1 
zahtievati 1 
zahtjeva 1 
zahvali 3 
zahvalio 2 
zahvaljujem 2 
zahvalna 1 
zahvalno 2 
zahvalnosti 1 
zahvatala 1 
zahvati 2 
zahvatio 1 
zahvatiti 1 
zahvaćala 1 
zaigrao 1 
zaintačio 1 
zaiskaše 1 
zaista 1 
zajauče 1 
zajeca 2 
zajecati 1 
zajedničkoga 1 
zajedničkomu 1 
zajedno 7 
zajmove 1 
zakartao 1 
zakliktao 1 
zaklinjala 2 
zaklinjanje 2 
zaklinjati 1 
zaklinje 1 
zaklinjući 1 
zaključak 1 
zaključanih 1 
zaključili 1 
zaključke 1 
zakloni 1 
zaklopljene 1 
zakolebati 1 
zakon 7 
zakona 3 
zakone 2 
zakoni 2 
zakonoslovlju 1 
zakonoša 1 
zakonu 1 
zakorlaćena 1 
zakrene 1 
zakrenem 1 
zakriesila 1 
zakrikne 1 
zakržljale 1 
zakup 2 
zakupnik 1 
zakupnine 1 
zakupninu 1 
zalazi 1 
zalazio 2 
zalaziti 1 
zalietaju 1 
zalievajući 1 
zalila 2 
zalio 1 
zalitu 1 
zalivena 1 
zaljubi 4 
zaljubila 1 
zaljubio 9 
zaljubljen 1 
zaljubljena 1 
zaljubljene 1 
zaljubljenik 1 
zaljubljivala 1 
zalogaj 2 
zalunjao 1 
zalutala 1 
zalutalih 1 
zalutao 1 
zamahao 1 
zamahne 1 
zamakne 1 
zamamnu 1 
zametne 1 
zametnula 1 
zamieni 1 
zamieniti 1 
zamierati 1 
zamieraš 1 
zamieti 1 
zamislim 1 
zamisliti 1 
zamišljen 1 
zamišljeni 1 
zamjenu 1 
zamjeravao 1 
zamjeri 1 
zamjerili 1 
zamjeriti 1 
zamjetiti 1 
zamjetljivi 1 
zamjetljivo 3 
zamjetljivom 1 
zamnieva 1 
zamnievajući 1 
zamnievala 1 
zamnievale 1 
zamnieše 1 
zamnio 1 
zamoli 1 
zamolila 1 
zamrla 1 
zamrzla 1 
zamuknuo 1 
zamuljeno 1 
zamuž 2 
zanemarenosti 1 
zanemaruje 1 
zanesen 1 
zanesene 1 
zanesli 1 
zaniela 1 
zaniemi 1 
zaniemio 1 
zanijekati 1 
zanima 2 
zanimala 1 
zanimalo 1 
zanimao 2 
zanimivim 1 
zanimljiv 1 
zanimljivih 1 
zanišu 1 
zanos 3 
zanosa 2 
zanoseći 2 
zanosnih 1 
zanosno 1 
zanosnom 1 
zanosom 2 
zanosu 4 
zanovieta 1 
zanovietati 2 
zao 2 
zaodieva 1 
zaokupila 1 
zaokupili 1 
zaokupiše 1 
zaori 3 
zaorila 1 
zaorim 1 
zaorio 1 
zaostajući 1 
zaostao 2 
zapad 2 
zapade 3 
zapadnoga 2 
zapadu 1 
zapala 1 
zapali 2 
zapalih 1 
zapalim 1 
zapaliti 1 
zapaljene 1 
zapanjen 1 
zapanjeni 1 
zapeo 1 
zapečaćeno 1 
zapisci 1 
zapiske 1 
zapisnici 1 
zapisnika 1 
zapita 2 
zapitao 1 
zapišem 1 
zapjeva 1 
zapjevali 1 
zapjevati 1 
zapjevaše 1 
zaplakana 1 
zapleli 1 
zapletaja 1 
zapoljevcem 1 
zaposjednutih 1 
zapovied 4 
zapovieda 1 
zapoviedala 1 
zapoviedao 1 
zapoviesti 1 
zapovjedački 2 
