Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
  Dobro došli na stranice Hrvatskoga jezičnog korpusa   English
   naslovnica |  Riznica |  dokumentacija |   
Bibliografski kriteriji: nijedan
Tražim Patačić u cijeloj bazi podataka

Pritisnite ovdje za izvješće KWIC

Na ovoj stranici prikazano je prvih 25 pojavnica. Molimo da slijedite poveznicu u dnu stranice da vidite ostale razultate pretraživanja.


1. Petar Zoranić. Planine [stranica 446 | odlomak | PodDio | dio]

Vuk, hrvatski plemić koji je sudjelovao u Sigetskoj bitki 1566.; poginuo u konačnom jurišu iz staroga grada Pariz; Paris, sin trojanskoga kralja Prijama i njegove žene Hekube, začetnik Trojanskoga rata Patačić, Petar, konjički kapetan u Sigetskoj bitki 1566., poginuo u konačnom proboju iz Sigeta Pečuj; Pečuh, grad u Mađarskoj; sultan Sulejman II. ušao je u Pečuh 4. 8. 1566 Pelegrinović, Mikša (1500.— 1562.),


2. Barne Karnarutić. Djela [stranica 212 | odlomak | Pod2dio | PodDio | dio]

“neg ognjeni zmaji”. Golemo mnoštvo turskih “kopaj steć uzgor / kakono dubrava lipih jel navarh gor”. Među sigetskim junacima osobito su se isticali dvojica vojvoda: I Patačić Petar i Papratović Vuk,
Jedan vihar vetar, a drugi groma buk. (II.,384.— 385.) Izabranim imenima i prezimenima usmjerene zvukovne strukture (aliteracija i


3. Barne Karnarutić. Djela [stranica 237 | odlomak | Pod2dio | PodDio | dio]

tolikoj,
U kihno karv vari da idu na poboj,
Gašpar Alapija vojvoda grediše,
Ki Turkom dodija na konju i piše;
I Miklouš Kobač ki j’ viteštvo činil
Vazda kad biše zač, niti je strah imil;
I Patačić Petar i Papratović Vuk,
Jedan vihar vetar, a drugi groma buk,
Vitezi u gusi, na lice na boju,
Kako cvitak busi, zbrani u tom broju.
Svi skupa odajdoše i, viteški hodeć,
Pri Dravi najdoše mnogo


4. Barne Karnarutić. Djela [stranica 240 | odlomak | Pod2dio | PodDio | dio]

ter da se postarče.
Niki konja spinje ter njim čini kruzi,
A konj se propinje čineć strašni pruzi.
Sa svim tim staviše pošten’ja svoga rad,
Kad se odpraviše, za stražu najzad
Sto pedeset kopaj; Patačić nad njimi
Svilan zlatom alaj nošaše prid njimi.
Gredu kako spira, nigdor se ne obzire,
Jer jim Bog da mira, ne bi jim potire.
Dojdoše k Sigetu, svak jih vidit želi,
Kako dobru letu ter jin se


5. Ivan Kukuljević... . Glasoviti Hrvati prošlih vjekova [stranica 175 | odlomak | PodDio | dio]

zajedno s imanji Eberhard u požunskoj i Preseka u križevačkoj županiji, za tim kuće u Zagrebu i Varaždinu. Nikola primi dvor Markovec u optujskom polju, vinograd Preizerijanski u kotaru čakovačkom, glavnicu od 72000 for. i dug Rudolfa kralja od 82000 for. Dielio ih je prabilježnik Stjepan Patačić. Od Gvidobalda, nadbiskupa solnogradskog, dobi Nikola u dar god. 1657. njeki dvor i zemlje sa šumami i vinogradi u štajerskom gradu Optuju. Stanujući u Štajerskoj nosio je naslov baruna od Markovca. Oženjen bijaše Jelisavom groficom Erdedovom, s kojom nije imao djetce. Umrie god.


