Welcome to the Croatian Language Corpus   Croatian
   home |  Riznica |  documentation |   
Slavko Batušić [1941], Od Siene do Haarlema. Putopisi, eseji, biografije, impresije (Savremena biblioteka, Zagreb), 221 pp. [word count] [Batusic_Od_Siene_do_Haarlema].
Previous page

Next page

-- 199 --

plaštevima, čipkastim ogrlicama i dugoj kovrčavoj kosi. Tu će on biti dvorski slikar njihovih veličanstava i njihovih lordovskih milosti, zadovoljan i nezadovoljan, ekskluzivan, dobro plaćen a uvijek bez novaca.

A antipod tog aristokrate kista pod svaku cijenu, emigranta već za onda u zemlju boljeg plateža, — njegov antipod Jacob Jordaens ne miče se tako reći iz ovog svog grada na Šeldi i tu razblažuje sebe i druge svojim zdravim i humoristički nastrojenim realizmom Jordaensov je »leitmotiv« tako reći nepromjenljivi bogati i zadovoljni flamanski seljaci oko stola, siti i napojeni, čitava familija u nekoliko generacija. Tu je uvijek stari čupavi djed i navorana bakica, pa svi ostali stariji i mlađi ukućani redom do gole debeljuškaste praunučadi. Familija uvijek slavi na svoj priprosti seljački način neku svetkovinu, stol je prekrcan jelom i pilom, u gostima se pojavljuje mitski satir kozorog i kozonog, sve je obilno, veselo, pretilo, bučno, raspjevano, debelo, sito. Ali nije to nikakva manira ni hinjena slikarska bukolika, već realizam stvaran i ruralan: žene su debele, ogromnih dojka hraniteljka, seljaci kosmati i bosonogi, lica opaljena vjetrovima i suncem, a djeca golišava i kudrava. Zdrava je sve to i punokrvna istina flamanskog ladanja, što jedro klije na podatnoj masnoj zemlji. Izgleda da je ta baš tako svježe zahvaćena istina zanijela rafiniranog našeg Miroslava Kraljevića i uzbudila u njemu uspomene na obilje u seljačkim domovima svog požeškog kraja, pa je on tako pronicavo i sa zadovoljstvom kopirao jedno veliko i vrlo tipično Jordaensovo platno u münchenskoj Pinakoteci.

*

Ali u čitavom ovom slikarskom soju još je jedan čovjek, kojega je sudbina tako uzbudljiva, i koji je enfant terrible flamanskog baroka i onoga grada i onoga doba. To je Brouwer. On nije Flamanac, kao što ni Hals nije Nizozemac, — ova su dva kraja jedan drugome dali u zamjenu po jednog slikara. Hals je rođen nedaleko Antwerpena, a postao je haarlemac najčišćeg

Previous page

Next page


Slavko Batušić [1941], Od Siene do Haarlema. Putopisi, eseji, biografije, impresije (Savremena biblioteka, Zagreb), 221 pp. [word count] [Batusic_Od_Siene_do_Haarlema].

© 2006-2009 by the Institute of Croatian Language and Linguistics

Powered by PhiloLogic
with extensions by D. Ćavar