zapovjedi 3 
zapovjednici 1 
zapovjednik 5 
započela 2 
započeo 2 
započesmo 1 
započete 1 
započeše 2 
započne 2 
zapreka 1 
zapreme 1 
zapremili 1 
zapriečiti 1 
zaprljane 1 
zaprosi 1 
zapustio 2 
zapuši 1 
zapušismo 1 
zapušiv 1 
zapuštaju 1 
zapuštenim 1 
zapuštenost 1 
zar 29 
zarad 1 
zaradi 2 
zaraslih 1 
zarašteni 1 
zaredala 2 
zaredale 1 
zaridala 1 
zarikne 1 
zarobljenika 1 
zarudjene 1 
zarudjenim 1 
zaruke 2 
zarumenjena 1 
zaruče 1 
zaruči 1 
zaručila 1 
zaručili 1 
zaručio 1 
zaručnica 1 
zaručnika 1 
zasebice 1 
zasegne 1 
zasja 1 
zasjaju 1 
zasliepljenosti 1 
zasluga 2 
zasluge 3 
zaslugom 2 
zasluženo 1 
zaslužio 1 
zaslužuje 1 
zaslužuju 1 
zaspim 1 
zastave 1 
zastavnik 1 
zastavu 2 
zastidi 2 
zastidjeno 1 
zastirući 1 
zastrašena 1 
zastrtoj 1 
zastupnik 2 
zatajiti 1 
zatalasaju 1 
zatalasale 1 
zatalasao 1 
zatekli 1 
zatim 13 
zato 22 
zatravljeno 1 
zatraži 2 
zatražim 1 
zatrepeću 1 
zatreptao 1 
zatvara 1 
zatvarali 2 
zatvorena 1 
zatvorene 1 
zatvorenu 1 
zatvori 1 
zatvorili 2 
zatvorio 1 
zatvoriti 1 
zatvoru 2 
zaudaraju 1 
zaurla 1 
zaurlikao 1 
zaurlikaše 1 
zaustavi 1 
zaustavljenu 1 
zauzeli 1 
zauzet 1 
zauzimajući 1 
zauzimao 1 
zauzimaše 1 
zauzmem 1 
zavadi 1 
zavapi 1 
zavapim 1 
zavela 1 
zavesti 2 
zavije 1 
zavijen 1 
zavikavši 1 
zavikne 2 
zaviknem 1 
zavinutim 1 
zavio 1 
zaviriš 1 
zavjerili 1 
zavodila 1 
zavoljela 1 
zavolješe 1 
završi 1 
završio 2 
završiti 1 
zavukoše 1 
zazeblo 2 
zazorni 1 
začaran 2 
začarani 1 
začastni 1 
začeli 2 
začeo 2 
začepio 1 
začeše 1 
začudio 1 
začudjeni 1 
začujem 4 
začula 1 
začuše 1 
zašao 2 
zašto 14 
zašumili 1 
zašutila 1 
zašušte 1 
zažario 1 
zaželim 1 
zaželjela 1 
zaželjeti 1 
zbijali 1 
zbilja 15 
zbilo 3 
zbio 1 
zbližuju 1 
zbor 2 
zborio 2 
zbunjen 1 
zbunjeno 3 
zdenka 1 
zdenko 8 
zdrav 3 
zdrava 4 
zdravica 4 
zdravicami 1 
zdravice 1 
zdravici 2 
zdravicom 1 
zdravicu 1 
zdravlje 4 
zdravo 2 
zdravu 1 
zec 1 
zeca 4 
zecom 2 
zeitunga 1 
zeitungu 1 
zelena 5 
zelene 1 
zeleni 2 
zelenim 1 
zelenimi 1 
zeleno 1 
zelenoj 1 
zelenu 1 
zemaljska 2 
zemaljske 1 
zemaljski 1 
zemaljskih 1 
zemaljskoj 1 
zemaljskom 1 
zemana 2 
zemlja 3 
zemljaka 1 
zemljami 1 
zemljana 1 
zemlje 10 
zemlji 9 
zemljištu 1 
zemljom 2 
zemljovida 1 
zemlju 8 
zestat 1 
zeta 1 
zete 1 
zgoda 5 
