Welcome to the Croatian Language Corpus   Croatian
   home |  Riznica |  documentation |   
Đuro Benić [2001], Osnove ekonomije; 3., izmijenjeno i dopunjeno izdanje (Školska knjiga, Zagreb), 711 pp. [word count] [Benic_Ekonomija].
Previous paragraph

Next paragraph

Poduzeća, pak, kao središta proizvodnje, organiziraju takvu proizvodnju (što uključuje izbor vrste proizvoda, primijenjene tehnologije i obujma proizvodnje) za koju pretpostavljaju da će njezinom prodajom, s obzirom na platežno sposobnu potražnju, maksimizirati korisnost (izraženu veličinom profita po izvršenom ulogu, odnosno veličinom kapitalnog dobitka).

Previous paragraph

Next paragraph


Đuro Benić [2001], Osnove ekonomije; 3., izmijenjeno i dopunjeno izdanje (Školska knjiga, Zagreb), 711 pp. [word count] [Benic_Ekonomija].

© 2006-2009 by the Institute of Croatian Language and Linguistics

Powered by PhiloLogic
with extensions by D. Ćavar