Welcome to the Croatian Language Corpus   Croatian
   home |  Riznica |  documentation |   
Bibliographic criteria: none (All documents document(s))
Search criteria: platež.*

Your search found 13 occurrences

Click here for a Concordance Report

Occurrences 1-13:

1. AKovacic_Fiskal (bib:p.na)na i pozvaše konobara na platež. Sada Iliri udariše u pjesmu iz svega gr
2. Gjalski_Pod_sta... (bib:p.141)edovito zaboravio na platežne rokove kamata, glavnica silno rasla,
3. Gjalski_U_noci (bib:p.na)koliko dana, što je minuo platežni rok. No poreznik ne poznavaše šale. J
4. Gjalski_krovovi (bib:p.na)pa je redovito zaboravio platežne rokove kamata. Glavnica silno rasla- i
5. Nehajev_Rakovica (bib:p.135)odbora i poslužiti kao platežno sredstvo u budućoj provali talijansko-
6. Batusic_Od_Sien... (bib:p.199)onda u zemlju boljeg plateža, — njegov antipod Jacob Jordaens ne mi
7. Aralica_Graditelj (bib:p.199)skromni u zahtjevima, platežni, uljuđeni i darežljivi, bez obzira na
8. Aralica_Graditelj (bib:p.306)ih na smrt, ako nađem platežne kupce koji će namah izbrojiti novac. T
9. Benic_Ekonomija (bib:p.47)m prodajom, s obzirom na platežno sposobnu potražnju, maksimizirati kori
10. Benic_Ekonomija (bib:p.682)vodnja koja je veća od platežno sposobne potražnje. Hipoteka – pravo
11. Hranjec_Djecji (bib:p.171)ci’ nisu izvršili svoju platežnu obvezu, to je autor bankrotirao”. Pot
12. Jareb_Ustasko-... (bib:p.212)va, rabilo se je kao platežno sredstvo, (...), kod hrvatskog naroda k
13. Tomic_Melita (bib:p.na)rzojavom Artura na njegovu platežnu dužnost, ali je dobio od njega odgovor

Results Bibliography

Ante Kovačić [1882], Fiškal (Bulaja naklada, 1999., Zagreb), 146 pp. [word count] [AKovacic_Fiskal].

Ksaver Šandor Gjalski [1886], Pod starimi krovovi. Zapisci i ulomci iz plemenitaškoga svieta. (Matica hrvatska, Zagreb), 200 pp. [word count] [Gjalski_Pod_starimi].

Ksaver Šandor Gjalski [1913], U noći: Svagdašnja povijest iz hrvatskoga života (Bulaja naklada, 1999., Zagreb), 190 pp. [word count] [Gjalski_U_noci].

Ksaver Šandor Gjalski [1929], Pod starim krovovima: Zapisi i ulomci iz plemenitaškog svijeta (Bulaja naklada, 1999., Zagreb), 169 pp. [word count] [Gjalski_krovovi].

Milutin Nehajev [1932], Rakovica (Matica hrvatska, Zagreb), 296 pp. [word count] [Nehajev_Rakovica].

Slavko Batušić [1941], Od Siene do Haarlema. Putopisi, eseji, biografije, impresije (Savremena biblioteka, Zagreb), 221 pp. [word count] [Batusic_Od_Siene_do_Haarlema].

Ivan Aralica [1998], Graditelj svratišta (Školska knjiga, Zagreb), 424 pp. [word count] [Aralica_Graditelj].

Đuro Benić [2001], Osnove ekonomije; 3., izmijenjeno i dopunjeno izdanje (Školska knjiga, Zagreb), 711 pp. [word count] [Benic_Ekonomija].

Stjepan Hranjec [2004], Dječji hrvatski klasici (Školska knjiga, Zagreb), 400 pp. [word count] [Hranjec_Djecji].

Mario Jareb [2006], Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941. godine (Školska knjiga, Zagreb), 666 pp. [word count] [Jareb_Ustasko-domobranski_pokret].

Josip Eugen Tomić [n.d.], Melita () [word count] [Tomic_Melita].


Click here for a Concordance Report


© 2006-2009 by the Institute of Croatian Language and Linguistics

Powered by PhiloLogic
with extensions by D. Ćavar