zgodah 1 
zgodami 1 
zgode 11 
zgodila 1 
zgodna 1 
zgodni 1 
zgodom 3 
zgodu 5 
zgrada 5 
zgradami 1 
zgrade 2 
zgradi 1 
zgradicom 1 
zgradom 1 
zgradu 2 
zgurenom 1 
zgustio 1 
zibajući 1 
zibala 1 
zibke 1 
zid 5 
zidali 1 
zidana 1 
zidane 1 
zidanom 1 
zidar 1 
zidati 1 
zidine 1 
zidova 1 
zidove 2 
zidovi 5 
zidovih 2 
zidu 5 
zijaše 1 
zima 1 
zime 2 
zimnjoj 1 
zimovka 1 
zimske 1 
zimski 6 
zimsko 2 
zimskoga 1 
zimskoj 1 
zimu 1 
zimzelenog 1 
zjale 2 
zjenica 1 
zjenicah 2 
zjenicu 1 
zla 3 
zlatni 2 
zlatnih 2 
zlatnim 1 
zlatnimi 1 
zlato 2 
zlatom 4 
zlih 1 
zlo 7 
zlobi 1 
zlobnik 1 
zlobno 3 
zloglasnoga 1 
zlokoban 1 
zlokobni 1 
zlosretni 1 
zlosretnih 1 
zlosretnim 1 
zlosretnomu 1 
zlovolja 1 
zlovoljan 1 
zlovoljno 1 
zločestimi 1 
zločestu 1 
zločin 1 
zločina 1 
zločinac 1 
zločinom 1 
zlu 2 
zmija 2 
zna 20 
znade 8 
znadem 7 
znademo 1 
znadete 1 
znadeš 5 
znadu 4 
znajte 1 
znaju 2 
znajući 5 
znak 13 
znaka 1 
znakova 1 
znakove 2 
znala 12 
znale 1 
znali 7 
znaličnost 1 
znaličnosti 1 
znam 31 
znamenit 1 
znamenita 2 
znamenite 1 
znameniti 1 
znamenitije 1 
znamenitu 1 
znamo 4 
znanaca 1 
znanca 1 
znanci 2 
znancih 1 
znanja 1 
znanju 1 
znanosti 2 
znanstvenom 1 
znao 39 
znat 1 
znate 6 
znati 7 
znatnijih 1 
značajeve 1 
značaji 1 
znači 1 
znaš 19 
znoj 1 
zore 1 
zorja 1 
zorom 1 
zoru 1 
zove 6 
zovem 3 
zovemo 1 
zovu 3 
zrak 16 
zraka 1 
zrakom 6 
zraku 6 
zrelo 1 
zrinjski 1 
zrinskih 1 
zrnih 1 
zrnje 1 
zrno 2 
zu 1 
zub 1 
zube 1 
zubi 1 
zujenje 1 
zuri 1 
zv 1 
zvala 2 
zvali 3 
zvana 1 
zvane 1 
zvani 2 
zvanim 1 
zvanju 1 
zvanu 1 
zvati 2 
zviere 1 
zvieri 1 
zviezda 4 
zviezdami 1 
zviezde 1 
zviezdu 1 
zviždao 1 
zvižduk 1 
zvjezda 1 
zvjezdica 1 
zvjezdovitomu 1 
zvona 3 
zvonak 1 
zvonila 1 
zvonkom 1 
zvuci 1 
zvuk 3 
zvuka 1 
zvukovi 1 
zvučnim 1 
§ 1 
à 6 
â 1 
égarements 1 
élégante 1 
épingles 1 
će 124 
ćefkanje 1 
ćemo 21 
ćete 15 
ćeš 17 
ću 59 
ćud 2 
ćudi 3 
ćut 1 
ćuti 1 
ćutila 2 
ćutili 1 
ćutiš 2 
ćušnuo 1 
Časomice 1 
Čekaj 3 
Čekajući 1 
Čekala 1 
Čestita 1 
Često 1 
Četverouglasta 1 
Četvrt 1 
Čezar 22 
Čezara 3 
Čezare 12 
Čezarom 2 
Čezarov 2 
Čezarova 3 
Čezarovo 1 
Čim 8 
Činilo 1 
Čisto 2 
Čitala 1 
Čitav 3 
Čitave 2 
Čovjek 1 
Čudni 1 
Čuj 1 
Čula 1 
čak 6 
čama 1 
čami 1 
čamila 1 
čamio 1 