6. Ivan Kukuljević... . Glasoviti Hrvati prošlih vjekova [stranica 178 | odlomak | PodDio | dio]

za svoga sužnja, drugi dopade gjenerala Vuka Frankapana. Mnogo je imao ban brige da zapriječi prečeste mejdane i dvoboje, što su ih naši junaci običavali imati s turskimi delijami. Kao mejdandžije prve vrsti odlikovahu se u ono doba s naše strane Petar Patačić, Petar Letovanić i Gašpar Orehovački od Orehovice, podban hrvatski. Kad se Turci spremahu, da opliene Draškovićevo imanje Rečicu, sakupi on pet pješačkih i četiri konjičke satnije kod Sladkog polja na Trebči, na što se Turci od straha natrag pomaknuše. Kod Kladuše


7. Ivan Kukuljević... . Glasoviti Hrvati prošlih vjekova [stranica 178 | odlomak | PodDio | dio]

i četiri konjičke satnije kod Sladkog polja na Trebči, na što se Turci od straha natrag pomaknuše. Kod Kladuše raztjera ban Turke i malo da nije osvojio taj veoma tvrdi grad, u koji se bjehu zatvorili Turci. U samoj bitci proslave se uz bana Draškovića Gašpar Orehovački, podban, Petar Patačić, Sigmund Mrnavić Vukov i Juraj Gregurovečki od Gregurovca. S njimi vojeva i rodoljubni pisac povijesti banova kanonik Jure Ratkaj Velikotaborski, koji tada prvi put bijaše u boju. Sliedećih godina kad se u Hrvatskoj pojaviše grozni potresi i poplave, a napokon i velika vatra u


8. Ivan Kukuljević... . Glasoviti Hrvati prošlih vjekova [stranica 183 | odlomak | PodDio | dio]

bakrorezu, rezanom od Widmana. Imamo primjetiti, da je Ivan III., dok je bio banom, nosio častno ime »Defensor Croatiae«. Papinski poslanik na bečkom dvoru biskup Kamilo Meltio veli o njem, da je bio čovjek veoma dobar (huomo assai buono). Juraj Patačić, u svom djelu: »Gloria Collegii Ung.-Illyrici Bononiae« veli o njem, da je umio strogost zakona vazda ublažiti, jer je volio da bude ljubljen, nego da ga se straše. Ivan III. Drašković imao je silni imetak. Oporukom ostavio je 150000 za gradnju različitih tvrdja


9. Ivan Kukuljević... . Glasoviti Hrvati prošlih vjekova [stranica 192 | odlomak | PodDio | dio]

Vojevao je hrabro u ratu francezkom i pruskom i odlikovao se izvanredno kod zauzeća tvrdje Glaz. Obnašao je takodjer čast velikog župana križevačkog i bio c. kr. komornik i tajni savjetnik. Dok je god. 1756. i 1757. vojevao u Njemačkoj, upravljao je u njegovo ime županijom Ivan grof Patačić, s kojim je često dopisivao u poslovih županijskih. Godine 1752. bijaše načinio oporuku, kojom svojoj ženi u ime miraza ostavi 12000 for., a svojoj djeci imanja Belaj, Černemal, Rečiću, Bednju, Prasnicu, Voću, Marćan, Božjakovinu, Bukovec, Trakošćan i Klenovnik. Umro je


10. Eugen Kumičić. Urota Zrinsko-Frankopanska [odlomak | PodDio | dio]

Frana. Poslije toga oprostio se sa svima, smiren sjeo u jednu od banovih kočija, pa ravno u svoj samostan, u Lepoglavu. Prođu tri dana, a u Čakovec banuše grof Ivan Drašković, zagrebački biskup Borković, barun Fran Čikulin, podban barun Orehoci i protonotar kraljevstva Nikola pl. Patačić. Podban Orehoci, čovjek onizak i krupan, žutokos, crvena i nabuhla lica, pripovjedi banu da su neki velikaši razjareni zbog saveza sa sultanom, te kako bi možda dobro bilo da se odmah sazove sabor, a to je, dakako, njegovo mnijenje, ali ako svijetli ban misli da se sabor ne


11. Eugen Kumičić. Urota Zrinsko-Frankopanska [odlomak | PodDio | dio]

napokon uslišati neke pravedne zahtjeve svojih vjernih Hrvata, ali se ne može u oblake nego treba strpljivo pričekati bolje vrijeme te popustiti u nečemu i kralju dok umiri Ugre. Barun Čikulin malo je isprva govorio. Bio je mrk, natezao je brk i prevraćao očima. Protonotar pl. Patačić bojažljivo se ogledavao dok su drugi govorili. Bio je visok i mršav, crnomanjast i kozičav, ni dlačice na licu. Svi su sjedili s banicom, banom i knezom Franom za istim stolom u najljepšoj dvorani. Zrinjski, pošto je svakoga mirno saslušao, sve im potanko razložio, kao i


