Welcome to the Croatian Language Corpus   Croatian
   home |  Riznica |  documentation |   
Stjepan Hranjec [2004], Dječji hrvatski klasici (Školska knjiga, Zagreb), 400 pp. [word count] [Hranjec_Djecji].
Previous paragraph

Next paragraph

Životni put Zvonimira Baloga primjer je „američke biografije”, karakteriziran raznolikim poslovima i životnim sredinama, dakle i iskustvima. Nakon gimnazije i poljoprivrednog tehnikuma Balog je mlad činovnik u Mjesnom uredu, „gdje je vodio dostavni i urudžbeni zapisnik, (…) ispisivao stoku za pasoše, putne isprave. Glavni posao pisca, međutim, bilo je da glavnom administratoru, bivšem bilježniku donese, svaki put iz drugog sela i od drugog gazde, vino za ručak.” Vodio je potom evidenciju u gostionici, „ali kako junaci njegova djela ’Moji dužnici’ nisu izvršili svoju platežnu obvezu, to je autor bankrotirao”. Potom je odgojitelj u križevačkom đačkom domu, no i tu je nakon jedne godine dobio otkaz kad je otkrio (i javno obznanio) nedolično ponašanje „sina komandanta garnizona”.[ERROR: no reftable :]
Previous paragraph

Next paragraph


Stjepan Hranjec [2004], Dječji hrvatski klasici (Školska knjiga, Zagreb), 400 pp. [word count] [Hranjec_Djecji].

© 2006-2009 by the Institute of Croatian Language and Linguistics

Powered by PhiloLogic
with extensions by D. Ćavar