čangrižljiv 1 
čar 2 
čara 1 
čarapah 1 
čarapami 1 
čarobito 1 
čarobnica 1 
čarobno 2 
čaru 3 
čas 130 
časa 16 
časak 3 
časaka 2 
časeći 1 
časka 2 
časkom 2 
časom 3 
časomice 1 
časova 3 
časove 1 
časovi 2 
časovih 1 
čast 12 
časti 4 
častni 1 
častnici 1 
častnik 3 
častno 1 
času 1 
čavli 1 
čaša 1 
čašami 1 
čaše 4 
čašicom 2 
čašicu 1 
čašom 3 
čašu 9 
čašću 2 
čeka 7 
čekaj 4 
čekaju 1 
čekajući 4 
čekala 2 
čekali 3 
čekam 2 
čekanje 1 
čekao 2 
čekati 1 
čela 1 
čeljad 4 
čeljade 2 
čeljadi 1 
čelo 9 
čelom 2 
čemu 13 
česa 3 
čestih 1 
čestit 4 
čestita 2 
čestitam 1 
čestitari 1 
čestitimi 1 
čestito 1 
često 13 
čestu 1 
četa 6 
čete 1 
četi 2 
četir 2 
četiri 12 
četke 1 
četom 4 
četrdeset 1 
četrdesetosmoj 1 
četrnajst 2 
četu 6 
četvero 1 
četverouglast 1 
četverouglasti 1 
četverouglastih 1 
četvorica 2 
četvorice 1 
četvoricom 1 
četvoricu 1 
četvrt 1 
četvrta 1 
četvrte 2 
četvrti 3 
četvrtoj 1 
četvrtu 1 
čeznem 2 
čeznule 1 
čeznuli 1 
čeznutljiv 1 
čeznutljivo 2 
čeznuća 3 
čeških 1 
češljuga 1 
češljugara 1 
češljugari 1 
češljugarka 1 
češljugom 1 
čil 1 
čila 1 
čilosti 1 
čilu 1 
čim 12 
čime 2 
čin 1 
čina 1 
čini 7 
činila 1 
činili 1 
činilo 7 
činim 1 
činio 2 
činite 2 
činiti 3 
činovnik 2 
činženjaka 2 
čipaka 1 
čista 1 
čistilo 1 
čistim 1 
čistio 1 
čisto 20 
čistom 1 
čistu 4 
čita 2 
čitala 2 
čitali 1 
čitanjem 1 
čitao 4 
čitati 3 
čitav 5 
čitava 4 
čitave 6 
čitavim 5 
čitavo 6 
čitavoga 2 
čitavoj 1 
čitavom 1 
čitavu 5 
čizme 3 
čičkom 1 
čižaka 2 
čižmah 3 
čke 2 
članaka 1 
članci 3 
članova 1 
članovi 1 
čorbe 1 
čorbu 1 
čovjek 49 
čovjeka 15 
čovjekom 2 
čovjeku 6 
čovječanstvo 2 
čovječe 1 
čovječjeg 1 
čovječjega 1 
čuda 3 
čudan 1 
čude 1 
čudesnih 1 
čudesnijom 1 
čudi 1 
čudili 2 
čudim 1 
čuditi 1 
čudiš 1 
čudna 1 
čudne 1 
čudni 3 
čudnim 1 
čudno 4 
čudnom 1 
čudnovata 1 
čudnovati 1 
čudnovato 3 
čudo 9 
čudu 12 
čuje 9 
čujem 4 
čuješ 2 
čuju 1 
čula 7 
čuli 4 
čulo 3 
čuo 20 
čupao 1 
čupava 1 
čuti 4 
čuva 3 
čuvaj 1 
čuvaju 3 
čuvajući 1 
čuvao 2 
čuvar 1 
čuvara 1 
čuvati 1 
čuvstva 6 
čuvstveno 1 
čuvstvo 2 
čuvstvom 1 
čuvši 3 
čuči 1 
čučio 1 
čvrknuo 1 
čvrsta 1 
čvrste 2 
čvrsti 1 
čvrstih 1 
čvrstim 1 
čvrsto 6 
čvrstu 1 
Šandor 2 
Šaptom 1 
Široke 1 
Škender 2 
Škendere 1 
Škoda 1 
Šopenhauerke 1 