12. Eugen Kumičić. Urota Zrinsko-Frankopanska [odlomak | PodDio | dio]

iz duše mi govorite!- povika barun Čikulin. - Svi isto želimo- slegne Drašković ramenima. Uto javi sluga da je večera na stolu. Podban Orehoci radosno uzdahne. Pri večeri razgovarahu se veselije. Drašković i Čikulin u svem su se lijepo slagali. Kozičavi protonotar pl. Patačić naglo je i pohlepno jeo i pio, kretom glave hvalio je vino, klimajući za sebe, i nije slušao što drugi govore. Biskup Borković dugo je pripovijedao da malo jede, osobito uvečer, jer ga od mladosti boli želudac, a neprestano je jeo dok je opisivao svoju bolest. Podban Orehoci glasno


13. Eugen Kumičić. Urota Zrinsko-Frankopanska [odlomak | PodDio | dio]

želudac, a neprestano je jeo dok je opisivao svoju bolest. Podban Orehoci glasno je hvalio i pilo i jelo, vješto i bezobzirno prebirao najljepše komade svake pečenke, te dokazivao Patačiću da je hrvatska kuhinja najbolja na svijetu. Sutradan odoše Drašković, Orehoci, Čikulin i Patačić u Zagreb, a biskup Borković u Beč. Katarina i Fran krenuše isti dan s jakom pratnjom na Ozalj, da pregledaju grad, da obrede sve, jer se bilo pročulo da će Austrijanci iz Karlovca navaliti na Ozalj. Iz ovoga grada odjaše banica u Bosiljevo, pa susretne putem Herbersteinove


14. Josip Eugen Tomić. Za kralja – za dom: historička... [stranica 113 | odlomak | PodDio | dio]

mlada gospoda. Vrčevi zveknuše i vesela braća uzeše se opet miriti s bukovcem. Već se je i drugi škaf bio izpraznio, a Dora je baš htjela da ustane i u pivnicu po vino ode, kad li se otvore vrata i na njih se pojave dva nova gosta. Jedan bijaše Ivan grof Oršić, a drugi grof Baltazar Patačić de Zarand, mlad čovjek oko 25 godina, srednjeg stasa, okrugla široka lica i dugoljasta nosa, a jakih crnih brkova. — Tu je ljepše nego li vani! — reče grof Ivan. — Vani je kao u rogu. Nebo se je ružno naoblačilo, munje sievaju i već počimaju krupne kaplje kiše padati


15. Josip Eugen Tomić. Za kralja – za dom: historička... [stranica 113 | odlomak | PodDio | dio]

pristupiv k Dori otraga i podigav joj glavu podlanicom k sebi... — Ne smijem, milostivi grofe!... Vi ste zaručeni! — Da, da, imate pravo... i doskora ću se ženiti i morat ću zaboravit na sve, što je bilo... — Sreća, što sam te našao! — progovori sada grof Patačić kadetu, s kojim je služio kod iste pukovnije... — Sutra moramo skupa odputovati k našoj pukovniji u Kanižu... — Zar se sprema na rat? — upita kadet, skočiv veselo na noge. — Ne znam ništa... — odgovori grof. — Samo to znam, da sam malo prije donio iz


16. Josip Eugen Tomić. Za kralja – za dom: historička... [stranica 114 | odlomak | PodDio | dio]

— odgovori grof. — Samo to znam, da sam malo prije donio iz Beča i predao banu štafetu... Vrlo važna pisma... Jahao sam dan i noć, da su mi sve kosti pucale... — Što to može biti? — zapita Fodroczy, koji je bio vrlo ljubopitljive naravi... Grof Patačić ne reče ništa, ali za to odgovori grof Oršić kobnu, tajinstvenu rieč: — Konskripcija! — Šta konskripcija?... što je to?... upitaše neki iz družtva. — Popisat će sve kuće kmetske i plemićke, pa će bez razlike plaćati svi porez i davati