Španije 1 
Španiji 1 
Šta 6 
Štefančić 1 
Štefica 14 
Štefice 1 
Štefici 3 
Šteficu 2 
Štefić 4 
Štefičin 1 
Što 30 
Štropot 1 
Šum 1 
Šume 1 
Švabe 1 
Švabo 1 
Švajcarske 1 
Švajci 1 
šalam 1 
šalapolke 1 
šale 8 
šali 4 
šalili 2 
šaljivo 3 
šaljivoj 1 
šalju 1 
šalu 3 
šanceve 2 
šapice 1 
šapne 2 
šapnem 1 
šapnula 2 
šapnuo 1 
šaptale 1 
šaptali 1 
šaptanih 1 
šaptati 1 
šaptom 2 
šaptu 1 
šapće 1 
šapćemo 1 
šarana 1 
šef 1 
šega 1 
šepirili 1 
šest 6 
šestdeset 1 
šestnajst 1 
šestnajstog 1 
šestnajstoga 1 
šestnajstu 1 
šetnju 1 
šešir 4 
šešire 1 
šeširu 1 
šibe 1 
šibkah 1 
šibke 1 
šiljala 1 
šiljat 1 
šiljati 1 
šindre 1 
šira 1 
šire 1 
širi 1 
širila 2 
širio 2 
široka 1 
široke 1 
široki 3 
širokih 2 
širokim 1 
široko 4 
širokom 1 
široku 2 
širom 4 
škale 1 
škandirati 1 
škodilo 1 
školah 1 
škole 4 
školi 1 
školnici 2 
školnik 1 
školskih 3 
školu 3 
škrinja 2 
škrinju 1 
škripio 1 
škrtari 1 
škudah 1 
šljivare 1 
šljivari 1 
šljivovicom 1 
šljuke 1 
šljukâ 1 
šnolami 1 
špan 6 
špana 1 
španjolskih 1 
španjske 1 
španu 2 
špiritisti 1 
špitalskoga 1 
šta 20 
štale 2 
štalu 1 
štap 1 
štedjela 1 
štedjeti 1 
štedljivosti 1 
štelaža 1 
šteta 3 
štetinastu 1 
štipendistice 1 
što 326 
štogod 6 
štogodj 1 
štolu 1 
štono 3 
štovala 1 
štovanoga 1 
štropot 4 
štropota 1 
štuje 2 
štuju 1 
štukature 1 
šulja 1 
šuljala 1 
šum 2 
šuma 2 
šumami 1 
šume 9 
šumi 6 
šumili 1 
šumio 1 
šumom 2 
šumski 1 
šumu 4 
šunka 2 
šunke 1 
šuplje 1 
šurovanja 1 
šuteći 3 
šutila 1 
šutili 1 
šutio 2 
šutnja 1 
šutnje 1 
šutnju 1 
šušta 1 
šuštanjem 1 
šuštilo 1 
švarcgelbi 1 
Žalibože 1 
Žao 1 
Žena 2 
Ženska 1 
Židova 1 
Židovci 1 
Židovi 1 
Živ 1 
Živio 3 
Župnik 2 
Žuri 1 
Žuženić 4 
Žuženićem 1 
žabota 1 
žali 1 
žalibože 2 
žalila 1 
žalim 1 
žalio 1 
žaliti 2 
žalobna 1 
žalobni 1 
žalobno 1 
žalost 3 
žalostan 1 
žalosti 3 
žalostio 2 
žalostmi 1 
žalostnim 2 
žalostno 2 
žaluzije 1 
žamor 4 
žao 7 
žar 2 
žara 1 
žari 1 
žarila 3 
žarka 2 
žarke 2 
žarkih 1 
žarko 2 
žarkome 1 
žarku 2 
žarom 6 
žbuka 1 
žele 1 
želeći 4 
želi 8 
želim 2 
želio 2 
želja 4 
željami 1 
želje 3 
željela 2 
željezna 2 
željezne 1 
željeznom 1 
željezo 1 
želji 2 
željno 1 
željom 1 
želju 7 
želudac 1 
žena 18 
ženam 1 
žene 14 
ženi 4 
ženica 2 
ženitbe 1 
ženitbi 4 
ženitbom 1 