17. Josip Eugen Tomić. Za kralja – za dom: historička... [stranica 114 | odlomak | PodDio | dio]

je sve moguće... — primieti tiho Lukavski. — Odkuda ima tvoja presvietlost te glase? zapita grofa Bužan. — Iz blizine dvora... — Bunit će se županije... — progovori opet Brigljević, prihvativ se iz nova lule. — Lahko za to... — opazi na to grof Patačić. — Velika je vojska, kojom car zapovieda. — Eto sad možete znati, zašto se kupi vojska, — upozori mladu gospodu grof Oršić. — U Beču su mislili na odpor u županijah, pa ga kane zagušiti oružanom silom, ako se pojavi... — Nesretne reforme! —


18. Josip Eugen Tomić. Za kralja – za dom: historička... [stranica 115 | odlomak | PodDio | dio]

se razgovora o javnih poslovih — javi se sada kadet, koji je bio zlovoljan, da mora svoj dopust prekinuti. — Vidjet ćemo, što će županije na to reći... — Tako je! — povladi mu Bužan. — Nije to još gotova stvar. Bit će protesta i te kakova! Grof Patačić, koji je kao vojnik sudio o toj stvari, nasmieši se izpod brka, čuvši te rieči. — Žedan sam, braćo! — uhvati sada grof Oršić vrč. — Točite, gospo Doro, iz punoga srca. — Pijmo, pijmo! — prionu uz vrče i ostali gosti. — Ne kvarimo si dobre volje,


19. Josip Eugen Tomić. Za kralja – za dom: historička... [stranica 188 | odlomak | PodDio | dio]

sjajnih plesova i plesnih zabava ovih poklada. Biskup Galjuf vrlo je mio i galantan velikaš, on će, ako ga umole, s drage volje dati jedan, ili makar dva sjajna plesa u svom biskupskom gradu. Velikaši, koji imadu svoje palače u Zagrebu, kao: Oršić, Erdödy, Magdalenić, Vojkffy, Drašković, Patačić, Sermage i drugi, pa ugledniji plemići Paravić, Raffay, Marković, koji su takodjer imali liepe palače u gornjem gradu, gradjene kao većina tih palača na starih gradskih bedemih, ne će jamačno zaostati za biskupom te će i oni u svojih dvorih dati ili sjajni ples, ili prirediti


20. Josip Eugen Tomić. Za kralja – za dom: historička... [stranica 196 | odlomak | PodDio | dio]

joj s najvećom reverencijom ruku. Medjutim su već nestrpljivi plešući parovi izpunili ne baš suviše prostranu plesnu dvoranu. Grof Hinko Sermage plesao je s Rosinom, grof Ivan Oršić sa zaručnicom svojom Eleonorom, Donato Lukavski s ljepušnom Apolonijom Zdenčajevom, grof Bartol Patačić, koji je uz dopust dohrlio na ovaj ples, s baronesom Kulmerovom, a osim ovih motahu se plešući sa svojimi igračicami vojnički častnici, mlada vlastela, advokati i jurati. Već prvi taj ples bijaše tako živahan, da je, po njem sudeći, ta zabava mogla potrajati do bieloga


21. Josip Eugen Tomić. Za kralja – za dom: historička... [stranica 318 | odlomak | PodDio | dio]

ju, da je ne bi nitko odonud skinuo. Na večer istoga dana, oko sedam sati, došli su in corpore u biskupski dvor svi pozvani k caru velikaši i to grofovi: Ivan Erdödy, kasnije ban hrvatski, Petar Sermage, Franjo Drašković, Adam i Ivan Oršić, Žiga Vojkffy, Karlo Pejačević, Franjo Patačić, Adelmo Petazzi i Josip Keglević, zatim baruni: Pavao Rauch, Ferdinand Kulmer i Nacio Magdalenić. Od kaptola bijahu prizvani: kapitularni vikar i prior vranski Franjo Popović, pa kanonici Ivan Josipović, Mirko Raffay, Franjo Sebastianović, pastir Arkadije, i Makso