ženitbu 3 
ženo 2 
ženom 3 
ženska 5 
ženske 3 
ženskog 1 
žensku 1 
ženu 10 
žeravica 1 
žeravicu 1 
žestiti 1 
žestoke 1 
žestoko 4 
žestokom 1 
žetvi 1 
žešće 1 
žešći 1 
žid 1 
židkimi 1 
židova 1 
židovki 1 
žigicu 2 
žira 1 
žiro 3 
žita 1 
žitnimi 1 
žito 3 
živ 1 
živa 1 
živahan 1 
živahna 3 
živahne 2 
živahni 2 
živahno 2 
živcata 1 
živce 1 
živci 1 
živi 8 
živim 1 
živinska 1 
živio 10 
živjela 2 
živjeli 3 
živjeti 7 
živo 5 
živoga 1 
živoj 1 
život 11 
života 13 
životinja 1 
životinjah 1 
životinji 2 
životne 1 
životom 1 
životu 1 
živu 5 
žrtava 1 
žrtve 1 
žrtvom 1 
žrtvovala 1 
žrtvovati 1 
žrtvu 2 
žubor 1 
žubora 1 
žuborili 1 
župan 1 
župana 2 
župani 1 
županija 3 
županije 9 
županiji 6 
županijske 1 
županijski 4 
županiju 1 
županom 2 
županske 1 
župnici 1 
župnik 4 
župnika 2 
župnikom 2 
žurio 1 
žurna 1 
žurnih 1 
žurnim 1 
žurno 2 
žurnoga 1 
žuta 3 
žute 1 
žutice 1 
žutim 2 
žutjeli 1 
žutom 1 
― 4 
„ 3 
„a 3 
„ab 1 
„agramer 1 
„ah 5 
„aha 1 
„alodijalne 1 
„amcdiner 1 
„anno 1 
„antikvirana 1 
„aristokratičan 1 
„aristokratskim 1 
„astrolabium 1 
„audijencije 1 
„bazara 1 
„baš 1 
„betlem 1 
„bez 1 
„beč 1 
„bilikum 1 
„bilikumi 1 
„bio 1 
„bog 2 
„bogčeci 1 
„bolje 1 
„bolno 1 
„bome 1 
„burgtheater 1 
„carissime 1 
„chapitres 1 
„comme 1 
„consiliarius 1 
„contra 1 
„contre 1 
„coram 1 
„crnoškolcem 1 
„crvenoj 1 
„crvenom 1 
„crvenu 1 
„czopakovich 1 
„da 6 
„danas 1 
„dano 1 
„dao 1 
„davao 1 
„die 1 
„dietenklasi 1 
„dijački 1 
„dinarja 1 
„diner 1 
„divno 1 
„dječja 1 
„dobri 1 
„dobroga 1 
„dogodovštini 1 
„domaća 1 
„dopustit 1 
„dosta 1 
„drage 1 
„dragovoljno 1 
„duplonka 1 
„duraka 1 
„dà 1 
„eau 1 
„efemerides 1 
„eminens 1 
„endroit 1 
„entre 1 
„ergnan 3 
„et 1 
„eto 2 
„evo 2 
„familije 1 
„fiškuše 1 
„frauen 1 
„gdje 2 
„gizdavi 1 
„gloria 1 
„gorušične 1 
„gospodaru 1 
„gospodinu 1 
„gospodična 1 
„gospodični 1 
„gospodičnu 1 
„gramatiku 1 
„gratias 1 
„gravamina 1 
„grubijan 1 
„haj 1 
„herum 1 
„historičan 1 
„honorarius 1 
„hop 1 
„horvatica 1 
„hvala 1 
„idem 1 
„ilircem 1 
„illustrissime 1 
„illustrissimo 1 
„illustrissimus 1 
„inkvirira 1 
„interpres 1 
„ipsissima 1 
„ja 3 
„jedino 1 
„jozefinski 1 
„još 3 
„jura 1 
„jurisdictio 1 
„juša 1 
„kad 3 
„kako 2 
„kakove 1 
„kameratski 1 
„kano 1 
„karencije 1 