22. Josip Eugen Tomić. Za kralja – za dom: historička... [stranica 420 | odlomak | PodDio | dio]

na zlo. — Što Ti je za Boga, dragi Nacio?... — reče Lucija i podje u susret svomu mužu... — Gospodin barun se je preko mjere uzrujao... — razjasni Hinko, koji bijaše takodjer silno uzbudjen. Taj dan stigao je naime u Zagreb s ranjenom rukom kapetan grof Bolto Patačić, koji je zajedno s Jankom služio u konjaničkoj pukovniji grofa Erdödy-a. Od njega čuše, da je Janko prvi dan, kako su obsjeli Biograd, junački poginuo u okršaju s turskimi spahijami, koji su noću navalili na Laudonov tabor i utvrde. Borio se kao mahnit, kao da traži smrt. Njegova


23. Josip Eugen Tomić. Udovica. Pripoviest [stranica 7 | odlomak | PodDio | dio]

Djevojci bijaše jedva šestnaest godina, kada se je vjenčala s asesorom Magdićem, koji bijaše punih dvadeset godina od nje stariji. Znalo se je, da nije pošla za nj od ljubavi, jer bijaše još tako mlada, da nije ni znala, što je ljubav, kada je stupila u brak. Ali barunica Pudencijana Patačić silno je zagovarala taj brak. Ona i njoj za volju roditelji govorili su djevojci, da je Josip Magdić veoma čestit, ugledan i valjan čovjek, koji je kadar svojim umom uzpeti se do najviših časti, a to je laskalo sujeti mlade djevojke i ona je bez prigovora pružila ruku svomu prvomu


24. Josip Eugen Tomić. Udovica. Pripoviest [stranica 19 | odlomak | PodDio | dio]

znojna hata dvorištem, da ga predade na brigu prvomu od družine, na koga se namjeri, a dotle si je pridošla gospodja otrla finim rubcem od čipaka uznojeno lice, a zatim, razširivši ruke u vis, protegla udove svoga golemoga tiela. Ta čudnovata gospodja bijaše Pudencijana barunica Patačić, udova pokojnoga Nikole baruna Patačića, uživateljica dobara Kaštel, Demerje i Lović. Smatrala se u neku ruku zaštitnicom i pokroviteljicom Gitinom samo za to, jer joj se je ona mnogo više svidjala od drugih boljarskih i plemićkih gospodja. To pokroviteljstvo nije moglo Giti


25. Josip Eugen Tomić. Udovica. Pripoviest [stranica 70 | odlomak | PodDio | dio]

već nestrpljivo čekao. S njima bijaše i banski namjestnik grof Ljudevit Erdödy. Medju pozvanicima bijaše i protonotar Najšić, eksaktor kraljevine Bužan, predstavnik kaptola s nekoliko kaptolske gospode, asesor judicijarne tabule Bedeković, podžupan Rafaj, Vuk Jelačić, Ivan grof Patačić i Stjepan Domjanić, vlastelin u Preseki. Ova potonja četvorica bijahu iz pobunjenih krajeva, kojim su kmetovi dvore popalili, kada su od straha pred njima pobjegli. Kad su svi pozvanici, a bijaše ih i nepozvanih dosta, bili na okupu, posjedaše uglednija i starija gospoda oko


Bibliografija rezultata

Petar Zoranić [1569], Planine (Matica hrvatska, 2002., Zagreb), 47-194 pp. [broj pojavnica] [Zoranic_Planine].

Barne Karnarutić [1584], Djela (Matica hrvatska, 2002., Zagreb), 215-308 pp. [broj pojavnica] [Karnarutic_Djela].

Ivan Kukuljević Sakcinski [1886], Glasoviti Hrvati prošlih vjekova (Matica hrvatska, Zagreb), 269 pp. [broj pojavnica] [Sakcinski_Glasoviti_Hrvati].

Eugen Kumičić [1894], Urota Zrinsko-Frankopanska (Bulaja naklada, 1999., Zagreb), 291 pp. [broj pojavnica] [Kumicic_Urota].

Josip Eugen Tomić [1895], Za kralja – za dom: historička pripoviest iz XVIII. vieka; Dio drugi. (Žrtve zablude.) (Naklade "Matice hrvatske", Zagreb), 439 pp. [broj pojavnica] [Tomic_ZaKralja].

Josip Eugen Tomić [1902], Udovica. Pripoviest (Matica hrvatska, Zagreb), 259 pp. [broj pojavnica] [Tomic_Udovica].

Prikaži sve pojavnice

Pritisnite ovdje za izvješće KWIC


© 2006-2009 Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Powered by PhiloLogic
i doprinosi D. Ćavara