„khm 1 
„king 1 
„kladi 1 
„klopicki 1 
„klopickoga„ 1 
„kod 1 
„koliko 1 
„komputuši 1 
„konštituciju 1 
„kozje 1 
„koči 1 
„kraft 1 
„kraljice 1 
„kranjce 1 
„kranjicu 1 
„kranjski 1 
„kritično 1 
„kruto 1 
„ksindelcimer 1 
„kugjinom 1 
„kuhel 1 
„kumek 1 
„kučirvagli 1 
„küche 1 
„l 1 
„la 1 
„lacica 1 
„liberajci 2 
„liberalizmom 1 
„liberalnoga 1 
„ludom 1 
„lumen 1 
„ma 1 
„magister 1 
„majerica 1 
„majčine 1 
„makar 1 
„malum 1 
„mamicu 1 
„mamo 1 
„manon 1 
„matice 1 
„medju 1 
„mileka 1 
„mili 1 
„mille 1 
„milostivna 2 
„mladi 1 
„mon 2 
„monda 1 
„moralo 1 
„mädchen 1 
„mädel 1 
„na 2 
„narodi 2 
„narodnjake 1 
„ne 2 
„nema 1 
„nikaj 1 
„nimrod 1 
„nitko 1 
„njekakve 1 
„njena 1 
„njezin 1 
„njihova 1 
„noblesse 1 
„nocturno 1 
„notarijuš 1 
„noć 1 
„o 1 
„oberica 1 
„običajem 1 
„objedi 1 
„od 1 
„odlične 1 
„oficiri 1 
„oj 1 
„organiste 1 
„orientales 1 
„pa 2 
„pagat 1 
„palaču 3 
„paskvil 1 
„per 1 
„perpetuus 1 
„perpetuusa 1 
„pijmo 1 
„pikirana 1 
„pisačići 1 
„plemeniti 2 
„podnosi 1 
„pokornim 1 
„ponte 1 
„praeceptor 1 
„pravice 1 
„predij 1 
„predpotopni 1 
„pro 3 
„probudjenje 1 
„prostoga 1 
„ptičja 1 
„quelque 1 
„rajfroka 1 
„rehabilitaciju 1 
„remedija 1 
„rešt 1 
„ribju 2 
„riblje 1 
„robes 1 
„ruska 1 
„samo 1 
„sergeanta 1 
„sine 1 
„siromašni 1 
„sirote 1 
„sjeća 1 
„slučaja 1 
„soba 2 
„sobe 2 
„sobom 1 
„spectabilis 1 
„stara 1 
„staroga 1 
„stranu 1 
„supremuš 1 
„sve 1 
„svih 1 
„svrabljivac 1 
„svrabljivca 1 
„sécrétaire 2 
„ta 1 
„taj 1 
„tako 1 
„tamo 1 
„teritoriju 1 
„tertium 1 
„testament 1 
„testimonija 1 
„the 1 
„tik 1 
„to 1 
„toga 1 
„tulitra 1 
„tȁ 1 
„u 1 
„um 1 
„umatum 1 
„une 1 
„universi 1 
„urgrosstanta 1 
„užoj 1 
„vanderček 1 
„varmedjijaš 1 
„vazda 2 
„velemožnoga 1 
„verbecijanske 1 
„verbecijanski 1 
„vi 2 
„vicekomešica 1 
„vinska 1 
„vitežkomu 1 
„vjerovanju 1 
„voyage 1 
„vraiment 1 
„vrteći 1 
„vurštovi 1 
„weltblattu 1 
„za 3 
„zagorski 1 
„zakaj 1 
„zaostataka 1 
„zašto 1 
„zlokobna 1 
„znate 1 
„zubu 1 
„à 1 
„èclairée 1 
„Častni 1 
„Čim 1 
„Činim 1 
„četrdeset 1 
„četvrte 1 
„Šta 1 
„Što 5 
„šalapolke 1 
„šindrom 1 
„šljivari 1 
„štih 1 
„štuceri 1 
„Živa 1 
„živio 1 
„županijskih 1 
„„ja 1 

© 2006-2009 by the Institute of Croatian Language and Linguistics

Powered by PhiloLogic
with extensions by D. Ćavar